VVS- och fastighetsprogrammet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


VVS- och fastighetsprogrammet är en gymnasieutbildning där man utbildar sig inom vatten, värme, ventilation och sanitet. Ett ofta använt namn för denna yrkesgrupp är "Rörmokare".

Skolverket beskriver programmet på följande sätt: VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkesutövningen.[1]

Denna utbildning kan jämföras med det som före 2011 kallades "Energiprogrammet" som nu bytt namn och även till viss del innebörd i form av ändrade kurser och mål m.m.

Exempel på yrkesutgångar[2][redigera | redigera wikitext]

Observera att en stor mängd yrkestitlar finns inom inriktningen fastighet. En elev som läst till fastighetsskötare kan vid anställning få yrkestitel som till exempel kvartersvärd, miljövärd, bo-coach eller liknande, beroende på vilka yrkestitlar arbetsgivaren använder sig av. En fastighetstekniker kan till exempel rekryteras till en tjänst som drifttekniker.
Det är också viktigt att notera att ingen av yrkesutgångarna på gymnasiets fastighetsinriktning är att likställa med arbetet som vaktmästare.

Inriktningar[3][redigera | redigera wikitext]

Inriktningsval görs normalt inför årskurs 2, efter en gemensam första årskurs för samtliga elever. Undantag kan förekomma, till exempel om eleverna läser programmet som en lärlingsutbildning.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Fastighet[redigera | redigera wikitext]

Inriktningen fastighet ska ge fördjupade kunskaper om uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar samt om funktioner hos system med tillhörande komponenter och den tekniska dokumentation som används i yrket. Den ska också ge fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt utomhus- och inomhusmiljö. Inriktningen ska ge fördjupade kunskaper för att kunna kommunicera med beställare och kunder i olika boendemiljöer. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd.

Kyl- och värmepumpsteknik[redigera | redigera wikitext]

Inriktningen kyl- och värmepumpsteknik ska ge fördjupade kunskaper i installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar, till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Den ska ge grundläggande kunskaper om energioptimering och utveckla förmåga till systemtänkande. Inriktningen ska ge eleverna kunskaper om miljö och säkerhet, särskilt gällande hantering av köldmedier. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel kylmontör eller kyltekniker inom bland annat fastighet och industri.

Ventilationsteknik[redigera | redigera wikitext]

Inriktningen ventilationsteknik ska ge fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering. Den ska ge fördjupade kunskaper om hur olika ventilationssystem fungerar samt hur man utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg. Inriktningen ska utveckla förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer, flödesscheman samt styr- och reglerscheman. Den ska också ge kännedom om vikten av fungerande ventilation för att uppnå god inomhusmiljö. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel ventilationstekniker.

VVS[redigera | redigera wikitext]

Inriktningen VVS ska ge fördjupade kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem. Den ska ge eleverna kunskaper för att bygga system med givna funktioner och enligt gällande installationsregler och bygglagstiftning. Inriktningen ska även ge fördjupade kunskaper om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-teknik. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel montör inom områdena VVS, industrirör och isolering av tekniska installationer.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/vvs-och-fastighetsprogrammet
  2. ^ https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/program.htm?programCode=VF001&lang=sv#anchor_7
  3. ^ https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/program.htm?programCode=VF001&lang=sv

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]