Mall:Tidningsref

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

[visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Mallen {{tidningsref}} används för att göra en källhänvisning till en artikel i nyhetstidning. Detta används typiskt inom <ref> ... </ref>. Vid källhänvisning till artikel i vetenskaplig tidskrift används istället {{tidskriftsref}}.

Mallen har sin förebild i engelska Wikipedias {{cite news}} och det är också därifrån stilen för utformningen av hänvisningen har lånats.

{{tidningsref
 | författare = 
 | rubrik = 
 | url = 
 | kapitel-url = 
 | tidning = 
 | id = 
 | datum = 
 | sid = 
 | hämtdatum = 
 | språk = 
 | arkivurl = 
 | arkivdatum = 
 | utgivare = 
 | upplaga = 
 | format = 
 | isbn = 
 | issn = 
 | doi = 
 | författarlänk = 
 | författarlänk2 = 
 | författarlänk3 = 
 | författarlänk4 = 
 | författarlänk5 = 
 | författarlänk6 = 
 | författarlänk7 = 
 | författarlänk8 = 
 | författarlänk9 = 
 | oclc = 
 | pmid = 
 | pmc = 
 | bibcode = 
 | volym = 
 | nummer = 
 | förnamn =
 | förnamn2 = 
 | förnamn3 = 
 | förnamn4 = 
 | förnamn5 = 
 | förnamn6 = 
 | förnamn7 = 
 | förnamn8 = 
 | förnamn9 = 
 | efternamn =
 | efternamn2 =
 | efternamn3 =
 | efternamn4 =
 | efternamn5 =
 | efternamn6 =
 | efternamn7 =
 | efternamn8 =
 | efternamn9 =
 | ref = kan användas för anpassad CITEREF-referens, jmf {{mall|harvnb}}
 }}
{{tidningsref |författare= |rubrik= |url= |tidning= |id= |datum= |sid= |hämtdatum= |språk= |arkivurl= |arkivdatum= }}

Parametern id= kan användas för att ange ISSN eller liknande, precis som i mallen {{bokref}}.

Exempel[redigera wikitext]

Bara rubriken
* {{tidningsref |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342}}
Rubrik och tidningsnamn
* {{tidningsref |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342 |tidning=[[Dagens Nyheter]]}}
Vanlig användning
* {{tidningsref |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342 |tidning=[[Dagens Nyheter]] |datum=12 april 2007| arkivurl=http://www.webcitation.org/5dBWrLzc0 |arkivdatum=7 maj 2009}}
Vanlig användning med länk till författare och rubrik, tidning och datum samt datum för åtkomst av artikel
* {{tidningsref |författare=Söderling, Fredrik |rubrik=Regeringen backar om teatermomsen |url=http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2205&a=638342 |tidning=[[Dagens Nyheter]] |datum=12 april 2007 |hämtdatum=2007-09-10}}

En mall för att lägga till noter med information om nyhetstidningar.

Mallparametrar

Parameter Beskrivning Typ Status
Författare författare

Författarens namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string föreslagen
Rubrik rubrik

Artikelns rubrik.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string obligatorisk
URL url

URL till referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string föreslagen
Kapitel-URL kapitel-url

URL för kapitlet om tillgängligt på internet.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Tidning tidning

Tidningen där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string föreslagen
ID id

En unik identifierare som används när inga av de specialiserade är tillgänglig.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Datum datum

Datumet för publiceringen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
date valfri
Sid sid

Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Hämtdatum hämtdatum

Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis 14 juli 2013.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
date föreslagen
Språk språk

Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Arkiv-URL arkivurl

URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (Kräver parametern arkivdatum.).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Arkidatum arkivdatum

Datum då referensen arkiverades, till exempel 3 oktober 1999. (Kräver parametern arkivurl.)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
date valfri
Utgivare utgivare

Ansvarig utgivare av tidskriften.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Upplaga upplaga

Upplagan av tidningen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
Format format

Formatet som man når genom URL:en, t.ex.: PDF, DOC, XLS; specificera inte HTML.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
isbn isbn

International Standard Book Number såsom 1-111-22222-9. Notera att parametern 'isbn', likt alla andra parametrar, måste skrivas med gemener.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
issn issn

International Standard Serial Number; 8 tecken; kan delas in i två grupper med fyra tecken vardera separerade med ett bindesstreck.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
doi doi

Digital Object Identifier; börjar med '10.', exempelvis 10.1038/news070508-7.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Författarlänk författarlänk

Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande Wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Författarlänk2 författarlänk2

Författarlänk2 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande Wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Författarlänk3 författarlänk3

Författarlänk3 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande Wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser. Man kan utöka med författarlänk4, författarlänk5 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
oclc oclc

Online Computer Library Center-ID-nummer, såsom 3185581.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
pmid pmid

PubMed Unique Identifier.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
pmc pmc

PubMed Centers artikelnummer.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Bibcode bibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tecken.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
Volym volym

För en artikel publicerad i flera tidningar.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
Nummer nummer

Det nummer av tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
Förnamn förnamn

Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Förnamn2 förnamn2

Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Förnamn3 förnamn3

Förnamn3 tillåter tillsammans med efternamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Efternamn efternamn

Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn..

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Efternamn2 efternamn2

Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Efternamn3 efternamn3

Efternamn3 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri

Se även[redigera wikitext]