Konvertering (religion)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Konvertering, konversion, (av latinets convertere, "vända om") innebär att byta religion, alltså att gå från att mer eller mindre aktivt ha bekänt sig till en religion till att aktivt bekänna sig till en annan religion. Ofta sker ett specifikt ställningstagande vid en viss tidpunkt. Att en person utan religiös tillhörighet ansluter sig till en religiös rörelse brukar däremot inte kallas att konvertera, inte heller att överge en religion för att övergå till ateism eller till en odefinierad livsåskådning. Inte heller vid samfundsbyten inom samma religion, utom ibland vid byten mellan de tre stora kristna kyrkofamiljerna, protestantismen, katolicismen och ortodoxa kyrkan, framför allt i pejorativ beskrivning, medan ordet "omvändelse" föredras vid konvertering till det egna samfundet.

Den som erhåller undervisning i avsikt att döpas till kristen, kallas i vissa kyrkor katekumen eller dopkandidat, för vilka särskilda regler finns. I fornkyrkan fanns ett bruk att en som ville bli döpt skulle få omfattande undervisning, bekänna och avsäga sig sitt tidigare syndfulla leverne och eventuell avgudadyrkan, och genomgå exorcism, dvs. befrielse från onda andar, eftersom det ansågs vara svårare att bli renad efter ett dop än innan.

Vissa religiösa samfund utövar aktiv missionsverksamhet för att omvända personer med annan tro. Ett annat ord för att aktivt bearbeta anhängare av annan tro är proselytering. Detta förekommer i någon omfattning inom alla världsreligionerna. Det kan anses som förräderi att lämna sin tro och lagar mot konvertering har förekommit i olika sammanhang. Ex. i Indien under det senaste decennier[1], i Sverige före införandet av religionsfrihet och i sharia-lagarna som stadgar dödsstraff för "avfall från tron".

Det förekommer även att individer under direkt hot tvingas konvertera till en annan religion genom tvång, vilket skedde i exempelvis i Spanien under 1400-talet. Många av de påtvingat konverterade har emellertid behållit sin gamla tro i hemlighet. Det kan finnas starka sociala krafter till att "påtvinga" konvertering. Exempelvis stadgar sharia diskriminering av judar och kristna, vilket leder till en socialt låg status och utan goda karriärmöjligheter där det tillämpas, och icke-religiösa personliga incitament för konvertering.

En annan motivering kan vara giftermål med någon vars religion inte tillåter äktenskap med utomstående. Ex. islam tillåter bröllop mellan en muslimsk man och icke muslimsk kvinna eftersom barnen per automatik blir muslimer, medan det motsatta är förbjudet. Även i kristendom och judendom finns ofta socialt motstånd mot giftermål med en som inte delar tron, men ceremoni som hanterar bägge religionerna är inte helt ovanligt. Inte sällan går den ena parten över till den andras religion efter en tids äktenskap ändå.

Omvändelse till kristendom[redigera | redigera wikitext]

Flertalet väckelsekristna kyrkor betonar vikten av omvändelse för att erhålla Guds förlåtelse, rättfärdiggörelse, frälsning och pånyttfödelse. Denna syn innebär att Guds nåd inte är helt förbehållslös, utan kräver synergism, det vill säga människans samverkan genom ett aktivt val, och ibland en emotionell upplevelse som anses ge "frälsningsvisshet" genom det inre vittnesbördet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Yvonne Maria Werner, "Varför blir man katolik. Nordbors väg till katolska kyrkan" i Förbistringar och förklaringar. Festskrift till Anders Piltz, 2008

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ World Watch Monitor: ‘Anti-Conversion’ Law Takes Effect in Fifth State