Roger Bacon

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Roger Bacon.

Roger Bacon (Doctor Mirabilis), född omkring 1212/1214 i Ilchester, Somerset, England av förmögna föräldrar lojala mot Henry III, död 1292[1]  ; var vetenskapsteoretiker och kritiserade auktoritetstro och obevisbar kunskap, men var samtidigt även alkemist. Han utbildades i Oxford och Paris, arbetade som professor (munk) på den franciscanska skolan i Oxford främst i ämnena matematik och astronomi. Elev hos Robert Grosseteste (1175-1253).[källa behövs]

Bacon var samtida med Thomas av Aquino. Han offrade sin ärvda förmögenhet på vetenskapen och var mycket intresserad av det arabisk-judisk-kristna Sydeuropa. Han var inte imponerad av parisarnas dialektiska tankesätt utan eftersträvade en allvetenskap som skulle rena kristendomen, förändra och omvända världen.

Vetenskap[redigera | redigera wikitext]

Han var föregångare till den empiriska vetenskapliga modellen och förespråkade att vetenskapliga teorier skulle beläggas genom experiment och observationer och inte genom det då gängse sättet som var tro och tankens kraft.

Optik[redigera | redigera wikitext]

Efter att ha läst Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham's Optik och intryck från Robert Grosseteste gjorde Bacon stora framsteg inom optiken. Han hade de teoretiska kunskaperna för att konstruera ett teleskop men det skulle dröja till 1600-talet innan man hade tekniken att göra det. Han uppfann förstoringsglaset vilket ledde till att även glasögon såg dagens ljus.

Astronomi[redigera | redigera wikitext]

Bacon trodde på en sfäriskt formad jord och att man kunde segla runt den. Han beräknade avståndet till stjärnorna till cirka 800 miljoner kilometer.

Krut[redigera | redigera wikitext]

Krutet är det äldsta kända sprängmedlet. De som brukar nämnas som uppfinnare är kineser, araber och indier. Först med att publicera något om krut var faktiskt Roger Bacon som 1242 publicerade en bok i Oxford där han beskrev hur man kunde göra en explosiv blandning genom att blanda bland annat salpeter. För denna publicerings skull brukar Roger Bacon ibland räknas som krutets uppfinnare.

Teknik[redigera | redigera wikitext]

Efter att ha läst om Ibn Firnas som i moriska Spanien uppfann, konstruerade och testade en flygmaskin 875 ritade Bacon egna skisser om motordrivna fartyg, flygmaskiner och annan mekanik, 300 år före Leonardo da Vinci. Han kämpade mot folkets vidskeplighet och Parisskolastikernas misstro mot naturvetenskapen, och hade visioner om en framtida teknisk värld.

Religion[redigera | redigera wikitext]

Han var kritisk till korstågen (det misslyckade sjunde pågick som bäst i Egypten 1248-1254) och han ansåg att de icke troende skulle omvändas med vishet och sant vetande. Hans slutsats var att Rom och kristenheten var oförmögna till detta eftersom de var fördärvade av högmod, girighet, avund, vällust och dryckenskap vilket i stort gällde alla ordnar, kloster och universitet vid den tiden.

Bacon blev kastad i fängelse i 10-12 år runt 1278 (cirka 66 år gammal) för sina påstått okristliga läror. "Hans" påve och skyddsherre i Avignon, påve Clemens, dog och kunde inte komma till undsättning. Bacon hade haft en nära kontakt med honom i sin iver för att ”rena” kyrkan . Bacon hade även föreslagit påven att man skulle bygga ett stort teleskop så att man kunde komma i kontakt med Gud i sin himmel. Bacon dog 80 år gammal. Men fängelset krökte inte Bacons nacke - han fortsatte att ifrågasätta.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

Tre beställningverk från påve Clemens:

  • Opus majus, 840 sidor stort verk
  • Opus minus, ett mindre verk
  • Opus tertium
  • Opus maius, en bok i semantisk teoretisk anda
  • Compendium studii theologiae, 1293, hans sista verk

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Exakt datering av Roger Bacons födelse- och dödsår är svår att göra p g a bristande källäge. Olika traditioner/hypoteser hävdar olika dateringar. Den svenska dateringen (gjord i fransk tradition) av dödsår 1292 är ovanlig sedd ur de allra flesta andra traditioner som anger 1294 som dödsår. http://viaf.org/viaf/120688673/

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]