Mall:Tidningsref

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen {{tidningsref}} används för att göra en källhänvisning till en artikel i nyhetstidning. Detta används typiskt inom <ref> ... </ref>. Vid källhänvisning till artikel i vetenskaplig tidskrift används istället {{tidskriftsref}}.

Mallen har sin förebild i engelska Wikipedias {{cite news}} och det är också därifrån stilen för utformningen av hänvisningen har lånats.

{{tidningsref
 | författare = 
 | rubrik = 
 | url = 
 | kapitel-url = 
 | tidning = 
 | id = 
 | datum = 
 | år =
 | sid = 
 | hämtdatum = 
 | läst via = 
 | språk = 
 | arkivurl = 
 | arkivdatum = 
 | utgivare = 
 | upplaga = 
 | format = 
 | isbn = 
 | issn = 
 | doi = 
 | författarlänk = 
 | författarlänk2 = 
 | författarlänk3 = 
 | författarlänk4 = 
 | författarlänk5 = 
 | författarlänk6 = 
 | författarlänk7 = 
 | författarlänk8 = 
 | författarlänk9 = 
 | oclc = 
 | pmid = 
 | pmc = 
 | bibcode = 
 | volym = 
 | nummer = 
 | förnamn =
 | förnamn2 = 
 | förnamn3 = 
 | förnamn4 = 
 | förnamn5 = 
 | förnamn6 = 
 | förnamn7 = 
 | förnamn8 = 
 | förnamn9 = 
 | efternamn =
 | efternamn2 =
 | efternamn3 =
 | efternamn4 =
 | efternamn5 =
 | efternamn6 =
 | efternamn7 =
 | efternamn8 =
 | efternamn9 =
 | citat =
 | ref = kan användas för anpassad CITEREF-referens, jmf {{mall|harvnb}}
 }}
{{tidningsref |författare= |rubrik= |url= |tidning= |id= |datum= |sid= |hämtdatum= |språk= |arkivurl= |arkivdatum= }}

Parametern id= kan användas för att ange ISSN eller liknande, precis som i mallen {{bokref}}.

Exempel[redigera wikitext]

Bara rubriken
* {{tidningsref |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342}}
Rubrik och tidningsnamn
* {{tidningsref |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342 |tidning=[[Dagens Nyheter]]}}
Vanlig användning
* {{tidningsref |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342 |tidning=[[Dagens Nyheter]] |datum=12 april 2007| arkivurl=http://www.webcitation.org/5dBWrLzc0 |arkivdatum=7 maj 2009}}
Vanlig användning med länk till författare och rubrik, tidning och datum samt datum för åtkomst av artikel
* {{tidningsref |författare=Söderling, Fredrik |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342 |tidning=[[Dagens Nyheter]] |datum=12 april 2007 |hämtdatum=10 september 2007}}

En mall för att lägga till noter med information om nyhetstidningar.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

ParameterBeskrivningTypStatus
Författareförfattare

Författarens namn.

Strängföreslagen
Datumdatum

Datum för publiceringen, exempelvis 2013-07-14

Datumföreslagen
Rubrikrubrik

Artikelns rubrik.

Strängobligatorisk
URLurl

URL till referensen.

URLföreslagen
Kapitel-URLkapitel-url

URL för kapitlet om tillgängligt på internet.

Strängvalfri
Tidningtidning

Tidningen där artikeln publicerats.

Strängföreslagen
IDid

En unik identifierare som används när inga av de specialiserade är tillgänglig.

Strängvalfri
Sidsid

Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.

Strängvalfri
Hämtdatumhämtdatum

Fullständigt datum då referensen lästes, på formen dag månad år, exempelvis {{idag}}.

Datumföreslagen
Läst vialäst via

Den resurs via vilken källan har lästs, exempelvis [[Mediearkivet]] eller [[Svenska dagstidningar (tjänst)|Svenska dagstidningar]]. (Kräver parametern hämtdatum.)

Strängvalfri
Språkspråk

Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.

Strängvalfri
Arkiv-URLarkivurl

URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (Kräver parametern arkivdatum.).

Strängvalfri
Arkivdatumarkivdatum

Datum då referensen arkiverades, till exempel 3 oktober 1999. (Kräver parametern arkivurl.)

Datumvalfri
Utgivareutgivare

Ansvarig utgivare av tidskriften.

Strängvalfri
Upplagaupplaga

Upplagan av tidningen.

Nummervalfri
Formatformat

Formatet som man når genom URL:en, t.ex.: PDF, DOC, XLS; specificera inte HTML.

Nummervalfri
isbnisbn

International Standard Book Number såsom 1-111-22222-9. Notera att parametern 'isbn', likt alla andra parametrar, måste skrivas med gemener.

Nummervalfri
issnissn

International Standard Serial Number; 8 tecken; kan delas in i två grupper med fyra tecken vardera separerade med ett bindesstreck.

Strängvalfri
doidoi

Digital Object Identifier; börjar med '10.', exempelvis 10.1038/news070508-7.

Strängvalfri
Författarlänkförfattarlänk

Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande Wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.

Strängvalfri
Författarlänk2författarlänk2

Författarlänk2 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande Wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser.

Strängvalfri
Författarlänk3författarlänk3

Författarlänk3 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande Wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser. Man kan utöka med författarlänk4, författarlänk5 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
oclcoclc

Online Computer Library Center-ID-nummer, såsom 3185581.

Strängvalfri
pmidpmid

PubMed Unique Identifier.

Strängvalfri
pmcpmc

PubMed Centers artikelnummer.

Strängvalfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tecken.

Nummervalfri
Volymvolym

För en artikel publicerad i flera tidningar.

Nummervalfri
Nummernummer

Det nummer av tidskriften där artikeln publicerats.

Nummervalfri
Förnamnförnamn

Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Strängvalfri
Förnamn2förnamn2

Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket.

Strängvalfri
Förnamn3förnamn3

Förnamn3 tillåter tillsammans med efternamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri
Efternamnefternamn

Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn..

Strängvalfri
Efternamn2efternamn2

Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket.

Strängvalfri
Efternamn3efternamn3

Efternamn3 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Strängvalfri

Se även[redigera wikitext]