Produktivkrafter

Från Wikipedia

Produktivkrafter är hjälpmedel som avgör vad och hur mycket som kan produceras. Den viktigaste produktivkraften var enligt Adam Smith arbetsdelningen.

Inom den marxistiska historiematerialismen används ordet på två sätt; dels i singular produktivkraft i betydelsen produktivitet, dels i plural produktivkrafter ungefär i betydelsen teknik och organisation inom produktionen.