Magnetiskt flöde

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Magnetiskt flöde
Grundläggande
Definition Produkten av det magnetiska B-fältet (flödestätheten) och en viss area
Storhetssymbol(er) \Phi
Enheter
SI-enhet Weber (Wb)
SI-dimension M·L2·I-1·T-2

Magnetiskt flöde \Phi genom en viss yta är produkten av det magnetiska B-fältet (flödestätheten) och arean A:

\Phi = B \cdot A.

När en ledare rör sig över ett magnetfält påverkas elektronerna i ledaren med en Lorentzkraft; ledaren får ett överskott av elektroner på ena sidan. Då induceras en spänning i ledaren som är B-fältet gånger hastigheten som ledaren rör sig med gånger längden på ledaren.

e = B \cdot v \cdot l

Elektronerna förskjuts till en viss del av ledaren – riktningen kan bestämmas med Lenz lag. Ledaren rör sig vinkelrätt mot magnetfältet med hastigheten v eller \Delta m/ \Delta s

e = B \cdot \frac{\Delta m \cdot l}{\Delta s}

\Delta m gånger längden l är lika med arean A.

e \cdot \Delta s = B \cdot A
\Phi = e \cdot s = B \cdot A

Magnetiskt flöde mäts i enheten Wb (weber) eller Vs (volt-sekund).