Livstids fängelse i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Huvudartikel: Livstids fängelse

Livstids fängelse i Sverige är den svenska lagens strängaste straff, det innebär att den dömda frihetsberövas i fängelse. Livstids fängelse är inte tidsbestämt, den dömde eller dömda vet därför inte hur länge han eller hon kommer att sitta i fängelse. I Sverige är det praxis att en livstidsdömd fånge efter att ha suttit en viss tid i fängelse, samt efter en beviljad nådeansökan från den dömde, kan få sitt straff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff. I snitt sitter en livstidsdömd i fängelse i 16 år; det innebär att straffet tidsbestämdes till 25 år och att den intagne sedan blev villkorligt frigiven efter praxis att den hade suttit av 2/3 av sin strafftid.[1]

Sedan 2006 beslutar Örebro tingsrätt om livstidsdömda fångar ska få sitt straff tidsbestämt. Tingsrätten får efter ansökan, som får göras först sedan tio års fängelse avtjänats, omvandla livstidsstraffet till minst 18 års fängelse. Tingsrättens beslut kan överklagas till Göta hovrätt och sedan till Högsta domstolen. Vid beslutande om straffet ska omvandlas tas i betraktande hur den intagne eller intagna har skött sig under fängelsetiden, återfallsrisk för att begå nya brott och hur allvarligt brottet var när det begicks.[2]

I oktober 2017 avtjänade 144 intagna livstidsstraff i Sverige, alla utom en var dömda för mord (inklusive medhjälp, försök och anstiftan till mord). En var dömd för folkmord (Stanislas Mbanenande). Sju av dem som avtjänade livstidsstraff var kvinnor.[3] Mellan 1965 och 2015 har 353 personer dömts till livstids fängelse i Sverige.[1]

Den person som hittills har suttit längst i Sverige oavbrutet är Leif Axmyr, med 34 år i fängelse från 1982 till 2016. Därefter är det Conny Eriksson som dömdes för mord och våldtäkt i Eskilstuna 1985 och släpptes i juni 2017 efter 32 år i fängelse.[4] Dock har våldtäktsmannen och mördaren Sten-Erik Eriksson som dömdes till rättspsykiatrisk vård 1967 och dog 2017 (85 år gammal) varit frihetsberövad i 50 år, med ett kort avbrott under en flykt 2010. Han var tidigare frihetsberövad 1949 och 1957 och 1958 och 1966, i sammanlagt 66 år, vilket både sammanlagt och i oavbruten tid gör Eriksson till den person som suttit längst tid frihetsberövad i Sverige.[5]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Straffet fängelse på livstid infördes 1734, och kungen var den enda som kunde benåda en livstidsdömd person. Senare fick även regeringen denna möjlighet. Efter att Sverige avskaffade dödsstraffet i fredstid 1921 (i krigstid 1973), blev livstids fängelse det strängaste straffet. Perioden 1965–1974 låg medelvärdet för tidsomvandlade livstidsstraff på 14 års fängelse, dessutom fick man i regel villkorlig frigivning efter halva tiden, det vill säga en livstidsdömd satt i snitt i fängelse i sju år. 1992 skärptes förutsättningarna till att dömas till rättspsykiatrisk vård. Det innebar att personer som skulle ha dömts till rättspsykiatrisk vård, dömdes till fängelse istället. Beslutet ökade antalet livstidsdomar. Flest livstidsdomar utdömdes 2004 då 24 personer dömdes till straffet, vilket kan jämföras med 2013 då endast 6 personer dömdes till livstid.[6]

Genom en reform år 2006 har Örebro tingsrätt i huvudsak övertagit uppgiften att tidsbestämma livstidsdömda fångars fängelsestraff. Tingsrätten får efter ansökan, som får göras först sedan tio års fängelse avtjänats, omvandla livstidsstraffet till minst 18 års fängelse. Tingsrättens slutliga beslut ska vara motiverat och får överklagas till Göta hovrätt och sedan till Högsta domstolen.[7] Två domare hanterar alla fall. Åtta åklagare företräder brottsoffrens och samhällets intressen. Ansvaret har spritts ut på flera åklagare av säkerhetsskäl. Örebro tingsrätt utsågs bland annat på grund av det geografiska läget, nära Kumla, Hall och Tidaholm.[8]

2014 införde Riksdagen en lagändring om att livstidsstraff i högre grad skulle kunna utdelas för mord. Lagen fick inte önskad effekt på grund av lagtekniska detaljer och Högsta domstolen menade att lagändringen inte gett någon effekt alls. Det har därför kommit förslag på att ändra i lagen ytterligare för att fler morddomar ska ge livstid.[9]

Under 2017 fick Örebro tingsrätt in 39 ansökningar som rörde sig om omvandling till ett tidsbestämt straff, och tingsrätten avgjorde totalt 46 ärenden. Av ansökningarna fick 8 personer tidsbestämt och 29 fick avslag. Tingsrätten avvisade även nio ansökningar som de valde att inte ta upp.[10]

Regeringen har fortfarande rätt att benåda livstidsdömda.

Brott som kan ge livstids fängelse[redigera | redigera wikitext]

Observera att försök, anstiftan eller medhjälp till de brott som anges också kan ge fängelse på livstid.[11]

Livstids fängelse kan man i Sverige endast dömas till om man fyllt 21 år. Om man är mellan 18 och 21 kan man högst dömas till 14 års fängelse.[12]

Brott som kan ge livstids fängelse[redigera | redigera wikitext]

Brott som kan ge livstids fängelse vid krig[redigera | redigera wikitext]

Dessa brott kan endast ge livstids fängelse då Sverige är i krig eller då krigsfara råder.

Kända exempel[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Nyheter, SVT. ”Livstidsstraffet – så fungerar det”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/sa-fungerar-livstidsstraffet-i-sverige. Läst 4 augusti 2017. 
 2. ^ Nyheter, SVT. ”Livstidsstraffet i Sverige – så tycker partierna”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/livstidsstraffet-i-sverige-sa-tycker-partierna. Läst 4 augusti 2017. 
 3. ^ ”Fängelse”. http://www.kriminalvarden.se/. https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/. Läst 23 januari 2016. 
 4. ^ Nyheter, SVT. ”32 år efter strypmordet – i sommar blir han fri”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/eskilstunamordare-pa-vag-ut-i-frihet-efter-32-ar. Läst 8 augusti 2017. 
 5. ^ Mördaren och pedofilen Sten-Erik Eriksson är död”. Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/mordaren-och-pedofilen-sten-erik-eriksson-ar-dod/. Läst 7 juni 2018. 
 6. ^ https://bra.se/download/18.779f51ff14b839896441362/1427115291529/2015_Livstidsdomar.pdf
 7. ^ Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
 8. ^ Palmkvist, Joakim (31 januari 2007). ”Livstids fängelse kan bli tidsbestämt”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2007-01-30/livstids-fangelse-kan-bli-tidsbestamt. Läst 8 april 2010. 
 9. ^ Tandlös lagändring av livstidsstraff”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/a/Rxa3eW/tandlos-lagandring-av-livstidsstraff. Läst 6 juni 2018. 
 10. ^ Livstids fängelse – en livstid i fängelse? | Domarbloggen”. Domarbloggen. 20 februari 2018. http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/livstids-fangelse-en-livstid-i-fangelse/. Läst 7 juni 2018. 
 11. ^ ”Livstid - om begreppet | Lagen.nu”. lagen.nu. https://lagen.nu/begrepp/Livstid. Läst 23 januari 2016. 
 12. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962:700 t.o.m. SFS 2016:509 - Riksdagen – 29 kap 7§”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700. Läst 11 juni 2016.