Livstids fängelse i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Huvudartikel: Livstids fängelse

Livstids fängelse i Sverige är den svenska lagens strängaste straff, och innebär att den dömda frihetsberövas i fängelse. Livstids fängelse är inte tidsbestämt, alltså vet inte den dömda hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. I Sverige är det praxis att en livstidsdömd fånge kan få sitt straff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff efter att ha suttit en viss tid i fängelse, ansökt om nåd samt fått ansökan beviljad. I snitt sitter en livstidsdömd i fängelse i 16 år, vilket innebär att straffet tidsbestämdes till 25 år och att den intagne sedan blev villkorligt frigiven efter praxis att den hade suttit av 2/3 av sin strafftid.[1]

Sedan 2006 beslutar Örebro tingsrätt om livstidsdömda fångar ska få sitt straff tidsbestämt. Tingsrätten får efter ansökan, som får göras först sedan tio års fängelse avtjänats, omvandla livstidsstraffet till minst 18 års fängelse. Tingsrättens beslut kan överklagas till Göta hovrätt och sedan till Högsta domstolen. Vid beslutande om straffet ska omvandlas tas i betraktande hur den intagne eller intagna har skött sig under fängelsetiden, återfallsrisk för att begå nya brott och hur allvarligt brottet var när det begicks.[2] 2/3-principen beaktas vid tidsbestämning med viss marginal för förberedelse, vilket exempelvis innebar att Mattias Flinks frihetsstraff förkortades till ett 30-årigt straff i december 2011, med som följd att han frisläpptes i juni 2014, snarare än 2024.[3]

2020 avtjänade 152 intagna livstidsstraff i Sverige, där nästan alla var dömda för mord (inklusive medhjälp, försök och anstiftan till mord).[4] En var dömd för folkmord (Stanislas Mbanenande) och en för mord och folkrättsbrott (Hamid Noury).[5] Sju av de som avtjänade livstidsstraff var kvinnor.[6] Mellan 1965 och 2015 har 353 personer dömts till livstids fängelse i Sverige.[1]

Den person som till dags dato har suttit längst i Sverige oavbrutet är Tommy Alexandersson som dömdes för dubbel- samt trippelmord i Stockholm 1988 och har suttit inne sen dess.[7] Dock har våldtäktsmannen och mördaren Sten-Erik Eriksson som dömdes till rättspsykiatrisk vård 1967 och dog 2017 (85 år gammal) varit frihetsberövad i 50 år, med ett kort avbrott under en flykt 2010. Han var tidigare frihetsberövad mellan 1949 och 1957 och 1958 och 1966 i sammanlagt 66 år, vilket både sammanlagt och i oavbruten tid gör Eriksson till den person som suttit längst tid frihetsberövad i Sverige.[8] Den svensk som under decennier hade suttit längst, undantaget personer dömda till psykiatrisk vård, var Leif Axmyr, som 1982 begick ett dubbelmord och, efter en förkortning till ett 51-årigt straff, frigavs 2016, kort före sin död.[9] Alexandersson passerade denna tid 2022.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Straffet fängelse på livstid infördes 1734, och kungen var den enda som kunde benåda en livstidsdömd person. Senare fick även regeringen denna möjlighet. Efter att Sverige avskaffade dödsstraffet i fredstid 1921 (i krigstid 1973) blev livstids fängelse det strängaste straffet i lagboken, och dödsdomar som inte verkställdes omvandlades nästan alltid till livstids fängelse. Perioden 1965–1974 låg medelvärdet för tidsomvandlade livstidsstraff på 14 års fängelse; dessutom fick man i regel villkorlig frigivning efter halva tiden, vilket innebar att en livstidsdömd satt i snitt i fängelse i sju år. 1992 skärptes förutsättningarna till att dömas till rättspsykiatrisk vård. Det innebar att personer som skulle ha dömts till rättspsykiatrisk vård dömdes till fängelse istället. Beslutet ökade antalet livstidsdomar. Flest livstidsdomar utdömdes 2004 då 24 personer dömdes till straffet, vilket kan jämföras med 2013 då 6 personer dömdes till livstid.[10]

Genom en reform år 2006 har Örebro tingsrätt i huvudsak övertagit uppgiften att tidsbestämma livstidsdömda fångars fängelsestraff. Tingsrätten får efter ansökan, som får göras efter att tio års fängelse avtjänats, omvandla livstidsstraffet till minst 18 års fängelse. Tingsrättens slutliga beslut ska vara motiverat och får överklagas till Göta hovrätt och sedan till Högsta domstolen.[11] Två domare hanterar alla fall. Åtta åklagare företräder brottsoffrens och samhällets intressen. Ansvaret har spritts ut på flera åklagare av säkerhetsskäl. Örebro tingsrätt utsågs bland annat på grund av det geografiska läget, nära Kumla, Hall och Tidaholm.[12]

2014 införde Riksdagen en lagändring om att livstidsstraff i högre grad skulle kunna utdelas för mord. Lagen fick inte önskad effekt på grund av lagtekniska detaljer och Högsta domstolen menade att lagändringen inte gett någon effekt alls. Det har därför kommit förslag på att ändra i lagen ytterligare för att fler morddomar ska ge livstid.[13]

Under 2017 fick Örebro tingsrätt in 39 ansökningar som rörde sig om omvandling till ett tidsbestämt straff, och avgjorde totalt 46 ärenden. Av ansökningarna fick 8 personer tidsbestämt straff och 29 avslag. Tingsrätten avvisade även nio ansökningar.[14] Regeringen har fortfarande rätt att benåda livstidsdömda.

I januari 2022 sänktes minimiåldern för att dömas till livstid från 21 till 18, även om det behövdes särskilda skäl för de yngsta.[15] Den första 18-åringen som fick livstid var en som i mars 2022 dödade två skollärare med en yxa.[16]

Brott som kan ge livstids fängelse[redigera | redigera wikitext]

Observera att försök, anstiftan eller medhjälp till de brott som anges också kan ge fängelse på livstid.[17]

Livstids fängelse kan man i Sverige dömas till om man fyllt 18 år.[18] 2 januari 2022 trädde den nya lagen i kraft som innebar att åldern för att döma någon till livstids fängelse sänks från 21 år till 18 år. Tidigare kunde personer under 21 år endast dömas till högst 14 års fängelse.

Brott som kan ge livstids fängelse[redigera | redigera wikitext]

Brott som kan ge livstids fängelse vid krig[redigera | redigera wikitext]

Dessa brott kan endast ge livstids fängelse då Sverige är i krig eller då krigsfara råder.

Kända exempel[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Livstidsstraffet – så fungerar det”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/sa-fungerar-livstidsstraffet-i-sverige. Läst 4 augusti 2017. 
 2. ^ ”Livstidsstraffet i Sverige – så tycker partierna”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/livstidsstraffet-i-sverige-sa-tycker-partierna. Läst 4 augusti 2017. 
 3. ^ https://www.dn.se/nyheter/sverige/mattias-flink-fri-sommaren-2014
 4. ^ https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/1017928-sa-vanligt-ar-det-med-livstidsdomar-i-sverige#:~:text=Totalt%20avtj%C3%A4nade%20d%C3%A5%20152%20personer,kraftigt%20de%20senaste%2020%20%C3%A5ren.
 5. ^ https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-faller-domen-i-uppmarksammade-folkrattsmalet
 6. ^ ”Fängelse”. http://www.kriminalvarden.se/. Arkiverad från originalet den 29 juni 2019. https://web.archive.org/web/20190629190021/https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/. Läst 23 januari 2016. 
 7. ^ ”Hör Alexandersson själv berätta om livet i fängelset – Enköpings-Posten”. Enköpingsposten. 17 april 2022. https://eposten.se/nyheter/tommy-alexandersson/artikel/hor-livstidsdomde-mordaren-fran-enkoping-beratta-sjalv-om-livet-i-fangelset-och-varfor-han-borde-slappas-fri/rm5pdw8l. Läst 26 juni 2022. 
 8. ^ ”Mördaren och pedofilen Sten-Erik Eriksson är död”. Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/mordaren-och-pedofilen-sten-erik-eriksson-ar-dod/. Läst 7 juni 2018. 
 9. ^ https://www.hbl.fi/artikel/ddcbfcd0-346a-42d4-a085-c533f7bbfba7
 10. ^ https://bra.se/download/18.779f51ff14b839896441362/1427115291529/2015_Livstidsdomar.pdf
 11. ^ Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
 12. ^ Palmkvist, Joakim (31 januari 2007). ”Livstids fängelse kan bli tidsbestämt”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2007-01-30/livstids-fangelse-kan-bli-tidsbestamt. Läst 8 april 2010. 
 13. ^ ”Tandlös lagändring av livstidsstraff”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/a/Rxa3eW/tandlos-lagandring-av-livstidsstraff. Läst 6 juni 2018. 
 14. ^ ”Livstids fängelse – en livstid i fängelse? | Domarbloggen”. Domarbloggen. 20 februari 2018. http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/livstids-fangelse-en-livstid-i-fangelse/. Läst 7 juni 2018. 
 15. ^ Nya regler om slopad straffreduktion för unga myndiga
 16. ^ 18-åringen döms till livstid för morden på Malmö latin
 17. ^ ”Livstid - om begreppet | Lagen.nu”. lagen.nu. https://lagen.nu/begrepp/Livstid. Läst 23 januari 2016. 
 18. ^ ”Brottsbalk (1962:700) – 29 kap 7§”. www.lagen.nu. https://lagen.nu/1962:700#K29P7S1. Läst 2 januari 2022.