Wikipedia:Att skriva om pornografi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ämnesguider

Artiklar om pornografirelaterade ämnen, såsom enskilda porrskådespelare, har väckt och väcker starka känslor på svenskspråkiga Wikipedia. På ett flertal ställen har det diskuterats vilt om vad som ska stå, och hur det ska stå, i artiklar om porrwikipedia. Denna sida är tänkt som en dokumentation av tidigare diskussioner, så att allt som sagts inte behöver upprepas nästa gång det kommer in nya debattörer.

Diskussioner från olika diskussionssidor kan med fördel flyttas över till denna sidas diskussion, direkt på den eller i de flesta fall kanske hellre i ett arkiv så inte diskussionssidan blir för snårig och oöverskådlig.

På själva sidan bör inte läggas diskussioner, utan sammanfattningar av dessa. Länkar till diskussioner på andra sidor kan läggas längst ner.

Diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Följande är några av de diskussioner som hållits och de förslag som framförts:

Bör porrstjärnor och porrfilmer vara med i Wikipedia? I så fall varför?[redigera | redigera wikitext]

Ja, porrstjärnor och porrfilmer bör i viss mån få artiklar på Wikipedia (se även nästa fråga). Anledningen till det är att målet med Wikipedia är att samla all verifierbar kunskap i en fri encyklopedi med ett neutralt perspektiv. Att censurera bort vissa delar av verkligheten är ingen bra grundpolicy. Däremot bör det finnas gränser, och de kommer huvudsakligen från fyra av Wikipedias grundprinciper: att vara en encyklopedi, att vara neutral, att respektera upphovsrätten, och att respektera de andra användarna.

Hur definierar man kändisskap hos en porrstjärna? D.v.s. vilka porrstjärnor får vara med?[redigera | redigera wikitext]

Ett förslag har varit att, som när det gäller vanliga skådespelare, inte skriva om personer som har mindre än X filmer bakom sig. Eftersom porrfilmer produceras i större mängd än klassiska spelfilmer hävdar vissa att gränsen bör ligga högre än för vanliga skådespelare. (Man kanske kan jämföra med medverkan i tv-serier?) Det har också diskuterats ifall Internet Movie Database kanske inte är en tillräcklig källa i de här fallen, eftersom de inte tar med alla filmer. Internet Adult Film Database skulle kunna vara ett bättre rättesnöre.

Vad ska stå med i en biografi över en porrstjärna?[redigera | redigera wikitext]

Det är på den här punkten de flesta åsikter går isär. Med tanke på att Wikipedia inte ska censureras för minderåriga finns det inga förbud på Wikipedia mot att beskriva eventuella specialiteter närmare (bortsett från om sådana beskrivningar skulle bryta mot lagarna i USA eller i bidragsgivarens hemland), men eftersom Wikipedia inte heller ska vara ett reklammedium utan en encyklopedi med krav på neutralitet, bör sådana beskrivningar endast förekomma för att upplysa om särskilt viktiga egenskaper, till exempel då någon är först/ensam om en företeelse, eller det skapade rubriker utanför porrvärlden. En orsak till det är att all fakta på Wikipedia ska gå att verifiera på andra håll. En annan, som är minst lika viktig, är att somliga användare kan anse att artiklarna väcker anstöt om de innehåller värdeladdade ord eller detaljerade beskrivningar. Lägg märke till att några användare har anmält vissa artiklar om enskilda porrstjärnor till Wikipedia:Sidor som bör raderas p.g.a. sitt innehåll (d.v.s. inte för ämnesområdet).

Varför skrivs det så få artiklar om porrkonsumenterna?[redigera | redigera wikitext]

Alla artiklar på Wikipedia skrivs på frivillig grund, och med den tillgängliga kunskapen enskilda användare har och kan hitta adekvata källor för. Att peka på att andra borde skriva artiklar om ett visst ämne är därför sällan en bra taktik. Bättre är att vara djärv och börja på egen hand.

Löper inte artiklar om porrstjärnor större risk än andra artiklar för klotter?[redigera | redigera wikitext]

Jo, precis som artiklar om nazister, politiker, avföring, och andra artiklar om sex och kön. Klottersanering här på Wikipedia har dock god koll på det här, och många andra användare hjälper till. Varför inte du själv? ;)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]