Kommunalvalen i Sverige 1919

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kommunalvalen i Sverige 1919
Sverige
← 1918 Mars 1919-
Mars 1920
1920 →

Kommunal- och stadsfullmäktiges 25 472 platser

Kommunalvalet i Sverige 1919 genomfördes i mars 1919 och i mars 1920 i Stockholms stad. Detta val ska inte förväxlas med kommunalvalet 1920, då mandatperioderna då var annorlunda. Vid detta val valdes kommunalfullmäktige och stadsfullmäktige för mandatperioden 1920-1920 respektive 1920-1922 i 1 077 av 2 512 kommuner. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning.

Detta val var det första med allmän rösträtt för både män och kvinnor. Det gamla systemet med röstetal baserat på inkomst var avskaffat vid detta val.

Tänket var att fullmäktigevalen skulle väljas med fyraåriga mandatperioder, räknat från 1 januari året efter att valen ägde rum. För Stockholms stad gällde särskilda regler som gjorde att staden förrättade val i mars året efter alla andra städer. Antalet ledamöter var 100 där. Detta gällde dock bara den ena halvan, den andra valdes för tvååriga mandatperioder, med omval år 1920. Därför avlagdes två röster i valkuverten, en för vardera tidsperiod. De röstetal som anges i tabellerna bör därför divideras med 2 för att visa ett mer rimligt stöd i direkta antal. Antalet kasserade röster kan vara approximativt.

För att kommunfullmäktige skulle vara obligatoriskt behövde kommunen ifråga ett invånarantal högre än 1 500. Denna siffra överskred 870 kommuner, medan 67 valde att ha fullmäktige ändå. Senare under året ville ytterligare 34 kommuner också ha kommunfullmäktige och höll val i november och december 1919. Utöver detta ägde 106 stadsfullmäktigeval och 55 municipalfullmäktigeval rum. De sistnämnda räknas dock inte med som "riktiga" kommunalval.

Stadsfullmäktigevalen[redigera | redigera wikitext]

Flera städer ingick inte i något av landstingen på grund av sin storlek. Vid valet 1919 (och 1920) var dessa sex stycken av totalt 106 städer i landet; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg och Gävle. Denna särställning gjorde att städerna jämte landstingen fick delta i förstakammarvalen, där de valda stadsfullmäktigen agerade valmän. Ibland jämställs därför dessa stadsfullmäktigeval med landstingsval.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Allmänna valmansförbundet och Liberala samlingspartiet i valsamverkan. Av de valda var 9 högermän och 3 liberaler.