Wikipedia:Projekt Centralasien

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

[redigera

Projekt Centralasien

Centralasien är ett begrepp som i politisk mening främst innefattar de forna Sovjetrepublikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Det tangerar det äldre begreppet Turkestan, som var uppdelat i Västturkestan, som förutom de tidigare nämnda länderna (med undantag för Kazakstans norra delar) även innefattade norra Afghanistan. Östturkestan var namnet på den kinesiska provinsen Xinjiang. Även Mongoliet ingår ofta i begreppet Centralasien.

Ibland omfattas ett större område, där bland annat Tibet, områden i centrala Kina (såsom Inre Mongoliet), samt Georgien, Azerbajdzjan och Armenien i Kaukasien och vissa ryska och iranska områden väster om Kaspiska havet ingår. Oftast är dock Kaspiska havet betraktat som Centralasiens västgräns.

Detta projekt har som delsyfte att öka kunskapen om det geografiska området, inklusive klimat, städer, floder, berg, med mera. Ett annat syfte med projektet är att fylla på om områdets historia, kultur och traditioner och lyfta fram framstående personligheter inom bland annat politik, vetenskap och sport.

Det skulle även vara önskvärt att projektet hjälper till att visa andra sidor av islam än de som oftast visas i media. Religionsutövningen och traditionerna i Centralasien skiljer sig på flera sätt från många andra muslimska länder. Wikipedia ska inte skapa opinion, men väl vara en källa till upplysning.

[redigera

Bidra till projektet
Hur kan jag bidra till projektet?

På Wikipedia görs allting av egen fri vilja, så detta projekt kommer inte att på något vis tvinga någon att göra något. För att få en bättre överblick över projektets deltagare uppmanas deltagarna att fylla i hur aktiva de tror att de tänker vara. Alla deltagare fyller en funktion, så känn absolut ingen prestationsångest. För att en motor ska fungera krävs både stora och små kuggar!

Alla redigeringar i artiklar om Centralasien, stora som små, välkomnas med öppna armar. Kanske vet du något om Aralsjön, Sidenvägen eller Hindukush? Just nu är det mycket röda länkar inne i de befintliga artiklarna, vilket gör att det är lätt få nya artikeluppslag. För dig som förstår tyska har tyskspråkiga Wikipedia ofta bättre Asien-artiklar än engelskspråkiga Wikipedia.

[redigera

Deltagare
Viktiga artiklar

Det är viktigt med en bredd, men också ett djup. Följande artiklar (lägg gärna till fler) bör filas på oftare än de andra (siffrorna anger antalet byte):

14 mars 2008 14 maj 2008 14 juli 2008 14 september 2008
Afghanistan 17 067 17 387 23 954 23 525
Kazakstan 14 682 14 748 14 871 14 986
Kirgizistan 28 485 28 573 29 775 30 501
Mongoliet 12 249 12 329 12 334 12 349
Tadzjikistan 8 964 8 988 9 050 9 115
Turkmenistan 18 823 18 877 18 897 18 915
Uzbekistan 16 888 16 993 17 176 17 234
Inre Mongoliet 3 271 3 338 3 381 3 301
Tibet 14 673 14 446 14 282 17 335
Xinjiang 6 274 8 503 8 546 8 310
Asjchabad 3 623 3 636 3 681 3 747
Astana 4 036 4 259 4 349 4 380
Bisjkek 4 237 5 102 5 178 5 231
Dusjanbe 2 306 7 600 7 648 7 682
Kabul 4 630 4 730 4 782 5 518
Tasjkent 3 272 3 701 3 806 3 806
Ulaanbaatar 4 184 4 221 4 347 4 391
Aralsjön 8 804 8 989 9 058 9 143
Kaspiska havet 3 397 3 397 6 102 6 370
Issyk-Kul 1 565 1 592 1 592 1 610
Balchasjsjön 1 134 1 197 1 218 1 282
Hindukush 2 405 2 702 3 029 3 138
Pamir 1 128 2 108 2 168 2168
Tianshan 1 210 1 430 1 455 1 506
Amu-Darja 2 221 2 408 2 507 2 496
Syr-Darja 2 554 2 619 2 650 2 697
Ferganadalen 1 701 2 124 2 150 2 170
Djingis khan 11 217 11 079 11 364 11 500
Timur Lenk 4 659 4 659 4 763 4 801
Sidenvägen 3 574 3 574 3 672 3 840
Sven Hedin 21 140 21 560 21 592 22 407

[redigera

Tillkännagivanden
Tillkännagivanden

  • 1 mars 2008 kl. 22.20 (CET): Projektets grundstomme är klar och presenteras på Bybrunnen. Vivo disk. 1 mars 2008 kl. 22.33 (CET)

[redigera

Deltagare
Deltagare

Regelbundna redigeringar

  • Vivo 1 mars 2008 kl. 21.37 (CET) Har för mycket att göra på jobbet just nu.
  • Bothnia 30 november 2009 kl. 23.08 (CET) Jag skriver tillräckligt mycket om Centralasien för att räknas som regelbunden.

Redigering då och då

  • Popperipopp 3 mars 2008 kl. 15.17 (CET)
  • Vivo 4 maj 2008 kl. 10.09 (CEST)
  • Bothnia 5 september 2008 kl. 04.18 (CEST)
  • Elin 8 november 2008 kl. 19.43 (CET)

Sporadiska småputsar

Bevakar utvecklingen

[redigera

Nya artiklar
Nya artiklar

Se även arkivet

Över 2 000 bytes

Under 2 000 bytes

[redigera

Nya artiklar
Förlängda artiklar (minst 2 000 bytes)

Se även arkivet.

[redigera

Att göra
Önskelista