Hoppa till innehållet

Mall:Runeberg.org

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen Runeberg.org används för att länka till Projekt Runeberg, på samma sätt som man skulle göra en extern länk, men med alla snedstreck utbytta mot vertikala streck i mallanropet. Sista parametern (sista ledet i adressen) kan lämpligen åtföljas av blanksteg och en länktext. Länktexten ska i normalfallet alltså inte vara en egen parameter. När man vill länka till startsidan för ett verk (vilket är rätt ovanligt), kan sista parametern inledas endera med index.html eller med blanksteg.

Mallens uppgift är att fylla i rätt författare, titel och årtal, för att skapa en användbar källhänvisning. Mallen kan inte vara heltäckande. Den ger inte användbar information för samtliga verk i Projekt Runeberg. Avsikten är att täcka de vanligaste användningsfallen och att utöka mallen efterhand.

Mallens kod är något krånglig, vilket visserligen gör att mallen är svår att uppdatera, men desto lättare att använda.

Arbetsgång[redigera wikitext]

  1. Leta på rätt sida i Projekt Runeberg, till exempel för en biografi om Harald Sohlman, sidan https://runeberg.org/sbh/b0482.html
  2. Kopiera adressen och lägg till artikelnamnet, som en extern länk, [https://runeberg.org/sbh/b0482.html Sohlman, Harald]
  3. Ta bort det inledande https://, byt hakparenteserna runt URL:en [ ] mot dubbla klammerparenteser {{ }} och snedstrecken / mot vertikala streck |
  4. Nu är anropet klart: {{runeberg.org|sbh|b0482.html Sohlman, Harald}}
  5. När sidan sparas, visas resultatet: Sohlman, Harald i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (andra upplagan, 1906)

Exempel[redigera wikitext]

Anrop Resultat
{{runeberg.org|authors|tingsten.html Herbert Tingsten}} Herbert Tingsten, författarpresentation i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|anrep|2|0066.html Adel. ätten Gyllenadler}} Adel. ätten Gyllenadler i Gabriel Anrep, Svenska adelns ättar-taflor (1858–1864), afdelning 2
{{runeberg.org|asupps|2|0066.html Bergamott}} Bergamott i Åhlén & söners uppslagsbok (1931)
{{runeberg.org|biblblad|1940|0019.html Centralbiblioteken 10 år}} Centralbiblioteken 10 år i Biblioteksbladet (1940)
{{runeberg.org|blaabog|1910|0105.html Elberling, Carl}} Elberling, Carl i Ove Krak, Kraks Blå Bog (1910)
{{runeberg.org|bokobibl|1928|0233.html Det nya stifts- och landsbiblioteket}} Det nya stifts- och landsbiblioteket i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen (1928)
{{runeberg.org|bonkon|2|0066.html Blodörn}} Blodörn i Bonniers konversationslexikon (1923)
{{runeberg.org|svcohrs|0017.html Stockholm}} Stockholm i Edvard Cohrs, Cohrs' atlas över Sverige (1928)
{{runeberg.org|brehm|ryggrad|0100.html Knotten}} Knotten i Alfred Brehm, Djurens lif (andra upplagan, 1888), De ryggradslösa djuren
{{runeberg.org|dbl|13|0119.html Pingel, Christian}} Pingel, Christian i Carl Frederik Bricka, Dansk Biografisk Leksikon (första utgåvan, 1899)
{{runeberg.org|dialektl|0059.html Berg-söta}} Berg-söta i Johan Ernst Rietz, Svenskt dialektlexikon (1862–1867)
{{runeberg.org|dimh|32|0305.html VI. Linköping och Söderköping}} VI. Linköping och Söderköping i Erik Jakob Ekman, Den inre missionens historia (1896–1902)
{{runeberg.org|eckmat|1866|0236.html Söderberg, Daniel}} Söderberg, Daniel i Ecklesiastik-matrikel öfver Sverige Sjette upplagan (1866)
{{runeberg.org|ekbohrn|0571.html Helikofon}} Helikofon i Carl Magnus Ekbohrn, Förklaringar över 100,000 främmande ord och namn m.m. (1936)
{{runeberg.org|ensv1948|1035.html newsreel}} newsreel i Karl Kärre m.fl., English-Swedish Dictionary : Engelsk-svensk ordbok (1948; nytryck av 2:a upplagan 1938)
{{runeberg.org|ensvtekn|0510.html paragon}} paragon i Einar Engström, Engelsk-svensk teknisk ordbok (1971)
{{runeberg.org|eurkonst|0114.html Dumas, Marie}} Dumas, Marie i Arvid Ahnfelt, Europas konstnärer (1887)
{{runeberg.org|fataburen|1930|0009.html Skogaholms herrgård till Skansen}} Skogaholms herrgård till Skansen i Fataburen (åttonde bandet, 1930)
{{runeberg.org|fattig25|0017.html Grunddragen i nya fattigvårdslagen}} Grunddragen i nya fattigvårdslagen i Gustaf Aldén, Lag om fattigvården (1925)
{{runeberg.org|flygman|0294.html Flygkapten Ernst Roll}} Flygkapten Ernst Roll i Svenskt flyg och dess män (1940)
{{runeberg.org|haandlex|1|0341.html Dampkjøkken}} Dampkjøkken i Chr. Johnsen, Norsk Haandlexikon for almennyttige Kundskaber (1881)
{{runeberg.org|handrift|4|0225.html Allmänt om smältskydd}} Allmänt om smältskydd i Handbok för driftpersonal vid statens kraftverk (1942–1943)
{{runeberg.org|histbib|4|0299.html Blad ur konung Gustaf III:s och drottning Sofia Magdalenas giftermålshistoria}} Blad ur konung Gustaf III:s och drottning Sofia Magdalenas giftermålshistoria i Historiskt bibliotek utgifvet af Carl Silfverstolpe (1875–1880) Fjärde delen
{{runeberg.org|hvemerhvem|1930|0198.html Hovdenak, Nils Olaf}} Hovdenak, Nils Olaf i Hjalmar Steenstrup, Hvem er Hvem? (1930)
{{runeberg.org|hwsvkvin|0097.html Segerstedt, Amy}} Segerstedt, Amy i Walborg Hedberg och Louise Arosenius , Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914)
{{runeberg.org|ink|1|0699.html Brandrør}} Brandrør i Haakon Nyhuus, Illustreret norsk konversationsleksikon (1907–1913)
{{runeberg.org|kuka|1978|0800.html von Rettig, Gilbert}} von Rettig, Gilbert i Kuka kukin on (1978, på finska)
{{runeberg.org|kulbild|1-5|0129.html Häfla hammarsmedja}} Häfla hammarsmedja i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|kunskapens|5-4|0099.html Ishockey}} Ishockey i Kunskapens bok (femte upplagan, 1954–1955)
{{runeberg.org|kyrkohist|1941|0045.html Skoptsernas sekt}} Skoptsernas sekt i Kyrkohistorisk Årsskrift (1941)
{{runeberg.org|lantuppsl|0471.html Hopfogning av virke}} Hopfogning av virke i Herman Juhlin-Dannfelt, Lantmannens uppslagsbok (1923)
{{runeberg.org|linnstrom|1|0300.html Ekbohrn, C. M.}} Ekbohrn, C. M. i Hjalmar Linnström , Svenskt boklexikon. Åren 1830–1865 (1867–1884)
{{runeberg.org|muslex|0612.html Nilsson, Christina}} Nilsson, Christina i J. Leonard Höijer, Musik-Lexikon (1864)
{{runeberg.org|nekludip|0395.html XX. War Sufferers}} XX. War Sufferers i Anatolij Nekljudov, Diplomatic Reminiscences (1920)
{{runeberg.org|nf Nordisk familjebok}} Nordisk familjebok i Projekt Runeberg
{{runeberg.org|nfaa| Första bandet A-Barograf}} Första bandet A-Barograf i Nordisk familjebok (första upplagan, 1876)
{{runeberg.org|nfaa|0123.html Aftonfjärilar}} Aftonfjärilar i Nordisk familjebok (första upplagan, 1876)
{{runeberg.org|nfm|1939|0300.html Den moderna televisionstekniken}} Den moderna televisionstekniken i Nordisk familjeboks månadskrönika (1939)
{{runeberg.org|nordflor|224.html Luktviol}} Luktviol i Carl Lindman, Bilder ur Nordens flora (andra upplagan, Wahlström och Widstrand, Stockholm 1917–1926)
{{runeberg.org|nvh|1945|0379.html Svenska trafikflygmiljonärer}} Svenska trafikflygmiljonärer i När var hur 1945
{{runeberg.org|nyaord|0254.html paragon}} paragon i Björn Collinder, Nya ordhandboken (1992)
{{runeberg.org|osterlex|2|0188.html Skärblacka bruk}} Skärblacka bruk i Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland (1875-1877)
{{runeberg.org|pedagtid|1929|0161.html Recension}} Recension i Pedagogisk tidskrift (1929)
{{runeberg.org|pgosterg|0301.html Engström, Einar}} Engström, Einar i Porträttgalleri från Östergötland (1937)
{{runeberg.org|psalmbok|1932|0243.html Psalm 357: O Gud, som mina steg ledsagar}} Psalm 357: O Gud, som mina steg ledsagar i 1819 års psalmbok med Nya psalmer från 1921 och Den svenska evangelieboken
{{runeberg.org|religrys|0096.html Stundisterna}} Stundisterna i Jonas Stadling, De religiösa rörelserna i Ryssland (1891)
{{runeberg.org|rostrad|1932|0123.html Lyssnargrupper}} Lyssnargrupper i Röster i Radio (1932)
{{runeberg.org|rysstsar|2-2|0340.html Schipkapasset}} Schipkapasset i Oscar Heinrich Dumrath, Ryssland och dess tsarer (1919–1920)
{{runeberg.org|salmonsen|2|12|0891.html Jena}} Jena i Salmonsens Konversationsleksikon (andra utgåvan, 1922)
{{runeberg.org|samlaren|1925|0173.html "Tysk kalenderlyrik"}} "Tysk kalenderlyrik" i Samlaren (1925)
{{runeberg.org|sbh|b0482.html Sohlman, Harald}} Sohlman, Harald i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (andra upplagan, 1906)
{{runeberg.org|sfl|6|0223.html Hjelmqvist, Bengt}} Hjelmqvist, Bengt i Svenskt författarlexikon 6. 1966–1970 (1975)
{{runeberg.org|sfubon|9|0711.html Svenska insatser i världskriget}} Svenska insatser i världskriget i Carl Grimberg, Svenska folkets underbara öden (1913–1939)
{{runeberg.org|sjhungryss|0439.html Bland stundister}} Bland stundister i Jonas Stadling, Från det hungrande Ryssland (1893)
{{runeberg.org|skistock|0419.html Hans Ernst Oscar Roll}} Hans Ernst Oscar Roll i Skåningar i Stockholm (1940)
{{runeberg.org|smok|1|0501.html Brate, 1. Erik}} Brate, 1. Erik i Svenska män och kvinnor (1942)
{{runeberg.org|spg|21|0098.html Louise Pyk}} Louise Pyk i Adolf Lindgren och Nils Personne, Svenskt porträttgalleri (1897), volym XXI. Tonkonstnärer och sceniska artister
{{runeberg.org|sportlex|6|0740.html Wijkman, Gösta}} Wijkman, Gösta i Nordisk familjeboks sportlexikon (del 6, 1946)
{{runeberg.org|sqvinnor|0297.html Maria Euphrosina}} Maria Euphrosina i Wilhelmina Stålberg, Anteckningar om svenska qvinnor (1864)
{{runeberg.org|statskal|1925|0245.html Stenhammar, Waldemar}} Stenhammar, Waldemar i Sveriges statskalender 1925
{{runeberg.org|steelswe|0060.html paragon wire}} paragon wire i Iron and Steel in Sweden (1920)
{{runeberg.org|svda|1926|0063.html Ekmanska regeringen}} Ekmanska regeringen i Svenska Dagbladets Årsbok – fjärde årgången, händelserna 1926 (1927)
{{runeberg.org|sveapres|0151.html 154. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz}} 154. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz i Anton Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614–1898 (1899)
{{runeberg.org|svekon19|2|0243.html Mimmi Zetterström}} Mimmi Zetterström i Georg Nordensvan, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet (1928), II. Från Karl XV till sekelslutet
{{runeberg.org|sverig15|1|0438.html Medicinsk gymnastik enligt Lings system}} Medicinsk gymnastik enligt Lings system i Joseph Guinchard, Sveriges land och folk : historisk-statistisk handbok (1915)
{{runeberg.org|svetym|0643.html Oskar}} Oskar i Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (första upplagan, 1922)
{{runeberg.org|svindkal|1947|0572.html Paragon AB}} Paragon AB i Svensk industrikalender 1947
{{runeberg.org|svkyrhis|1|0158.html § 76. Petrus Kenicius}} § 76. Petrus Kenicius i Carl Alfred Cornelius, Svenska kyrkans historia efter reformationen (1886–1887)
{{runeberg.org|svlartid|1924|0301.html Direktör S. A. Tornberg 60 år}} Direktör S. A. Tornberg 60 år i Svensk Läraretidning (1924)
{{runeberg.org|svlihist|0210.html Carl David af Wirsén}} Carl David af Wirsén i Karl Warburg, Svensk litteraturhistoria i sammandrag (sjätte upplagan, 1904)
{{runeberg.org|svupps|1-14|0039.html Ishockey}} Ishockey i Svensk uppslagsbok (första upplagan, 1929–1939)
{{runeberg.org|svupps|2-14|0413.html Ishockey}} Ishockey i Svensk uppslagsbok (andra upplagan, 1947–1955)
{{runeberg.org|svversdal|0039.html Sparven om Julmorgonen}} Sparven om Julmorgonen i Svensk vers. Psalmer, sånger och visor, valda och sammanställda av Alfred Dalin (1935)
{{runeberg.org|tektid|1931s|0003.html Fribordsbestämmelser}} Fribordsbestämmelser i Teknisk Tidskrift (1931), avdelningen för Skeppsbyggnadskonst
{{runeberg.org|uppfinn|7|0395.html Skrufångare}} Skrufångare i Friedrich Georg Wieck, Uppfinningarnas bok (1873–1875), del 7: Verldshandeln
{{runeberg.org|uppsalla|0686.html Recipiend}} Recipiend i B. Lundström och A. Montgomery, Uppslagsbok för alla (ny upplaga, 1910)
{{runeberg.org|vemardet|1957|1002.html Tingsten, Herbert}} Tingsten, Herbert i Vem är det 1957
{{runeberg.org|vemarhon|0337.html Nivert, Marianne}} Nivert, Marianne i Vem är hon: kvinnor i Sverige: biografisk uppslagsbok (1988), ISBN 91-1-863422-2
{{runeberg.org|vemarvem|sthlm62|1332.html Tingsten, Herbert}} Tingsten, Herbert i Vem är Vem?: Stor-Stockholm (andra upplagan, 1962)
{{runeberg.org|vemindu|0021.html Algers, Börge}} Algers, Börge i Gunnar Prawitz, Vem är vem inom handel och industri? 1944–45
{{runeberg.org|vemochvad|1967|0663.html Ågren, Sven Gösta}} Ågren, Sven Gösta i Vem och vad 1967
{{runeberg.org|vemvardet|0159.html Rodhe, Eva}} Rodhe, Eva i Vem var det? (1944)

Se även[redigera wikitext]

Källbeskrivning av material från [[Projekt Ruenberg]]. T.ex. anropet: [https://runeberg.org/sbh/b0482.html Sohlman, Harald] 1=sbh 2=b0482.html Sohlman, Harald

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar inline-formatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
11

Boknamn i runeberg.org

Exempel
sbh
Okändvalfri
22

Sidnummer + artikeltitel på runeberg.org, eller volym, band, upplaga, m.m för verk i flera delar, upplagor, ...

Exempel
b0482.html Sohlman, Harald
Okändvalfri
33

Sidnummer + artikeltitel för verk med flera delar, volymer, upplagor, eller liknande.

Okändvalfri
44

Sidnummer + artikeltitel för Salmonsens Konversationsleksikon.

Okändvalfri