Stabiliserings- och associeringsavtal

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
SA-avtal
Stabiliserings- och associeringsavtal
European Union Members.svg
  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer
Typ Bilaterala assoceringsavtal
Innehåll Ekonomiskt och finansiellt stöd och samarbete, politisk dialog, anpassning till EU:s lagstiftning samt frihandel mm.
Signerades 9 april 2001 (med Makedonien)
Trädde i kraft 4 april 2004 (med Makedonien)
Parter Europeiska unionen Europeiska unionen, å ena sidan,

Makedonien Makedonien,
Albanien Albanien,
Montenegro Montenegro,
Serbien Serbien,
Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina, samt

Kosovo Kosovo, å andra sidan.

Stabiliserings- och associeringsavtal (SA-avtal) är en typ av assoceringsavtal som slutits mellan å ena sidan Europeiska unionen (EU) och å andra sidan länder på västra Balkan. Avtalen omfattar ekonomiskt och finansiellt stöd och samarbete, politisk dialog, anpassning till EU:s lagstiftning, frihandel samt samarbete inom andra politikområden, exempelvis straffrättsliga och polisiära frågor.[1]

Av länderna på västra Balkan har hittills Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien och Montenegro slutfört sina förhandlingar med EU:s medlemsstater. EU har utlovat medlemskap till samtliga länder på västra Balkan på längre sikt. Kosovo, som deklarerade unilateral självständighet från Serbien den 17 februari 2008, är det enda land på västra Balkan som inte har har ett SA-avtal. Den 27 oktober 2015 undertecknade dock landet ett SA-avtal med EU som kommer att träda i kraft efter att alla medlemsstater har ratificerat det.[2]

Stabiliserings- och associeringsavtalen ses som ett förstadium till fullt medlemskap i unionen. Andra europeiska länder, så som Island, Norge, Schweiz och Turkiet omfattas inte av denna samarbetsform, utan ingår istället genom andra samarbeten med EU.

Ratificeringsprocessen med Serbiens SA-avtal frystes på grund av att Nederländerna inte ansåg att landet var tillräckligt samarbetsvilligt i spaningen efter krigsförbrytaren Ratko Mladić. Den 7 december 2009 upphörde Nederländernas regering med sitt veto mot ett tillfälligt avtal om handel och bistånd med Serbien.[3] Den 14 juni 2010 beslutade EU:s utrikesministrar att återuppta Serbiens SA-process.[4]

Översikt[redigera | redigera wikitext]

Stabiliserings- och associeringsavtal (SAA) är en del av EU:s stabiliserings- och associeringsprocess (SAP) och Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI). SAP eftersträvar tre mål, nämligen stabilisering och en smidig övergång till en marknadsekonomi, främjandet av regionalt samarbete och möjligheterna till EU-anslutning. Det hjälper länderna i regionen att bygga en kapacitet att anta och implementera europeisk standard, inklusive det gemensamma regelverket, såväl som internationell standard.

För närvarande är det länderna på västra Balkan som är i fokus för SAP. Specifika stabiliserings- och associeringsavtal har implementerats i olika hög grad i dessa länder vilket tydligt inkluderar bestämmelser om framtida EU-medlemskap för respektive involverat land. Dessa SA-avtal liknar i hög utsträckning de som slöts med östeuropeiska länder under 1990-talet och det associeringsavtal som EU har slutit med Turkiet.

Associeringsavtalen måste, i likhet med till exempel EU:s anslutningsfördrag, ratificeras av samtliga EU-medlemsstater och associationslandet innan det träder i kraft. Länderna på västra Balkan, inklusive Kosovo, samt Moldavien bildar redan Centraleuropeiska frihandelsområdet, som utgör en motsvarighet till Europeiska frihandelssammanslutningen.

Stabiliserings- och assoceringsprocessen[redigera | redigera wikitext]

Händelse Makedonien
Makedonien
Albanien
Albanien
Montenegro
Montenegro
Serbien
Serbien
Bosnien och Hercegovina
Bosnien och Hercegovina
Kosovo
Kosovo
SAA-förhandlingar startar 2000-04-05 2003-01-31 2005-10-10 2005-10-10 2005-11-25 2013-10-28
SAA påbörjas 2000-11-24 2006-02-28 2007-03-15 2007-11-07 2007-12-04 2014-07-25
SAA-signatur 2001-04-09 [5] 2006-06-12 [6] 2007-10-15 [7] 2008-04-29 [8] 2008-06-16 [9] 2015-10-27
Ratificering av
SAP-stat 2001-04-27 [5] 2006-11-09 [6] 2007-11-13 [7] 2008-09-22 [8] 2009-02-26 [9]
Belgien Belgien 2003-12-29 [5] 2008-10-22 [6] 2010-03-29 [7] 2012-03-20 [8] 2010-03-29 [9]
Bulgarien Bulgarien anslöt EU senare [5] anslöt EU senare [6] 2008-06-19 [7] 2010-08-12 [8] 2009-03-13 [9]
Cypern Cypern anslöt EU senare [5] 2008-07-18 [6] 2008-11-20 [7] 2010-11-26 [8] 2009-07-02 [9]
Danmark Danmark 2002-04-10 [5] 2008-06-25 [6] 2008-06-25 [7] 2011-03-04 [8] 2009-05-26 [9]
Estland Estland anslöt EU senare [5] 2007-12-06 [6] 2007-11-22 [7] 2010-08-19 [8] 2008-09-11 [9]
Finland Finland 2004-01-06 [5] 2007-12-13 [6] 2009-03-18 [7] 2011-10-21 [8] 2009-04-07 [9]
Frankrike Frankrike 2003-06-04 [5] 2009-02-12 [6] 2009-07-30 [7] 2012-01-16 [8] 2011-02-10 [9]
Grekland Grekland 2003-08-27 [5] 2009-02-26 [6] 2010-03-29 [7] 2011-03-10 [8] 2010-09-20 [9]
Irland Irland 2002-05-06 [5] 2006-06-11 [6] 2009-06-04 [7] 2011-09-29 [8] 2009-06-04 [9]
Italien Italien 2003-10-30 [5] 2008-06-24 [6] 2009-01-07 [7] 2011-01-06 [8] 2010-09-08 [9]
Kroatien Kroatien anslöt EU senare [5] anslöt EU senare [6] anslöt EU senare [7] anslöt EU senare [8] anslöt EU senare [9]
Lettland Lettland anslöt EU senare [5] 2006-12-19 [6] 2008-10-17 [7] 2011-05-30 [8] 2009-11-12 [9]
Litauen Litauen anslöt EU senare [5] 2007-07-25 [6] 2009-03-04 [7] 2013-06-26 [8] 2009-05-04 [9]
Luxemburg Luxemburg 2003-07-28 [5] 2007-09-24 [6] 2009-06-11 [7] 2011-01-21 [8] 2010-12-22 [9]
Malta Malta anslöt EU senare [5] 2008-04-21 [6] 2008-12-11 [7] 2010-07-06 [8] 2010-01-07 [9]
Nederländerna Nederländerna 2002-09-09 [5] 2007-12-10 [6] 2009-01-29 [7] 2012-02-27 [8] 2009-09-30 [9]
Polen Polen anslöt EU senare [5] 2007-08-06 [6] 2009-02-06 [7] 2012-01-13 [8] 2010-04-07 [9]
Portugal Portugal 2003-07-14 [5] 2008-08-06 [6] 2008-09-23 [7] 2011-03-04 [8] 2009-06-29 [9]
Rumänien Rumänien anslöt EU senare [5] anslöt EU senare [6] 2009-01-15 [7] 2012-05-22 [8] 2010-01-08 [9]
Slovakien Slovakien anslöt EU senare [5] 2007-07-20 [6] 2007-07-29 [7] 2010-11-11 [8] 2009-03-17 [9]
Slovenien Slovenien anslöt EU senare [5] 2007-03-16 [6] 2008-04-28 [7] 2010-12-07 [8] 2009-03-10 [9]
Spanien Spanien 2002-10-04 [5] 2007-05-23 [6] 2009-03-12 [7] 2010-06-21 [8] 2010-06-15 [9]
Storbritannien Storbritannien 2002-12-17 [5] 2007-10-12 [6] 2010-01-12 [7] 2011-08-11 [8] 2010-04-20 [9]
Sverige Sverige 2002-06-25 [5] 2007-06-08 [6] 2009-03-11 [7] 2011-04-15 [8] 2009-09-14 [9]
Tjeckien Tjeckien anslöt EU senare [5] 2008-06-30 [6] 2009-02-19 [7] 2011-01-28 [8] 2009-07-23 [9]
Tyskland Tyskland 2002-06-20 [5] 2009-02-19 [6] 2009-11-16 [7] 2012-02-24 [8] 2009-08-14 [9]
Ungern Ungern anslöt EU senare [5] 2007-05-31 [6] 2008-05-19 [7] 2010-11-16 [8] 2008-10-22 [9]
Österrike Österrike 2002-09-06 [5] 2008-07-04 [6] 2008-07-04 [7] 2011-01-13 [8] 2009-09-04 [9]
Europeiska unionen Europeiska unionen 2004-02-25 [5] 2009-02-26 [6] 2010-03-29 [7] 2013-07-22 [8] 2015-04-30 [9]
SAA träder i kraft 2004-04-01 [5] 2009-04-01 [6] 2010-05-01 [7] 2013-09-01 [8] 2015-06-01 [9]
Samtliga länder ingår i frihandelsområdet CEFTA.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Kandidatländer och västra Balkan”. EU-upplysningen. 2009-08-03. http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Bistand/Kandidatlander-och-vastra-Balkan/. Läst 2009-09-09. 
  2. ^ [1]
  3. ^ ”Green light for closer EU-Serbia ties: diplomat” (på engelska). EUbusiness. 2009-12-07. http://www.eubusiness.com/news-eu/enlarge-serbia-ties.1ti. Läst 2009-12-07. 
  4. ^ ”EU unfreezes Serbia trade accord” (på engelska). BBC News. 2010-06-14. http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/europe/10314765.stm. Läst 2010-06-15. 
  5. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2001014. 
  6. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2006040. 
  7. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2007070. 
  8. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2007137. 
  9. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2008023. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.