Fluordiklormetan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Fluordiklormetan
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Fluordiklormetan
Övriga namn Metyldiklorfluorid, Freon 21, Halon 112, HCFC-21, R-21
Kemisk formel CHCl2F
Molmassa 102,923 g/mol
Utseende Färglös gas
CAS-nummer 75-43-4
SMILES C(F)(Cl)Cl
Egenskaper
Densitet Gas: 1,366 kg/m³
Vätska: 1,405 g/cm³
Löslighet (vatten) 9,42 g/l
Smältpunkt -135 °C
Kokpunkt 8,92 °C
Faror
Huvudfara
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Fluordiklormetan är en trihalometan med formeln CHCl2F.

Fluordiklormetan har använts som köldmedium och som drivgas i sprayflaskor. Eftersom den har en nedbrytande inverkan på ozonlagret så är den numera reglerad enligt montrealprotokollet och kommer att vara förbjuden från och med 2015.