Primtecken

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Primtecknet är tecknet ′.

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

Primtecknet (′) betecknar att något är först. Två eller flera primtecken kan sättas efter varandra för att ange efterföljande ordningar, exempelvis

 • ″ (dubbelprimtecknet; U+2033 – Double prime) för att ange en andraordning
 • eller ′′′ (trippelprimtecknet; U+2034 – Triple prime) för att ange en tredjeordning.

Tecknet kan också användas vid storheter, variabler eller liknande som är olika, men har något fundamentalt gemensamt:

 • Den kemiska formeln för en keton är Ketone structural.png, där kolkedjan R′ är identisk eller helt olik kolkedjan R.

Matematik[redigera | redigera wikitext]

′ används inom matematiken för att bl.a. beteckna derivator. Exempelvis betyder f′ förstaderivatan av funktionen f.

Två eller flera primtecken kan sättas efter varandra för att ange efterföljande ordningar, exempelvis f″ och f‴ för andra- respektive tredjederivatan av funktionen f. För derivator högre ordning än 3, ersätts i regel primtecknen med ordningen inom parenteser i exponentläge.

Tecknet ′ används även inom mängd- och sannolikhetslära för att beteckna komplement:

 • P(A′) betyder sannolikheten för att A inte ska inträffa, d.v.s. sannolikheten för alla andra möjligheter som inte innehåller A.

Tecknet ′ utläses oftast som prim. Då två primer används i detta sammanhang utläses de bis, alltså utläses f″ som f bis.

Minuttecken[redigera | redigera wikitext]

Primtecknet används för att ange enheten minuter, främst som bågminut i vinklar eller vid angivelse av placering på kartor tillsammans med gradtecken (symbol) (°) och sekundtecknet (″). Ibland används tecknet också som symbol för minut som enhet för tid, dock är detta ej rekommenderat då missförstånd lätt kan uppstå.

Eftersom varken minuter eller sekunder ingår i Internationella måttenhetssystemet som underenheter för vinklar rekommenderas istället användandet av decimaler.

Då minuttecknet används sätts det, liksom sekund- och gradtecknet, tätt intill sitt mätetal. Inget mellanrum skiljer ej heller antalet grader, minuter och sekunder åt:

26°30′59″

I ekonomiska sammanhang används ofta minuttecknet (alternativt apostrof) för att beteckna tusen. 4′ (alternativt 4') ska alltså tolkas som fyra tusen.

Fottecken[redigera | redigera wikitext]

′ används även som enhetssymbol för fot. Ofta underförstås (engelsk) fot, men det gäller inte alltid:

 • 54′ betyder 54 fot eller 54 feet eller 54 Fuß eller 54 (etc).

Tecknet sätts tätt intill sitt mätetal. Istället för ′ används ofta förkortningen ft, som är mindre tvetydig.

Samma tecken används (i äldre litteratur) även för svensk fot. Eftersom svensk fot (0,2969 m) är mindre än engelsk foot (0,3048 m) har detta ofta lett till missförstånd vid tolkning av måttsatta ritningar.

Samma tolkningsproblem föreligger när det är fråga om norsk fot, dansk fot, fransk pied, preussisk Fuß etc, som alla är olika sinsemellan. När risk för feltolkning kan föreligga bör man undvika primtecknet, och i stället skriva ut ordet i bokstäver, och inte "översätta" foot (feet) med fot och så vidare.

Liknande tecken[redigera | redigera wikitext]

Tecknet bör, åtminstone i facktexter, inte ersättas med snarlika tecken, såsom

 • enkla citattecken (' eller ‘),
 • apostrofer (’)

eller

 • akutaccenter (´).

På gamla mekaniska skrivmaskiner med begränsad teckenuppsättning, kan dock substitut för det typografiskt korrekta ′ inte undvikas. Likaså används i vardagslag ofta primtecken/sekundtecken/fottecken som utbytbart med "rakt, enkelt citattecken" ("rakt apostroftecken") eller "typografiskt, enkelt citattecken" ("typografiskt apostroftecken). Likaså används i praktiken ofta dubbelprimtecken/sekundtecken/tumtecken som utbytbart med "rakt, dubbelt citattecken" eller "typografiskt, dubbelt citattecken". På många moderna datorer är det också mer eller mindre besvärligt att få fram de olika tecknen på tangentbordet, och "rakt, enkelt citattecken" syns ofta som ersättning för de typografiskt korrekta varianterna. Samma ersättning syns ofta med "rakt, dubbelt citattecken" istället för de typografiska, dubbla tecknen.

En komplikation är att man ofta även i facktexter ofta inte skiljer mellan primtecken/dubbelprimtecken och raka (enkla/dubbla) citattecken.[1][2]

Att generera tecknet[redigera | redigera wikitext]

Unicode[redigera | redigera wikitext]

Primtecknet har Unicode-koden U+2032 (Prime)

HTML[redigera | redigera wikitext]

Primtecknet har HTML-koderna ′, ′ eller ′.

LaTeX[redigera | redigera wikitext]

LaTeX-koden för är '. Tecknet finns även i det större formatet genom koden \prime. bör dock sättas i exponentläge då det används som äkta primtecken, med koden ^\prime. Jämför

och

 • .

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Weitz, Jesper (2011-10-0 – sic): "Checklistan till Situation Sthlm" i "Tryckeriernas bästa tips: Så undviker du tryckfel". Arkiverad 1 januari 2012 hämtat från the Wayback Machine. Capdesign.idg.se. Läst 25 oktober 2012.
 2. ^ Andersson, Gudrun (2009-08)/Lindberg, Erik (2012-08): "Mastersutbildning - Skriva uppsats - Instruktioner". Hist.uu.se. Läst 25 oktober 2012.