Vajrayana

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Vajrayana, vajrayâna (sanskrit "Diamantfarkosten") är en senare riktning inom buddhismen. Varjayana kallas även tantrisk buddhism och finns sällan som en renodlad, självständig religion. Den existerar som en viktig del av den tibetanska mahayana-buddhismen. Mahayana med inslag av tibetansk tantrism är spridd över ett mycket stort geografiskt område: den tibetanska högplatån och Mongoliet är kärnområden, men den finns jämte andra trosuppfattningar även i kringliggande områden som norra Indien, Nepal, Bhutan, Sikkim och Ladakh, i delar av Kina, i Japan samt i Burjatien, Kalmuckien och delar av Tuva i Ryssland.

Vajrayanas metod för befrielse från "samsara" utgår från att världen endast existerar som en illusionernas komposition eller ett slags kollektivt tankefoster. Det innebär bl.a. att allt i världen kan förändras genom manipulation av denna apparition. Man fäster stor vikt vid ritualer och symbolism, och till en del även vid andra traditioner. Vajrayana fokuserar, som en metod för att nå upplysning, mycket på att acceptera och därigenom förstå alla sinnestillstånd, även hat och sexuell njutning. Dessa metoder anses vara en snabbare väg till upplysning än de metoder som mahayana och theravada använder sig av. Det bör också betonas att mahayana och vajrayanas mål snarare är att bli en boddhisattva, en upplyst människa som valt att delta i livscykeln (samsara) för att hjälpa andra att uppnå upplysning, medan theravada strävar efter att helt befrias från samsara.

En viktig del av tantrateknikerna är att inte föreställa sig upplysningen som ett mål långt borta utan istället försöka identifiera sig med den upplysta människan som passar en bäst, yidam, här och nu. Andra viktiga metoder är mantran (upprepningen av särskilda rituella ord, varav det mest kända buddhistiska mantrat är ”ohm mani padme hum” (vi tillber dig juvelen i lotusblomman, (slarvigt översatt), yoga (främst andning och handpositioner), rituella objekt som vajra (dorje) och mästare-elevrelationen. Denna sista del är väldigt viktig. Det finns många myter om vajrayana eftersom de är väldigt introverta, de saker som mästarna lär ut ska vara mycket farliga i fall de inte används på rätt sätt, därför skall man inte tala om dem. Vissa tillstånd som man kommer till under meditation är inte långt ifrån de som upplevs när man dör. Det är därför mycket svårt att exakt veta vad som försiggår. De betonar mycket att man inte kan förstå vajrayana genom böcker, man behöver en mentor.