Mall:Tidskriftsref

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För motsvarande mall med engelska parametrar, se {{Cite journal}}.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen {{tidskriftsref}} används för att göra en källhänvisning till en artikel i en vetenskaplig tidskrift. För att lägga in den i en fotnot skrivs typiskt wikikoden <ref>{{tidskriftsref| ...}}</ref>. Vid källhänvisning till artikel i nyhetstidnings används istället mallen {{tidningsref}}.

Liggande format:

{{tidskriftsref |författare= |redaktör= |rubrik= |url= |år= |tidskrift= |volym= |utgivningsort= |utgivare= |nummer= |sid= |hämtdatum= |id= |doi= |issn= |citat= |språk= |förnamn= |förnamn2= |förnamn3= |förnamn4= |förnamn5= |förnamn6= |förnamn7= |förnamn8= |förnamn9= |efternamn= |efternamn2= |efternamn3= |efternamn4= |efternamn5= |efternamn6= |efternamn7= |efternamn8= |efternamn9= |författarlänk= |författarlänk2= |författarlänk3= |författarlänk4= |författarlänk5= |författarlänk6= |författarlänk7= |författarlänk8= |författarlänk9= |ref= }}

Stående format:

{{tidskriftsref 
 | författare = 
 | redaktör = 
 | rubrik = 
 | url = 
 | år = 
 | tidskrift = 
 | volym = 
 | utgivningsort = 
 | utgivare = 
 | nummer = 
 | sid = 
 | hämtdatum = 
 | id = 
 | doi = 
 | issn = 
 | citat = 
 | språk = 
 | förnamn =
 | förnamn2 = 
 | förnamn3 = 
 | förnamn4 = 
 | förnamn5 = 
 | förnamn6 = 
 | förnamn7 = 
 | förnamn8 = 
 | förnamn9 = 
 | efternamn =
 | efternamn2 =
 | efternamn3 =
 | efternamn4 =
 | efternamn5 =
 | efternamn6 =
 | efternamn7 =
 | efternamn8 =
 | efternamn9 =
 | författarlänk =
 | författarlänk2 = 
 | författarlänk3 = 
 | författarlänk4 = 
 | författarlänk5 = 
 | författarlänk6 = 
 | författarlänk7 = 
 | författarlänk8 = 
 | författarlänk9 = 
 | ref =
 }}

Rubriken är den enda obligatoriska parametern, medan de andra är dolda om de inte används.

Parametrar[redigera wikitext]

Exempel[redigera wikitext]

En mall för att lägga till noter med information om vetenskapliga tidsskrifter.

Mallparametrar

Parameter Beskrivning Typ Status
Författare författare

Författarens namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
Redaktör redaktör

Redaktörens namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Rubrik rubrik

Artikelns rubrik.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng obligatorisk
URL url

URL till referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
År år

År för publiceringen, år då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med månad om datum inte används.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
Tidskrift tidskrift

Tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
Volym volym

Volymen av tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
Utgivningsort utgivningsort

Utgivningsorten.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Utgivare utgivare

Ansvarig utgivare av tidskriften.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Nummer nummer

Det nummer av tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
Sid sid

Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Hämtdatum hämtdatum

Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis 14 juli 2013.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Datum valfri
ID id

En unik identifierare som används när inga av de specialiserade är tillgänglig.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
PMC pmc

Artikelnummer i PubMed Center

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
PMID pmid

Unik identifierare i PubMed

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Rad valfri
OCLC oclc

nummer i Online Computer Library Center

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
doi doi

Digital Object Identifier; börjar med '10.', exempelvis 10.1038/news070508-7.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
issn issn

International Standard Serial Number; 8 tecken; kan delas in i två grupper med fyra tecken vardera separerade med ett bindesstreck.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Citat citat

Relevant citat från referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Språk språk

Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn förnamn

Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn2 förnamn2

Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn3 förnamn3

Förnamn3 tillåter tillsammans med efternamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn4 förnamn4

Förnamn4 tillåter tillsammans med efternamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn5 förnamn5

Förnamn5 tillåter tillsammans med efternamn5 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn6 förnamn6

Förnamn6 tillåter tillsammans med efternamn6 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn efternamn

Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn2 efternamn2

Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn3 efternamn3

Efternamn3 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn4 efternamn4

Efternamn4 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn5 efternamn5

Efternamn5 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn6 efternamn6

Efternamn6 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Författarlänk författarlänk

Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Författarlänk2 författarlänk2

Författarlänk2 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Författarlänk3 författarlänk3

Författarlänk3 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser. Man kan utöka med författarlänk4, författarlänk5 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri

Se även[redigera wikitext]