Svenska Orient Linien

Från Wikipedia
MS Thebeland. 5725 tdw. Byggt 1961 i Åbo

Svenska Orient Linien AB är ett svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Dan Broström startade 1911 linjetrafik på östra Medelhavet med fartyg från det egna Ångfartygsaktiebolaget Tirfing under namnet Svenska Levant-Linien. Trafiken var inställd under första världskriget, men återupptogs 1918 och då under namnet Svenska Orient Linien i ett nybildat aktiebolag. Det likviderades emellertid 1927 och linjen drevs vidare med Tirfings fartyg. Man beställde moderna, för linjen specialutvecklade motorfartyg, vilka levererades 1929: M/S Hemland och M/S Gotland. År 1930 tillkom M/S Blåland som tillsammans med det äldre M/S Erland och fyra ångfartyg bedrev trafiken. Senare på 1930-talet anskaffades kylfartygen (med namn på V): M/S Vikingaland, M/S Vasaland och M/S Vingaland och de blev trots depression och politiska oroligheter i Medelhavsområdet en kommersiell framgång. Bland annat började man 1938 skeppa färska vindruvor från Kreta till England och Skandinavien och detta år gjordes 76 rundresor jämfört med 41 år 1931.

Andra världskriget[redigera | redigera wikitext]

Under andra världskriget upprätthölls trafiken först oförändrad. Vid utbrottet hade rederiet 21 fartyg utanför Sverige och 75 rundresor genomfördes under år 1939. Samma år levererades det första fartyget i den så kallade S-serien: M/S Sagoland. Efter den tyska ockupationen av Danmark och Norge med avspärrning av Kattegatt blev trafiken delad i två. Fartyg utanför spärren gick i trafik mellan Nordamerika och Sydamerika och under 1941-1945 genomförde rederiets fartyg 35 lejdresor på Sydamerika och två fartyg deltog i Röda Korstrafiken mellan Kanada och Grekland. Innanför spärren upprätthölls en viss trafik, delvis för svenska statens räkning, men flera fartyg låg upplagda under längre tid. Två fartyg drabbades av krigsförlisningar, nämligen M/S Vingaland 1940 och M/S Brageland 1943. Följande nybyggen tillkom: M/S Sunnanland 1940, M/S Skogaland 1941 och M/S Sameland 1943.

Efterkrigstiden[redigera | redigera wikitext]

Efterkrigstiden blev mycket expansiv. Begränsad trafik på Medelhavet kunde inledas redan i mitten av 1945 och under efterkrigstiden bedrevs den traditionella linjetrafiken mellan Nordeuropa och Nordafrika, Östra Medelhavet och Svarta Havet, liksom även mellan Medelhavet och Sydamerika. Konkurrensen var stor på dessa marknader, men överenskommelser gjordes med dessa. Nya moderna fartyg i N-serien levererades 1946: M/S Nordaland och M/S Naboland. Orientlinjen var med sina systerbolag dominerande inom Rederiaktiebolaget Tirfing. Förutom styckegods blev kyltrafiken omfattande. Den bedrevs i ett separat bolag AB Atlanttrafik i samarbete med Trelleborgs Ångfartygs AB och i början av 1960-talet var 14 helkylda fartyg i trafik bland annat med bananer från Västindien till Europa, kött från Sydamerika till Medelhavet och skeppningar av frukt och andra ömtåliga livsmedel från Kina till Nordeuropa. Mellan 1950 och 1954 levererades de sex fartygen i V-serien: M/S Vingaland, M/S Vikingland, M/S Vasalansd, M/S Vegaland, M/S Vidaland och M/S Vinterland. De var specialbyggda för Medelhavstrafiken och med dåtidens mest avancerade tekniska utrustning.

1950-talets början var en lönsam tid för rederiet, men man drabbades även av svåra olyckor. År 1953 kolliderade Naboland med en turkisk ubåt vars besättning omkom. Kaptenen blev åtalad men frikändes. Fartyget döptes om till Nyland. Dalsland grundstötte 1954 i hårt väder utanför Casablanca och skadades så allvarligt att hon var upplagd i ett år. Skogaland påseglades utanför Buenos Aires, Birkaland kolliderade utanför Hamburg och 1955 förlista Nordanland vid en orkan som drabbade Genuas hamn. Fartyget blev vrak.

Svenska Orient Linien blev 1957 ett eget, självständigt aktiebolag med 30 miljoner i aktiekapital, som dock var helägt av Tirfing. Flottan bestod av sjutton egna fartyg med byggnadsår mellan 1929 och 1956. Mellan 1955 och 1957 levererades T-serien: M/S Tavastland och M/S Thulend (1955), M/S Timmerland (1956) och M/S Traneland (1957). Konjunkturerna försämrades 1957 och 1958 och lönsamheten blev dålig. År 1958 förliste M/S Dalsland efter en kollision utanför en hamn i Brasilien. Den traditionella linjefarten blev allt mer olönsam och under 1960-talet tilltog containeriseringen i allt snabbare takt. Rederiets fartyg som varit hypermoderna då de byggde, blev omoderna och dyra i drift. Rederiet sålde av gammalt tonnage och lät bygga två nya fartyg hos Wärtsilä som fick namne M/S Thebeland (1961) och M/S Trojaland (1962). En totalförlust drabbade rederiet 1964 då brand utbröt ombord på M/S Finland (före detta M/S Trolleholm) i Le Havre. Rederiet hade 1965 nollresultat för fjärde året. År 1967 var den enda reguljära linjen trafiken på Medelhavet och flottan bestod av tretton fartyg. De byggdes nu successivt om för att anpassas till containermarknaden. Två containerfartyg levererades 1969: M/S Birkaland och M/S Boreland. Rederiet gjorde en vinst 1969 och nollresultat 1970. Flottan bestod 1971 av tolv fartyg byggda mellan 1950 och 1969.

Krisperioden 1969 till 1984[redigera | redigera wikitext]

Åren mellan 1969 och 1984 präglades av containeriseringen, bekvämlighetsflaggor, oljekrisen och varvskrisen. Broströms ägde Eriksbergs Mekaniska Verkstad som de tvingades sälja till staten för 1000 kronor varefter en skuld på omkring 500 miljoner kronor återstod. Orientlinjen fick bidra med koncernbidrag till Tirfing. Orientlinjens överlevnadsstrategi blev att sälja ut äldre tonnage och förnya med begagnade båtar från Broströmskoncernen. Under första delen av 1970-talet fick rederiet goda inkomster genom ett dotterbolag, Resolute Shipping, där fartygen opererade i Kanada på sommaren och i Medelhavstrafiken på vintern. En förlust blev dock M/S Tavastlands svåra isskador 1972 som ledde till upphuggning.

Orientlinjen hade sedan gammalt samarbete med Svenska Lloyd. Det rederiet införlivades 1971 i Broströmskoncernen, som till slut kom att kontrollera 98 procent av aktierna. Från 1973 administrerade och befraktade Orientlinjen Lloyds fem fartyg i samma klass som M/S Sagoland i Medelhavstrafiken. Rederiet kunde i början av 1970-talet åter lämna koncernbidrag till moderbolaget. I mars köpte Orientlinjen två fartyg under byggnad i Rostock från ett norskt rederi: M/S Bardaland och M/S Brageland. Man var så nöjd med dessa att man skrev kontrakt på ett tredje, M/S Balticland, som levererades som Orientlinjens sista från Rostock 1975. Även om Orientlinjen var relativt lönsam präglades moderbolaget av kris på kris. År 1975 överfördes alla ombord- och landanställda till Tirfing, men moderbolaget gick allt sämre. Svenska Amerikalinjen lades ner och passagerarfartygen såldes. Den 1 januari 1977 försvann AB Svenska Orient Linjen genom fusion med Broström Rederi AB, vari ingick vad som återstod av Tirfing och Svenska Lloyd.

De japanbyggda Medrofartygen[redigera | redigera wikitext]

Broströms beställde 1976 sex toppmoderna ro-ro-fartyg för en kostnad av 675 miljoner dollar från Japan. Orientlinjen sålde 1976 M/S Timmerland och Tirfing samma år M/S Traneland till ett libanesiskt rederi, varefter utförsäljningen av Orientlinjens fartyg fortsatte. Hösten 1978 började japanbyggena levereras: M/S Thebeland, M/S Tyrusland och M/S Timmerland. Det senare utchartades omedelbart på fem år till ett finskt rederi, som senare köpte fartyget. De återstående båtarna levererades 1979. M/S Vasaland gick till Finland på samma sätt som Timmerland. Därefter kom M/S Vikingland och M/S Vegaland. Då Transatlantic 1984 tog över Broströms hela linjeverksamhet, hade Orientlinjen kvar endast de fyra japanbyggena. Transatlantic bildade ett kommandidbolag, Medro KB, som då tog över fartygen. År 1993 köptes Svenska Orient Linien av Bylock & Nordsjöfrakt, Skärhamn och fartygen ingick i köpet. De förlängdes i mitten 1990-talet med 25 meter och uppgraderades. Fartygen var flexibla och kunde frakta skogsprodukter, containerlaster, lastbilar och frukt i ventilerade lastrum.

Nya ägare[redigera | redigera wikitext]

Bylock & Nordsjöfrakt börsintroducerade Svenska Orient Linien på börsen 1997 men rederiet hade sex kylfartyg, de så kallade Winterbåtarna, som byggt av Salénrederiernas kylrederi Cool Carriers vilka gav stora förluster efter att kylmarknaden drastiskt hade försämrats 1998. Det nystartade rederiet Imperial Shipping i Göteborg hade i slutet av 1990-talet köpt två fartyg av Broströms, M/S Thuleland och M/S Columbialand, och chartar andra för huvudsakligen trälaster. Imperial köpte nu Bylocks del i Orientlinjen. Man flaggade ut de fyra Medrofartygen under brittisk flagg och 2000 bildades linjeoperatören Sol Niver Lines tillsammans med Scan Orient Shipping. Sol Niver gjorde emellertid allt större förluster och rekonstruerades 2003, då Imperial Shipping och Navalmar köpte Svenska Orient Linien, som avregistreras från börsmarknaden. År 2006 blev Imperial Shipping ensam ägare till Svenska Orient Linien och linjeservicen mellan norra Europa och Medelhavet hanterades återigen på egen hand av Svenska Orient Linien. SOL Continent Line startade i november 2010 och förvärvade 2012 linjen Hangö-Rostock samt tre fartyg från Scandlines. År 2014 tillkom med nya rutter mellan Sverige, Finland, Tyskland, Benelux-länderna och Storbritannien.

Wallenius-SOL[redigera | redigera wikitext]

Orientlinjen och Walleniusrederierna bildade det gemensamma rederiet, Wallenius-SOL, som driver en linjeservice från fem hamnar i Bottniska viken till och från Europa.

Skeppslista[redigera | redigera wikitext]

Fartyg Byggt Varv I tjänst Typ Dödvikt Notering
1. Upland 1888 Sunderland 1911-1915 Ångfartyg 3400 Såld till Göteborgsrederi 1915. Upphuggen 1952 i Brasilien.
2. Jemtland 1898 Sunderland 1911-1915 Ångfartyg 5300 Ur trafik 1915. Minspränd 1920 i Kattegatt.
3. Daland 1903 Sunderland 1911-1916 Ångfartyg 4600 Instängdes i Svarta Havet 1914. Såldes 1916 till Ryssland. Skrotad 1934 i Savona, Italien.
4. England 1889 Wallsend 1912-1915 Ångfartyg 4000 Såld till Norge 1915. Upphuggen 1935 i Gateshead, England.
5-6. Grekland/Sydland 1905 Sunderland 1912-1914 Ångfartyg 4700 Ur linjetrafiken 1914 och i trampfart. Torpederad i Nordsjön 1918.
7. Salonica 1888 Ayr 1919-1924 Ångfartyg 2025 Såld 1924 till Grekland. Skrotad i Tyskland 1951.
8. Smyrna 1889 Middlesbrough 1919-1923 Ångfartyg 3060 Såld till Göteborgsrederi 1923. Grundstötte och blev vrak 1940 utanför Borkum.
9. Constanza 1890 Dundee 1919 Ångfartyg 2250 Minsprängdes 1919 i Kattegatt.
10. Larnaca 1883 Newcastle 1919-1921 Ångfartyg 2400 Såld 1921 till Strömstad. Sjönk 1927 utanför Leith efter kollision.
11. Varna 1899 West Hartlepool 1919-1926 Ångfartyg 3820 Såld 1926 till Trelleborg. Upphuggen 1957 i Odense.
12. Cavalla 1889 Newcastle 1919-1925 Ångfartyg 3700 Såld inom Göteborg 1925. Upphuggen i Göteborg 1936.
13. Odessa 1898 Glasgow 1919-1924 Ångfartyg 4320 Såld 1924 till Kalmar. Torpederades 1942 i Ålands hav.
14. Jaffa 1898 West Hartlepool 1919-1925 Ångfartyg 2600 Såld 1925 till Lerberget. Torpederades 1940 utanför Kinnaird Head, Skottland.
15. Sulina 1921 Landskrona 1921-1927 Motorfartyg 4537 Överförd 1927 till Svenska Amerika Mexiko Linien. Blev vrak i storm utanför Libanons kust 1969.
16. Erland 1922 Eriksberg 1922-1936 Motorfartyg 3180 Såld 1936 till Finland. Förliste 1967 utanför Sicilien.
17. Roland 1922 Eriksberg 1925-1936 Ångfartyg 3750 Såld till Finland 1936. Grundstött 1937 utanför Mandal, Norge och blev vrak.
18. Daland 1918 Oskarshamn 1925-1931 Ångfartyg 2950 Strandade 1931 utanför Hudiksvall och blev vrak.
19. Uppland 1919 Eriksberg 1925-1926 Ångfartyg 2960 Kolliderade och sjönk 1926 utanför Gibraltar.
20. Småland 1920 Eriksberg 1926-1937 Ångfartyg 3550 Såld 1937 till Finland. Uppges att ha förlist 1950 under sovjetisk flagg.
21. Grekland 1923 Lübeck 1927-1931 Ångfartyg 3790 Såld genom byte 1931 till Stockholm. Upphuggen i La Spezia, Italien 1966.
22. Hemland 1929 Eriksberg 1929-1937 Motorfartyg 3200 Såld 1937 till Polen. Upphuggen i Spanien 1965.
23. Gotland 1929 Eriksberg 1929-1961 Motorfartyg 3240 Såld 1961 till Grekland. Upphuggen 1985 i Perama, Grekland.
24. Blåtand 1930 Eriksberg 1930-1936 Motorfartyg 3250 Såld 1936 till Polen. Upphuggen 1972 i Brügge, Belgien.
25. Nordland 1929 Eriksberg 1931-1938 Motorfartyg 3240 Såld 1938 till Finland. Upphuggen 1968 i Leningrad.
26. Vikingland/Dalsland 1932 Eriksberg 1932-1958 Motorfartyg 4060 Kolliderade och sjönk utanför Brasiliens kust 1958.
27. Vasaland 1934 Eriksberg 1934-1947 Motorfartyg 4750 Såld 1947 till Sydafrika. Upphuggen på Gadani Beach, Pakistan 1978.
28. Vingaland 1935 Eriksberg 1935-1940 Motorfartyg 4750 Sänkt 1940 på Nordatlanten.
29. Birkaland 1935 Eriksberg 1935-1960 Motorfartyg 4700 Såld 1960 inom Göteborg. Upphuggen i Piraeus, Grekland 1978.
30. Bardaland 1936 Götaverken 1936-1956 Motorfartyg 4575 Såld 1956 till Panama. Upphuggen 1969 i Aviles, Spanien.
31. Brageland 1937 Eriksberg 1937-1943 Motorfartyg 4750 Torpederades utanför Brasilien 1943.
32. Boreland 1938 Eriksberg 1938-1956 Motorfartyg 4680 Såld 1956 till Panama. Exploderade och sjönk i Barcelonas hamn 1974.
33. Sagoland 1939 Eriksberg 1939-1963 Motorfartyg 5075 Grundstötte i Röda Havet 1978 och blev vrak.
34. Ettan 1940 Lekkerkerk 1940-1947 Motorfartyg 200 Feederfartyg. Såld 1947 till Brasilien. Okänt vidare öde.
35. Tvåan 1940 Lekkerkerk 1940-1947 Motorfartyg 200 Feederfartyg. Såld 1947 till Brasilien. Förlist 1951 utanför Rio de Janeiro.
36. Sunnanland 1940 Eriksberg 1940-1961 Motorfartyg 5110 Såld inom Göteborg 1961. Till Taiwan 1970 för upphuggning.
37. Hilda 1925 Trondheim 1940-1941 Ångfartyg 1900 Norskt fartyg som låg i Lysekil då Tyskland ockuperade Norge. Överfördes till svensk flagg. Sänktes av brittiskt flyg utanför Nederländerna 1941.
38. Ingeren 1911 Middlesbrough 1940-1944 Ångfartyg 8600 Norskt fartyg som låg upplagt i Göteborg då Tyskland ockuperade Norge. Överfördes till svensk flagg och återlämnades till Norge 1944. Upphuggen i Blyth 1953.
39. Skogaland 1941 Eriksberg 1941-1961 Motorfartyg 5075 Såld 1961 till Panama. Till Karachi, Pakistan 1976 för upphuggning.
40. Trean 1939 Lekkerkerk 1941-1954 Motorfartyg 200 Feederfartyg. Övertogs 1941 av moderbolaget. Såld 1954 till Danmark. Rapporterad sänkt 1988.
41. Sameland 1943 Eriksberg 1943-1964 Motorfartyg 5075 Såld 1964 till Grekland. Till Istanbul 1972 för upphuggning.
42. Erland 1943 Aalborg 1943-1951 Motorfartyg 2890 Överförd 1951 till Svenska Amerika Linien. Döptes till Erholm. Till Pakistan 1980 för upphuggning.
43. Nordanland 1946 Eriksberg 1946-1955 Motorfartyg 6375 Eldhärjades 1955 vid kaj i Genua varefter det skrotades på plats.
44. Naboland/Nyland 1946 Kockums 1946-1964 Motorfartyg 6180 Döptes efter kollisionen med en turkisk ubåt om 1955 till Nyland. Såld 1964 inom Göteborg. Övergavs efter brand 1968.
45. Alfa 1946 Sölvesborg 1946-1949 Motorfartyg 400 Feederfartyg.
46. Beta 1947 Sölvesborg 1947-1949 Motorfartyg 400 Feederfartyg. Upphuggen i Landskrona 1983.
47. Gamma 1946 Sölvesborg 1947-1949 Motorfartyg 400 Feederfartyg. Sjönk utanför Ölands södra udde 1971.
48. Vingaland 1950 Eriksberg 1950-1973 Motorfartyg 5850 Såld 1973 till Grekland. Till Taiwan 1979 för upphuggning.
49. Inland 1950 Blyth 1950-1960 Motorfartyg 1507 Såld 1960 till Kanada. Grundstött 1980 i grekiska skärgården och blev vrak.
50. Vikingaland 1951 Eriksberg 1951-1977 Motorfartyg 5920 Såld 1977 till Grekland. Till Gadani Beach, Pakistan 1980 för upphuggning.
51. Vasaland 1951 Eriksberg 1951-1958 Motorfartyg 5920 Såld 1968 till Liberia. Till Taiwan 1978 för upphuggning.
52. Roland 1951 Öresundsvarvet 1951 Motorfartyg 2910 Överflyttades 1951 till Svenska Amerika Linien och döptes till Ryholm. Anlände 1972 till Spanien för upphuggning.
53. Vegaland 1952 Eriksberg 1952-1968 Motorfartyg 5920 Såld 1968 till Liberia. Till Taiwan 1977 för upphuggning.
54. Vidaland 1954 Eriksberg 1954-1978 Motorfartyg 5850 Såld 1978 till Grekland. Upphuggen vid Gadani Beach, Pakistan 1981.
55. Vinterland 1954 Eriksberg 1954-1968 Motorfartyg 5850 Såld 1968 till Liberia. Anlände 1979 till Taiwan för upphuggning.
56. Thuleland 1955 Weser, Bremen 1955-1971 Motorfartyg 4525 Överförd 1971 till Broströms bolag Resolute Shipping. Sjönk 1982 utanför Peru.
57. Tavastland 1955 Weser, Bremen 1955-1971 Motorfartyg 4515 Överförd 1971 till Broströms bolag Resolute Shipping. Till Blyth 1972 för upphuggning.
58. Timmerland 1956 Weser, Bremen 1956-1975 Motorfartyg 4500 Såld 1975 till Ungern. Anlände 1972 Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
59. Traneland 1957 Weser, Bremen 1957-1976 Motorfartyg 4500 Såld 1976 till Ungern. Anlände 1980 till Bilbao, Spanien för upphuggning.
60. Tundraland 1958 Weser, Bremen 1958-1973 Motorfartyg 4500 Överförd 1971 till Broströms bolag Resolute Shipping. Anlände 1983 till Karachi, Pakistan för upphuggning.
61. Thebeland 1961 Åbo 1961-1972 Motorfartyg 5725 Såld 1972 till Grekland. Anlände 1984 till Aviles, Spanien för upphuggning.
62. Finland 1946 Eriksberg 1962-1964 Motorfartyg 7450 F.d. Trolleholm från Svenska Amerika Linien. Inköpt 1962. Anlände 1965 till Brügge, Belgien upphuggning efter brand 1964 vid kaj i Le Havre.
63. Grekland 1939 Lindholmen 1962-1965 Motorfartyg 7010 F.d. Stegeholm från Svenska Amerika Linien. Inköpt 1962. Såld 1965 till Jonstorp. Anlände 1978 till Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
64. Trojaland 1962 Åbo 1962-1978 Motorfartyg 6400 Såld 1978 till Panama. Anlände 1986 till Fuzhou, Kina för upphuggning.
65. Tyrusland 1963 Åbo 1963-1977 Motorfartyg 6400 Såld 1977 till Kina. Anlände 1988 till Chittagong, Bangladesh för upphuggning.
66. Lake Eyre 1961 Eriksberg 1966-1975 Motorfartyg 8250 Först i trafik för dotterbolaget Atlanttrafik. Övertogs 1966. Såld 1975 till Grekland. Sjönk 1983 efter brand utanför Trinidad.
67. Vinlandia 1966 Kyrksæterøra 1966-1977 Vintanker 1425 Ägdes av Svenska Lloyd till 75% och Orientlinjen till 25%, vilken andel såldes 1977 till Broströms Rederi. Anlände 1997 till Aliaga, Turkiet för upphuggning.
68. Birkaland 1969 Eriksberg 1969-1979 Motorfartyg 8870 Såld 1979 till Kina. Enligt uppgift upphuggen där 1999.
69. Boreland 1969 Eriksberg 1969-1979 Motorfartyg 8820 Såld 1979 till Kanada. Upphuggen 2002 på Gadani Beach, Pakistan.
70. Sagoland 1963 Cadiz 1971-1978 Motorfartyg 5918 F.d. Segovia från Svenska Lloyd. Inköpt 1971. Såld 1978 inom Göteborg. Anlände 1987 till Taiwan för upphuggning.
71. Sunnanland 1963 Åbo 1972-1977 Motorfartyg 6411 F.d. Sagaholm från Svenska Amerika Linien. Inköpt 1972. Såld 1977 till Kina. Troligen upphuggen omkring 2000.
72. Sameland 1960 Åbo 1973-1978 Motorfartyg 8808 F.d. Svaneholm från Svenska Amerika Linien. Inköpt 1972. Såld 1978 till Grekland. Anlände 1984 till Alang, Indien för upphuggning.
73. Bardaland 1973 Rostock 1973-1979 Motorfartyg 10719 Såld 1979 inom Göteborg. Till Kina 1986. Vidare öden efter 1990-talet okända.
74. Brageland 1973 Rostock 1973-1980 Motorfartyg 10719 Såld 1980 till Storbritannien. Under 1990-talet skolfartyg i Kina. Vidare öden okända.
75. Vinia 1959 Sölvesborg 1973-1979 Vintanker 1272 Ägdes av Svenska Lloyd. Orientlinjen köpte 1973 25%. Såld 1977 till Finland. Anlände 2003 till Aliaga, Turkiet för upphuggning.
76. Balticland 1975 Rostock 1975-1982 Motorfartyg 10893 Såld 1982 till Singapore. Anlände 2000 till Alang, Indien för upphuggning.
77. Thebeland 1978 Ichihara, Japan 1978-1984 Ro-ro-fartyg 12200 Övertogs 1984 av Rederi AB Transocean. Anlände 2013 till Alang, Indien för upphuggning.
78. Tyrusland 1978 Ichihara, Japan 1978-1984 Ro-ro-fartyg 12200 Övertogs 1984 av Rederi AB Transocean. Anlände 2014 till Alang, Indien för upphuggning.
79. Timmerland 1978 Ichihara, Japan 1978-1984 Ro-ro-fartyg 12200 Övertogs 1984 av Rederi AB Transocean. Anlände 2012 till Alang, Indien för upphuggning.
80. Vasaland 1979 Ichihara, Japan 1979-1984 Ro-ro-fartyg 11750 Övertogs 1984 av Rederi AB Transocean. Upphuggen 2014 i Indien.
81. Vegaland 1979 Ichihara, Japan 1979-1984 Ro-ro-fartyg 12200 Övertogs 1984 av Rederi AB Transocean. Anlände 2012 till Alang, Indien för upphuggning.
82. Vikingland 1979 Ichihara, Japan 1979-1984 Ro-ro-fartyg 12200 Övertogs 1984 av Rederi AB Transocean. Anlände 2012 till Alang, Indien för upphuggning.
83. Winter Moon 1979 Arendalsvarvet 1997-1999 Kylfartyg 11690 Under Bahamas-flagg. Såld 1999 till Cypern. Anlände 2009 till Alang, Indien för upphuggning.
84. Winter Sea 1980 Arendalsvarvet 1997-1999 Kylfartyg 11690 Under Bahamas-flagg. Såld 1999 till Cypern. Anlände 2009 till Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
85. Winter Star 1979 Arendalsvarvet 1997-1999 Kylfartyg 11690 Under Bahamas-flagg. Såld 1999 till Cypern. Anlände 2009 till Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
86. Winter Sun 1979 Arendalsvarvet 1997-2000 Kylfartyg 11690 Under Bahamas-flagg. Såld 2000 till Cypern. Anlände 2009 till Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
87. Winter Water 1979 Öresundsvarvet 1997-2000 Kylfartyg 11690 Under Bahamas-flagg. Såld 2000 till Cypern. Anlände 2009 till Alang, Indien för upphuggning.
88. Winter Wave 1979 Öresundsvarvet 1997-2000 Kylfartyg 11690 Under Bahamas-flagg. Såld 2000 till Cypern. Anlände 2009 till Alang, Indien för upphuggning.
89. Vasaland 1984 Raumo, Finland 2003- Ro-ro-fartyg 12870 Inköpt 2003. Sedan 2020 under brittisk flagg.
90. Balticland 1977 Haugesund 2003-2012 Skogsproduktfartyg 17161 Inköpt 2003. Under brittisk flagg. Anlände 2012 till Alang, Indien för upphuggning.
91. Minaland 1978 Haugesund 2003-2013 Skogsproduktfartyg 17160 Inköpt 2003. Under brittisk flagg. Anlände 2013 till Chittagong, Bangladesh för upphuggning.
92. Hansaland 1983 Galați 2005-2016 Ro-ro-fartyg 5000 Inköpt 2005. Under Bahamas-flagg. Såld 2016 till Chile.
93. Skogaland 1977 Ulsan, Sydkorea 2006-2011 Torrlastfartyg 16740 F.d. Kent Navigator. Inköpt 2006. Under Gibraltar-flagg. Såld 2011 till upphuggare i Alang, Indien.
94. Vikingland 1982 Raumo, Finland 2012-2019 Ro-ro-fartyg 13090 Inköpt 2012. Under brittisk flagg. Såld 2019 till Cypern och omdöpt till Akritas.
95. Finnland/Merchant 1982 Raumo, Finland 2012-2017 Ro-ro-fartyg 13025 Inköpt 2012. Omdöpt 2015 till Merchant. Såld 2017 till Grekland och omdöpt till Alexo.
96. Vinga Safir 2000 Tuzla, Turkiet 2012-2020 Produkttanker 2713 Inköpt 2012. Under färöisk flagg. Såld 2020.
97. Vinterland 1987 Busan, Sydkorea 2016- Ro-ro-fartyg 10917 F.d. Transreel. Inköpt 2016.
98. Tavastland 2006 Raumo, Finland 2016- Ro-ro-fartyg 13800 F.d. TransPaper. Inköpt 2016.
99. Thuleland 2006 Raumo, Finland 2016- Ro-ro-fartyg 13800 F.d. TransPulp. Inköpt 2016.
100. Tundraland 2006 Raumo, Finland 2016- Ro-ro-fartyg 13800 F.d. TransTimber. Inköpt 2016.

Ägarförhållanden:

  • 1-82 Bolag inom Broströmskoncernen
  • 83-88 Bylock & Nordsjöfrakt
  • 89-92 Imperial Shipping och Navelmar
  • 93-100 Imperial Shipping

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • ”Svenska Orient Linien 1911-1961”. Aktuellt från SOL : till våra medarbetare. Göteborg: Svenska Orient linien (SOL). 1961. Libris 1314140 
  • Malmberg, Gert; Henriksson, Dick (2020). Svenska Orient Linien : rederiet som överlevde. Göteborg: Breakwater Publishing. Libris x9xczhhkvvmzrbz0. ISBN 9789186687595