Mall:Tidningsref

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Mallen {{tidningsref}} används för att göra en källhänvisning till en artikel i nyhetstidning. Detta används typiskt inom <ref> ... </ref>. Vid källhänvisning till artikel i vetenskaplig tidskrift används istället {{tidskriftsref}}.

Mallen har sin förebild i engelska Wikipedias {{cite news}} och det är också därifrån stilen för utformningen av hänvisningen har lånats.

{{tidningsref
 | författare = 
 | rubrik = 
 | url = 
 | kapitel-url = 
 | tidning = 
 | id = 
 | datum = 
 | år =
 | sid = 
 | hämtdatum = 
 | språk = 
 | arkivurl = 
 | arkivdatum = 
 | utgivare = 
 | upplaga = 
 | format = 
 | isbn = 
 | issn = 
 | doi = 
 | författarlänk = 
 | författarlänk2 = 
 | författarlänk3 = 
 | författarlänk4 = 
 | författarlänk5 = 
 | författarlänk6 = 
 | författarlänk7 = 
 | författarlänk8 = 
 | författarlänk9 = 
 | oclc = 
 | pmid = 
 | pmc = 
 | bibcode = 
 | volym = 
 | nummer = 
 | förnamn =
 | förnamn2 = 
 | förnamn3 = 
 | förnamn4 = 
 | förnamn5 = 
 | förnamn6 = 
 | förnamn7 = 
 | förnamn8 = 
 | förnamn9 = 
 | efternamn =
 | efternamn2 =
 | efternamn3 =
 | efternamn4 =
 | efternamn5 =
 | efternamn6 =
 | efternamn7 =
 | efternamn8 =
 | efternamn9 =
 | citat =
 | ref = kan användas för anpassad CITEREF-referens, jmf {{mall|harvnb}}
 }}
{{tidningsref |författare= |rubrik= |url= |tidning= |id= |datum= |sid= |hämtdatum= |språk= |arkivurl= |arkivdatum= }}

Parametern id= kan användas för att ange ISSN eller liknande, precis som i mallen {{bokref}}.

Exempel[redigera wikitext]

Bara rubriken
* {{tidningsref |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342}}
Rubrik och tidningsnamn
* {{tidningsref |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342 |tidning=[[Dagens Nyheter]]}}
Vanlig användning
* {{tidningsref |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342 |tidning=[[Dagens Nyheter]] |datum=12 april 2007| arkivurl=http://www.webcitation.org/5dBWrLzc0 |arkivdatum=7 maj 2009}}
Vanlig användning med länk till författare och rubrik, tidning och datum samt datum för åtkomst av artikel
* {{tidningsref |författare=Söderling, Fredrik |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342 |tidning=[[Dagens Nyheter]] |datum=12 april 2007 |hämtdatum=2007-09-10}}

En mall för att lägga till noter med information om nyhetstidningar.

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
Författareförfattare

Författarens namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Rubrikrubrik

Artikelns rubrik.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängobligatorisk
URLurl

URL till referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Kapitel-URLkapitel-url

URL för kapitlet om tillgängligt på internet.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Tidningtidning

Tidningen där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
IDid

En unik identifierare som används när inga av de specialiserade är tillgänglig.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Datumdatum

Datumet för publiceringen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Datumvalfri
Sidsid

Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Hämtdatumhämtdatum

Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis 14 juli 2013.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Datumföreslagen
Språkspråk

Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Arkiv-URLarkivurl

URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (Kräver parametern arkivdatum.).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Arkivdatumarkivdatum

Datum då referensen arkiverades, till exempel 3 oktober 1999. (Kräver parametern arkivurl.)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Datumvalfri
Utgivareutgivare

Ansvarig utgivare av tidskriften.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Upplagaupplaga

Upplagan av tidningen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Formatformat

Formatet som man når genom URL:en, t.ex.: PDF, DOC, XLS; specificera inte HTML.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
isbnisbn

International Standard Book Number såsom 1-111-22222-9. Notera att parametern 'isbn', likt alla andra parametrar, måste skrivas med gemener.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
issnissn

International Standard Serial Number; 8 tecken; kan delas in i två grupper med fyra tecken vardera separerade med ett bindesstreck.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
doidoi

Digital Object Identifier; börjar med '10.', exempelvis 10.1038/news070508-7.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Författarlänkförfattarlänk

Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande Wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Författarlänk2författarlänk2

Författarlänk2 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande Wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Författarlänk3författarlänk3

Författarlänk3 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande Wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser. Man kan utöka med författarlänk4, författarlänk5 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
oclcoclc

Online Computer Library Center-ID-nummer, såsom 3185581.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
pmidpmid

PubMed Unique Identifier.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
pmcpmc

PubMed Centers artikelnummer.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tecken.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Volymvolym

För en artikel publicerad i flera tidningar.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Nummernummer

Det nummer av tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Förnamnförnamn

Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Förnamn2förnamn2

Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Förnamn3förnamn3

Förnamn3 tillåter tillsammans med efternamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Efternamnefternamn

Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn..

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Efternamn2efternamn2

Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Efternamn3efternamn3

Efternamn3 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri

Se även[redigera wikitext]