Hoppa till innehållet

Portal:Upplands Väsby

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Upplands Väsbyportalen
Upplands Väsbyportalen är en portal för Wikipediaartiklar om människor, platser och händelser med anknytning till Upplands Väsby. Portalen skapas genom Projekt Ortsportaler, som drivs av Regionbibliotek Stockholm.


Aktuell artikel
Stora Väsby slott

Stora Väsby slott

Stora Väsby är ett slott med tillhörande park i Upplands Väsby kommun. Stora Väsby ägs av den familjen De Geer. Slottets huvudbyggnad är ett tvåvånings stenhus med ett något framskjutande mittparti. Det indelas av pilastrar i två våningar över varandra och krönes av en lågspetsig antik gavel med släkterna De Geers och Ribbings vapen. Mittpartiet är utsmyckat med byster samt girlander och festoner i sandsten. Innerväggarna har pannåer med oljemålade arkitekturmotiv inom guldramar och dörröverstycken som föreställer amoriner. Gården omges av fyra flyglar, och slottet har på motsatta sidan en stor trädgård i fransk stil. Parken genomkorsas numera av både järnvägen och E4:an. Slottet uppfördes på 1760-talet efter ritningar av arkitekten Jean Eric Rehn. Det är en av rokokotidens bäst bevarade byggnader i Uppland.

Stora Väsby var under medeltiden sätesgård. Det ägdes 1485-1506 av underlagmannen Knut Karlsson av Forstenasläkten. På 1600-talet tillhörde det riksrådet Jöns Kurck. Hans son Knut Kurck sålde Stora Väsby 1668 till brukspatronen Emanuel De Geer (1624-1692). 1730 blev Stora Väsby fideikommiss inom släkten De Geer.

Historia

Historia

Geografi

Områden

Bollstanäs

Sjöar och vattendrag

NorrvikenSamhälle

Samhälle

Natur

Natur

Konst och kultur

Konst och kultur

Företag och industri
Cederroth
Väsbyrubrik1

Innehåll

Väsbyrubrik2

Innehåll

Väsbyrubrik3

Innehåll

Väsbyrubrik4

Innehåll

Väsbyrubrik5

Innehåll

Väsbyrubrik6

Innehåll

Väsbyrubrik7

Innehåll

Saker som saknas

Saknade Upplands Väsbyartiklar

Oxundaån

Saknade bilder

Norrviken (sjö) · Cederroth · Stora Wäsby (rastplats)
Nya Väsbyartiklar

Innehåll

Fler portaler