Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:BOA)
Hoppa till: navigering, sök
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Wiki-newadmin.svg
Bildinformation
Gnome-system-run.svg
Bildinformation
Wiki-name.svg
Bildinformation
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Om det redan från början är uppenbart att utslaget kommer att bli ett avslag, till exempel om en alldeles ny och okänd användare nominerat sig själv, kan den dock avslutas i förtid.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera | redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone ett halvår) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera | redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{subst:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2017" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2017). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2017-07.

== Nyval/Omval/Återval aktuell månad och år ==
<section begin="2017"/>
<small>Valet bör inte avslutas före {{subst:#timel: j F Y "kl". H.i|+7 days}}.</small>
{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör/Administratör och byråkrat/IP-kontrollant/censor
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2017"/>

Vid första nomineringen - då valsidan inte existerar - kan följande formulär användas för att skapa den sidan och lägga in nomineringen. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar[redigera | redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På denna sida, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant, så kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.

Riktlinjer för röstning[redigera | redigera wikitext]

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera | redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före 25 juli 2017 kl. 08.51.

Fluff[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör och IP-kontrollant

Omval av Fluff (diskbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Nominerad av: Yger (diskussion) 18 juli 2017 kl. 08.48 (CEST)

Motivering: Van och säker användare som i perioder är mycket aktiv som mycket god patrullerare och botfixare. Fungerar även väl som IP-kontrollant.

Länk till kandidatens bekräftelse: Länk till kandidatens bekräftelse

Stöder Stöder för både administratör och IP-kontrollant

 1. Yger (diskussion) 18 juli 2017 kl. 08.48 (CEST)
 2. Lindansaren (diskussion) 18 juli 2017 kl. 08.53 (CEST)
 3. Bairuilong (diskussion) 18 juli 2017 kl. 09.05 (CEST)
 4. Ainali diskussionbidrag 18 juli 2017 kl. 09.09 (CEST)
 5. --Vesihiisi (diskussion) 18 juli 2017 kl. 09.09 (CEST)
 6. -- Tegel (disk) 18 juli 2017 kl. 09.20 (CEST)
 7. ℇsquilo 18 juli 2017 kl. 09.39 (CEST)
 8. Edaen (diskussion) 18 juli 2017 kl. 09.51 (CEST)
 9. JohanahoJ (diskussion) 18 juli 2017 kl. 10.13 (CEST)
 10. Allexim (diskussion) 18 juli 2017 kl. 10.15 (CEST)
 11. Luriflax (diskussion) 18 juli 2017 kl. 10.23 (CEST)
 12. Adville (diskussion) 18 juli 2017 kl. 10.57 (CEST)
 13. Ascilto (diskussion) 18 juli 2017 kl. 12.06 (CEST)
 14. Tostarpadius (diskussion) 18 juli 2017 kl. 12.15 (CEST)
 15. Skivsamlare (diskussion) 18 juli 2017 kl. 14.15 (CEST)
 16. Sjunnesson (diskussion) 18 juli 2017 kl. 17.04 (CEST)
 17. --Bruno Rosta (diskussion) 18 juli 2017 kl. 18.36 (CEST)
 18. --Paracel63 (diskussion) 18 juli 2017 kl. 19.40 (CEST)
 19. Historiker (diskussion) 18 juli 2017 kl. 20.45 (CEST)
 20. Skottniss (diskussion) 18 juli 2017 kl. 21.05 (CEST)
 21. Matanb (diskussion) 18 juli 2017 kl. 22.33 (CEST)
 22. LittleGun (diskussion) 18 juli 2017 kl. 23.15 (CEST).
 23. NH 19 juli 2017 kl. 00.45 (CEST)
 24. Vätte (diskussion) 19 juli 2017 kl. 11.49 (CEST)
 25. Boberger (diskussion) 19 juli 2017 kl. 15.25 (CEST)
 26. TernariusD 19 juli 2017 kl. 15.52 (CEST)
 27. Julle (disk.) 19 juli 2017 kl. 16.05 (CEST)
 28. Höstblomma (diskussion) 19 juli 2017 kl. 17.46 (CEST)
 29. Larske (diskussion) 20 juli 2017 kl. 09.53 (CEST)
 30. Gotogo (diskussion) 20 juli 2017 kl. 15.52 (CEST)

Halvstöd Stöder för administratör men ställer mig neutral till val som IP-kontrollant

Halvstöd Stöder för administratör men inte IP-kontrollant

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 22 juli 2017 kl. 23.52.

Papper[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Återval av Papper (diskbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad Papper Papper – görs av trä! 15 juli 2017 kl. 23.50 (CEST)

Motivering: Jag är medveten om mina tidigare fel och brister och förstår om jag kanske inte har världens bästa rykte här, angående min senaste period som admin så var jag ganska naiv och även ovan vid det ansvar adminskapet innebar, och angående avblockeringen av marionetten som nämns i förra adminvalet så tyckte jag att det var en sådan pinsam händelse att jag först inte ville veta av det, därav att jag inte erkände på en gång och försökte "sopa det under mattan".

Jag hade även som jag nämnt på min användardiskussionssida en del personliga problem på den tiden vilket gjorde att jag kanske inte kunde tänka klart och således kunde agera felaktigt vid "pressade situationer".

Idag är det dock annorlunda, jag är äldre men framförallt så mår jag bättre och förstår vissa saker på ett annat sätt än förr, men jag tycker nog att jag till allra största delen gjorde bra ifrån mig redan då, så den här gången borde det ju då bli ännu bättre, i alla fall känns det så.

Vet inte vad ni andra tycker, men jag gör ändå ett försök att återansöka om adminskap nu efter fyra år, hade från början tänkt återansöka efter fem år, men känner nog att jag kanske kan göra ett försök redan nu... många försöker en gång i halvåret, och jag blev uppmanad att vänta i ett år efter mitt senaste adminval. Så fyra år är väl kanske lagom men det får ni övriga användare avgöra!

Jag kommer med adminverktygen mest att syssla med att radera sidor och blockera uppenbart oseriösa konton som till exempel har olämpliga användarnamn, ger mig inte in i att analysera så mycket eller att jaga troll. Det överlåter jag åt andra.

Stöder Stöder

 1. --Bruno Rosta (diskussion) 16 juli 2017 kl. 03.52 (CEST) efter att ha läst förklaringarna ovan är jag säker på att Papper kan bli en förnuftig admin
 2. LittleGun (diskussion) 16 juli 2017 kl. 09.04 (CEST). Dags för ny chans. Alla är admins på prov.
 3. Adville (diskussion) 16 juli 2017 kl. 09.26 (CEST), som LittleGun
 4. Tostarpadius (diskussion) 16 juli 2017 kl. 09.27 (CEST) Vi behöver fler administratörer. Jag stödde även förra gången.
 5. Lindansaren (diskussion) 16 juli 2017 kl. 09.30 (CEST)
 6. Yger (diskussion) 16 juli 2017 kl. 10.05 (CEST)
 7. JohanahoJ (diskussion) 16 juli 2017 kl. 13.00 (CEST)
 8. Sjunnesson (diskussion) 16 juli 2017 kl. 13.21 (CEST)
 9. Historiker (diskussion) 16 juli 2017 kl. 18.31 (CEST)
 10. Matanb (diskussion) 16 juli 2017 kl. 22.21 (CEST)
 11. Allexim (diskussion) 17 juli 2017 kl. 00.07 (CEST) Alla kan göra misstag. Det viktiga är att ha lärt sig av det.
 12. Skottniss (diskussion) 17 juli 2017 kl. 00.20 (CEST)
 13. Edaen (diskussion) 17 juli 2017 kl. 07.22 (CEST)
 14. Skivsamlare (diskussion) 17 juli 2017 kl. 11.39 (CEST)
 15. Idunius 17 juli 2017 kl. 16.39 (CEST)
 16. Elzo 90 (diskussion) 18 juli 2017 kl. 09.02 (CEST)
 17. Luriflax (diskussion) 18 juli 2017 kl. 10.23 (CEST)
 18. --Paracel63 (diskussion) 18 juli 2017 kl. 19.44 (CEST)
 19. Vätte (diskussion) 19 juli 2017 kl. 11.50 (CEST)
 20. Höstblomma (diskussion) 19 juli 2017 kl. 18.45 (CEST)
 21. Larske (diskussion) 20 juli 2017 kl. 09.52 (CEST)
 22. --Vesihiisi (diskussion) 20 juli 2017 kl. 21.04 (CEST)

Neutral Neutral

 • # Skottniss (diskussion) 16 juli 2017 kl. 00.43 (CEST) Du uppvisar en karismatisk hängivenhet och självinsikt som för min del är tillräckligt för att stödja i detta fall, men jag avvaktar tills övriga sagt sitt, då jag upplever mig vara dåligt bekantad med dig och dina redigeringar

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion

Kan tillägga för nyare användare att jag är en erfaren användare (har varit aktiv sedan hösten 2008) som har koll på mycket vad gäller Wikipedia och jag har som sagt varit admin tidigare i två år. Papper Papper – görs av trä! 16 juli 2017 kl. 01.01 (CEST)

Jag skulle önska en kommentar till vad du tänker använda verktygen till.Yger (diskussion) 16 juli 2017 kl. 07.13 (CEST)
@Yger: Det finns redan, sista meningen i nomineringen. Eller menar du att den menningen ska utvecklas?--LittleGun (diskussion) 16 juli 2017 kl. 09.20 (CEST)
Tack!, jag missade den meningen.Yger (diskussion) 16 juli 2017 kl. 10.05 (CEST)


Valet bör inte avslutas före 22 juli 2017 kl. 22.21.

Castrup[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Castrup (diskbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad Castrup (diskussion) 15 juli 2017 kl. 22.21 (CEST)

Motivering: Söker förtroende för ytterligare ett år av i huvudsak raderingar (eftersom jag inte är tillräckligt snabb när andra hinner blockera före mig) och precis som tidigare år kommer aktiviteten att variera beroende på arbetsbelastning och andra yttre omständigheter.

Stöder Stöder

 1. Matanb (diskussion) 15 juli 2017 kl. 22.37 (CEST)
 2. Stigfinnare (diskussion) 15 juli 2017 kl. 22.49 (CEST)
 3. JohanahoJ (diskussion) 15 juli 2017 kl. 23.15 (CEST)
 4. Yger (diskussion) 16 juli 2017 kl. 07.10 (CEST)
 5. Sjunnesson (diskussion) 16 juli 2017 kl. 07.50 (CEST)
 6. Edaen (diskussion) 16 juli 2017 kl. 08.14 (CEST)
 7. Adville (diskussion) 16 juli 2017 kl. 08.30 (CEST)
 8. LittleGun (diskussion) 16 juli 2017 kl. 09.04 (CEST).
 9. TernariusD 16 juli 2017 kl. 09.16 (CEST)
 10. Tostarpadius (diskussion) 16 juli 2017 kl. 09.23 (CEST)
 11. Nordelch För Wikipedia - i tiden 16 juli 2017 kl. 09.25 (CEST)
 12. Boberger (diskussion) 16 juli 2017 kl. 11.10 (CEST)
 13. Historiker (diskussion) 16 juli 2017 kl. 18.29 (CEST)
 14. Allexim (diskussion) 17 juli 2017 kl. 00.12 (CEST)
 15. Skottniss (diskussion) 17 juli 2017 kl. 04.16 (CEST)
 16. Skivsamlare (diskussion) 17 juli 2017 kl. 11.41 (CEST)
 17. Lindansaren (diskussion) 17 juli 2017 kl. 16.35 (CEST)
 18. Idunius 17 juli 2017 kl. 16.40 (CEST)
 19. Elzo 90 (diskussion) 18 juli 2017 kl. 09.01 (CEST)
 20. Vätte (diskussion) 19 juli 2017 kl. 11.49 (CEST)
 21. --Paracel63 (diskussion) 19 juli 2017 kl. 14.58 (CEST)
 22. Julle (disk.) 19 juli 2017 kl. 16.06 (CEST)
 23. Höstblomma (diskussion) 19 juli 2017 kl. 17.42 (CEST)
 24. Larske (diskussion) 20 juli 2017 kl. 09.48 (CEST)
 25. --Vesihiisi (diskussion) 20 juli 2017 kl. 21.04 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 22 juli 2017 kl. 12.24.

Vätte[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Vätte (diskbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad Vätte (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.24 (CEST)

Motivering: Jag fortsätter gärna som administratör och har användning av verktygen inte minst när jag är ute och har genomgång av Wikipedia för nybörjare. Jag klottersanerar också när jag hinner. Därför ber jag gemenskapen om förnyat förtroende för ytterligare ett år. Vätte (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.24 (CEST)

Stöder Stöder

 1. JohanahoJ (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.28 (CEST)
 2. Lindansaren (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.29 (CEST)
 3. Yger (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.37 (CEST)
 4. Hannibal (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.39 (CEST)
 5. Elzo 90 (diskussion) 15 juli 2017 kl. 13.31 (CEST)
 6. TernariusD 15 juli 2017 kl. 13.50 (CEST)
 7. LittleGun (diskussion) 15 juli 2017 kl. 13.58 (CEST).
 8. Edaen (diskussion) 15 juli 2017 kl. 14.01 (CEST)
 9. Sjunnesson (diskussion) 15 juli 2017 kl. 14.29 (CEST)
 10. Bairuilong (diskussion) 15 juli 2017 kl. 15.05 (CEST)
 11. Nordelch För Wikipedia - i tiden 15 juli 2017 kl. 15.34 (CEST)
 12. Historiker (diskussion) 15 juli 2017 kl. 21.30 (CEST)
 13. Tostarpadius (diskussion) 15 juli 2017 kl. 21.32 (CEST)
 14. --Bruno Rosta (diskussion) 15 juli 2017 kl. 22.20 (CEST)
 15. Matanb (diskussion) 15 juli 2017 kl. 22.35 (CEST)
 16. Stigfinnare (diskussion) 15 juli 2017 kl. 22.48 (CEST)
 17. Julle (disk.) 16 juli 2017 kl. 03.08 (CEST)
 18. Adville (diskussion) 16 juli 2017 kl. 08.32 Y(CEST)
 19. Boberger (diskussion) 16 juli 2017 kl. 11.05 (CEST)
 20. Skivsamlare (diskussion) 16 juli 2017 kl. 12.05 (CEST)
 21. Ma805 (diskussion) 16 juli 2017 kl. 12.15 (CEST)
 22. Ascilto (diskussion) 16 juli 2017 kl. 15.25 (CEST)
 23. Allexim (diskussion) 17 juli 2017 kl. 00.28 (CEST) Genomgång av Wikipedia för nybörjare är mycket viktigt för nya användare (och även för en del gamla användare).
 24. Skottniss (diskussion) 17 juli 2017 kl. 04.17 (CEST)
 25. Idunius 17 juli 2017 kl. 16.41 (CEST)
 26. Ainali diskussionbidrag 18 juli 2017 kl. 09.24 (CEST)
 27. ℇsquilo 18 juli 2017 kl. 09.38 (CEST)
 28. Luriflax (diskussion) 18 juli 2017 kl. 10.24 (CEST)
 29. --Paracel63 (diskussion) 19 juli 2017 kl. 14.58 (CEST)
 30. Höstblomma (diskussion) 19 juli 2017 kl. 17.42 (CEST)
 31. Larske (diskussion) 20 juli 2017 kl. 09.45 (CEST)
 32. Astridx (diskussion) 20 juli 2017 kl. 20.29 (CEST)
 33. Jolliro (diskussion) 21 juli 2017 kl. 17.13 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 22 juli 2017 10.33.

Glentamara[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Glentamara (diskbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad Glentamara (diskussion) 15 juli 2017 kl. 10.33 (CEST)

Motivering: Jag söker förtroendet att få fortsätta som administratör ytterligare ett år. För de som inte känner till mig så skriver jag artiklar främst om EU och i viss utsträckning även om kvantmekanik. Jag är kanske inte den flitigaste användaren av administratörverktygen, men de kommer till användning t.ex. när jag vill flytta sidor eller rulla tillbaka klotter. Därför ber jag om förnyat förtroende för ytterligare ett år.

Stöder Stöder

 1. Yger (diskussion) 15 juli 2017 kl. 10.36 (CEST)
 2. JohanahoJ (diskussion) 15 juli 2017 kl. 10.43 (CEST)
 3. Edaen (diskussion) 15 juli 2017 kl. 10.50 (CEST)
 4. Innocent bystander (diskussion) 15 juli 2017 kl. 11.05 (CEST)
 5. Larske (diskussion) 15 juli 2017 kl. 11.14 (CEST)
 6. TernariusD 15 juli 2017 kl. 11.29 (CEST)
 7. Vätte (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.13 (CEST)
 8. Lindansaren (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.30 (CEST)
 9. Hannibal (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.40 (CEST)
 10. Elzo 90 (diskussion) 15 juli 2017 kl. 13.31 (CEST)
 11. LittleGun (diskussion) 15 juli 2017 kl. 13.56 (CEST).
 12. Sjunnesson (diskussion) 15 juli 2017 kl. 14.30 (CEST)
 13. Historiker (diskussion) 15 juli 2017 kl. 21.30 (CEST)
 14. Tostarpadius (diskussion) 15 juli 2017 kl. 21.31 (CEST) Utan minsta tvekan. Vi behöver fler administratörer, inte färre.
 15. --Bruno Rosta (diskussion) 15 juli 2017 kl. 22.19 (CEST)
 16. Matanb (diskussion) 15 juli 2017 kl. 22.36 (CEST)
 17. Julle (disk.) 16 juli 2017 kl. 03.08 (CEST)
 18. Adville (diskussion) 16 juli 2017 kl. 08.31 (CEST)
 19. Boberger (diskussion) 16 juli 2017 kl. 11.06 (CEST)
 20. Ascilto (diskussion) 16 juli 2017 kl. 15.12 (CEST)
 21. Ainali diskussionbidrag 18 juli 2017 kl. 09.10 (CEST)
 22. --Paracel63 (diskussion) 19 juli 2017 kl. 14.59 (CEST)
 23. Höstblomma (diskussion) 19 juli 2017 kl. 17.41 (CEST)

Neutral Neutral

 1. Stigfinnare (diskussion) 15 juli 2017 kl. 12.31 (CEST) Inte fler administrativa åtgärder är utförda, än att begäran kan läggas på WP:BOÅ istället.
 2. Allexim (diskussion) 17 juli 2017 kl. 00.24 (CEST) Instämmer med Stigfinnare.
 3. Skottniss (diskussion) 17 juli 2017 kl. 04.17 (CEST) Som Stigfinnare

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionNyligen avslutade nomineringar[redigera | redigera wikitext]
Arkiv och loggar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]