Hoppa till innehållet

Lista över UN-nummer 1101 till 1200

Från Wikipedia

UN 1101 till 1200[1][redigera | redigera wikitext]

UN-nummer Klass Namn
UN 1104 3 Amylacetater
UN 1105 3 Pentanoler
UN 1106 3 Amylaminer
UN 1107 3 Amylklorider
UN 1108 3 1-Penten (n-amylen)
UN 1109 3 Amylformiater
UN 1110 3 n-Amylmetylketon
UN 1111 3 Amylmerkaptaner
UN 1112 3 Amylnitrater
UN 1113 3 Amylnitriter
UN 1114 3 Bensen
UN 1120 2 Butanoler
UN 1123 3 Butylacetater
UN 1125 3 n-Butylamin
UN 1126 3 1-Brombutan
UN 1127 3 Klorobutaner
UN 1128 3 n-Butylformiat
UN 1129 3 Butyraldehyd
UN 1130 3 Kamferolja
UN 1131 3 Koldisulfid
UN 1133 3 Lim, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa)
UN 1134 3 Klorbensen
UN 1135 6.1 Etylenklorhydrin
UN 1136 3 Stenkoltjäredestillat, brandfarligt
UN 1139 3 Täcklösning (inkl ytbehandling eller beläggning som används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat eller tunnor)
UN 1143 6.1 Krotonaldehyd, stabiliserad
UN 1144 3 Krotonylen
UN 1145 3 Cyklohexan
UN 1146 3 Cyklopentan
UN 1147 3 Dekahydronaftalen
UN 1148 3 Diacetonalkohol, teknisk
UN 1149 3 Dibutyletrar
UN 1150 3 1,2-Dikloretylen
UN 1152 3 Diklorpentaner
UN 1153 3 Etylenglykoldietyleter
UN 1154 3 Dietylamin
UN 1155 3 Dietyleter (etyleter)
UN 1156 3 Dietylketon
UN 1157 3 Diisobutylketon
UN 1158 3 Diisopropylamin
UN 1159 3 Diisopropyleter
UN 1160 3 Dimetylamin, vattenlösning
UN 1161 3 Dimetylkarbonat
UN 1162 3 Dimetyldiklorsilan
UN 1163 6.1 Dimetylhydrazin, osymmetrisk
UN 1164 3 Dimetylsulfid
UN 1165 3 Dioxan
UN 1166 3 Dioxolan
UN 1167 3 Divinyleter, stabiliserad
UN 1169 3 Extrakt, aromatiska, flytande (ångtryck vid 50 °C över 175 kPa)
UN 1170 3 Etanol (etylalkohol) eller etanollösning (etylalkohollösning)
UN 1171 3 Etylenglykolmonoetyleter
UN 1172 3 Etylenglykolmonoetyleteracetat
UN 1173 3 Etylacetat
UN 1175 3 Etylbensen
UN 1176 3 Etylborat
UN 1177 3 2-Etylbutylacetat
UN 1178 3 2-Etylbutyraldehyd
UN 1179 3 Etylbutyleter
UN 1180 3 Etylbutyrat
UN 1181 6.1 Etylkloracetat
UN 1182 6.1 Etylklorformiat
UN 1183 4.3 Etyldiklorsilan
UN 1184 3 Etylendiklorid
UN 1185 6.1 Etylenimin, stabiliserad
UN 1188 3 Etylenglykolmonometyleter
UN 1189 3 Etylenglykolmonometyleteracetat
UN 1190 3 Etylformiat
UN 1191 3 Oktylaldehyder
UN 1192 3 Etyllaktat
UN 1193 3 Etylmetylketon (metyletylketon)
UN 1194 3 Etylnitritlösning
UN 1195 3 Etylpropionat
UN 1196 3 Etyltriklorsilan
UN 1197 3 Extrakt, smakämnen, flytande
UN 1198 3 Formaldehydlösning, brandfarlig
UN 1199 6.1 Furaldehyder

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.