Nirvana

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den här artikeln handlar om begreppet inom buddhismen. För andra betydelser, se Nirvana (olika betydelser).

Nirvâna (sanskr., निर्वाण "icke-vara"), alternativt pali nibbâna, eftersträvansvärt själsligt slutmål inom buddhismen. Inom buddhismen ses nirvana som fullständig frihet från begär, hat och självbedrägeri. Att uppnå nirvana är detsamma som att bli upplyst eller uppvaknad.[ifrågasatt uppgift] Man uppnår nirvana genom att handla rätt, och att handla rätt inom buddhismen är att följa fem enkla moralregler: att inte skada eller döda, att inte stjäla, att inte vara otrogen, att inte ljuga och att inte bruka droger eller alkohol. Man bör även följa den åttafaldiga vägen.

Sa-uppadisesa-nibbâna, "nirvana med en kvarvarande rest": det tillstånd som en arahant lever i fram till sin fysiska död.

An-uppadisesa-nibbâna, "nirvana utan någon kvarvarande rest": det som en arahant uppnår efter döden, och om vilken ingenting kan sägas, då det ligger bortom alla begrepp. Man kan varken säga att en arahant lever efter döden, att han inte lever efter döden, att han både lever och inte lever efter död eller att han varken lever eller inte lever efter döden.

Att uppnå nirvana, innebär inom buddhismen att man slipper födas om i ett nytt liv.

De fyra ädla sanningarna[redigera | redigera wikitext]

Man brukar sammanfatta läran i de fyra ädla sanningarna:

 1.  Allt är lidande. Det innebär att man ständigt återföds. Antingen som en varelse i helvetet, som ett djur, en ande, en människa eller en gud. Återfödelsens kretslopp kallas samsara.
 2.  Lidandet beror på livstörsten. Livstörst innebär att man vill fortsätta leva, att människans begär binder henne vid tingen.
 3.  Lidandet kan upphöra. Man kan släcka livstörsten genom upplysning, som i sin tur leder till nirvana. Upplysning är som att vakna ur en dröm och se och förstå allt som det verkligen är. Nirvana är det totala utslocknandet då man inte längre existerar, då allt är stilla.
 4.  Det finns en väg som leder till nirvana. Man kan göra slut på livstörsten och nå nirvana genom att följa den åttafaldiga vägen.

Den åttafaldiga vägen[redigera | redigera wikitext]

 1. Rätt insikt – förstå lidandet och orsaken till det.
 2. Rätt inställning – inte ha begär, vara elak eller våldsam.
 3. Rätt tal – inte ljuga eller prata strunt.
 4. Rätt handlande – inte döda, stjäla eller leva ett liv i lyx.
 5. Rätt levnadssätt – inte lura och utnyttja andra.
 6. Rätt strävan – leva vaksamt.
 7. Rätt vaksamhet – genom meditation nå insikt.
 8. Rätt försjunkande – genom meditation tömma medvetandet och fylla det med oändligt medlidande.

Buddhismen innehåller ingen tro på gud eller gudar. Buddha förklarade i sin lära att tron på Gud är baserad på rädsla.

"Gripen av rädsla går människor till heliga berg, heliga lundar, heliga träd och heliga platser." (Buddha)

"Utifrån sin egen erfarenhet, såg Buddha att varje människa hade kapacitet att rena sinnet, utveckla oändlig kärlek, medkänsla och perfekt förståelse. Han skiftade uppmärksamheten från himlen till hjärtat och uppmuntrade oss att hitta lösningar på våra problem genom självförståelse."

Se även[redigera | redigera wikitext]