Mall:Tidskriftsref

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För motsvarande mall med engelska parametrar, se {{Cite journal}}.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning

Mallen {{tidskriftsref}} används för att göra en källhänvisning till en artikel i en vetenskaplig tidskrift. För att lägga in den i en fotnot skrivs typiskt wikikoden <ref>{{tidskriftsref| ...}}</ref>. Vid källhänvisning till artikel i nyhetstidnings används istället mallen {{tidningsref}}.

Liggande format:

{{tidskriftsref |författare= |redaktör= |rubrik= |url= |år= |datum= |tidskrift= |volym= |utgivningsort= |utgivare= |nummer= |sid= |hämtdatum= |id= |doi= |issn= |citat= |språk= |förnamn= |förnamn2= |förnamn3= |förnamn4= |förnamn5= |förnamn6= |förnamn7= |förnamn8= |förnamn9= |efternamn= |efternamn2= |efternamn3= |efternamn4= |efternamn5= |efternamn6= |efternamn7= |efternamn8= |efternamn9= |författarlänk= |författarlänk2= |författarlänk3= |författarlänk4= |författarlänk5= |författarlänk6= |författarlänk7= |författarlänk8= |författarlänk9= |ref= }}

Stående format:

{{tidskriftsref 
 | författare = 
 | redaktör = 
 | rubrik = 
 | url = 
 | år = 
 | datum =
 | tidskrift = 
 | volym = 
 | utgivningsort = 
 | utgivare = 
 | nummer = 
 | sid = 
 | hämtdatum = 
 | id = 
 | doi = 
 | issn = 
 | citat = 
 | språk = 
 | förnamn =
 | förnamn2 = 
 | förnamn3 = 
 | förnamn4 = 
 | förnamn5 = 
 | förnamn6 = 
 | förnamn7 = 
 | förnamn8 = 
 | förnamn9 = 
 | efternamn =
 | efternamn2 =
 | efternamn3 =
 | efternamn4 =
 | efternamn5 =
 | efternamn6 =
 | efternamn7 =
 | efternamn8 =
 | efternamn9 =
 | författarlänk =
 | författarlänk2 = 
 | författarlänk3 = 
 | författarlänk4 = 
 | författarlänk5 = 
 | författarlänk6 = 
 | författarlänk7 = 
 | författarlänk8 = 
 | författarlänk9 = 
 | ref =
 }}

Rubriken är den enda obligatoriska parametern, medan de andra är dolda om de inte används.

Parametrar

Exempel

En mall för att lägga till noter med information om vetenskapliga tidsskrifter.

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
Författareförfattare

Författarens namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängföreslagen
Redaktörredaktör

Redaktörens namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Rubrikrubrik

Artikelns rubrik.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängobligatorisk
URLurl

URL till referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Årår

År för publiceringen, år då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med månad om datum inte används.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Tidskrifttidskrift

Tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Volymvolym

Volymen av tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Utgivningsortutgivningsort

Utgivningsorten.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Utgivareutgivare

Ansvarig utgivare av tidskriften.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Nummernummer

Det nummer av tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
Sidsid

Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Hämtdatumhämtdatum

Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis 14 juli 2013.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Datumvalfri
IDid

En unik identifierare som används när inga av de specialiserade är tillgänglig.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
PMCpmc

Artikelnummer i PubMed Center

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
PMIDpmid

Unik identifierare i PubMed

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Radvalfri
OCLCoclc

nummer i Online Computer Library Center

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummervalfri
doidoi

Digital Object Identifier; börjar med '10.', exempelvis 10.1038/news070508-7.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
issnissn

International Standard Serial Number; 8 tecken; kan delas in i två grupper med fyra tecken vardera separerade med ett bindesstreck.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Citatcitat

Relevant citat från referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Språkspråk

Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Förnamnförnamn

Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Förnamn2förnamn2

Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Förnamn3förnamn3

Förnamn3 tillåter tillsammans med efternamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Förnamn4förnamn4

Förnamn4 tillåter tillsammans med efternamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Förnamn5förnamn5

Förnamn5 tillåter tillsammans med efternamn5 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Förnamn6förnamn6

Förnamn6 tillåter tillsammans med efternamn6 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Efternamnefternamn

Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Efternamn2efternamn2

Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Efternamn3efternamn3

Efternamn3 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Efternamn4efternamn4

Efternamn4 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Efternamn5efternamn5

Efternamn5 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Efternamn6efternamn6

Efternamn6 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Författarlänkförfattarlänk

Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Författarlänk2författarlänk2

Författarlänk2 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri
Författarlänk3författarlänk3

Författarlänk3 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser. Man kan utöka med författarlänk4, författarlänk5 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Strängvalfri

Se även