Illegal invandring

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Container som använts för människosmuggling.

Illegal invandring eller irreguljär migration innebär företeelsen att människor uppehåller sig i ett annat land än ursprungslandet utan tillstånd eller rättslig status. En annan benämning är papperslös migration.[1] Begreppet illegal invandring är omstritt och Europaparlamentet avrådde 2009 från uttrycket olagliga invandrare och rekommenderade EU-institutionerna och medlemsstaterna att istället hänvisa till odeklarerade eller odokumenterade invandrare.[1][2]

Under tiden en person är asylsökande i ett land vistas personen legalt i det landet, även om personen kan sakna id-handlingar. Det är en tillståndslös vistelse i landet som avses när man talar om papperslösa. En person som har fått negativt beslut på asylansökan, men på grund av verkställighetshinder inte kan tvångsavvisas kan i en del länder få uppehållstillstånd på denna grund. Personen räknas ibland ändå som papperslös, om personen inte samtidigt får arbetstillstånd eller annan möjlighet till uppehälle.[källa behövs] Enligt Socialstyrelsen avser termen papperslös avsaknad av tillstånd att vistas i landet.[3]

Det kan finnas flera orsaker till att personer uppehåller sig i ett land utan tillstånd. Den som lämnar sitt hemland av ekonomiska eller politiska orsaker och inte räknar med att kunna få uppehållstillstånd i det land de kommer till, kanske väljer att bosätta sig i landet utan att söka uppehållstillstånd. Andra har kommit som asylsökande på flykt undan krig, förföljelse eller naturkatastrofer och sedan de har fått avslag på sin asylansökan väljer att gå under jorden och undvika myndighetskontakter för att stanna kvar i landet som papperslös.

Internationellt[redigera | redigera wikitext]

Eurostat: Icke EU medborgare som befinner sig illegalt i EU-28 och EFTA år 2015

FN har beräknat att det i världen finns ungefär 30–40 miljoner irreguljära migranter i världen, varav 1,9–3,8 miljoner beräknas befinna sig i EU. Det sammanlagda antalet irreguljära migranter motsvarar mellan 15 och 20% av världens migranter.[4]

I vissa industriländer utgör de som vistas i landet utan tillstånd en stor del av befolkningen: i Spanien uppskattas gruppen till mellan 300 000 och 800 000 personer,[5] i USA anger US Census siffran till mer än åtta miljoner. I USA beviljas mycket få asyl, och de flesta får avslag direkt; de söker därför sällan asyl. De flesta illegala invandrare är dessutom från centralamerikanska länder inklusive Mexiko och skulle inte kunna få asyl. Enligt PEW Research Center uppgick antalet utlänningar utan uppehållstillstånd i USA till 10,5 miljoner individer år 2017.[6]

Inom EU beslutade man den 18 juni 2008 att Illegala invandrare som vägrar återvända till sina hemländer frivilligt i vissa fall ska kunna hållas inspärrade i upp till 18 månader.[7]

I Norge[redigera | redigera wikitext]

Politiets utlendingsenhet (PU) hade år 2014 registrerat 14 000 personer som olovligt uppehöll sig Norge varav 5000 satt i asylmottagningsenheter. Många av dem var asylsökare som fått avslag och 550 av dem dömda brottslingar som skulle ha blivit utvisade.[8] År 2017 drogs i en rapport författad av Oxford Research på uppdrag av Utlendingsdirektoratet slutsatsen att mellan 18 000 och 56 000 personer befann sig olovligen i Norge.[9]

I Sverige[redigera | redigera wikitext]

Definitioner[redigera | redigera wikitext]

En person vistas legalt i Sverige om personen har svenskt medborgarskap eller är medborgare i ett EES-land.

Andra personer som vistas i Sverige i mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd om inte visering har beviljats för längre tid. De som har flyktingskäl kan ansöka om asyl enligt utlänningslagen, 4 kap. 1 §. De kan också ansöka om asyl av andra skyddsskäl enligt lagens 4 kap. 2 §.

En illegal invandrare är en person som inte är medborgare i Sverige eller ett EES-land och saknar uppehållstillstånd. Det är personer som kan ha sökt asyl och fått avslag, ej sökt asyl eller har stannat kvar i Sverige efter att uppehållstillstånd har gått ut. Att vistas illegalt i landet är i Sverige en kriminaliserad handling.[10][11]

Begreppet papperslös används ofta istället för illegal invandrare, som av vissa anses vara en stigmatiserande term.[12]

Omfattning[redigera | redigera wikitext]

Tredjelandsmedborgare (EU-begrepp "Eurostat Third Country" betyder "ej medborgare i något EU-land") som illegalt uppehöll sig i Sverige åren 2009-2014 enligt Eurostat

Det saknas pålitlig statistik över antalet personer som olovligen uppehåller sig i Sverige. Utredningen om vård för papperslösa m.fl. 2011 antog att det finns som mest 35 000 i hela landet.[13] År 2018 uppskattades 50 000 papperslösa finnas i landet, med en prognos om ytterligare 42 000 fram till 2022.[14] År 2023 uppskattades mellan 50 000 och 100 000 vara papperslösa.[15]

Orsaker[redigera | redigera wikitext]

Orsakerna till att en person vistas i Sverige utan tillstånd varierar. Det rör sig dels om avvikna efter avslag på asylansökan men också om personer som kommit till Sverige lagligt med arbets- eller annat tillfälligt visum men som stannat kvar då den tillståndsgivna tiden löpt ut.[16] Det finns även situationer där personerna varken har rätt att stanna i Sverige eller utlämnas till hemlandet.[15]

Livssituation[redigera | redigera wikitext]

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd lever ofta i en utsatt situation, utan tillgång till egen bostad, utbildning och vissa andra samhällsfunktioner. Då de även är utestängda från den normala arbetsmarknaden försörjer sig många genom svartjobb där de ofta utnyttjas med låga löner och i övrigt dåliga arbetsvillkor.[17] Enligt Skatteverket 2023 är det många av dessa papperslösa som själva tror sig betala skatt för lönen.[18] En papperslös som klagar på arbetsförhållanden riskerar att bli av med jobbet eller utvisad till sitt hemland.[19] Möjligheten att få subventionerad sjukvård kan vara förknippad med en risk att bli angiven till polisen, något som 2007 kritiserades av FN:s människorättsråds rapportör Paul Hunt och Röda Korset.[20]

Papperslösa vuxna har alltid rätt till vård som inte kan vänta, exempelvis akutsjukvård, psykiatrisk vård och mödrahälsovård. De har även rätt till en hälsoundersökning.[21] Enskilda landsting kan ibland bevilja ytterligare vård till papperslösa. Enligt DN 2008 gav i praktiken ungefär hälften av landstingen illegala tillgång till skattefinansierad vård på samma premisser som de som har uppehållstillstånd.[22] Papperslösa barn har rätt till samma hälso- och sjukvård samt tandvård som permanent bosatta i Sverige.[23]

Barn som är papperslösa har rätt till bostad, men eftersom Socialtjänsten är skyldig att meddela adressen till myndigheter i Sverige hålls många gömda istället.[18]

Sedan den 1 juli 2013 har barn som är papperslösa rätt att gå i skolan i Sverige. Det omfattar utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Om utbildningen påbörjas innan barnet har fyllt 18 år gäller rätten även gymnasieskola och gymnasiesärskola.[24]

Inre utlänningskontroll[redigera | redigera wikitext]

Polismyndigheten kontrollerar enskildas rätt att vistas i Sverige. Det får inte ske enbart på grund av utseende, språk eller namn utan ska ske i samband med t.ex. frihetsberövande, brottsutredning, trafikkontroll eller ordningsbrott. Polisen har rätt och skyldighet att fastställa identitet på brottsmisstänkta och då avslöjas illegala invandrare. Utan brottsmisstanke får polisen inte kontrollera identitet, med vissa undantag, såsom att man kan kontrollera bilförares körkortsinnehav eller att tullen vid gränsen har fri rätt att kontrollera personer (även om de formellt inte får gå på hudfärg).[källa behövs]

Kontroller sker i enlighet med ett regleringsbrev från Justitiedepartementet i vilket polisen ges i uppdrag att effektivisera genomförandet av beslutade utvisningar.[25]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Papperslösa”. migrationsinfo.se. https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/papperslosa/. Läst 2 juni 2020. 
 2. ^ Europaparlamentets resolution av den 14 januari 2009 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2004-2008, punkt 159: 'Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att inte längre använda termen "olagliga invandrare", som har en väldigt negativ värdeladdning, utan i stället hänvisa till "odeklarerade/odokumenterade arbetstagare/invandrare'. Se även motsvarande engelska text; 'Calls on the EU institutions and Member States to stop using the term "illegal immigrants", which has very negative connotations, and instead to refer to "irregular/undocumented workers/migrants"'.
 3. ^ ”Vilken vård ska en region erbjuda asylsökande och papperslösa?”. Socialstyrelsen. 27 mars 2019. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/asylsokande-och-andra-flyktingar/halsovard-och-sjukvard-och-tandvard/erbjuden-vard/. Läst 23 december 2022. 
 4. ^ Fores: Irreguljära migration Arkiverad 7 mars 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ ”Papperslösa är invånare”. Arbetaren. 26 april 2006. http://arbetaren.se/artiklar/papperslosa-ar-invanare/. 
 6. ^ Budiman, Abby (20 augusti 2020). ”Key findings about U.S. immigrants” (på amerikansk engelska). Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/20/key-findings-about-u-s-immigrants/. Läst 14 december 2022. 
 7. ^ Kritik mot EU-beslut om flyktingar[död länk] Västerbottenskuriren 18 juni 2008
 8. ^ NRK. ”14.000 i Norge uten lovlig opphold” (på norska). NRK. https://www.nrk.no/norge/14.000-i-norge-uten-lovlig-opphold-1.11912168. Läst 28 maj 2017. 
 9. ^ NRK. ”– Titusener ulovlig i Norge – frykter flere bransjer ødelegges av svart arbeid” (på norska). NRK. https://www.nrk.no/norge/_-titusener-ulovlig-i-norge-_-frykter-flere-bransjer-odelegges-av-svart-arbeid-1.12401046. Läst 28 maj 2017. 
 10. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Utlänningslag (2005:716) Svensk författningssamling 2005:2005:716 t.o.m. SFS 2022:242 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/utlanningslag-2005716_sfs-2005-716. Läst 8 maj 2022. 
 11. ^ ”papperslösa vistas här olagligt men är inte olagliga”. Helsingborgs Dagblad. 30 augusti 2017. https://www.hd.se/2017-08-30/papperslosa--vistas-har-olagligt-men-ar-inte-olagliga. Läst 23 december 2022. 
 12. ^ ”Papperslösa”. https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/papperslosa/. Läst 8 maj 2022. 
 13. ^ Sverige. Utredningen om vård för papperslösa m.fl. (2011). Vård efter behov och på lika villkor: en mänsklig rättighet : betänkande. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2011:48. Stockholm: Fritze. Libris 12203072. ISBN 9789138235935. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/169815. ”Enligt Socialstyrelsens Social rapport 2010 saknas pålitlig statistik över antalet papperslösa personer. De siffror som tillhandahålls av polisen och andra myndigheter, journalister och forskare är gissningar eller i bästa fall uppskattningar och varierar mellan 10 000 och 35 000 personer. Utredningen har under arbetet gång inte funnit fakta som skulle motsäga denna uppskattning varför uppgiften får tas för god. För sitt arbete räknar utredningen således med att det finns som mest 35 000 papperslösa personer i landet.” 
 14. ^ ”Skuggsamhället i Sverige: Papperslösa Reza går i gymnasiet och bor på gatan” (på sv-FI). svenska.yle.fi. https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/14/skuggsamhallet-i-sverige-papperslosa-reza-gar-i-gymnasiet-och-bor-pa-gatan. Läst 4 mars 2020. 
 15. ^ [a b] ”Efter åtta år i skogen – nu vräks Amir från kojan: "Det var min enda utväg"”. Hem & Hyra. https://www.hemhyra.se/nyheter/efter-atta-ar-i-skogen-nu-vraks-amir-fran-kojan-det-var-min-enda-utvag/. Läst 11 maj 2023. 
 16. ^ ”Irregular migrant”. European Migration Network. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/irregular-migrant_en. Läst 29 juli 2020. 
 17. ^ ”LO vässar verktygen för migrationsarbetare”. Landsorganisationen i Sverige. 28 maj 2008. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304233638/http://www.lo.se/start/lo_vassar_verktygen_for_migrationsarbetare. Läst 9 oktober 2015. 
 18. ^ [a b] ”Efter åtta år i skogen – nu vräks Amir från kojan: "Det var min enda utväg"”. Hem & Hyra. https://www.hemhyra.se/nyheter/efter-atta-ar-i-skogen-nu-vraks-amir-fran-kojan-det-var-min-enda-utvag/. Läst 11 maj 2023. 
 19. ^ ”Så vill facket stödja papperslösa”. Arbetet. 28 maj 2008. https://arbetet.se/2008/05/28/s-vill-facket-stdja-papperslsa/. 
 20. ^ ”Röda Korset uppmanar regeringen - Ge gömda migranter rätt till sjukvård nu”. Röda korset via Mynewsdesk. 28 mars 2007. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304205423/http://www.mynewsdesk.com/se/rodakorset/pressreleases/roeda-korset-uppmanar-regeringen-ge-goemda-migranter-raett-till-sjukvaard-nu-139318. Läst 9 oktober 2015. 
 21. ^ ”Till dig som lever gömd eller papperslös (PDF)”. Rädda Barnen. https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/barn-och-ung/ung-utan-papper/rb_info_till_papperslosa_svenska_uppdaterad-2018-04-09_webb.pdf. Läst 11 maj 2023. 
 22. ^ ”Fler sjukhus tar emot papperslösa”. dagens Nyheter. 17 maj 2008. http://www.dn.se/arkiv/diverse/fler-sjukhus-tar-emot-papperslosa. 
 23. ^ ”Asylsökande och papperslösa”. www.folkhalsomyndigheten.se. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/migration-och-halsa/asylsokande-och-papperslosa/. Läst 11 maj 2023. 
 24. ^ ”Elever som är papperslösa – rätt till en likvärdig utbildning (PDF)”. Skolverket. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65b957/1553966240518/pdf3493.pdf. Läst 11 maj 2023. 
 25. ^ ”Fakta om inre utlänningskontroller”. Polisen. Arkiverad från originalet den 7 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151007111044/https://polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Gemensam/Polisens-arbete-med-inre-utlanningskontroller/.