Mall:Tidskriftsref

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För motsvarande mall med engelska parametrar, se {{Cite journal}}.

Template-info.png Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


Användning[redigera | redigera wikitext]

Mallen {{tidskriftsref}} används för att göra en källhänvisning till en artikel i en vetenskaplig tidskrift. För att lägga in den i en fotnot skrivs typiskt wikikoden <ref>{{tidskriftsref| ...}}</ref>. Vid källhänvisning till artikel i nyhetstidnings används istället mallen {{tidningsref}}.

{{tidskriftsref 
 | författare = 
 | redaktör = 
 | rubrik = 
 | url = 
 | år = 
 | tidskrift = 
 | volym = 
 | utgivningsort = 
 | utgivare = 
 | nummer = 
 | sid = 
 | hämtdatum = 
 | id = 
 | doi = 
 | issn = 
 | citat = 
 | språk = 
 | förnamn =
 | förnamn2 = 
 | förnamn3 = 
 | förnamn4 = 
 | förnamn5 = 
 | förnamn6 = 
 | förnamn7 = 
 | förnamn8 = 
 | förnamn9 = 
 | efternamn =
 | efternamn2 =
 | efternamn3 =
 | efternamn4 =
 | efternamn5 =
 | efternamn6 =
 | efternamn7 =
 | efternamn8 =
 | efternamn9 =
 | författarlänk =
 | författarlänk2 = 
 | författarlänk3 = 
 | författarlänk4 = 
 | författarlänk5 = 
 | författarlänk6 = 
 | författarlänk7 = 
 | författarlänk8 = 
 | författarlänk9 = 
 | ref =
 }}

Rubriken är den enda obligatoriska parametern, medan de andra är dolda om de inte används.

Parametrar[redigera | redigera wikitext]

Exempel[redigera | redigera wikitext]

En mall för att lägga till noter med information om vetenskapliga tidsskrifter.

Mallparametrar
Parameter Beskrivning Typ Standard Autovärde Status
Författare författare Författarens namn. string tom tom föreslagen
Redaktör redaktör Redaktörens namn. string tom tom valfri
Rubrik rubrik Artikelns rubrik. string tom tom obligatorisk
URL url URL till referensen. string tom tom valfri
År år År för publiceringen, år då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med månad om datum inte används. number tom tom valfri
Tidskrift tidskrift Tidskriften där artikeln publicerats. number tom tom valfri
Volym volym Volymen av tidskriften där artikeln publicerats. number tom tom valfri
Utgivningsort utgivningsort Utgivningsorten. string tom tom valfri
Utgivare utgivare Ansvarig utgivare av tidskriften. string tom tom valfri
Nummer nummer Det nummer av tidskriften där artikeln publicerats. number tom tom valfri
Sid sid Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket. string tom tom valfri
Hämtdatum hämtdatum Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis 14 juli 2013. date tom tom valfri
ID id En unik identifierare som används när inga av de specialiserade är tillgänglig. string tom tom valfri
doi doi Digital Object Identifier; börjar med '10.', exempelvis 10.1038/news070508-7. string tom tom valfri
issn issn International Standard Serial Number; 8 tecken; kan delas in i två grupper med fyra tecken vardera separerade med ett bindesstreck. string tom tom valfri
Citat citat Relevant citat från referensen. string tom tom valfri
Språk språk Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639. string tom tom valfri
Förnamn förnamn Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn. string tom tom valfri
Förnamn2 förnamn2 Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare. string tom tom valfri
Förnamn3 förnamn3 Förnamn3 tillåter tillsammans med efternamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare. string tom tom valfri
Efternamn efternamn Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.. string tom tom valfri
Efternamn2 efternamn2 Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket. string tom tom valfri
Efternamn3 efternamn3 Efternamn3 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare. string tom tom valfri
Författarlänk författarlänk Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser. string tom tom valfri
Författarlänk2 författarlänk2 Författarlänk2 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser. string tom tom valfri
Författarlänk3 författarlänk3 Författarlänk3 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser. Man kan utöka med författarlänk4, författarlänk5 och så vidare för ännu fler medförfattare. string tom tom valfri

Se även[redigera | redigera wikitext]