Tre vise männen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
De tre vise männen, mosaik i Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna (500-talet)

De tre vise männen, heliga tre konungar, är den kristna traditionens tolkning av de österländska stjärntydarna (astrologerna) som besökte Jesusbarnet enligt Matteusevangeliet (2:1-12). Antalet tre har inte något stöd i Bibeln, men i traditionen. Stjärntydare är en tolkning av det ursprungliga ordet mager. Om ordet mager används i sin historiska och religiösa betydelse innebär det att de vise männen härstammar från Persien (nuvarande Iran).

När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ’Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.’ [...] De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.
– Matteus Evangelium, kapitel 2, vers 1, 2 och 11, Bibel 2000.

Antalet och namnen[redigera | redigera wikitext]

Trots att tretalet inte är omnämnt i Bibeln,[1] har man i västlig tradition antagit att de vise männen var tre, eftersom de överräckte tre gåvor till Jesusbarnet: guld, rökelse och myrra. I den tidiga kristna kyrkan visas olika antal i olika avbildningar. I Domitillas katakomber i Rom visar en målning fyra personer och en vas i Kirchermuseet avbildar åtta vise män.[2] I östlig tradition anges ibland antalet till tolv.

Tidigt uppstod en rik legendbildning, och männen fick i den västliga kyrkan namnen Caspar, Melchior och Balthasar. Deras påstådda reliker förvaras i Kölnerdomen. Då namnen ej omnämns i Bibeln finns ingen originalkälla till namnen. De ovan nämnda namnen utgör den latinska stavningen medan namnen i germanska länder ofta översätts till Kasper, Melker och Baltsar.

I den syrianska kyrkan används namnen Larvandad, Hormisdas och Gushnasaph, namn som alla kan vara persiska till sitt ursprung, precis som det i bibeln ursprungliga ordet mager. Namn som förekommer i andra traditioner:[3]

 • Grekiska namn: Apellius, Amerius och Damascus
 • Hebreiska: Galgalat, Malgalat och Sarachin
 • Persiska: Hormizdh, Yazdegerd och Perozadh
 • Etiopiska: Hor, Basanater och Karsudan
 • Armeniska: Kagpha, Badadilma och Badadakharida

Kasper, Melker och Baltsar[redigera | redigera wikitext]

De vanligaste konunganamnen enligt västlig kristen tradition är Kasper, Melker och Baltsar (i olika stavningar). Kasper är en germansk namnform som går tillbaka till medeltidslatinets Casparus och grekiskans Kaspar. Till grekiskan har namnet troligen kommit via armenisk tradering (som Gathaspar) från en Gundafar, en kung som nämns Tomasakterna. I den skriftsamlingen syftar namnet antagligen på Gondofares (iranska: Vindafarna), som vid tiden för Kristi födelse styrde över det indoskytiska riket i norra Indien.[4]

Melker, efter det äldre Melchior, är ett namn av hebreiskt ursprung. Det är troligen bildat av de två orden melek ('kung') och or ('ljus').[5]

Västliga traditioner[redigera | redigera wikitext]

Eftersom de tre vise männen enligt bibeln kom långväga ifrån har de blivit beskyddare för människor som är ute på resa och de har fått representera varsin av de på medeltiden tre kända världsdelarna Europa, Asien och Afrika. Därför brukar åtminstone en av de tre vise männen avbildas som en färgad man, vilken i bland tolkats som Balthasar och ibland som Caspar.

De tre har också fått symbolisera människans tre åldrar ungdom, vuxendom och ålderdom där Balthasar är den yngste och Melchior den äldste.

Från 1500-talet har så kallade stjärnsångare gått från dörr till dörr, sjungit, bett om gåvor och välsignat huset i jultid. Årtalet och initialerna CMB skrevs då på husets dörr. Initialerna kan förutom Caspar, Melchior och Balthasar också utläsas som Christus Mansionem Benedicat, Kristus välsigna huset.

Deras besök hos Jesus firas i västerlandet på trettondagen, epifania.

Samband med massmordet på småbarn[redigera | redigera wikitext]

Enligt Bibelns skildring kom de vise männen först till Jerusalem och kontaktade kung Herodes för att höra sig för var den nye kungen hade blivit född. De skriftlärda informerade då om att Betlehem var den plats som hade omnämnts i profetiorna. När Herodes fick höra det bad han de vise männen att bege sig dit och sedan komma tillbaka för att informera honom så att han också kunde bege sig dit och visa sin vördnad. I själva verket var hans plan att döda den nyfödde på grund av sin paranoida fruktan för att bli ersatt som kung.

När de vise männen inte kom tillbaka till Jerusalem (de blev varnade i en dröm för vad Herodes planerade) befallde han i stället att alla gossebarn upp till två års ålder skulle dödas (Matteus 2:16-18). Massakern genomfördes också, men vid det laget hade Jesus föräldrar redan flytt till Egypten.

Tidpunkten för besöket[redigera | redigera wikitext]

De vise männens besök hos Jesus firas i den västliga kyrkan på trettondagen, tretton dagar efter juldagen. När de faktiskt kom talar bibeltexterna inte om. I berättelsen i Matteusevangeliet står det att de kom "när Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid".[6] Av berättelsen framgår också att Herodes lät döda alla gossebarn i Betlehem upp till två års ålder, vilket sätter ramarna för vilka marginaler han, efter samtal med de vise männen, räknade med.[7] Att det för den som tror på bibelberättelserna knappast finns utrymme för att de vise männen skall ha kunnat komma den första månaden efter Jesu födelse står klart då Maria och Josef genast efter deras besök flydde till Egypten för att inte återkomma förrän Herodes gått bort.[8] I Lukasevangeliet berättas dock om hur Josef och Maria frambar Jesus i templet i Jerusalem. Detta skedde "när tiden var inne för deras rening enligt Moses lag", det vill säga när pojken var 40 dagar gammal.[9]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

De tre stjärnorna i Orions bälte kallas "De tre vise männen."

De tre vise männen kallas ibland de tre stjärnor som även kallas Orions bälte i stjärnbilden Orion.

Konstantin den stores mor sankta Helena lät bygga födelsekyrkan i Betlehem på 300-talet. Det var hon som fann relikerna efter de tre vise männen. Ovanför porten till kyrkan avbildade hon de tre vise männen med typiska persiska kläder. Enligt en tradition skonade därför den persiska armén kyrkan när de på 600-talet förstörde andra kristna kyrkor under militära kampanjer i östra medelhavsområdet.[10]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Kyrkoåret och kyrkans högtider”. Svenska kyrkan. https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=648647. Läst 9 april 2016. 
 2. ^ Thorleif Strindberg. ”Vad hette de tre vise männen?”. Bibelfrågan. http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/visman.htm. Läst 26 november 2010. 
 3. ^ Douglas D. Anderson. ”Concerning the Names of the Magi”. The hymns and carols of Christmas. http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Text/concerning_the_magi_and_their_na.htm. Läst 26 november 2010. 
 4. ^ "Kaspar". NE.se. Läst 20 november 2014.
 5. ^ "Melker". NE.se. Läst 20 november 2014.
 6. ^ Matteusevangeliet 2:1, Bibel 2000
 7. ^ Matteusevangeliet 2:16
 8. ^ Matteusevangeliet 2:13–15
 9. ^ Lukasevangeliet 2:22 (citatet från Bibel 2000), 3 Moseboken 12:2–6
 10. ^ Översatt av Gunilla Gren från Christkindl's Weinachtsseiten. ”De tre vise männen”. http://www.katoliknu.se/html/liturgi_viseman.htm. Läst 26 november 2010.