Wikipedia:Projekt Wikipedias användning av Wikidata

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt syftar till att vara ett paraplyprojekt får våra olika genomförandeinsatser för att svenskspråkiga Wikipedia skall utnyttja Wikidata optimalt. Detta så att läsarnyttan förstärks, kvaliteten i artiklarna förstärks samt möjliggöra kraftfulla export- och importfunktioner av data i Wikidata som omedelbart slår igenom på Wikipediaartiklarna

Full anpassning av artiklar sortimentsvis[redigera | redigera wikitext]

Projekt för att per sortiment genomföra att nyckeldata finns i Wikidata, uppdateras där om tillämpligt och utnyttjas via faktamallar. Samt om möjligt följa i ett fortfarighetsskede följa upp ändringar som sker i Wikidata och maskinmässigt lägga till uppdateringar av data i Wikidata

Införande av Wikidatabaserade faktamallar[redigera | redigera wikitext]

Mer systematiskt införande av Wikidata i anslutning till skapandet av nya artiklar[redigera | redigera wikitext]

preliminärt och kan komma att brytas ut till ett separat projekt. upplagt av Yger (diskussion) 12 november 2019 kl. 18.58 (CET)

Mål att vid slutet av 2020 Wikidata är en mer naturlig och integrerad del av arbetet med Wikipedia, samtidigt som de som enbart vill bidra i Wikipedia skall kunna göra det och vara lika välkomna och uppskattade som alltid

Avstämningslistor

Att Wikidata objekt skall finnas för alla artiklar[redigera | redigera wikitext]

Detta innebär att etablera arbetssätt så att nya artiklar har ett Wikidata objekt med rudimentärt data inom en vecka. Också att tidigare skapade gås igenom (i rimlig omfattning) och Wikidataobjekt skapas. Som hjälpmedel finns primärt listorna till höger.

För alla nya skapas nu sedan en vecka saknade WD objekt.Yger (diskussion) 20 november 2019 kl. 07.11 (CET)
Alla personartiklar enligt petscan sökningen till höger har nu ett Wikidataobjekt.Yger (diskussion) 6 december 2019 kl. 08.07 (CET)
Alla "övriga" som saknat Wikidataobjekt har nu en sådan. Ungefär 1/3 var rättframma fixningar, liknande som för personer tidigare. 1/3 var problematiska/fel objekt i Wikipedia och/eller Wikidata, som jag fixat/rättat/raderat - bra fel kunnat åtgärdas. För den sista tredjedelen kändes det lite tveksamt (meningslöst) skapa Wikidataobjekt, de tillför inget reellt värde och pekar bara på att definition mellan språkversioner kan variera, tex Blindtest som kan beskrivas per tillämpning eller per (del)metod. Jag kommer inte (nu) ta itu med sista gruppen - övriga med Wiidatapost men utan instans.Yger (diskussion) 18 december 2019 kl. 12.12 (CET)

 Utfört målet är uppnått, men det är en mycket, mycket stor mängd artiklar som saknas instans, och en stor grupp där Wikiidata posten inte innehåller (och inte kan innehålla) något av värde, förutom iw-länk.Yger (diskussion) 18 december 2019 kl. 12.15 (CET)

Att etiketter på svenska skall finnas på alla WD objekt som refereras till i svwp-artiklar[redigera | redigera wikitext]

Att etiketter på svenska fylls i på all nya artiklar och artiklar utan som upptäcks under patrullering mm. Att WD-objekt som länkas till från artiklar som åsatts faktamall.

Systematiska uppdateringar[redigera | redigera wikitext]

Ligger på is tills vidare

Att det finns elementär uppsättning lathundar, riktlinjer, introduktioner mm för nybörjare på Wikidata[redigera | redigera wikitext]

Inklusive eventuella kurser eller teknikstödsfunktioner

Alternativ för att följa upp ändringar i Wikipediaobjekt för ett utpekat sortiment(grupp av artiklar) skall finns beskrivna[redigera | redigera wikitext]

  • listerialista fungerar alltid och har varit mycket nyttigt när kompletta sortiment WD fierats
  • Petscan visar på ett felfall när tidigare WD länkade artiklar blivit av med den länken

Att det finns idéer hur källor skall tillföras Wikidata från Wikipedia/manuellt[redigera | redigera wikitext]

Medan det vid botladdning av data i Wikidata oftast är enkelt att även tillföra källa till de uppgifterna, så är det svårare när uppgifterna kommer från Wikipedia och är källbelagda där eller när data läggs in helt manuellt. Det saknas både ackumulerad erfarenhet och tekniker hur detta bör bäst lösas.