Religion i Dalsland

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Majoriteten av dalslänningarna tillhör Svenska kyrkan. Andra trossamfund som Equmeniakyrkan och Pingströrelsen finns också representerade i landskapet. De icke-kristna religionsutövarna är få.

Katolska kyrkan[redigera | redigera wikitext]

De flesta dalslänningar definierade sig som kristna vid 900-talets mitt. Till en början var det en folklig kristendom som växte fram underifrån, utan hierarkisk överbyggnad.

Under 1000-talet var Dalsland föremål för maktkamp, politiskt mellan norska och svenska kungar, kyrkoorganisatoriskt mellan påvestol och kungamakt. Pilgrimsfärderna till Nidaros tog sin början. Först vid 1100-talets början slogs den kyrkliga strukturen fast och Dalsland blev en del av det nyinrättade Skara stift.

Svenska kyrkan[redigera | redigera wikitext]

I samband med reformationen på 1500-talet blev Dalsland lutherskt och pilgrimsfärderna till Trondheim förbjöds. När Karlstads stift bildades i mitten av 1600-talet kom Dalsland att bli en del av det. Från 1 april 2015 utgör större delen av Dalsland (med undantag av Katrinedal, Valbo-Ryr och Dalboredden) ett kontrakt, bestående av fem pastorat och nitton församlingar.[1]

Gammalkyrklighet[redigera | redigera wikitext]

Från mitten av 1800-talet kom den schartauanska väckelsen att prägla fromhetslivet i sydvästra Dalsland. 1997 invigdes Stigens kyrka av Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro i Bohuslän/Dal.

EFS[redigera | redigera wikitext]

Predikanter och kolportörer från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) var under senare hälften av 1800-talet verksamma i Dalsland. En av dem var Jan Magnus Högfelt som 1865 anställdes som kolportör och blev en av pionjärerna för väckelserörelsen i Vedbo härad.

Missionsföreningar bildades. Den enda kvarvarande är EFS i Dals-Ed som tillhör EFS kretsförening i Värmland och Norra Dalsland. EFS-kyrkan i Åmål såldes hösten 2014.

Missionsprovinsen[redigera | redigera wikitext]

Missionsprovinsen har en koinonia i Färgelanda kommun[2] som använder Stigens kyrka som sin kyrkolokal. Den återinvigdes 2005 av missionsbiskop Arne Olsson efter att kyrkan renoverats och byggts ut[3].

S:t Petri evangelisk-lutherska församling[redigera | redigera wikitext]

S:t Petri evangelisk-lutherska församling är en icketerritoriell församling med små grupper av medlemmar i olika delar av Sverige. Sedan 1986 bor församlingens kyrkoherde Sten Rydh i Bengtsfors.

Församlingen tillhör sedan 2011 den Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige (ELKS). Både församlingen och ELKS administreras från Bengtsfors och sommaren 2012 hade man kyrkodagar där. I Dalsland har man annars inga offentliga gudstjänster, utan endast andakter i hemmet och någon enstaka högmässa när det kommer medlemmar dit.

Equmeniakyrkan[redigera | redigera wikitext]

Missionsförbundet[redigera | redigera wikitext]

År 1878 bröt sig Paul Petter Waldenström och hans anhängare ur EFS och bildade Svenska Missionsförbundet, sedermera Svenska Missionskyrkan. Många missionshus byggdes och församlingar bildades i Dalsland.

Idag finns följande missionsförsamlingar kvar:

I Södra Dals missionskrets (Dalslandsdelen av Vänersborgs kommun): Frändefors, Brålanda och Gestad missionsförsamlingar.

I Melleruds kommun: Melleruds missionsförsamling.

I Bengtsfors kommun: Bengtsfors, Ärtemark, Bäckefors, Billingsfors, Dals-Långed och Laxarby missionsförsamlingar.

I Åmåls kommun: Åmål, Edsleskog, Fengersfors och Östersbyn (i Ånimskog) missionsförsamlingar.

Missionshusen i Ödebyn (på Dalboredden) och Mo i norra Dalsland tillhör numera Svanskog-Mo Missionsförsamling.

Baptistsamfundet[redigera | redigera wikitext]

Flera baptistförsamlingar, tillhörande Svenska Baptistsamfundet har också funnits i Dalsland. Idag återstår en (sedan den näst sista upplösts och Betel i Dals-Rostock sålts):

Åmåls Baptistförsamling som bildades 1879 efter en dopförrättning i Knappeviken vid Vänern. Den var som störst 1908, då den hade 243 medlemmar. Församlingens gudstjänstlokal blev klar 1881 och fick namnet Betel. I slutet av 1950-talet bytte den namn till Baptistkyrkan.

Metodistkyrkan[redigera | redigera wikitext]

I slutet av 1870-talet bedrev den nybildade metodistförsamlingen i Säffle missionsverksamhet i norra Dalsland. I Bengtsfors bildades en församling omkring 1879, som i sin tur kom att bedriva verksamhet i Holmerud, Ödskölt och på sommarhemmet Mörrenäset.

1884 invigdes ett kapell i Fröskog.

Metodistförsamlingen i Åmål bildades 1891, med 66 medlemmar. Utpostverksamhet bedrevs i kapellet i Hanebol, Tösse, byggt 1905.

Församlingarna i Dalsland gick så småningom åter upp i moderförsamlingen i S:t Johanneskyrkan i Säffle och bildade Bengtsfors-Säffle-Åmål metodistförsamling, som upplöstes 2009.

Evangeliska Frikyrkan[redigera | redigera wikitext]

Tidigare har flera församlingar, tillhörande dåvarande Örebromissionen (ÖM), varit verksamma i Dalsland. Den sista, Betelförsamlingen i Nössemark (grundad 1909) upplöstes sommaren 2012 och kapellet såldes.

Evangelister från Helgelseförbundet har också verkat i Dalsland.

Pingströrelsen[redigera | redigera wikitext]

Pingstförsamlingar finns idag i Brålanda, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål.

Smyrna i Mellerud har kapell i Snäcke och Åsensbruk. Smyrna i Bengtsfors har kapell i Dals-Långed och Billingsfors.

Melleruds kristna center[redigera | redigera wikitext]

Melleruds kristna center är en fristående församling, bildad 1998 av tidigare medlemmar av Smyrnaförsamlingen i Mellerud. Man håller till i det gamla mejeriet på orten.

Trosrörelsen[redigera | redigera wikitext]

Den 3 juni 2012 bildades Elimkyrkan av medlemmar i församlingen Fristaden i Uddevalla, som varit verksam i norra Dalsland i ca 20 år - sedan 2006 under namnet ElimDalsland. Elimkyrkan arbetar i tre kommuner i södra Värmland och Norra Dalsland: Grums, Åmål och Bengtsfors kommuner. Gudstjänstlokal och bas för verksamheten är Elimkapellet i Skåpafors, som tillhört en tidigare ÖM-församling på orten.

Tidigare var församlingen Trons liv verksam i Bengtsfors.

Frälsningsarmén[redigera | redigera wikitext]

Frälsningsarmén har en kår i Åmål.

Jehovas vittnen[redigera | redigera wikitext]

Jehovas vittnen har församlingar i Bengtsfors, Mellerud och Åmål.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga[redigera | redigera wikitext]

I mitten av 1800-talet missionerade mormonagenter i Dalsland. De första amerikaemigranterna från Dalsland år 1862 var tolv mormoner som blivit bötfällda för sin verksamhet. Under hela 1860-talet emigrerade ett 40-tal mormoner från Nordals och Sundals härader till Utah, USA.

Någon mormonförsamling eller kyrka har aldrig funnits i Dalsland. Enskilda medlemmar tillhör de närmaste församlingarna i Karlstad och Trollhättan.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Karlstads stift Arkiverad 13 september 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ ”Stigens kyrka, hemsida”. http://stigenskyrka.se/. Läst 15/03 2015. 
  3. ^ ”Sveriges radio, P4 väst.”. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=709768. Läst 15/03 2015.