Hoppa till innehållet

Maltesiska

Från Wikipedia
Maltesiska
Malti
Talas iMalta Malta
RegionMalta
Antal talare570 000
SpråkfamiljMaltesiska
Officiell status
Officiellt språk iMalta Malta
Europeiska unionen Europeiska unionen
SpråkmyndighetNationalrådet för maltesiska språket
Språkkoder
ISO 639‐1mt
ISO 639‐2mlt
ISO 639‐3mlt
SILMLS

Maltesiska är ett språk i den semitiska språkfamiljen. Det är nationalspråk på Malta[1] och är ett av de officiella språken i EU. Språket delas in i sju dialekter.

Maltesiska stammar ursprungligen från arabiska, men är starkt påverkat av italienska (i synnerhet sicilianska) som utgör 52 procent av ordförrådet. Språket har även influerats av franska och engelska. Italienska talas av cirka 66 % av befolkningen och har traditionellt sett varit ett viktigt språk på Malta. Italienska var tidigare officiellt språk vid sidan av engelska, men ersattes som sådant av maltesiska 1964.[1]

Maltesiska är det enda semitiska språk som skrivs med ett standardiserat latinskt alfabet (se nedan). Det är även det enda semitiska språk som talas av ursprungsbefolkningen i ett europeiskt land.

Maltesiska blev ett av två officiella språk (det andra är engelska) på Malta i och med självständigheten 1964 då italienska förlorade sin status som officiellt språk.[1] Idag talar omkring 371 900 människor maltesiska; många av dessa bor i Australien, Kanada, Italien, Tunisien, Storbritannien eller USA.

Det äldsta kända dokumentet som skrivits på maltesiska är "Il Cantilena," en dikt som skrevs på 1400-talet av Pietro Caxaro. Under århundraden hade maltesiskan inget skriftspråk.

Det maltesiska alfabetet är baserat på det latinska alfabetet, med tillägg av några bokstäver som har diakritiska tecken.

Det består av 30 bokstäver:

A a B b Ċ ċ D d E e F f Ġ ġ G g Għ għ H h Ħ ħ I i Ie ie J j K k
/ɐ/ /b/ /tʃ/ /d/ /ɛ/ /f/ /dʒ/ /g/ /ˤː, ħː/ h /ħ/ /ɪ/ /iɛ, iː/ /j/ /k/
L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Ż ż Z z
/l/ /m/ /n/ /o/ /p/ /ʔ/ /r/ /s/ /t/ /ʊ/ /v/ /w/ /ʃ, ʒ/ /ts, dz/ /z/

Alfabetet innehåller inte den latinska bokstaven Y.

Herrens bön på maltesiska:

Missierna li inti fis-smewwiet,
Jitqaddes ismek,
Tiġi saltnatek
Ikun li trid Int kif fis-sema hekkda fl-art.
Ħobżna ta' kuljum
agħtina llum
aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlisna mid-deni.
Amen.

Med undantag av första ordet, Missierna, "vår Fader", är alla ord av arabiskt ursprung.

  1. ^ [a b c] Maltesiska i Nationalencyklopedins nätupplaga.