Hoppa till innehållet

Portal:Kultur

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
redigera  

Kulturportalen

Bayeuxtapeten utgör ett dokument för den medeltida kulturen

Kultur kan sägas vara andlig, biologisk eller ekonomisk odling; i talspråk i regel andlig sådan. Ordet kultur är ett lånord från latinet, cultura av cultus, som betyder odling, och som etymologiskt hör samman med ordet kult. I sin ursprungliga betydelse förekommer det i till exempel bakteriekultur.

Kultur används emellertid främst i betydelsen människors andliga odling: för de konkreta former och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i, eller i en generell betydelse "ett sätt att leva". Den andliga odlingen manifesterar sig i språk, traditioner, religion, estetiskt skapande och kreativa uttrycksformer (konst, litteratur, musik, teater med mera), teknologi och annat som bildar en kollektiv identitet. Ett samhälles kultur tjänar som förmedlare och upprättare av samhällets moral och värderingar till individen. Kultur kan särskilt inom antropologin och arkeologin även avse en civilisation i sig, ett samhälles symbolvärld, och de mönster, uttryck och former som bibehåller dessa. I denna betydelse hör "kultur" nära samman med begreppsvärlden och samspelet mellan människor. I ett mer individuellt sammanhang, att någon är kulturell, betyder det dock att vederbörande är kreativ, bildad och intresserad av kulturella uttryck i form av till exempel konst.

Särskilt förr avsågs med kultur en (aristokratisk) förfining och bildning (se finkultur), men numera inbegrips även folklig kultur i begreppet då även "bildning" fått en mer allmän betydelse. Som motsats till kultur sätts ofta natur eller förvildning, men detta är inte helt okontroversiellt. Till skillnad från en människas natur är hennes kultur dock inte medfödd. En människas kultur står i relation till hennes socialklass, etnicitet, miljö och könsroll, men kan inte reduceras till ett av dessa begrepp. I västvärlden skiljer man mellan barns- och ungdomskultur och den vuxna kulturen, men denna åtskillnad förekommer inte globalt.

redigera  

Kultur efter världsdel

redigera  

Utvald artikel

Text om bilden.

Ester Blenda Elisabet Nordström, född 31 mars 1891 i Stockholm, död där 15 oktober 1948, var en svensk journalist och författare. Hon har kallats för Sveriges första undersökande reporter och blev känd när hon 1914 arbetat som piga under en månad och därefter skrev en reportageserie i Svenska Dagbladet om sina erfarenheter.

Under sin levnad hann hon bidra till fällandet av en svensk regering, rädda tusentals svältande under finska inbördeskriget, arbeta ett halvår som nomadlärarinna för samiska barn, rida mula på bergsstigar mellan Argentina och Chile, uppleva jordbävningar i Japan, resa som luffaregodstågens bromsstänger i Amerika, strida för rösträtt tillsammans med Elin Wägner samt delta i en flerårig expedition bland vilda björnar och mullrande vulkaner i Sibirien. Dessutom skrev hon kritikerhyllade flickböcker som förändrade hela genren och tydligt inspirerade Astrid Lindgren. ► Läs mer

(Från Wikipedias utmärkta kulturartiklar)

redigera  

Utvald bild


Den flygande mattan av Viktor Vasnetsov
redigera  

Kategorier

redigera  

Verk

redigera  

Listor

redigera  

Relaterade portaler

FilmFotografiKonstLitteraturMat och dryckMusikTV

redigera  

Wikiprojekt