Skogsglänta

Från Wikipedia
Glänta i granskog

Skogsglänta kallas ett mindre område i en skog som är mer öppet genom att det ej är lika trädbeväxt som de tätare delarna av skogen. En skogsglänta kan därför liknas vid en liten äng insprängd i den omgivande skogen.

Eftersom skogsgläntor skuggas mindre av trädkronorna än den tätare skogen, når mer ljus ner till marken i gläntan än till undervegetationen i den omkringliggande skogen. Gläntan har därför annan vegetation än den omkringliggande skogen, vilket också innebär att den utgör en annan biotop. Konstgjorda öppningar i skogen, såsom kraftledningsgator, kan fungera som biotop för samma arter som en mer naturligen förekommande skogsglänta.

Gräsbeväxta gläntor är viktiga för gräsätande djur som rådjur och älg för foder.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]