Buskskog

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Buskvegetation med kaktus i Webb County i södra Texas

Buskskog är en biotop dominerad av buskvegetation. Buskskog kan vara permanent, och är då ett vegetationsområde. Exempel på sådan buskskog är ljunghedar, fjällbjörkskogsbältet och enskog. Buskskog kan också uppträda tillfälligt, som då hagmarker som upphört att betas växer igen; liksom efter en skogsbrand; eller då ett kalhygge lämnas utan återbeskogning.