Hoppa till innehållet

Wikipedia:Att skriva om nyheter

Från Wikipedia
Ämnesguider

En styrka med Wikipedia är att ny information snabbt kan läggas in. Wikipedia är ingen nyhetstjänst men kan komplettera traditionella nyhetsmedier genom att ge sammanfattande bilder och perspektiv. Artiklar om dagsaktuella händelser ska, i likhet med alla andra artiklar, vara verifierbara och relevanta. De ska kunna antas vara intressanta ännu efter lång tid (tio år eller mer). Beakta speciellt att pågående nyhetshändelser ofta har ett svåröverblickat, föränderligt och snabbt händelseförlopp, där tidigare korrekta uppgifter snabbt kan bli inaktuella och felaktiga.

Att tänka på innan[redigera | redigera wikitext]

Några saker att tänka på, innan du skapar en artikel om en dagshändelse:

 • Ofta kan det vara bättre att uppdatera en redan existerande artikel än att skapa en helt ny. Detta gäller särskilt för händelser som det är svårt att skriva mycket om, men som ändå är verifierbara och relevanta nog att platsa i en encyklopedi.
 • Skriv från en neutral utgångspunkt: Wikipedia är inte ett propagandamedium.
 • Undvik intressekonflikter: skapa inte artiklar om dig själv. Undvik också att skapa artiklar om politiska organisationer du är anställd hos, avlönas av eller har svårt att hålla dig neutral till.
 • Skriv verifierbart och ange källor: det som skrivs på Wikipedia bör kunna beläggas med trovärdiga källor. Innan man har tillgång till sådana måste man vara mycket försiktig med hur man skriver.
 • Försäkra dig om att ämnet platsar i en encyklopedi: artiklar skall skrivas endast om sådant som kan förväntas vara intressant för en relativt stor publik ännu efter en längre tid.
 • Wikinews har ofta varit mest lämpat för att publicera rent nyhetsmaterial. Det har inte minst gällt nyheter som kanske bara är intressanta just nu och händelser som det ännu inte går att få pålitlig information om. Svenskspråkiga Wikinews har dock haft för få aktiva för att kunna fungera som en nyhetstjänst, och projektet lades ner den 10 augusti 2013.[1] Wikipedia kan publicera nyheter, så länge de går att verifiera och skrivs som artikeltexter för en encyklopedi. Det innebär att händelsen/händelserna bör formuleras i dåtid (imperfekt/preteritum istället för presens) och utifrån sitt sammanhang.

Trovärdiga källor[redigera | redigera wikitext]

Strax efter eller under en betydelsefull händelse är massmedierna fulla av nyheter som bygger på rykten, spekulation eller enskilda personers eller organisationers uppfattningar om det skedda. Normalt fyller de inte Wikipedias krav på trovärdiga, opartiska källor. Därför måste man vara mycket försiktig med vad man skriver.

Journalister som rapporterar om en naturkatastrof, en revolution, ett krig eller annan liknande händelse har sällan möjlighet att kontrollera nyhetsmaterialet särskilt noga. Ofta är de beroende av uppgifter från organisationer och myndigheter som är direkt inblandade i händelseförloppet, och därför ofta inte är neutrala. Journalisterna har inte heller nödvändigtvis lokalkännedom och språkkunskaper nog att göra en självständig utvärdering. Ofta kommer de flesta nyheterna från några få nyhetsorganisationer, som kan ha en speciell synvinkel eller till och med ett eget intresse av att föra fram en viss uppfattning.

Gör alltså en noggrann bedömning av vad som kan antas vara klarlagt och vad som är mer osäkra uppgifter. Ange källa också i löptexten då källäget är otillfredsställande: "Enligt CNN ...<ref>...</ref>" och tag inte i onödan med sådant som är spekulation eller mycket osäkert.

Tänk på att källorna ofta är osäkra och svårbedömda. Möjligheten att verifiera uppgifter och påståenden försvåras av ryktesspridning och missuppfattningar. Om det är osäkert om kraven på informationskvalitet och -beständighet kan tillgodoses ska inte artikeln påbörjas.

Wikipedia bör skrivas med framtida läsare i åtanke. Artikeln eller informationen bör som läggs in bör vara väsentlig också i framtiden. Informationen bör också formuleras så att den är korrekt oberoende av när den läses.

Då man beskriver ett pågående skeende kan det vara svårt att avgöra vad som är oväsentliga detaljer och vad som är sådant som kommer att ha avgörande betydelse på händelseutvecklingen, eller bli en symbol för händelsen. Sådant som händer nu kan också kännas viktigare än sådant som hände för några år eller århundraden sedan. [vilka råd skall vi ge om detta?]

Formuleringarna bör vara förankrade i tid. Det händer lätt att en artikel blir liggande efter att massmedierna gått över till andra nyheter. Då är formuleringar om "för närvarande" väldigt olyckliga. Förankra alltså formuleringarna i tiden, också då det känns smått löjligt: skriv "dagen efter olyckan" istället för "idag".

Vad gör jag om jag finner en tveksam artikel?[redigera | redigera wikitext]

 • Om du anser att nyheten inte är relevant nog för en egen artikel, så kan du skriva {{subst:rel}} som märker upp artikeln med mallen Relevanskontroll, en mall som berättar att artikelns encyklopediska relevans ifrågasatts eller {{sffr}} för att anmäla den på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Motivera mallen under ny rubrik på diskussionssidan.
 • Om man kan anta att nya uppgifter kommer in relativt snart kan du skriva {{pågående}}, vilken upplyser artikelns läsare om att ämnet är aktuellt och att informationen snabbt kan komma att ändras allteftersom ny information tillkommer.
 • Om ämnet förtjänar en artikel, men du anser att artikeln är ouppdaterad, så kan du skriva {{uppdatera}}, så att läsare och skribenter informeras om att artikeln är i behov av uppdatering. Uppdatera gärna artikeln själv, i den mån det låter sig göras.

Relevanskriterier[redigera | redigera wikitext]

Wikipedia har inte ännu några relevanskriterier för nyhetsartiklar. Artikelämnet skall ändå uppfylla Wikipedias allmänna krav på encyklopedisk relevans. En händelse som diskuteras flitigt under året, som man kan anta att folk minns efter något tiotal år och som kommer att behandlas i historiska översikter, kan antas vara tillräckligt betydande. Notera att relevanskriterier sällan eller aldrig är huggna i sten. Gränsfall finns, och i varje enskilt fall bör beslutet om huruvida ett ämne platsar på Wikipedia eller inte avgöras baserat på Wikipedias policyn och gemenskapens konsensus. Relevanskriterier som sammanfattar praxis kan dock vara bra att använda som en fingervisning, och som ett sätt att beskriva den konsensus som faktiskt råder.

Relevanskriterierna och ämnesguiderna för artiklar om liknande teman kan vara relevanta också för nyheter om dem. Till exempel gäller Att skriva om kriminalfall också för nyheter om kriminalfall. Se listan uppe i högermarginalen.

Relevanta ämnen[redigera | redigera wikitext]

Ämnen som i allmänhet motiverar en egen artikel:

 • Naturkatastrofer som väsentligt påverkar miljoner människor, till exempel genom sina ekonomiska effekter (såsom Jordbävningen vid Sendai 2011).
 • Olyckor som har allvarliga effekter på naturen i en region (såsom Exxon Valdez' grundstötning i Alaska 1989)
 • Händelser som är väsentliga för den politiska utvecklingen på medellång sikt i ett eller flera större länder (såsom Militärkuppen i Chile 1973).
 • Kungliga bröllop, då de ordnas som nationella storevenemang (såsom Bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling).
 • Ämnen som fått mycket stor uppmärksamhet i globala medier. Notera att kändisskvaller och många andra icke-relevanta ämnen lätt rapporteras globalt. Om ämnet inte på andra grunder är relevant för Wikipedia bör uppmärksamheten vara så extraordinärt stor att den i sig berättigar en artikel.

Ej relevanta ämnen[redigera | redigera wikitext]

Ämnen som i allmänhet inte motiverar egna artiklar:

 • Ämnen som fått stor global massmedial uppmärksamhet, men som istället bör infogas i en existerande artikel. Det gäller exempelvis berömda personers dödsfall eller liknande.
 • Ämnen som rapporterats rutinmässigt, också om rapporteringen varit omfattande. Till exempel skall sportevenemang och kändisbröllop normalt inte behandlas som nyheter. Uppdatera de berörda artiklarna i normal ordning istället.
 1. ^ Pressrummet: "Dags att stänga svenska Wikinews". Sv.wikinews.org, 2013-08-10. Läst 11 augusti 2013