Moona

Från Wikipedia
Mooning på Stanford University.

Mooning, att moona, är att visa nakna stjärten för en annan person eller grupp. Det är ofta tänkt som en förolämpning men kan lika väl göras för att skapa glädje, väcka debatt eller för att den enskilda personen som gör handlingen känner att den får släppa loss, gå utanför ramarna eller avreagera sig. Görs den med glimten i ögat så kan det bli något som lättar på stämningen. Ibland moonar människor i grupp.

Inom Sverige har den även gått under benämningen "att göra en barras", vilket troligen kommit från engelskans bare ass.

Om man visar sig helnaken och springer in på en arena eller liknande, så kallas det i stället för streaking.