Naturskog

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Naturskog.

Naturskog kallas skog som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen återfått de egenskaper som kännetecknar urskog. Man skiljer mellan primär naturskog som alltid har varit skog, även då den utsatts för mänsklig påverkan, och sekundär naturskog som under någon tid varit öppen odlingsyta eller annan typ av öppen mark och därefter växt igen när marken lämnats obrukad. Planterad skog räknas aldrig som naturskog och naturskog räknas aldrig som urskog. Omkring 25% av Sveriges totala skogsareal är naturskog. Skogarna i södra Sverige började påverkas vid introduktionen av jordbruket för ca 6000 år sedan. Under yngre järnåldern för ca 2000 år sedan var vissa områden helt skoglösa och ersatta av ljunghedar. Vid 1800-talets slut var stora delar av södra Sverige mer eller mindre öppet och arealen naturskog var mycket liten. I dag ökar arealen sekundär och primär naturskog i hela Sverige. Detta främst beroende på att privata skogsägare frivilligt avsätter ca 5 % av sin skog som orörd skog.

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]