Samkönat äktenskap

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Samkönad vigsel i Kanada.
Två kvinnor gifter sig i Taiwan.
  Ingen information

Homosexualitet är tillåtet:
  Samkönat äktenskap
  Olika typer av partnerskap
  Utländska äktenskap erkänns
  Inget erkännande av homosexuella par

Homosexualitet är förbjudet:
  Milda straff
  Hårda straff
  Livstids fängelse
  Dödsstraff

Äktenskap mellan två personer av samma kön, kallas även samkönat äktenskap, enkönat äktenskap, homoäktenskap eller könsneutralt äktenskap. Samkönat äktenskap kan ingås i Argentina, Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Island, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, Uruguay[1] och Frankrike samt i delstaterna Connecticut, Delaware, Iowa, Kalifornien, Massachusetts, Maine, Minnesota, Maryland, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont och Washington i USA.

Läget i olika länder[redigera | redigera wikitext]

De allra flesta länder tillåter inte samkönade äktenskap. I Polen,[2] Serbien,[3] Lettland[4] och Litauen[5][6][7] har äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna skrivits in i grundlagen. Bakgrunden är att man oroar sig över följderna av utvecklingen inom EU.[4]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige är det möjligt att ingå sådana äktenskap borgerligt sedan den av riksdagen beslutade könsneutrala äktenskapslagstiftningen trädde i kraft 1 maj 2009.[8][9] För religiös samkönad vigsel fordras beslut i respektive kyrka eller samfund. Inom Svenska kyrkan är det, efter kyrkomötets beslut, från 1 november 2009 möjligt att få kyrklig samkönad vigsel. Beslutet innebär samtidigt att ingen enskild präst har skyldighet att förrätta samkönad vigsel.[10][11] (Se även Äktenskap i Sverige.)

USA[redigera | redigera wikitext]

I USA är frågan om samkönade äktenskap kontroversiell. I nitton delstater kan två personer av samma kön numera ingå äktenskap,[12] men det finns federala lagar som slår fast att ingen delstat behöver ta hänsyn till lagar i andra delstater som jämställer andra typer av förhållanden än sådana mellan en man och en kvinna med äktenskap.[13]

Registrerat partnerskap[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Registrerat partnerskap

I många lagstiftningar finns registrerat partnerskap som en motsvarighet till äktenskap för personer av samma kön. Så var fallet också i Sverige tills beslutet om samkönade äktenskap fattades.

Debatt[redigera | redigera wikitext]

Debatten om vigselrätt är intensiv i större delen av västvärlden.

Bland förespråkare finns hbt-organisationer och många liberala och socialistiska organisationer. Dessa anser ofta att

 • artikel 12 i Europakonventionen, som ger alla medborgare rätt att ingå äktenskap, fordrar äktenskap för två personer av samma kön,
 • heterosexuella och homosexuella relationer skall vara lika inför lagen,
 • det är orimligt att kräva att en person måste vara ogift för att genomgå könskorrigering,[källa behövs]
 • äktenskap för alla hindrar diskriminering mot homosexuella i de sammanhang där gifta personer och par särbehandlas, såsom kreditvärdighet, arvsrätt och så vidare och
 • att legalisering inte kommer att innebära någon förändring för heterosexuella par.

Motståndare är framför allt konservativa organisationer.[källa behövs] Vissa förespråkar registrerat partnerskap, medan andra anser att samlevnad mellan personer av samma kön är berättigad men bör vara oregistrerad, och åter andra är motståndare till alla homosexuella förhållanden. Dessa anser ofta att

 • äktenskap bland man och kvinna finns i nästan alla kulturer i hela världen, och att detta tillsammans med modern forskning tyder på att äktenskap mellan man och kvinna är anpassat efter människans biologiska natur,
 • samkönat äktenskap strider mot FN:s barnkonvention eftersom barn i möjligaste mån bör växa upp med båda biologiska föräldrar, något som blir mer invecklat om en eller båda biologiska föräldrar är gift med en person av samma kön,
 • barn enbart föds i en relation mellan man och kvinna, och en relation som kan skapa ett barn skulle behöva en juridisk särställning (och även att barnafödande allmänt skulle minska drastiskt på grund av homoäktenskap)
 • äktenskapet enligt lag bland annat omfattar faderskapspresumtionen, som är orimlig att tillämpa på två personer av samma kön,
 • länder där äktenskap mellan personer av samma kön är lagligt innebär minskade möjligheter för alla att adoptera från främmande länder,
 • i de flesta kulturer definieras själva begreppet äktenskap som ett förbund mellan man och kvinna,
 • könsneutrala äktenskap skulle kunna öppna för barnäktenskap och månggifte,[14][15] eller äktenskap med djur.
 • heterosexuella människor skulle sluta gifta sig då de skulle anse äktenskap är besudlade av att homoäktenskap tillåts.
 • män, kvinnor, homo- och heterosexuella är biologiskt och psykologiskt olika på så sätt att en man och kvinna kompletterar varandra och att
 • äktenskap mellan man och kvinna skyddar trohet, men en annan syn på trohet är vanlig i gaykulturen.[16] (Se Bevara äktenskapet.)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ New Zealand legalises same-sex marriage, BBC 17 April 2013
 2. ^ The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 Kapitel 1, artikel 18.
 3. ^ The Constitution of the Republic of Serbia Sektion 2, artikel 62.
 4. ^ [a b] Laura Sheeter: Latvia cements gay marriage ban BBC, 15 december 2005.
 5. ^ The Constitution of the Republic of Lithuania Kapitel 3, artikel 38.
 6. ^ "Lithuania could follow in Latvia's footsteps on banning gay marriage", i The Baltic Times, 24 december 2005.
 7. ^ Jfr. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Artikel 3.12. (Litauiska)
 8. ^ Äktenskapsbalken Första avdelningen 1 kap. 1§
 9. ^ prop 2008/09:95 Riksdagens webbplats - Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor (protokoll)
 10. ^ Kyrkomötet öppnade för enkönade äktenskap Dagens Nyheter, 22 oktober 2009
 11. ^ Snabbprotokoll från kyrkomötet
 12. ^ http://www.rfsl.se/?p=420
 13. ^ 1 U.S.C. §7, 28 U.S.C. §1738C
 14. ^ Tuve Skånberg: Sju skäl till varför homosexuella inte ska kunna ingå äktenskap Newsmill 29 oktober 2008.
 15. ^ Motargument – med bemötanden äktenskap.nu
 16. ^ Krister Holmström: 7 argument: I längden vinner tänkandet över tyckandet Bevara äktenskapet, 9 augusti 2006.