Lövsumpskog

Från Wikipedia

Lövsumpskog, även fuktlövskog, är en svensk biotop, som består av lövträdsdominerad sumpskog med ett bestånd av lövträd understigande 50 % ädellövträd.[1]

Lövsumpskogar är våtmarksområden som kännetecknas av hög förekomst av död ved. Bland träd dominerar glasbjörk, klibbal och gråal. Aldominerade (över 50 % al) bestånd kallas alsumpskog. Bland mossarter märks bågpraktmossa, rörsvepemossa, terpentinmossa och stubbspretmossa.[källa behövs]

Ett exempel på en lövsumpskog är UgglevikenNorra Djurgården i Stockholm.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Bilder, exempel från Stockholmstrakten[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]