Moldaviska

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Moldaviska (Limba moldovenească, eller graiul moldovenesc) är en rumänsk dialekt som sedan 1994 är det officiella förvaltningsspråket i Moldavien. Det moldaviska skriftspråket är identiskt med rumänskan. Talspråket Moldovenesc är en av sex rumänska dialektvarianter (se karta). Den variant som talas i Moldavien skiljer sig från den som talas i den rumänska regionen Moldavien genom att den förstnämnda innehåller ett relativt stort antal ryska neologismer, medan den rumänska variantens neologismer huvudsakligen är av franskt ursprung.

rumänskans huvudsakliga talspråksvarianter

Den officiella beteckningen "moldaviska" är resultatet av medvetna politiska beslut av vilka de flesta togs redan tidigt under sovjetväldet, med huvudsyftet att stärka den nationella moldaviska identiteten och göra en tydlig markering mot historiska rumänska anspråk på det moldaviska territoriet (se Bessarabien).

Utanför de centrala myndighetsverken kallas språket vanligen rumänska. Det totala antalet personer som i 2004 års folkräkning uppgav "rumänska" som modersmål uppgick enligt vissa preliminära uppgifter till ca 22 % av landets befolkning, medan knappt 40 % uppgav att deras modersmål var "moldaviska". Andra, lika obestyrkta, uppgifter ville göra gällande att det var tvärtom. I den officiella statistiken har dock dessa grupper sammanslagits till 2,02 miljoner talare av moldaviska.

Ett förslag om att ändra den officiella beteckningen till rumänska lades 1996 fram av Moldaviens dåvarande president Mircea Snegur men förslaget förkastades av parlamentet med motiveringen att en sådan ändring skulle ge stöd åt Rumäniens expansionistiska strävanden.

Moldaviska skrivs numera med latinskt alfabet, med undantag för Transnistrien där det kyrilliska alfabetet används.

Styrande för det moldaviska språket är Academia de Ştiinţe a Moldovei (Moldaviska Vetenskapsakademin)

Språkkoder: Tidigare användes mo (ISO 639-1) eller mol (ISO 639-2 och ISO 639-3). Men från november 2008 rekommenderas istället ro (ISO 639-1, IANA), ron (ISO 639-2/T, ISO 639-3) eller rum (ISO 639-2/B) även för den moldaviska dialekten av rumänska.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Tyska och engelska Wikipedia som har bra referenser för sina artiklar.
  • Det officiella resultatet av 2004 års folkräkning [1]. Det i sammanhaget centrala dokumentet har beteckningen i. Populaţia după naţionalitate şi limba, în care vorbeşte de obicei.