Portal:Växter

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Växtriket (latin Plantae) omfattar alla växter och är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken. Studiet av växtriket kallas botanik.

Växtriket indelas i divisioner och består av två huvuddelar – bryofyter och kärlväxter. Kärlväxterna är antingen kärlkryptogamer eller fröväxter. Fröväxterna delas i sin tur upp i gymnospermer och angiospermer. Växter, liksom alger är i allmänhet fotoautotrofa organismer, det vill säga organismer som själva med hjälp av solljus (genom fotosyntes) bildar sin föda från oorganiska ämnen, men det finns också parasitiska växter (som tallört), halvparasitiska växter (som mistel) och köttätande växter, som venusflugfångare och sileshår. Det lär även finnas tropiska saprofytiska växter.

Aristoteles delade in alla levande väsen i växter, som inte rör sig eller har sinnesorgan, och djur. I Linnés system delades organismerna in i Vegetabilia (senare Plantae) och Animalia. Senare blev det mer uppenbart att ytterligare indelning behövdes, vilket resulterade i att svampar och alger flyttades ut ur riket växter.
Utvald artikel
Fjärilsbuske
Fjärilsbuske

Syrenbuddleja eller fjärilsbuske (Buddleja davidii) är en art i familjen flenörtsväxter från Kina. Arten blommar ända in i september, är vanlig som trädgårdsväxt i södra Sverige, och är en utmärkt nektarkälla för fjärilar.

Lövfällande buskar, 50–500 cm höga. Unga grenar, bladundersidor, bladskaft och blomställningar är vitulliga eller stjärnhåriga. Grenarna är nästan fyrkantiga. Stipler förekommer ibland och är nästan runda till äggrunda, 1–6 mm långa. Bladskaft 1–5 mm långa, bladskivorna är smalt äggrunda till smalt elliptiska, 4–20 cm långa och upp till 7,5 mm breda. Bladen är mer eller mindre gröna på ovansidan med fint tandad bladkant. Blommorna sitter i en klaselikanade kvast som kan bli 30 cm lång. Själva blommor är rörformade med utbrett bräm, doftande, violetta till mörkt purpur, ibland vita, med orange svalg, 8–14 mm långa. Frukten är en brun kapsel. Många fjärilar när sig på syrenbuddlejans nektar och den är därför populär vid anläggandet av fjärilsträdgårdar.

Utvald bild
Vitklöver (Trifolium repens) blommar från juni till och med september
Taxonomi
Andra portaler
Ämnen
Växter
Träd och buskar
Kategoriträd
Saker du kan göra

Är du växtintresserad? Känner du för att göra Wikipedia till den främsta källan för information om växter? Då kan du gå med i Wikipedia:Projekt växter. Vi behöver din hjälp! Här är några arbetsuppgifter:

Saker att göra
Önskelista