Samsara

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Enligt den förhinduistiska filosofi som växte fram i upanishaderna är världen uppdelad i en verklig, andlig dimension samt en fiktiv, materiell dimension. Den sistnämnda dimensionen kallas samsara. Ordet samsara kommer från sanskrit: "Att flyta ihop", eller att passera genom olika stadier, att vandra.

I religioner med indiskt ursprung kan samsara enklast översättas som kretslopp. Inom hinduismen är det själen som vandrar, dvs återföds (själavandring). Buddhismen räknar inte med existensen av någon själ i den meningen, det är i stället människans ständiga strävan efter tillfredsställelse och kamp för att undvika otillfredsställelse som orsakar de processer som ger bränsle till något som kan beskrivas som återtillblivelse (återupprättande av ett nytt liv). I Väst ses återfödelse ofta som något spännande, nästan romantiskt. I religioner med indiskt ursprung är återfödelsen en katastrof eftersom livet anses vara förenat med så mycket lidande. Religionerna har därför utvecklat olika metoder för att sätta punkt för denna process, dvs bryta samsara.

Själavandringens cykler[redigera | redigera wikitext]

I de flesta indiska filosofiska system utgörs livet av en ständigt pågående cykel av födelse, död och återfödelse. De flesta av dessa system ser samsara som något negativt, något som människan bör söka undgå. I advaita vedanta betraktas samsara som fundamentalt just en illusion (maya).

Samsara i hinduism[redigera | redigera wikitext]

Vissa former av hinduism ser samsara som ett bortirrande från det sanna jaget (brahman) till en tro på det illusoriska jordalivet som det verkliga. Detta leder i sin tur till egocentrism, strävan efter lust och därför en evig kedja av dåliga karma och återfödelse. Det är tillståndet av illusion som kallas maya. Det ord som används för tillståndet av befrielse från denna eviga rundgång kan vara moksha, mukti, nirvana eller mahasamadhi.

Samsara i jainism[redigera | redigera wikitext]

I jainism är karma, anuva (jaget) och maya centrala begrepp. Befrielse från samsara kallas här moksha eller mukti.

Samsara i theravadabuddhism[redigera | redigera wikitext]

Medan varat (atman) i hinduismen anses vara en följd av samsara, är buddhismen grundad i föreställningen om sådana metafysiska föreställningars felaktighet, och samsara anses istället vara den ursprungliga orsaken till icke-personlig återfödelse (termen själavandring hör inte hemma i buddhistiska sammanhang).

Samsara i mahayanabuddhism[redigera | redigera wikitext]

I Mahayana lärs att samsara och nirvana är de två aspekterna (se dualism) av samma slutliga verklighet. Eftersom begreppen är ömsesidigt beroende är de slutligen inte verkliga och shunyata (tomma), till skillnad från hinduismens brahman.

Se även[redigera | redigera wikitext]