Radiohjälpen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stiftelsen Radiohjälpen drivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Uppgiften är att ”samordna bolagens insamlingsverksamhet för humanitära ändamål, att upplysa om hjälpbehov och samla in pengar”. Radiohjälpen har ingen egen hjälpverksamhet utan fördelar insamlade pengar till biståndsorganisationer och föreningar. Utöver att samla in pengar för humanitära ändamål skall Radiohjälpen erbjuda en "nationell arena för engagemang och stöd".

De insamlade medlen fördelas i första hand vid årets fem styrelsemöten men akuta ärenden kan avgöras däremellan. Organisationer, föreningar och insamlingsstiftelser ansöker om medel via särskilda formulär där såväl formella krav på sökanden ställs liksom på ingående beskrivning av ändamålen samt på redovisning av hur de beviljade medlen använts.

Den första insamlingen i svensk radio skedde redan 1939. Under appellen ”Uppbåd” drog dåvarande Radiotjänst den 27 november 1939 igång en julinsamling för beredskapsmännen och deras anhöriga. En radioinsamling var då nytt och oprövat men inbringade nära tre miljoner kronor (1939 års penningvärde, motsvarande nästan 90 miljoner i 2014 års penningvärde) efter tre veckor. Sedan dess har Radiohjälpen varit kanalen för Sveriges Radios och sedan även Sveriges Televisions engagemang i humanitära frågor här hemma och utomlands.

Radiohjälpen erhöll sitt välkända insamlingskonto 90 1950-6 (förmodligen det mest kända 90-kontot) år 1950.

Radiohjälpen blev en stiftelse år 1966. Verkställande direktören för Sveriges Television AB, för närvarande Hanna Stjärne, är enligt stiftelsens stadgar ordförande i Radiohjälpens styrelse, liksom Sveriges Radio AB och Utbildningsradion AB enligt stadgarna har ordinarie ledamöter. SVT och SR utser vardera ytterligare ledamöter. Ett antal företrädare för svenska organisationer inom Radiohjälpens verksamhetsfält utses av Sveriges Television AB:s styrelse. Kansliet består av sex personer och arbetet leds sedan 2006 av en generalsekreterare. Den förste generalsekreteraren (2006-2012) var Finn Norgren, som arbetat som journalist, utrikeskorrespondent och redaktionell chef sedan 1970 men internationellt även för FN, Röda Korset och som ansvarig för flera biståndsprojekt. Han efterträddes i juni 2012 av Per Byman, tidigare chef för Sidas humanitära arbete.

De mest uppmärksammade kampanjerna är:

De övriga kanalerna för insamling är:

Melodifestivalen, där sedan flera år tittarna som vill rösta erbjuds två telefonnummer av SVT. Båda registrerar röstning på en viss artist/låt men det ena numret kostar 9.90 per samtal och ger Radiohjälpen 8.50.

Vid försäljning av Postogram går en del av intäkterna till Radiohjälpen. Genom åren har det blivit 110,5 mkr.

Varje år brukar ett flertal större och mindre gåvor genom testamenten tillfalla verksamheten, såväl med uttryckliga önskemål om användandet som i form av ett allmänt stöd.

Radiohjälpens arbete är idag definierat till tre huvudsakliga områden:

  • traditionella kampanjer vid internationella katastrofer;
  • varaktiga internationella humanitära insatser i projektform med starkt barnfokus;
  • Kronprinsessan Victorias fond och övriga insatser för personer med funktionsnedsättning inom Sverige

Några viktiga årtal:

1946 Hjälp till Europas flyktingar
1950 Poliokampanj
1953 Översvämning i Holland, Radiohjälpens första stora katastrofinsats
1956 Invasionen av Ungern
1959 Världsflyktingåret
1960 Jordbävningen i Agadir i Marocko
1966 Översvämningar i Italien
1967 Insamling för neurosedynbarn i Sverige och krigsoffer i Vietnam
1968 Inbördeskriget och svälten i Biafra
1969 Första Röda Fjädern insamlingen som handlade om cancer
1972 Den mänskliga katastrofen i det nya landet Bangladesh
1973 En kampanj för Vietnamkrigets offer
1977 Postverket och Radiohjälpen inleder ett alltjämt pågående samarbete
1980 Katastrofhjälp till Algeriet och Östafrika
1985 Live Aid, den globala solidariteten mot svält
1985 Kampanjen Flykting 86
1988 Jordbävningen i Armenien
1990 Stöd till barnhemsbarnen i Rumänien
1992 Flyktinghjälp i Somalia och stöd till Baltikum
1993 Krigets offer i f d Jugoslavien
1994 Flyktinghjälp efter folkmordet i Rwanda
1997 En insamling för Världens Barn organiseras, från 2000 är den årligen återkommande
1997 Kronprinsessan Victorias fond etableras för stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
2004 Tsunamin i Sydostasien initierar en länge pågående kampanj
2005 Jordbävningen i Kashmir
2008 Cyklonen i Burma: Världens Barn för 10:e gången; Musikhjälpen startar
2009 Krigets offer i Gaza; två temaveckor i SR och SVT för Världens Barn
2010 Jordbävning i Haiti; översvämning i Pakistan
2011 Svälten i Östafrika
2012 Svältkatastrof i Sahelområdet i Afrika
2013 Hungerhjälpen till förmån för nutritionsprojekt i Afrika söder om Sahara i samarbete med artisten och DJ:n Avicii.
2014 Översvämningar på Balkan samt den humanitära situationen i Gaza.
2015 Jordbävning i Nepal samt Människor på flykt.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Radiohjälpens årsredovisning 2011 Årsredovisning Radiohjälpen 2011
Radiohjälpens årsredovisning 2012 Årsredovisning Radiohjälpen 2012
Radiohjälpens årsredovisning 2013 Årsredovisning Radiohjälpen 2013

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Radiohjälpen