Rinkeby

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För bostadsområdet i Danderyd med samma namn, se Rinkeby, Danderyd.
Rinkeby från ballong, maj 1988. Vy mot nordost.
Rinkeby från helikopter, september 2014. Vy mot nordväst.

Rinkeby är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun. Rinkeby gränsar till Kista, Tensta och Bromsten samt till Sundbybergs kommun. Stadsdelen ingår i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista sedan 2007.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Nybyggda Rinkeby i början av 1970-talet.
Ingången till Rinkebytorget.
Fontänen på Rinkeby torg med ett grönsaks- och fruktstånd i bakgrunden.
Rinkebystråkets nya bebyggelse, 2016.
Rinkebystråkets bro, 2017.
Rinkeby växer mot norr och över Rinkebytunneln, vy från E18, 2018.

Tidig historia[redigera | redigera wikitext]

Namnet Rinkeby kommer från det äldre svenska ordet rinker, som betyder "krigare". [2] Namnet är omtalat från 1347 som Rynkaby då Olof in Rynkaby uppträder som fasteSollentuna häradsting. Ett ting hölls här 1424. I mitten av 1500-talet bestod byn av två gårdar, ett skattehemman och ett kyrkolandbohemman som ägdes av Spånga kyrka. Rinkeby gård låg vid nuvarande Rinkebyplan intill Visbyringen. Några hus finns inte kvar; de sista revs på 1960-talet.

I Rinkeby har många fornfynd gjorts. I samband med att det moderna Rinkeby uppfördes genomfördes arkeologiska undersökningar där bland annat flera vapengravar och rika fornfynd hittades.

Miljonprogramsområde[redigera | redigera wikitext]

Mellan 1905 och 1965 användes hela Järvafältet som militärt övningsfält. År 1965 såldes marken till Stockholm. Fram till 1948 ingick området i Spånga landskommun. Då uppgick Spånga kommun i Stockholms kommun och stadsdelen Rinkeby uppstod 1 januari 1949. Från 1953 uppgick Rinkeby i stadsdelen Järvafältet, men från 1965 är Rinkeby en egen stadsdel.

En generalplan för Rinkeby och Tensta togs fram 1965 av Göran Sidenbladh, Igor Dergalin och Josef Stäck vid stadsbyggnadskontoret. Rinkeby började byggas 1968 och de första invånarna flyttade in 1969. Alla hus var klara 1971 och den 3 november 1971 invigdes Rinkeby centrum.

Rinkeby är en typisk miljonprogramsförort.[3][4][5]

I februari 1992 besökte dåvarande statsminister Carl Bildt och invandrarminister Birgit Friggebo Folkets hus, med anledning av fjolårets och årets elva skjutningar av människor med invandrarbakgrund. Publiken var fullsatt och många ville få sina röster hörda. När Bildt höll ett tal avbröt Friggebo plötsligt honom och vädjade till lugn hos publiken samt att de tillsammans med henne skulle sjunga "We shall overcome". Publiken reagerade först med tystnad, för att strax brista ut i ett gemensamt nejrop.[6]

Stadsplanering[redigera | redigera wikitext]

Bebyggelse och samhällservice[redigera | redigera wikitext]

Bebyggelsen består till största delen av hyreslägenheter som är samlade runt ett centrum, ritat av arkitekt Nils Sterner. Här finns en liten galleria med flera affärer samt ett torg, Rinkebytorget, som omgärdas av låga butikslängor med bland annat vårdcentral och Folkets hus. På torget brukar det vara torghandel med många färska grönsaker under sommarhalvåret.

Rinkeby har, i likhet med exempelvis Rosengård i Malmö och Hammarkullen i Göteborg, kommit att stå som symbol för det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets tilltagande segregation. Rinkeby hade tidigare en arbetsförmedling, försäkringskassa, post- och bankkontor samt fram till 2008 en egen stadsdelsnämnd. Nedläggningarna har i efterhand kritiserats.[7][8]

En moské vid Rinkeby allé, ritad av arkitekten Johan Celsing[9] ska byggas under andra halvan av 2018 och beräknas bli klar 2020.[10]

Ombyggnad av Rinkebystråket[redigera | redigera wikitext]

Under 2013 påbörjades ombyggnationen av Rinkebystråket för att omvandla det som tidigare var Rinkebys infartsgata med buss- och biltrafik till en handelsgata och mötesplats med butiker, restauranger och caféer.[11] Byggherre var AB Familjebostäder och arkitekt Sweco Architects. Bebyggelsen nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2016 med motiveringen:"Ett stadsutvecklingsprojekt som är det innovativa startskottet på en stadsomvandling med möjlighet att binda samman staden och skapa något nytt utifrån områdets tydliga kvaliteter. Nya Rinkebystråket ger möjlighet till handel, småföretagande, möten och kommunikation. Det ger något till området utan att kräva något i gengäld".[12] Nya Rinkebystråket hamnade på plats fem.

Till projektet hör även nya gång- och cykelbroar som ska sammanlänka bebyggelsen på östra och västra sidan om stråket. På platsen fanns redan fyra äldre betongbroar som kallades ”Första, Andra, Tredje och Fjärde Rinkebybron” (räknat från norr till söder). Gångbroarna över Rinkebystråket är kvar på samma platser som tidigare men byts ut mot nya något högre broar. Arkitektkontoret &Rundquist fick uppdraget av Stockholms stad att rita den nya bron som skall ersätta Första Rinkebybron. Arkitekterna skapade en lätt stålbro med tre spann och en sammanlagd längd av 32 meter. Undersidan är perforerad och belyst inifrån som ger en intressant effekt under dygnets mörka timmar. På brons mitt är gångbanan något bredare. Bron över Rinkebystråket var en av tio kandidaterna till Årets Stockholmsbyggnad 2017.

Skolor[redigera | redigera wikitext]

Det finns fyra grundskolor i Rinkeby: Askebyskolan,[13][14] Kvarnbyskolan,[15][16][17] Knutbyskolan,[13] och Rinkebyskolan.[18][19] Den sistnämnda skolan är en högstadieskola (årskurs 7–9).[20] Bredbyskolan var en grundskola årskurs 1–9 som lades ner 2013.[21][22][23]

Askebyskolan[redigera | redigera wikitext]

Skolan har cirka 380 elever i grundskola årskurs F–6 samt grundsärskolan årskurs F–5.[24] Nästan alla barn har ett annat modersmål än svenska och det talas ca 30 olika språk på skolan.[24] Askebyskolan är en av de få Stockholmsskolor som har kameraövervakning.[14] Kameraövervakningen sker inte på skoltid.[14]

Kvarnbyskolan[redigera | redigera wikitext]

Skolan har cirka 430 elever i grundskola årskurs F–6.[25] Det går elever med bakgrund från 40 olika länder.[26]

Knutbyskolan[redigera | redigera wikitext]

Skolan har cirka 350 elever i grundskola årskurs F–6.[27] Skolans framgångar har fått mycket uppmärksamhet.[27][28][29]

Rinkebyskolan[redigera | redigera wikitext]

Rinkebyskolan, mars 2011.

Skolan har cirka 350 elever (2007) i grundskola årskurs 7–9 samt grundsärskola[30] årskurs 7–9.[20] Eleverna talar mer än 30 olika språk och det går elever med bakgrund från 60 olika länder.[20] Skolan består av en huvudbyggnad, idrottsbyggnad, träslöjdsbyggnad, fritidsbyggnad och en fotbollsplan.

Skolan har uppmärksammats för att med problematiska utgångspunkter kunna skapa en skola med god anda och goda resultat.[31] Rektorn Börje Ehrstrand fick år 2006 Kunskapspriset för sina insatser.[32]

Kollektivtrafik[redigera | redigera wikitext]

Rinkeby trafikeras av Stockholms tunnelbana (blå linjen) och ligger 12,3 kilometer från blå linjens ändstation Kungsträdgården. Stationen öppnades den 31 augusti 1975 i samband med att linjen invigdes. Annars kan Rinkeby nås genom SL-bussarna 540 (Tensta centrum–Universitetet), 514 (Spånga station–Häggviks handelsplats), 179 (Vällingby–Sollentuna centrum) och 196 (Hjulsta–Stockholm Central).

Kriminalitet[redigera | redigera wikitext]

År 2014 rapporterade Sveriges Radio att en procent av invånarna i området bedöms vara kriminella och att företag får svårt att etablera sig på grund av hot mot vittnen, maktdemonstrationer ifrån kriminella grupperingar och narkotikahandel.[33] Polisstyrkan i området tillsammans med Tensta skulle därför tredubblas från 25 till 75.[33]

Rinkeby är enligt polisen ett ur brottssynpunkt problemområde över tid som 2015 klassas som ett särskilt utsatt område.[34] Ingen polisstation finns i Rinkeby och planerna för att bygga en som skulle varit färdig 2019 försenades på grund av att byggbolag samt poliser ansåg att risken för attentat mot byggarbetsplats och hot mot personal var för höga.[35]

Demografi[redigera | redigera wikitext]

Folkmängden uppgår till 16 154 år 2017 och andelen invånare som är utrikes födda är cirka 61,1 procent respektive cirka 91,3 procent med utländsk bakgrund.[36] De två vanligaste födelsekontinenterna för personer med utländsk bakgrund år 2017 var Afrika (46,3 procent) följt av Asien (35,2 procent).[36] År 2011 var den största gruppen utrikes födda i Rinkeby somalier.[37]

Kultur och medier[redigera | redigera wikitext]

Sedan 1993 hålls årligen Rinkeby bokmässa i Rinkeby Folkets hus.[38] Sedan 1988 drivs också projektet Nobel i Rinkeby, där årets nobelpristagare i litteratur besöker stadsdelen för att träffa barn och ungdomar vid Rinkebyskolan.[39][40][41] Finalen i poetry slam-tävlingen Ortens bästa poet, som arrangeras av gräsrotsrörelsen Förenade Förorter, har sedan 2015 avgjorts i Ungdomens hus.[42]

Begreppet Rinkebysvenska som beteckning på "förortsdialekter" har fått sitt namn från Rinkeby av Ulla-Britt Kotsinas, professor emerita i nordiska språk vid Stockholms universitet. 2003 gav hon ut en bok om den sociolekt som utvecklats i området, En bok om slang, typ.[43]

Journalisten och statsvetaren Christos Pappas har skildrat stadsdelen i boken Ett folkets hus världens mitt: en bok om Rinkeby. [44]

Direktpress respektive Mitt i:s lokaltidningar Vi i Kista-Tensta-Rinkeby och Mitt i Tensta-Rinkeby bevakar Rinkeby. Sveriges Television har sedan januari 2016 en redaktion på Rinkebystråket.[45]

Sport[redigera | redigera wikitext]

Basketklubben Akropol BBK startades av greker i Rinkeby 1986.[46]Föreningen har ett herrlag som tidigare spelat i Basketligan (nu i division 2), ett damlag samt ett rullstolslag.

Fotbollsklubben Rinkeby United grundades 2013[47] i Rinkeby och kom på första plats i division 6 under 2015.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Rinkeby – Stockholm växer”. vaxer.stockholm.se. https://vaxer.stockholm.se/omraden/rinkeby/. Läst 1 maj 2018. 
 2. ^ ”Rinkeby, Stockholmskällan”. https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/Stockholmsplatser/rinkeby/. Läst 23 maj 2018. 
 3. ^ ”Rinkeby”. HSB.se. https://www.hsb.se/stockholm/bo-i-hsb/vara-hyresratter/omraden/rinkeby/. Läst 1 maj 2018. 
 4. ^ ”Tillbaka i Rinkeby”. www.familjebostader.com. Arkiverad från originalet den 1 maj 2018. https://web.archive.org/web/20180501231655/http://www.familjebostader.com/hyresgast/aktuellt/nyheter2/2015/tillbaka-i-rinkeby/. Läst 1 maj 2018. 
 5. ^ Rinkeby: Betong och brott eller liv och hopp | Fastighetsvärlden”. Fastighetsvärlden. 28 augusti 2017. https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/betong-och-brott-eller-liv-och-hopp/. Läst 1 maj 2018. 
 6. ^ Tobias Sahlén (2 augusti 2014). https://www.svd.se/det-blev-ingen-allsang. Läst 23 maj 2018. 
 7. ^ Forsström, Anders (13 juni 2010). ”Utanförskapet för ungdomar ökar i Rinkeby”. Dagens nyheter. https://www.dn.se/sthlm/utanforskapet-for-ungdomar-okar-i-rinkeby/. 
 8. ^ Sveriges Radio (28 juli 2008). ”Företag och myndigheter lämnar Rinkeby”. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=2217546. 
 9. ^ ArkDes. ”Nypremiär för ArkDes i juni: storsatsningen Public Luxury och nytt utställningsrum”. Pressmeddelande.
 10. ^ Marijana Dragic (5 juni 2018). ”Bygget av moskén i Rinkeby startar efter sommaren”. https://www.dn.se/sthlm/bygget-av-mosken-i-rinkeby-startar-efter-sommaren/. Läst 5 juni 2018. 
 11. ^ Rinkebystråket invigt – ett år för sent
 12. ^ Finalister till Årets Stockholmsbyggnad 2016. Arkiverad 15 april 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 13. ^ [a b] Skolgårdar rustas för miljoner – men blir inte större”. DN.SE. 22 augusti 2017. https://www.dn.se/sthlm/skolgardar-rustas-for-miljoner-men-blir-inte-storre/. Läst 1 maj 2018. 
 14. ^ [a b c] Gustafsson, Anna. ”Nya kameror på 30 skolor | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/nya-kameror-pa-30-skolor. Läst 1 maj 2018. 
 15. ^ Skolgårdar rustas upp i Husby och Rinkeby”. Mitt i Stockholm. https://mitti.se/nyheter/skolgardar-rustas-rinkeby/. Läst 1 maj 2018. 
 16. ^ Skolbarnen i Rinkeby: Stenkastarna förstör för alla”. DN.SE. 25 februari 2017. https://www.dn.se/sthlm/skolbarnen-i-rinkeby-stenkastarna-forstor-for-alla/. Läst 1 maj 2018. 
 17. ^ Tre mord på 300 meter”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23595642.ab. Läst 1 maj 2018. 
 18. ^ M: ”Våga lägg ner skolor som underpresterar””. Mitt i Stockholm. https://mitti.se/nyheter/skola/lagg-skolor-underpresterar/. Läst 1 maj 2018. 
 19. ^ ”Succé när Ishiguro besökte Rinkeby”. www.stockholmdirekt.se. https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/vad-ar-val-en-middag-pa-slottet/repdpnqll!8JgvgQ7XTkCjkLL6QKZWA/. Läst 1 maj 2018. 
 20. ^ [a b c] På Rinkebyskolan vändes trenden”. Göteborgs-Posten. http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/p%C3%A5-rinkebyskolan-v%C3%A4ndes-trenden-1.1175563. Läst 1 maj 2018. 
 21. ^ Haraldsson, Anders. ”Förortsskolor läggs ner | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/forortsskolor-laggs-ner. Läst 2 maj 2018. 
 22. ^ ”Bredbyskolan läggs ner 2013”. www.stockholmdirekt.se. http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bredbyskolan-laggs-ner-2013/Dbbklh!GVZ2i3isA5IVyWAMlpHFcg/. Läst 2 maj 2018. 
 23. ^ ”Utbildningsinspektion i Bredbyskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1–9”. http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=65468. Läst 2 maj 2018. 
 24. ^ [a b] ”Askebyskolan | Lär för livet”. askebyskolan.stockholm.se. https://askebyskolan.stockholm.se/. Läst 2 maj 2018. 
 25. ^ ”Om skolan | Kvarnbyskolan”. kvarnbyskolan.stockholm.se. https://kvarnbyskolan.stockholm.se/om-skolan. Läst 2 maj 2018. 
 26. ^ Arnesen, Jonas. ”Tennisshow väcker nytt intresse | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/tennisshow-vacker-nytt-intresse. Läst 2 maj 2018. 
 27. ^ [a b] ”Knutbyskolan”. knutbyskolan.stockholm.se. https://knutbyskolan.stockholm.se/. Läst 2 maj 2018. 
 28. ^ Jelmini, Maria. ”I Rinkeby fördubblades antalet godkända | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/i-rinkeby-fordubblades-antalet-godkanda. Läst 2 maj 2018. 
 29. ^ TT. ”Metodiskt arbete har väckt läslustan | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/metodiskt-arbete-har-vackt-laslustan. Läst 2 maj 2018. 
 30. ^ ”Om skolan | Rinkebyskolan”. rinkebyskolan.stockholm.se. https://rinkebyskolan.stockholm.se/om-skolan. Läst 2 maj 2018. 
 31. ^ ”Kuinka pahiskoulu Rinkebystä tuli eliittikoulu ("hur värstingskolan blev elitskola")”. YLE. http://areena.yle.fi/1-1303717. 
 32. ^ Fem frågor till Börje Ehrstrand”. DN.SE. 28 oktober 2006. https://www.dn.se/arkiv/stockholm/fem-fragor-till-borje-ehrstrand/. Läst 1 maj 2018. 
 33. ^ [a b] Claes Aronsson, Ramin Farzin. ”Polisen hårdsatsar i Stockholmsförorter”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5781258. Läst 11 februari 2014. 
 34. ^ ”Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser Dnr: HD 5800 – 61/2015 sid 29”. Polisen i SverigeNationella operativa avdelningen. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160819054415/https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Utsatta-omraden-sociala-risker-kollektiv-formaga-o-oonskade-handelser.pdf. Läst 2 juli 2016. 
 35. ^ Nyheter, SVT. ”Källor till SVT: Ingen vill bygga ny polisstation i Rinkeby”. svt.se. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/inga-anbud-pa-ny-polisstation-i-rinkeby. Läst 11 mars 2017. 
 36. ^ [a b] Statistik om Stockholm Arkiverad 20 april 2016 hämtat från the Wayback Machine., Stockholms stad.
 37. ^ ”Welcome to Rinkeby-kista”. http://www.stockholm.se/PageFiles/297073/Rinkeby-Kista_eng%20ver_final_light.pdf. Läst 11 juni 2018. 
 38. ^ Andersson, Karolina. ”Rinkeby bokmässa ömsar skinn | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/rinkeby-bokmassa-omsar-skinn. Läst 1 maj 2018. 
 39. ^ ”Nobel i Rinkeby – en språklig utmaning:”. https://urskola.se/Produkter/182082-Nobel-i-Rinkeby-en-spraklig-utmaning. Läst 1 maj 2018. 
 40. ^ De får Nobelpristagare att hälsa på i Rinkeby”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2014-12-05/de-far-nobelpristagare-att-halsa-pa-i-rinkeby. Läst 1 maj 2018. 
 41. ^ Radio, Sveriges. ”Ungdomar i Rinkeby tar emot Nobelpristagare – Radio Sweden på svenska”. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=4224058. Läst 1 maj 2018. 
 42. ^ Tusentals i publiken när ortens bästa poet koras i Rinkeby”. Dagens nyheter. 2 december 2017. https://www.dn.se/sthlm/tusentals-i-publiken-nar-ortens-basta-poet-koras-i-rinkeby/. Läst 30 maj 2018. 
 43. ^ Kotsinas, Ulla-Britt (2003). En bok om slang, typ. Stockholm: Norstedts ordbok. Libris 9175792. ISBN 91-7227-366-6 
 44. ^ Akademibokhandeln. ”Ett folkets hus i världens mitt – en bok om Rinkeby då och nu”. https://www.akademibokhandeln.se/bok/ett-folket-hus-i-varldens-mitt-en-bok-om-rinkeby-da-och-nu/9789185343638/. Läst 30 maj 2018. 
 45. ^ Carlsson-Lénart, Mats (09). ”SVT:s Rinkeby-redaktion: "Vi har satt Orten på agendan"”. https://vipatv.svt.se/204/artiklar/2018-02-09-svts-rinkeby-redaktion-vi-har-satt-orten-pa-agendan.html. Läst 30 maj 2018. 
 46. ^ ”Akropols historia”. http://akropol.nu/akropols-historia/. Läst 30 maj 2018. 
 47. ^ ”HISTORISK STARTELVA”. www.stockholmdirekt.se. http://www.stockholmdirekt.se/sport/historisk-startelva/repdpnrdq!aZlL1zv3hRBEHylC28ajjg/. Läst 1 maj 2018. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]