Uppehållsrätt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Uppehållsrätt är en rätt för EU- och EES-medborgare samt deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än grundläggande tre månaderna utan uppehållstillstånd. I motsats till uppehållstillstånd behöver man inte ansöka om uppehållsrätt utan en registrering hos Migrationsverket är tillräcklig.

En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,

2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,

3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller

4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.[1]

Efter fem år övergår uppehållsrätten till att vara permanent om EES-medborgaren utan avbrott vistas lagligt i Sverige.[2]

Begreppet infördes i Utlänningslagen och Utlänningsförordningen 2006-04-30. Det grundar sig på EU-direktiv 2004/38/EG (Rörlighetsdirektivet)[3].

Rättsfall[redigera | redigera wikitext]

  • Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap uteslutande i syfte att kringgå bestämmelserna om inresa och uppehälle för medborgare i tredje land.[4]
  • I mål om medborgarskap har en man, som först hade uppehållstillstånd enligt EES-avtalet men som efter det att uppehållstillståndet löpt ut fortsatt att vistas här utan att ansöka om nytt eller förlängt uppehållstillstånd, ansetts ha vistats här lagligen och därmed ansetts uppfylla kraven för permanent uppehållsrätt.[5]
  • En tredjelandsmedborgare, som är sambo med en EES-medborgare och som har blivit sambo med den senare först i Sverige, kan i princip härleda en uppehållsrätt för egen del från EES-medborgaren. En tredjelandsmedborgare kan emellertid inte härleda någon uppehållsrätt i Sverige från en person som, förutom att vara EES-medborgare, även är svensk medborgare.[6]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ 3a kap. 3 § Utlänningslagen (2005:716)
  2. ^ 3a kap. 6 § Utlänningslagen (2005:716)
  3. ^ Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier
  4. ^ MIG 2009:11
  5. ^ MIG 2010:8
  6. ^ MIG 2011:17

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.