Leninism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Leninism (ryska: ленинизм) är en politisk ideologi formad av Lenin som påvisar tillvägagångssättet för hur det kommunistiska samhället skall skapas.[1] Leninism kallas den ideologi som bygger på Vladimir Lenins tolkning av marxismen och som blev grunderna för bolsjevismen och den tidiga kommunistiska rörelsen i Ryssland.

Lenin vidareutvecklade marxismen i det han själv menade var "imperialismens epok", som han såg som kapitalismens högsta och sista stadium. Lenin menade att arbetarklassen skulle ledas i revolution av ett disciplinerat, avantgardistiskt parti som praktiserade demokratisk centralism. Målet var att avskaffa kapitalismen och genom proletariatets diktatur bygga ett socialistiskt samhälle. Detta skulle kunna ske genom ett förbund mellan arbetare och bönder, och Lenin menade att en socialistisk revolution i det industriellt efterblivna Ryssland enbart vore möjlig med hjälp av den kraft bönderna tidigare visat i historien i form av bonderevolutioner.

Lenins politik var också en kritisk reaktion mot den framväxande socialdemokratin, som menade att socialismen skulle gå att uppnå genom fredliga reformer.

Lenin var internationalist och ansåg att socialismen enbart kunde uppnås genom världsrevolution.

Följaktligen bildades under Grigorij Zinovjevs ledning år 1919 den Kommunistiska Internationalen, som hade till uppgift att leda kampen för världsrevolutionen efter förebild från bolsjevikernas maktövertagande efter oktoberrevolutionen 1917.

De fyra beståndsdelar vilka anses vara viktiga i Lenins ideologiska tankar är:[2]

  1. Teorin om imperialismen vilka ger resultaten. – Imperialistiska krig, proletär revolution, arbetararistokrati och internationell klasskamp.
  2. Läran om – Partiet av ny typ – där partiet ska härska över statsförvaltning.
  3. Läran om – Proletariatets diktatur.
  4. Utbyggnad av den historiska marxismen till dialektisk materialism.

Lenin lät producera sina tankar bland annat i skrifterna.[2]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Prismas Nya Uppslagsbok, sidan 464 uppslagsordet Leninism → Marxism-leninism
  2. ^ [a b] "Tidens Världshistoria". Stockholm, (1987) sidan 140

Litteratur[redigera | redigera wikitext]