Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:BOA)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Wiki-newadmin.svg
Bildinformation
Gnome-system-run.svg
Bildinformation
Wiki-name.svg
Bildinformation
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Om det redan från början är uppenbart att utslaget kommer att bli ett avslag, till exempel om en alldeles ny och okänd användare nominerat sig själv, kan den dock avslutas i förtid.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera | redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone ett halvår) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera | redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen. Tänk på att kontrollera om användaren har ytterligare rättigheter som också behöver förnyas.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{Byt:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2021" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2021). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2021-04.

== Nyval/Omval/Återval aktuell månad och år ==
<section begin="2021"/>
<small>Valet bör inte avslutas före den {{subst:#timel: j F Y "kl". H.i (T) | +7 days}}.</small>
{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör/Administratör och byråkrat/IP-kontrollant/censor
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2021"/>

Vid första nomineringen - då valsidan inte existerar - kan följande formulär användas för att skapa den sidan och lägga in nomineringen. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar[redigera | redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På den här sidan, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer.
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.

Riktlinjer för röstning[redigera | redigera wikitext]

Röstning görs genom att skriva "# ~~~~" under önskat val. Då numreras rösten och signaturen skrivs ut efter numret.

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera | redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före den 30 april 2021 kl. 12.27 (CEST).

Dieselmotorvagnar[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Dieselmotorvagnar (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Nominerad av: Paracel63 (diskussion) 23 april 2021 kl. 12.27 (CEST)

Motivering: Användaren sysslar bland annat med patrullering och fortsätter gärna som administratör. Paracel63 (diskussion) 23 april 2021 kl. 12.27 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: länk till bekräftelse

Stöder Stöder

 1. --Paracel63 (diskussion) 23 april 2021 kl. 12.28 (CEST)
 2. Anhn (diskussion) 23 april 2021 kl. 12.30 (CEST)
 3. Stigfinnare (diskussion) 23 april 2021 kl. 12.30 (CEST)
 4. Sjunnesson (diskussion) 23 april 2021 kl. 12.33 (CEST)
 5. DIEXEL (diskussion) 23 april 2021 kl. 13.00 (CEST)
 6. Maundwiki (diskussion) 23 april 2021 kl. 13.24 (CEST)
 7. Dr Bowser (diskussion) 23 april 2021 kl. 13.36 (CEST)
 8. Adville (diskussion) 23 april 2021 kl. 14.14 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före den 27 april 2021 kl. 14.29 (CEST).

Tegel[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör och IP-kontrollant

Omval av Tegel (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Nominerad av: Paracel63 (diskussion) 20 april 2021 kl. 14.29 (CEST)

Motivering: Tegel är en av Wikipedias mest aktiva klottersanerare och gör stor nytta med administratörsverktygen. Dessutom är användaren IP-kontrollant. Paracel63 (diskussion) 20 april 2021 kl. 14.29 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: länk till bekräftelse

Stöder Stöder

 1. --Paracel63 (diskussion) 20 april 2021 kl. 14.30 (CEST) (självklart att stödja en stöttepelare)
 2. Sigvid (diskussion) 20 april 2021 kl. 14.31 (CEST)
 3. Tostarpadius (diskussion) 20 april 2021 kl. 14.32 (CEST)
 4. TernariusDisk 20 april 2021 kl. 14.52 (CEST)
 5. Yger (diskussion) 20 april 2021 kl. 14.54 (CEST)
 6. Larske (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.02 (CEST)
 7. Papper Pappergörs av trä! 20 april 2021 kl. 15.06 (CEST)
 8. EPIC (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.09 (CEST)
 9. Edaen (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.10 (CEST)
 10. JohanahoJ (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.15 (CEST)
 11. Sjunnesson (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.30 (CEST)
 12. Plumbum208 (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.31 (CEST)
 13. Matanb (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.34 (CEST)
 14. ℇsquilo 20 april 2021 kl. 15.53 (CEST)
 15. Anhn (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.55 (CEST)
 16. Stigfinnare (diskussion) 20 april 2021 kl. 16.11 (CEST)
 17. Janders (diskussion) 20 april 2021 kl. 17.20 (CEST)
 18. Dr Bowser (diskussion) 20 april 2021 kl. 17.53 (CEST)
 19. Gujo (diskussion) 20 april 2021 kl. 18.20 (CEST)
 20. Spisen (diskussion) 20 april 2021 kl. 18.30 (CEST)
 21. 北山 Kitayama (diskussion) 20 april 2021 kl. 18.34 (CEST)
 22. Historiker (diskussion) 20 april 2021 kl. 18.37 (CEST)
 23. Thoasp (diskussion) 20 april 2021 kl. 18.40 (CEST)
 24. Nosslrac (diskussion) 20 april 2021 kl. 20.06 (CEST)
 25. LittleGun (diskussion) 21 april 2021 kl. 14.36 (CEST).
 26. Adville (diskussion) 21 april 2021 kl. 19.29 (CEST)
 27. --EstrellaSueciadiskussion, 21 april 2021 kl. 21.22 (CEST)
 28. Rasmus 28 21 april 2021 kl. 22.42 (CEST)
 29. --Gotogo (diskussion) 21 april 2021 kl. 22.54 (CEST)
 30. Boberger (diskussion) 21 april 2021 kl. 23.02 (CEST)
 31. Bairuilong (diskussion) 23 april 2021 kl. 05.17 (CEST)
 32. Dieselmotorvagnar (till stationen) 23 april 2021 kl. 05.29 (CEST)
 33. DIEXEL (diskussion) 23 april 2021 kl. 09.25 (CEST)
 34. Maundwiki (diskussion) 23 april 2021 kl. 13.23 (CEST)

Halvstöd Stöder för administratör, men neutral som IP-kontrollant

Neutral Neutral

Halvemot Neutral för administratör, men emot som IP-kontrollant

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före den 26 april 2021 kl. 18.13 (CEST).

Silltruten[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Silltruten (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Nominerad av: Paracel63 (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.13 (CEST)

Motivering: Silltruten raderar bland annat sidor som del av sitt flitiga skrivande i fågelrelaterade artiklar. Användaren fortsätter gärna som administratör, om gemenskapen så tycker. Paracel63 (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.13 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: länk till bekräftelse

Stöder Stöder

 1. --Paracel63 (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.13 (CEST)
 2. JohanahoJ (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.17 (CEST)
 3. Yger (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.19 (CEST)
 4. Höstblomma (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.21 (CEST)
 5. TernariusDisk 19 april 2021 kl. 18.23 (CEST)
 6. Cilidus (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.25 (CEST)
 7. Gujo (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.27 (CEST)
 8. Anhn (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.37 (CEST)
 9. Plumbum208 (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.40 (CEST)
 10. Thoasp (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.47 (CEST)
 11. Historiker (diskussion) 19 april 2021 kl. 19.01 (CEST)
 12. Sjunnesson (diskussion) 19 april 2021 kl. 19.05 (CEST)
 13. Janders (diskussion) 19 april 2021 kl. 19.37 (CEST)
 14. Papper Pappergörs av trä! 19 april 2021 kl. 19.43 (CEST)
 15. Adville (diskussion) 19 april 2021 kl. 19.52 (CEST)
 16. --EstrellaSueciadiskussion, 19 april 2021 kl. 20.25 (CEST)
 17. Skivsamlare (diskussion) 19 april 2021 kl. 20.53 (CEST)
 18. Stigfinnare (diskussion) 20 april 2021 kl. 00.38 (CEST)
 19. Ghostrider 20 april 2021 kl. 08.03 (CEST)
 20. Tostarpadius (diskussion) 20 april 2021 kl. 10.05 (CEST)
 21. andejons (diskussion) 20 april 2021 kl. 10.48 (CEST)
 22. Edaen (diskussion) 20 april 2021 kl. 11.25 (CEST)
 23. Pontuz (diskussion) 20 april 2021 kl. 11.33 (CEST)
 24. Idunius 20 april 2021 kl. 12.19 (CEST)
 25. LittleGun (diskussion) 20 april 2021 kl. 14.35 (CEST).
 26. Larske (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.00 (CEST)
 27. Matanb (diskussion) 20 april 2021 kl. 15.35 (CEST)
 28. --北山 Kitayama (diskussion) 20 april 2021 kl. 18.34 (CEST)
 29. Nosslrac (diskussion) 20 april 2021 kl. 20.06 (CEST)
 30. --Gotogo (diskussion) 20 april 2021 kl. 21.42 (CEST)
 31. Spisen (diskussion) 21 april 2021 kl. 19.17 (CEST)
 32. Boberger (diskussion) 21 april 2021 kl. 23.04 (CEST)
 33. Maundwiki (diskussion) 23 april 2021 kl. 00.36 (CEST)
 34. Bairuilong (diskussion) 23 april 2021 kl. 05.18 (CEST)
 35. Dieselmotorvagnar (till stationen) 23 april 2021 kl. 05.28 (CEST)
 36. DIEXEL (diskussion) 23 april 2021 kl. 09.25 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före den 24 april 2021 kl. 12.32 (CEST).

Svensson1[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör, gränssnittsadministratör och byråkrat

Omval av Svensson1 (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad Svensson1 (diskussion) 17 april 2021 kl. 12.32 (CEST)

Motivering: Jag har gärna kvar verktygen ett år till. Svensson1 (diskussion) 17 april 2021 kl. 12.32 (CEST)

Stöder Stöder

 1. --EstrellaSueciadiskussion, 17 april 2021 kl. 12.38 (CEST) Självklart.
 2. Janders (diskussion) 17 april 2021 kl. 12.40 (CEST)
 3. Stigfinnare (diskussion) 17 april 2021 kl. 12.41 (CEST)
 4. TernariusDisk 17 april 2021 kl. 12.50 (CEST)
 5. Anhn (diskussion) 17 april 2021 kl. 12.53 (CEST)
 6. Yger (diskussion) 17 april 2021 kl. 13.06 (CEST)
 7. Sjunnesson (diskussion) 17 april 2021 kl. 13.10 (CEST)
 8. Papper Pappergörs av trä! 17 april 2021 kl. 13.37 (CEST)
 9. EPIC (diskussion) 17 april 2021 kl. 13.43 (CEST)
 10. Dr Bowser (diskussion) 17 april 2021 kl. 13.48 (CEST)
 11. Höstblomma (diskussion) 17 april 2021 kl. 13.54 (CEST)
 12. Boberger (diskussion) 17 april 2021 kl. 14.31 (CEST)
 13. Plumbum208 (diskussion) 17 april 2021 kl. 14.33 (CEST)
 14. Matanb (diskussion) 17 april 2021 kl. 15.12 (CEST)
 15. JohanahoJ (diskussion) 17 april 2021 kl. 15.24 (CEST)
 16. Spisen (diskussion) 17 april 2021 kl. 17.02 (CEST)
 17. Historiker (diskussion) 17 april 2021 kl. 22.16 (CEST)
 18. Allexim (diskussion) 18 april 2021 kl. 00.46 (CEST)
 19. Adville (diskussion) 18 april 2021 kl. 01.01 (CEST)
 20. Bairuilong (diskussion) 18 april 2021 kl. 09.44 (CEST)
 21. Edaen (diskussion) 18 april 2021 kl. 11.35 (CEST)
 22. Riggwelter (diskussion) 18 april 2021 kl. 14.08 (CEST)
 23. --Gotogo (diskussion) 18 april 2021 kl. 14.54 (CEST)
 24. Larske (diskussion) 18 april 2021 kl. 17.28 (CEST)
 25. Tostarpadius (diskussion) 19 april 2021 kl. 07.30 (CEST)
 26. --Paracel63 (diskussion) 19 april 2021 kl. 12.33 (CEST)
 27. Ariam (diskussion) 19 april 2021 kl. 12.48 (CEST)
 28. Gujo (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.26 (CEST)
 29. Thoasp (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.45 (CEST)
 30. Skivsamlare (diskussion) 19 april 2021 kl. 20.55 (CEST)
 31. Ghostrider 20 april 2021 kl. 08.06 (CEST)
 32. andejons (diskussion) 20 april 2021 kl. 10.47 (CEST)
 33. Pontuz (diskussion) 20 april 2021 kl. 11.38 (CEST)
 34. Idunius 20 april 2021 kl. 12.19 (CEST)
 35. LittleGun (diskussion) 20 april 2021 kl. 14.36 (CEST).
 36. --北山 Kitayama (diskussion) 20 april 2021 kl. 18.36 (CEST)
 37. Nosslrac (diskussion) 20 april 2021 kl. 20.06 (CEST)
 38. Rasmus 28 21 april 2021 kl. 22.41 (CEST)
 39. Maundwiki (diskussion) 23 april 2021 kl. 00.36 (CEST)
 40. Dieselmotorvagnar (till stationen) 23 april 2021 kl. 05.27 (CEST)
 41. DIEXEL (diskussion) 23 april 2021 kl. 09.25 (CEST)

Halvstöd Stöder för administratör, men inte fullt ut de andra behörigheterna (ange i rösten vilken kombination)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före den 23 april 2021 kl. 13.39 (CEST).

Pontuz[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Pontuz (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad Pontuz (diskussion) 16 april 2021 kl. 13.39 (CEST)

Motivering: Om jag har gemenskapens förtroende behåller jag gärna verktygen till detta fantastiska uppslagsverk ett år till. Pontuz (diskussion) 16 april 2021 kl. 13.39 (CEST)

Stöder Stöder

 1. EPIC (diskussion) 16 april 2021 kl. 13.42 (CEST)
 2. Anhn (diskussion) 16 april 2021 kl. 13.44 (CEST)
 3. JohanahoJ (diskussion) 16 april 2021 kl. 13.45 (CEST)
 4. Papper Pappergörs av trä! 16 april 2021 kl. 14.07 (CEST)
 5. Yger (diskussion) 16 april 2021 kl. 14.26 (CEST)
 6. TernariusDisk 16 april 2021 kl. 14.29 (CEST)
 7. Sjunnesson (diskussion) 16 april 2021 kl. 14.32 (CEST)
 8. Stigfinnare (diskussion) 16 april 2021 kl. 15.18 (CEST) Större administratörsaktivitet krävs dock om jag ska stödja omval kommande år.
 9. Spisen (diskussion) 16 april 2021 kl. 15.28 (CEST)
 10. --Gotogo (diskussion) 16 april 2021 kl. 15.39 (CEST)
 11. Dr Bowser (diskussion) 16 april 2021 kl. 16.27 (CEST)
 12. --EstrellaSueciadiskussion, 16 april 2021 kl. 18.09 (CEST) Tycker aktivitetsnivån är godkänd. Ju mer desto bättre såklart, men ingen användare har plikter.
 13. Historiker (diskussion) 16 april 2021 kl. 19.21 (CEST)
 14. Edaen (diskussion) 16 april 2021 kl. 20.57 (CEST)
 15. Boberger (diskussion) 16 april 2021 kl. 21.22 (CEST)
 16. Höstblomma (diskussion) 17 april 2021 kl. 06.21 (CEST)
 17. Bairuilong (diskussion) 17 april 2021 kl. 07.05 (CEST)
 18. Janders (diskussion) 17 april 2021 kl. 10.07 (CEST)
 19. Plumbum208 (diskussion) 17 april 2021 kl. 14.34 (CEST)
 20. Matanb (diskussion) 17 april 2021 kl. 15.11 (CEST)
 21. Allexim (diskussion) 18 april 2021 kl. 01.38 (CEST)
 22. LittleGun (diskussion) 18 april 2021 kl. 09.51 (CEST).
 23. Riggwelter (diskussion) 18 april 2021 kl. 14.07 (CEST)
 24. Adville (diskussion) 18 april 2021 kl. 16.35 (CEST)
 25. Larske (diskussion) 18 april 2021 kl. 17.27 (CEST)
 26. Tostarpadius (diskussion) 19 april 2021 kl. 07.29 (CEST)
 27. --Paracel63 (diskussion) 19 april 2021 kl. 12.34 (CEST)
 28. Ariam (diskussion) 19 april 2021 kl. 12.50 (CEST)
 29. Gujo (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.25 (CEST)
 30. Thoasp (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.44 (CEST)
 31. Skivsamlare (diskussion) 19 april 2021 kl. 20.54 (CEST)
 32. Ghostrider 20 april 2021 kl. 08.10 (CEST)
 33. andejons (diskussion) 20 april 2021 kl. 10.46 (CEST)
 34. Idunius 20 april 2021 kl. 12.20 (CEST)
 35. 北山 Kitayama (diskussion) 20 april 2021 kl. 18.35 (CEST)
 36. Nosslrac (diskussion) 20 april 2021 kl. 20.06 (CEST)
 37. Rasmus 28 21 april 2021 kl. 22.41 (CEST)
 38. Svensson1 (diskussion) 22 april 2021 kl. 01.06 (CEST)
 39. Maundwiki (diskussion) 23 april 2021 kl. 00.36 (CEST)
 40. Dieselmotorvagnar (till stationen) 23 april 2021 kl. 05.27 (CEST)
 41. DIEXEL (diskussion) 23 april 2021 kl. 09.26 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 22 april 2021 kl. 13.19.

Bruno Rosta[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Bruno Rosta (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad--Bruno Rosta (diskussion) 15 april 2021 kl. 13.19 (CEST)

Motivering: Under årens lopp har jag ägnat mig åt klottersanering. Jag har också hållit rätt på kategoriseringen, lagt till nya kategorier som behövts, ersatt felaktiga kategorier och då raderat de som är fel. Jag har aldrig påstått att jag är felfri. Men jag försöker så gott det går, och det känns som om det går rätt bra i helhet. Jag försöker helt enkelt att se till att det ser bra och prydligt ut på Wikipedia. Till detta har jag haft bra användning av adminverktygen. Så jag fortsätter gärna om jag får fortsatt förtroende--Bruno Rosta (diskussion) 15 april 2021 kl. 13.11 (CEST)

Stöder Stöder

 1. Anhn (diskussion) 15 april 2021 kl. 13.33 (CEST)
 2. --EstrellaSueciadiskussion, 15 april 2021 kl. 13.35 (CEST) Trots en del felaktiga raderingar i Lsjbot-geostädningen, men misstag gör vi alla. Annars har du gjort ett mycket bra jobb och tilläggandet av de nya kategorierna uppskattas verkligen.
 3. Yger (diskussion) 15 april 2021 kl. 13.39 (CEST)
 4. JohanahoJ (diskussion) 15 april 2021 kl. 13.47 (CEST)
 5. Edaen (diskussion) 15 april 2021 kl. 13.51 (CEST)
 6. Papper Pappergörs av trä! 15 april 2021 kl. 13.55 (CEST)
 7. Pontuz (diskussion) 15 april 2021 kl. 13.56 (CEST)
 8. Matanb (diskussion) 15 april 2021 kl. 14.08 (CEST)
 9. Adville (diskussion) 15 april 2021 kl. 14.39 (CEST)
 10. Spisen (diskussion) 15 april 2021 kl. 15.48 (CEST)
 11. Stigfinnare (diskussion) 15 april 2021 kl. 15.55 (CEST)
 12. Janders (diskussion) 15 april 2021 kl. 16.29 (CEST)
 13. --Gotogo (diskussion) 15 april 2021 kl. 16.30 (CEST)
 14. TernariusDisk 15 april 2021 kl. 16.34 (CEST)
 15. --北山 Kitayama (diskussion) 15 april 2021 kl. 16.36 (CEST) Som EstrellaSuecia.
 16. ℇsquilo 15 april 2021 kl. 16.38 (CEST)
 17. Gujo (diskussion) 15 april 2021 kl. 18.31 (CEST)
 18. Historiker (diskussion) 15 april 2021 kl. 18.34 (CEST)
 19. Maundwiki (diskussion) 15 april 2021 kl. 19.24 (CEST)
 20. EPIC (diskussion) 15 april 2021 kl. 20.22 (CEST)
 21. Boberger (diskussion) 15 april 2021 kl. 20.23 (CEST)
 22. Dr Bowser (diskussion) 15 april 2021 kl. 22.34 (CEST)
 23. Nosslrac (diskussion) 15 april 2021 kl. 22.56 (CEST)
 24. Skivsamlare (diskussion) 16 april 2021 kl. 00.25 (CEST)
 25. Plumbum208 (diskussion) 16 april 2021 kl. 06.46 (CEST)
 26. AleWi (diskussion) 16 april 2021 kl. 11.41 (CEST)
 27. Höstblomma (diskussion) 17 april 2021 kl. 06.20 (CEST)
 28. Bairuilong (diskussion) 17 april 2021 kl. 07.06 (CEST)
 29. Allexim (diskussion) 18 april 2021 kl. 01.36 (CEST)
 30. Riggwelter (diskussion) 18 april 2021 kl. 14.06 (CEST)
 31. Larske (diskussion) 18 april 2021 kl. 17.26 (CEST)
 32. Tostarpadius (diskussion) 19 april 2021 kl. 07.29 (CEST)
 33. Ricjac 19 april 2021 kl. 08.16 (CEST)
 34. --Paracel63 (diskussion) 19 april 2021 kl. 12.34 (CEST)
 35. Ariam (diskussion) 19 april 2021 kl. 12.51 (CEST)
 36. Thoasp (diskussion) 19 april 2021 kl. 18.43 (CEST)
 37. Ghostrider 20 april 2021 kl. 08.05 (CEST)
 38. andejons (diskussion) 20 april 2021 kl. 10.45 (CEST)
 39. Idunius 20 april 2021 kl. 12.20 (CEST)
 40. LittleGun (diskussion) 20 april 2021 kl. 14.36 (CEST).
 41. Rasmus 28 21 april 2021 kl. 22.40 (CEST)
 42. Svensson1 (diskussion) 22 april 2021 kl. 01.05 (CEST)
 43. Dieselmotorvagnar (till stationen) 23 april 2021 kl. 05.26 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionNyligen avslutade nomineringar[redigera | redigera wikitext]Arkiv och loggar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]