HBT-rättigheter i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Homosexualitet i Sverige slutades ses som en sjukdom 1979[1], och blev därigenom det första landet i världen att sluta med det. Landet anses vara ett av Europas och världens HBTQ+ -vänligaste länder när det kommer till lagar rörande homosexualitet.[2] På grund av den starka sekulariseringen i stora delar av landet och dess regering ses Sverige idag som en förespråkare av HBT-rättigheter. Sveriges riksdag röstade igenom en komplett legalisering av samkönade äktenskap den 1 maj 2009, med 261 röster mot 22, där de 22 bestod av de flesta, men inte alla, kristdemokratiska riksdagsledamöter.[3]

Lagar rörande samkönade äktenskap[redigera | redigera wikitext]

Sverige legaliserade samkönade sexuella aktiviteter 1944, samma år som den sexuella myndighetsåldern blev 18. 1987 infördes bastuklubbslagen och en lag mot prostitution för att förhindra spridningen av HIV.[4] Lagen togs bort 2004.[5] 1972 blev Sverige världens första land att tillåta att transsexuella på laglig väg byter kön, och erbjuder fri hormonterapi. Samtidigt ändrades den sexuella myndighetsåldern till 15. 1979 sjukanmälde sig ett antal personer för att "vara homosexuella", för att protestera mot att homosexualitet fortfarande klassificerades som en sjukdom. Därefter inleddes en aktivistockupation av Socialstyrelsens huvudkontor. Inom några få månader blev Sverige ett av världens första länder att avklassificera homosexualitetens sjukdomsstatus.[6] Transvestism avklassificerades som sjukdom 2008.[7]

Erkännande av samkönade relationer[redigera | redigera wikitext]

Registrerat partnerskap[redigera | redigera wikitext]

Samkönade par fick rätt att ingå registrerade partnerskap år 1995. Dessa partnerskap hade alla rättigheter som äktenskap hade, med ett fåtal undantag, som att man var tvungen att vara 18 år, att man måste ha någon slags anknytning till Sverige och att man bara kunde ingå partnerskapen civilt. Sedan maj 2009 accepteras inte nyregistrerade partnerskap längre, på grund av legaliseringen av samkönade äktenskap när äktenskapsbalken då blev könsneutral. Redan existerade partnerskap kvarstår oförändrade, förutom att de kan ändras till äktenskapsstatus under lagen om så önskas.

Samkönade äktenskap[redigera | redigera wikitext]

Från 1 maj 2009 är vigsel mellan två personer av samma kön lagligt.[8] Detta röstades igenom 2008 i Sveriges riksdag genom att lagen om registrerat partnerskap upphävdes. I samband med detta justerades även äktenskapsbalken, föräldrabalken, brottsbalken, adoptionslagen, sambolagen och ett flertal andra lagar berörande äktenskap till att bli könsneutrala.[9]

22 oktober 2009 röstade Svenska kyrkan med stark majoritet för att välsigna homosexuella par,[10] inklusive användandet av ordet "äktenskap". De nya reglerna introducerades 1 november 2009.

Familjemöjligheter[redigera | redigera wikitext]

Sedan 1 februari 2003 har HBT-personer med registrerat partnerskap eller äktenskap samma rättigheter till adoption som gifta par (vilket även inkluderar ensamstående HBT-personers rätt att adoptera). Justitiedepartementet skriver om adoptioner från utlandet att "vad gäller adoptioner från utlandet är det viktigt att vi är känsliga och medvetna om att de länder som Sverige samarbetar med ofta har annorlunda syn på homosexuella personer och homosexuellt föräldraskap. Samarbete vad gäller adoptioner mellan länder måste baseras på tillit. Detta betyder att de begränsningar och principer som ursprungsländerna fastställer måste åtlydas.[11]

2005 genomfördes en ny lag som lät lesbiska par att insemineras artificiellt på offentliga sjukhus.[12]

Militärtjänst[redigera | redigera wikitext]

Homosexuella tillåts delta i militärtjänst. Försvarsmakten arbetar aktivt för en HBT-vänlig miljö där man kan vara öppen med sin läggning.[13] Till skillnad från många andra länder har Sverige i modern tid inte haft något förbud mot HBT-personer att göra värnplikt eller arbeta inom Försvarsmakten. Dock fanns det fram till 1976 en militärmedicinsk rekommendation om att personer som diagnostiserades med homosexualitet eller transsexualism skulle ges frisedel från värnplikten. RFSL ifrågasatte denna rekommendation och drev ett principfall mot Värnpliktsverket vilket resulterade i att reglerna ändrades. Det dröjde dock till 1989, tio år efter att sjukdomsstämpeln på homosexualitet avskaffats, innan "homosexualitet" ströks från de militärmedicinska diagnosförteckningarna.[14]

Transpersoners rättigheter[redigera | redigera wikitext]

Möjlighet till medicinsk könskorrigering,[15] antingen genom fullt ingrepp eller partiellt med hormonell behandling, har funnits sedan 1972, men då bara förutsatt att man var steriliserad och fyllde flera andra kriterier, såsom att man måste vara svensk medborgare, 18 år gammal, ogift, och ha levt som motsatt kön i två år.[16] Lagen uppdaterades 2007, med förslag på att ta bort kravet på att vara svensk medborgare, ogift och steriliserad, och presenterades till den kristdemokratiska hälsoministern.[17] 2013 togs steriliseringskravet bort och ersättning om 225 000 kr för de drabbade har föreslagits.[18] Regeringen har tagit initiativ till att modernisera lagstiftningen ytterligare där de juridiska och medicinska delarna ska särskiljas vilket innebär att det inte kommer att finnas krav på en diagnos för att få ett nytt juridiskt kön eller ett nytt personnummer. Den nya lagen kan komma att träda i kraft andra hälften av 2018.[19] En del i förslaget är att åldersgränsen för att ansöka om ändring av juridiskt kön eller att få tillstånd för könskorrigering av socialstyrelsen, ska vara 15 år.[20]

Översiktstabell[redigera | redigera wikitext]

Samkönade sexuella aktiviteter avkriminaliserade Ja (Sedan år 1944)
Jämställd sexuell myndighetsålder Ja (Sedan år 1978)
Lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet Ja
Lagstiftning mot diskriminering i vetenskaps- och utbildningsväsendet Ja
Lagstiftning mot diskriminering vid tillhandahållande av varor och tjänster Ja
Lagstiftning mot diskriminering i alla andra områden (inklusive indirekt diskriminering, hets mot folkgrupp etc) Ja (Sedan år 1987)
Erkännande av samkönade parförhållanden Ja (Sedan år 1995 genom lagen om registrerat partnerskap)
Samkönat äktenskap Ja (Sedan år 2009)
Närståendeadoption Ja (I form av förmyndarskap sedan år 2003)
Samkönad adoption Ja (Sedan år 2003)
Öppet homosexuella män och kvinnor kan tjänstgöra i landets försvar Ja (Sedan år 1976)
Könskorrigering erkänns i lagstiftningen Ja (Sedan år 1972, utan kravet att vara steriliserad sedan år 2013)
Tillgång till IVF för lesbiska par Ja (Sedan år 2005)
Kommersiellt värdmödraskap Nej (Ej tillåtet inom ramen för svensk sjukvård, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet)
Öppet homosexuella män kan donera blod Ja (Efter ett år av avhållsamhet)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ RFSL, Ockupationen av Socialstyrelsen ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150108071516/http://www.rfsl.se/?p=987. Läst 29 januari 2015. 
 2. ^ ”Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage”. Angus Reid Global Monitor. 24 december 2006. Arkiverad från originalet den 27 februari 2010. https://web.archive.org/web/20100227020312/http://www.angus-reid.com/polls/view/eight_eu_countries_back_same_sex_marriage/. Läst 20 april 2012. 
 3. ^ ”Sweden allows same-sex marriage”. BBC. 2 april 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7978495.stm. Läst 20 april 2012. 
 4. ^ ”HBT-historia”. RFSL. Arkiverad från originalet den 4 juni 2008. https://web.archive.org/web/20080604201557/http://www.rfsl.se/?p=413. Läst 20 april 2012. 
 5. ^ ”Moralism och en kontraproduktiv lagstiftning”. RFSL. http://www.rfsl.se/halsa/?p=1933. Läst 20 april 2012. 
 6. ^ Dielemans, Jennie; Quistbergh, Fredrik (2001). Motstånd. Bokförlaget DN. ISBN 9789175883670. http://www.quistbergh.se/view/514 
 7. ^ Nilsson, Jenny (18 november 2008). ”Transvestiter befrias från sin "sjukdom"”. Norrköpings Tidningar. Arkiverad från originalet den 13 juli 2012. https://archive.is/20120713030658/http://nt.se/arkiv/2008/11/18/Norrk%F6ping/4501044/Transvestiter-befrias-fr%E5n-sin-sjukdom.aspx. Läst 20 april 2012. 
 8. ^ ”Inquiry gives green light to gay marriage”. Thelocal.se. 26 januari 2012. Arkiverad från originalet den 1 februari 2012. https://web.archive.org/web/20120201125431/http://www.thelocal.se/6757/20070321/. Läst 5 februari 2012. 
 9. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor Civilutskottets Betänkande 2008/09:CU19 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/konsneutrala-aktenskap-och-vigselfragor_GW01CU19. Läst 10 september 2018. 
 10. ^ 17:30 (22 oktober 2009). ”Kyrkomötet öppnade för enkönade äktenskap”. DN.SE. Arkiverad från originalet den 26 december 2009. https://web.archive.org/web/20091226085746/http://www.dn.se/nyheter/sverige/kyrkomotet-oppnade-for-homovigslar-1.979744. Läst 20 april 2012. 
 11. ^ Government Offices of Sweden. "Homosexual partnership and adoption". Hämtat 20 april 2012. "As regards adoption from abroad, it is important that we are sensitive and aware that those countries with which Sweden cooperates often hold a different view on homosexual people and homosexual parenthood. Cooperation regarding inter-country adoptions must be based on trust. This means that the limitations and terms that the countries of origin lay down must be complied with."
 12. ^ ”Ja till lesbisk insemination”. Svenska Dagbladet. 3 juni 2005. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_427467.svd. Läst 20 april 2012. 
 13. ^ Försvarsmaktens styrdokument för Jämlikhet
 14. ^ Sundevall, Fia, & Persson, Alma (2016). "LGBT in the Military: Policy Development in Sweden 1944–2014", Sexuality Research and Social Policy, vol 13, nr 2, s. 119–129.
 15. ^ Till dig med könsdysfori. Socialstyrelsen. September 2016. ISBN 9789175553153. OCLC 943864876. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19814/2015-6-1.pdf. Läst 15 november 2017  Arkiverad 23 december 2017 hämtat från the Wayback Machine.
 16. ^ Hanna Jedvik (5 mars 2007). ”Lagen om könsbyte ska utredas”. RFSU. Arkiverad från originalet den 12 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071012000954/http://www.rfsu.se/lagen_om_konsbyte_ska_utredas.asp. Läst 21 april 2012. 
 17. ^ TT (19 mars 2007). ”Kritiserat lagförslag om könsbyte”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiserat-lagforslag-om-konsbyte-1.692260. Läst 21 april 2012. 
 18. ^ ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Regeringskansliet. 10 november 2017. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/ersattning-till-transpersoner-som-drabbats-av-steriliseringskrav/. Läst 15 november 2017. 
 19. ^ ”Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen”. Regeringskansliet. 16 mars 2017. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/regeringen-vill-modernisera-konstillhorighetslagen/. Läst 15 november 2017. 
 20. ^ Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Statens offentliga utredningar. December 2014. ISBN 9789138242148. OCLC 942233626. http://www.regeringen.se/49bbd9/contentassets/cc83a2119dba4a3781966d2e3555062e/juridiskt-kon-och-medicinsk-konskorrigering-sou-201491. Läst 15 november 2017 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]