Wikipedia:Wikidata

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wikidatas logotyp

Wikidata är ett projekt initierat av Wikimedia Tyskland, som startade en wiki den 30 oktober 2012 för gemensam strukturerad och flerspråkig lagring av data. Målet är främst att möjliggöra synkronisering av olika språkversioner av Wikipedia vad gäller språklänkar, och så småningom uppgifter i faktarutor, länklistor, tabeller och sifferuppgifter i den löpande texten, tillsammans med källhänvisningar. Wikidata är lämplig för sifferuppgifter med semantiska relationer, exempelvis geografiska positioner, folkmängd och sportresultat, i syfte att underlätta arbetet med att underhålla flera språkversioner av Wikimedias olika projekt. Wikidata lagrar data gemensamt på liknande sätt som Wikimedia Commons lagrar multimediala filer gemensamt.

I vidare bemärkelse syftar Wikidata till att utgöra en fri flerspråkig sekundär kunskapsdatabas, som ska kunna läsas, redigeras, återanvändas och tolkas av såväl människor som datorprogram. Projektet har initierats av personer som utvecklade programvaran Semantic MediaWiki, och har som övergripande syfte att bereda väg för den semantiska webben.

Projektet kan innehålla information på alla språk som stöds av Mediawiki.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Wikidata har finansierats av donationer från bland annat Allen Institute for Artificial Intelligence, Gordon and Betty Moore Foundation och Google Inc., totalt 1,3 miljoner euro.[1][2]

Ursprungliga utvecklingen påbörjades av Wikimedia Deutschland och projektet har delats in i tre startfaser:

 1. Centralisera alla språklänkar mellan olika språkversioner av artiklar på Wikipedia.
 2. Vara en källa för infoboxdata som kan användas av alla språkversioner på Wikipedia.
 3. Skapa och uppdatera listor med information.

Den första fasen påbörjades den 30 oktober 2012, och objekt nummer (Q1) är artikeln Universum. Ungerskspråkiga Wikipedia blev den 14 januari 2013 första språkversion att använda systemet.

Funktionalitet[redigera | redigera wikitext]

Överblick[redigera | redigera wikitext]

Exempel på ett objekt på Wikidata med flera uttalanden.

Artiklar på Wikidata kallas för objekt. Ett objekt på Wikidata består av tre sektioner: en inledande som innehåller en etikett (eller namn), en beskrivning och alias, en del med uttalanden och en avslutande del med länkar.

Uttalanden[redigera | redigera wikitext]

Överblick hur ett uttalande är uppbyggt.

Objekten kan ha olika uttalanden (statements) om dem. Uttalanden är förenklat sett uppbyggda av så kallade egenskaper (properties) vilka i sin tur kan ha värden, (values). Detta kallas i semantiska datasammanhang för trippletter. Till exempel kan uppslaget Sverige ha en egenskap huvudstad med värdet Stockholm. Varje värde kan stödjas med källor. En egenskap kan ha flera olika värden, till exempel finns för Sverige 21 värden på egenskapen indelning, nämligen alla län.

Om flera olika motstridiga uppgifter finns, kan man lägga in samtliga och markera vissa uttalanden som orekommenderad (deprecated), normal eller föredragen (preferred), beroende på hur man värderar källorna. En möjlighet finns att ange ett "spann" för hur noggrann en uppgift är. En koordinat kan till exempel anges ± 1° ner eller upp till den noggrannhet man önskar. Vissa datatyper har dock begränsningar för vad som är möjligt att lägga in med det manuella gränssnittet. Man kan dock ofta lägga in den noggrannhet man önskar med hjälp av API't, något som robotar normalt använder. Det går också att ange att egenskapen ska ha ett värde även om det inte är känt, eller att egenskapen saknar värde.

Interwikilänkar[redigera | redigera wikitext]

Det gamla systemet (till vänster) med språklänkar mellan de olika språkversioner av Wikipedia samt det nya systemet (till höger) med en central databas, Wikidata, som hanterar uppgifterna. Det gamla systemet (till vänster) med språklänkar mellan de olika språkversioner av Wikipedia samt det nya systemet (till höger) med en central databas, Wikidata, som hanterar uppgifterna.
Det gamla systemet (till vänster) med språklänkar mellan de olika språkversioner av Wikipedia samt det nya systemet (till höger) med en central databas, Wikidata, som hanterar uppgifterna.

De flesta interwikilänkar lagras numera centralt på Wikidata istället för att alla länkar ska finnas på alla språkversioner av artikeln. När du skapar en ny artikel behöver du bara göra en koppling till Wikidata för att artiklarna på alla andra språk ska få en interwikilänk till den artikeln. Att lägga till en artikel i den centrala listan görs genom länken "Lägg till länkar" i vänsterspalten (under rubriken Språk).

Observera dock att interwikilänkar mellan Wikipedia och andra projekt och inom andra projekt kan följa andra riktlinjer än de som gäller inom Wikipedia. Exempelvis ligger inte den svenska wikipediaartikeln: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna i samma objekt som de texter om denna deklaration som återfinns på Wikisource. På samma sätt är det inte alltid lämpligt att skapa interwikilänkar till något som är nästan samma sak. Den svenskspråkiga wikipediaartikeln om Bispgården länkar inte genom Wikidata till den engelskspråkiga wikipediaartikeln om Västra Bispgården. Önskar man sådana länkar, måste man istället fortfarande skapa och underhålla dessa för hand med wikikod i artikeln på Wikipedia.

Användarsidor tillåts idag inte använda Wikidata för interwiki. För specialsidor finns det ett fåtal undantag såsom Special:Senaste ändringar, men normalt sköts sådan interwiki genom wikikod. Interwiki mellan sidor i MediaWiki-namnrymden tillåts inte.

Interwikilänkar mellan namnrymder tillåts normalt inte på Wikidata. Undantag såsom mellan Huvudnamnrymden och Appendix-namnrymden i vissa Wikipediaprojekt och Författar- och Översättningsnamnrymden på Wikisource, samt Hjälp- och Projektnamnrymden är några undantag. Interwiki mellan Wikipedia och Wikimedia Commons är fortfarande något oklar, motstridiga uppgifter finns, men det finns en egenskap för Commonscat som möjliggör länkning till Commons, oavsett hur sitelinks läggs.

Att sammanfoga objekt[redigera | redigera wikitext]

Om du hittar två objekt som behandlar samma ämne, kan du sammanfoga dem. Försäkra dig dock först om att objekten verkligen bör sammanfogas. Under rubriken Objekt utan artiklar nedan behandlas några exempel på objekt som inte bör sammanfogas med andra. Det kan gälla monotypisk taxa, där varje nivå i taxonomin bör ha sin eget objekt, trots att det bara finns en enda Wikipediaartikel om saken. Det kan också beröra texter på Wikisource som inte ska sammanfogas, trots att de behandlar samma text. Dessa följer sina egna regler som beskrivs på d:Wikidata:Wikisource.

När du sammanfogar två objekt, så finns det användare som alltid tycker man ska välja att bevara det objekt som har lägst serienummer. Den regeln bygger på att det objekt som har lägst nummer har funnits längst och kan ha fler inlänkar från externa sajter. Det finns dock inget som säger att inte objekt med högre serienummer kan ha fler sådana inlänkar. En god regel kan vara att bevara det objekt som är mest komplett när det kommer till länkar, uttalanden och etiketter m.m. Glöm inte att kontrollera och justera eventuella inlänkar från andra objekt. Använd "Sidor som länkar hit" i verktygsraden till vänster. Om det ena objeket har fler interna länkar, kan det vara en god regel att bevara det objektet. Den tekniska biten i sammanfogningen utförs enklast med en finess som heter Merge.js, som ska vara tillgänglig även för oinloggade. Om du kryssar i att den tömda sidan ska rapporteras för radering, så kommer finessen automatiskt lägga in en rapport på Wikidatas egna SFFR-sida, där saken kommer att behandlas av en lokal administratör. Observera att det kan finnas etiketter, beskrivningar och alias på språk som inte är synliga för dig när du är på en sida. Dessa bör också flyttas över. Detta ska dock skötas automatiskt om du använder ovanstående finess.

Att radera objekt[redigera | redigera wikitext]

Objekt som inte når upp till Wikidatas relevanskriterier kan raderas. Nominera objekt till radering här.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Hur källor ska tillfogas anges i d:Help:Sources.[förtydliga] Observera att det ofta förekommande sättet att ange källa: importerad från, främst är ett verktyg för robotar som hämtar uppgifter från Wikipedia. Hänvisningar till böcker, artiklar och hemsidor ska inte använda denna metod. Hittar du en uppgift där Wikipedia används som källa, så kan du känna dig fri att byta ut "importerad från" mot en bättre källa.

Objekt utan artiklar[redigera | redigera wikitext]

På Wikidata förekommer objekt som saknar direkt anslutning till Wikipedia. Det kan gälla böcker som använts som källor, men som saknar artiklar på Wikipedia eller Wikisource. Det kan vara författare till sådana källor, utgivare etc. Det kan röra en stads borgmästare som i sig själv inte anses relevant för Wikipedia men som ändå kan vara värd ett omnämnande i artikeln om staden. Det kan också finnas objekt som finns för att beskriva relationen mellan två andra objekt. Till exempel ett objekt för "kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge kommun" för att skapa en koppling mellan en viss person och den berörda kommunen. Om två Wikipediarelevanta personer är släkt, kan det finnas anledning att beskriva hela familjestrukturen mellan dessa två individer, trots att mellanleden i sig inte anses relevanta för Wikipedia.

Grensidor[redigera | redigera wikitext]

Det råder delade meningar i Wikidatas community om vad som är relevanta länkar i ett objekt om en grensida. Sidor som Slaget vid Öland anses inte av alla vara en grensida, då det inte beskriver ett "ord", utan snarare flera olika händelser med snarlik beteckning. Det kan också vara ifrågasatt om Wikipedias Korp och Wikisource Korpen ska vara i samma objekt då det inte stavas exakt likadant.

Tillhandahålla data[redigera | redigera wikitext]

En av de stora fördelarna med Wikidata är alltså att data bara lagras på ett ställe. För att hämta data till en artikel anropas den från Wikidata och när en läsare sedan går till sedan hämtas aktuellt värde från Wikidata. Det är alltså endast ett ställe där data behöver hållas aktuell. Till exempel kan man i en landsartikel lägga denna kod {{#property:P36}} vilken då skulle vissa huvudstaden för det landet. Se några exempel här.

Parserfunktionen ovan har dock stora begränsningar idag. Om inte artikelns svenska sitelink och objektets svenska etikett (label) överenstämmer kan ovanstående metod ge felaktiga länkar. Parsern kommer att utvecklas, men tills dess rekommenderas istället att du använder en modul som anropar Wikidata med hjälp av kod i Lua. Om du dessutom anropar en egenskap som har flera värden, så kan man idag inte med parsern skapa länkar överhuvudtaget, då samtliga data hämtas samtidigt. Det är dock lösbart med moduler. Om det dessutom finns flera siffror för historiska befolkningen, så krävs det Lua-kod för att identifiera vilken som är nyast.

Lägga till bildtext[redigera | redigera wikitext]

Video som visar hur man lägger till en bildtext.

För att lägga till en bildtext till bild i en faktaruta som bara består av parametern {{faktamall biografi WD}} gör man så här. (Följande beskrivning utgår från att du har svenska som språk i dina inställningar i Wikidata. Om du inte har det kan du ändra på den här sidan.

 1. Klicka på länken "Redigera Wikidata" i faktarutan i artikeln. Då kommer du till objektet i Wikidata. Till exempel det här.
 2. Leta rätt på bilden, den ligger bland de första raderna i avdelningen "Uttalanden".
 3. Klicka på länken "redigera" till höger om bilden.
 4. Klicka på länken "lägg till bestämningsord" till höger.
 5. Skriv "beskrivning av media" i den ruta som dyker upp och där det står "egenskap". (Du kan välja det från den meny med förslag som dyker upp)
 6. När du skriver din bildtext i rutan blir du uppmanad att ange vilket språk bildtexten är på. Skriv "svenska" i den lilla rutan som dyker upp. Du kan lägga till bildtexter på hur många språk du vill genom att klicka igen på "lägg till bestämningsord". Glöm inte att avsluta bildtextmeningar med punkt.
 7. Klicka på länken "publicera" till höger.
Nu är bildtexten på plats och när du laddar om artikelsidan i svwp kommer den svenska versionen av bildtexten att dyka upp under bilden. Du kan behöva rensa cachen genom att till exempel redigera artikeln (utan att göra några ändringar) och spara om sidan.

Vad bör jag som Wikipediaskribent tänka på när jag skapar en ny artikel?[redigera | redigera wikitext]

Det allra viktigaste är att skapa en länk till Wikidata. Finns artikeln redan på flera andra språk har den troligen ett objekt på Wikidata redan. Detta kan du hitta genom att i vänsterspalten på artikeln på ett annat språk följa länken Wikidataobjekt (namn och placering varierar något mellan språkversioner). Lägg sedan till länken i avsnittet "Wikipedia-sidor som är länkade till detta objekt" genom att trycka "redigera", ange språkversion och namnet på artikeln här och sedan spara. Om du inte vet om artikeln finns på andra språk (eller vet att det inte finns) och inte kan hitta objektet när du söker på Wikidata så får du skapa ett nytt objekt.

Försök också att ange några grundläggande egenskaper. Den viktigaste är är en/ett (P31) och genom att ange vad saken är så öppnas en massa möjligheter. Har du skrivit en biografi lägger du till värdet människa (Q5) vilket gör att den kan läggas i åtgärdslistor för att den behöver kön, statstillhörighet m.m.

Här följer en tydlig bruksanvisning om wikidatalänkning som kan tas fram med koden {{wdh}} ({{Wikidatahjälp}}):

Wikidata-logo.svg

Hur man lägger in språklänkar med Wikidata[redigera wikitext]

Tack för dina bidrag. Visste du att man kan lägga in interwikilänkar eller språklänkar, det vill säga länkar mellan Wikipediaartiklar på olika språk som behandlar samma ämne, genom att använda verktyget Wikidata? Så här gör man:

 1. Skapa och spara artikeln först.
 2. Klicka sedan på länken Lägg till länkar i vänsterspalten.
 3. Skriv in en annan språkversions namn och motsvarande artikels namn på den språkversionen (en artikel som redan finns).
 4. Klicka på Länka med sida.

Ibland fungerar inte den metoden, exempelvis därför att din artikel redan har en Wikidata-sida och kanske redan har felaktiga språklänkar, eller för att den andra artikeln har en felaktig länk till en annan artikel på din språkversion (exempelvis på svenskspråkiga Wikipedia). Gör då enligt följande:

 1. Om länken "Redigera länkar" finns i vänstermenyn på din artikel:
  1. Klicka på länken "Redigera länkar". Du kommer då till din artikels sida på Wikidata.
  2. Till höger finns en ruta rubricerad Wikipedia.
  3. Om din språkversion (t.ex. svenska) och ditt artikelnamn finns i listan, och övriga artikellänkar handlar om ett annat ämne: Klicka på edit till höger om rubriken "Wikipedia" i rutan. Då visas papperskorgsikoner till höger om varje språkinitialer. Klicka på den och därefter spara.
 2. Sök upp den andra artikeln på dess Wikipediaversion och klicka på den länk som ligger underst i vänsterspalten. På engelska heter den Edit links. Du kommer då till den andra artikelns sida på wikidata.org.
 3. Klicka på edit till höger om rubriken "Wikipedia" i rutan till höger.
 4. Om listan innehåller en felaktig länk till en annan artikel på ditt språk (exempelvis svenska), klicka på papperskorgsikonen till höger om det inläggets språkkod.
 5. Klicka på länken lägg till under artikellistan.
 6. Skriv in svenska i kolumnen "Språk" och den artikel som du skapat i kolumnen "Länkad sida".
 7. Tryck på returtangenten (Enter) eller klicka på länken spara ovanför artikellistan.
 8. Glöm inte att lägga in korrekta länkar på sidor som du har tagit bort.
 9. Klart! Och tack för hjälpen!

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Det har framförts kritik som går ut på att Wikidata-projektet skulle kunna minska oberoendet mellan de olika språkversionerna av Wikipedia, speciellt när det gäller kontroversiella uppgifter, och att det skulle bli svårare för icke engelsktalande att delta i diskussionerna om sådana uppgifter.[3] Wikidata fungerar dock så att varje egenskap kan ha en eller flera olika värden belagda med en eller flera källor och vid varje enskild användning är tanken att det ska gå att välja vilket värde som hämtas.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Wikidata, 18 november 2012.
 1. ^ ”Paul Allen Invests In A Massive Project To Make Wikipedia Better - Business Insider”. 30 mars 2012. http://articles.businessinsider.com/2012-03-30/tech/31259697_1_wikimedia-foundation-wikipedia-project. Läst 4 januari 2013. 
 2. ^ ”Wikipedia’s Next Big Thing: Wikidata, A Machine-Readable, User-Editable Database Funded By Google, Paul Allen And Others | TechCrunch”. 30 mars 2012. http://techcrunch.com/2012/03/30/wikipedias-next-big-thing-wikidata-a-machine-readable-user-editable-database-funded-by-google-paul-allen-and-others/. Läst 4 januari 2013. 
 3. ^ ”The Problem With Wikidata – The Atlantic”. 6 april 2012. http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/the-problem-with-wikidata/255564/. Läst 5 januari 2013. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]