Mall:Tidskriftsref

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För motsvarande mall med engelska parametrar, se {{Cite journal}}.

[visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen {{tidskriftsref}} används för att göra en källhänvisning till en artikel i en vetenskaplig tidskrift. För att lägga in den i en fotnot skrivs typiskt wikikoden <ref>{{tidskriftsref| ...}}</ref>. Vid källhänvisning till artikel i nyhetstidnings används istället mallen {{tidningsref}}.

Liggande format:

{{tidskriftsref |författare= |redaktör= |rubrik= |url= |år= |tidskrift= |volym= |utgivningsort= |utgivare= |nummer= |sid= |hämtdatum= |id= |doi= |issn= |citat= |språk= |förnamn= |förnamn2= |förnamn3= |förnamn4= |förnamn5= |förnamn6= |förnamn7= |förnamn8= |förnamn9= |efternamn= |efternamn2= |efternamn3= |efternamn4= |efternamn5= |efternamn6= |efternamn7= |efternamn8= |efternamn9= |författarlänk= |författarlänk2= |författarlänk3= |författarlänk4= |författarlänk5= |författarlänk6= |författarlänk7= |författarlänk8= |författarlänk9= |ref= }}

Stående format:

{{tidskriftsref 
 | författare = 
 | redaktör = 
 | rubrik = 
 | url = 
 | år = 
 | tidskrift = 
 | volym = 
 | utgivningsort = 
 | utgivare = 
 | nummer = 
 | sid = 
 | hämtdatum = 
 | id = 
 | doi = 
 | issn = 
 | citat = 
 | språk = 
 | förnamn =
 | förnamn2 = 
 | förnamn3 = 
 | förnamn4 = 
 | förnamn5 = 
 | förnamn6 = 
 | förnamn7 = 
 | förnamn8 = 
 | förnamn9 = 
 | efternamn =
 | efternamn2 =
 | efternamn3 =
 | efternamn4 =
 | efternamn5 =
 | efternamn6 =
 | efternamn7 =
 | efternamn8 =
 | efternamn9 =
 | författarlänk =
 | författarlänk2 = 
 | författarlänk3 = 
 | författarlänk4 = 
 | författarlänk5 = 
 | författarlänk6 = 
 | författarlänk7 = 
 | författarlänk8 = 
 | författarlänk9 = 
 | ref =
 }}

Rubriken är den enda obligatoriska parametern, medan de andra är dolda om de inte används.

Parametrar[redigera wikitext]

Exempel[redigera wikitext]

En mall för att lägga till noter med information om vetenskapliga tidsskrifter.

Mallparametrar

This template prefers inline formatting of parameters.

Parameter Beskrivning Typ Status
Författare författare

Författarens namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string föreslagen
Redaktör redaktör

Redaktörens namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Rubrik rubrik

Artikelns rubrik.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string obligatorisk
URL url

URL till referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
År år

År för publiceringen, år då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med månad om datum inte används.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
Tidskrift tidskrift

Tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
Volym volym

Volymen av tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
Utgivningsort utgivningsort

Utgivningsorten.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Utgivare utgivare

Ansvarig utgivare av tidskriften.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Nummer nummer

Det nummer av tidskriften där artikeln publicerats.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
number valfri
Sid sid

Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Hämtdatum hämtdatum

Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis 14 juli 2013.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
date valfri
ID id

En unik identifierare som används när inga av de specialiserade är tillgänglig.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
doi doi

Digital Object Identifier; börjar med '10.', exempelvis 10.1038/news070508-7.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
issn issn

International Standard Serial Number; 8 tecken; kan delas in i två grupper med fyra tecken vardera separerade med ett bindesstreck.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Citat citat

Relevant citat från referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Språk språk

Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Förnamn förnamn

Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Förnamn2 förnamn2

Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Förnamn3 förnamn3

Förnamn3 tillåter tillsammans med efternamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Efternamn efternamn

Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn..

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Efternamn2 efternamn2

Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Efternamn3 efternamn3

Efternamn3 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn4 samt förnamn4 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Författarlänk författarlänk

Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Författarlänk2 författarlänk2

Författarlänk2 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri
Författarlänk3 författarlänk3

Författarlänk3 fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel för den andra medförfattaren. Fungerar ej med webbadresser. Man kan utöka med författarlänk4, författarlänk5 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
string valfri

Se även[redigera wikitext]