Mall:Databox

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

DokumentationAnvändning[redigera wikitext]

Tips på hur man steg för steg lägger in mallen.
Tjernobylolyckan
Reaktorolycka i kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina den 26 april 1986 Redigera Wikidata
Kärnkraftsolycka, miljökatastrof Redigera Wikidata
LandSovjetunionen Redigera Wikidata
Inom det admi­nis­tra­ti­va områdetUkraina
 • Kiev oblast Redigera Wikidata
PlatsTjernobyls kärnkraftverk Redigera Wikidata
Koor­di­na­ter51°23′22″N 30°5′57″E Redigera Wikidata
Tidpunkt26 april 1986 Redigera Wikidata
DeltagareIekaterina Ivanenko Redigera Wikidata
Antal döda och skadade134 Redigera Wikidata
Antal döda4 000 Redigera Wikidata
INES-ska­laINES nivå 7 Redigera Wikidata
Map

Databox är en generell faktarutemall som hämtar data från wikidata. Mallen visar de flesta av wikidataobjektets egenskaper och uttalanden. Mallen är användbar inom ämnesområden för vilka andra faktamallar och mallar som använder data från wikidata ännu inte har utvecklats, men även om man vill hämta fler uppgifter från wikidata än vad som visas av andra wikidatamallar. Finns specialmallar för ett ämne är de i allmänhet att föredra.

Mallen bör användas försiktigt och införas långsamt och med stor noggrannhet, dels för att Wikidata innehåller många fel och oöversatta begrepp, dels för att den ännu inte visar uppgifters källäge, dels för att kunskapen fortfarande är låg om Wikidata och många upplever det svårt att åtgärda problem där.

För att ändra en uppgift i en databox, klicka på pennan vid uppgiften så att du hamnar på Wikidata.org, klicka på pennan där, ändra, spara. Klart! För att se källa för en uppgift i en databox måste man för närvarande klicka på pennan.

Mallen använder modul:Databox som är en vidareutvecklad variant av wikidata:Module:Databox. Den utökade varianten används på svensk-, dansk- och nordfrisiska Wikipedia. Den äldre enklare varianten används främst på wales-, hawaiansk-, afrikaans-, turkisk- och aymara-språkiga Wikipedia. Andra generella faktamallar används främst på Commons och på ryska Wikipedia.

Vanliga användningsområden[redigera wikitext]

De vanligaste användningsområdena för databox på svenskspråkiga Wikipedia är i avtagande ordning:

 • gator, städer, torg, byggnader, järnvägsstationer, parker och bostadsområden (eftersom den kan ange stadsdel och visa stadskarta), vattendrag (eftersom den kan visa översiktskarta med utbredning), byar (eftersom den visar socken/distrikt), utomnordiska orter (eftersom {{Ortsfakta WD}} ännu inte hanterar detta), öar.
 • företag (särskilt multinationella, eftersom Wikidata då brukar uppdateras snabbare med finansiella data än svenska Wikipedia), organisationer
 • förhistoriska personer, händelser, arkeologiska kulturer, epoker, fornminnen, litterära verk och alfabet (eftersom den visar årtal, decennium, sekel och millenium korrekt, även före år 1000)
 • fiktiva och mytologiska personer, t.ex. litterära figurer, rollfigurer, gudar, sagokungar, tidiga bibliska personer, eftersom databox (till skillnad från biografimallarna) indikerar att de kan vara fiktiva. OBS! Bör användas restriktivt, eftersom databox ännu inte indikerar att specifika uppgifter är enligt den religiösa traditionen, hypotetiska, att källor eller tolkningar motsäger varandra, osv.
 • litterära verk, datorspel, musikgrupper, musikverk
 • TV-serier, TV-program (eftersom {{Infobox TV-program}} hämtar få Wikidata-egenskaper)
 • begrepp som ingår i en internationellt väldefinierad taxonomi eller ämneshierarki, t.ex. musikgenrer/konststilar, språk, etniciteter, astronomiska objekt, akademiska discipliner, musikinstrument, ideologier, ädelstenar och växtsorter (därför att databox presenterar artikelns plats i hierarkin med en punktlista)
 • epidemier, pandemier och sjukdomar (som komplement till {{faktamall hälsotillstånd}}) och olycks-/våldshändelser, eftersom den anger aktuellt antal smittade, skadade och direkta dödsoffer. Dock kan den ännu inte ange bestämningar såsom "cirka" efter värdet, och har svårt att visa osäkerhetsintervall, alternativa värden och indirekta dödsoffer snyggt, eller att skilja på kumulativa värden och frekvenser (antal sedan start, och antal per år).
 • kemiska ämnen och material eftersom den visar kemiska ekvationer
 • algoritmer och matematiska samband eftersom den visar ekvationer, t.ex. definierande formel (P2534).
 • grupper av personer (eftersom biografimallarna bara kan användas för enskilda personer).

Områden där mallen bör användas restriktivt[redigera wikitext]

Kritik har uppstått främst när mallen presenterat en uppgift som enda sanningen eller exakt, trots att uppgiften är hypotetisk eller ungefärlig, eller det finns andra möjliga tolkningar eller motstridiga källor. Vid sådana artikelämnen bör man invänta att lägga in databox tills mallen har vidareutvecklas så att den kan indikera osäkerheter och källäge. Problemet är särskilt vanligt vid förhistoriska och mytologiska personer och händelser.

Kritik har även förekommit när mallen har visat "undertyp av" för abstrakta begrepp som inte ingår i en oomtvistad hierarki, exempelvis politiska ideologier.

Mallen visar open street map-karta om geokoordinater finns på Wikidata, och kan även visa andra kartbilder om de är försedda med svensk bildtext finns på Wikidata. Mallen får därför ofta positiva omdömen i ortsartiklar. Synpunkter har dock framförts om att vi bör vänta med att föra in den i stor skala för svenska ortsartiklar eftersom den visar andra radrubriker ("administrativt område" istället för kommun, län, osv) än våra faktarutor annars brukar visa, och eftersom GPS-koordinaterna visar väderstreck på engelska (S/N/W/E).

Förberedelser[redigera wikitext]

Innan man lägger in mallen måste man vanligen åtgärda problem på Wikidata och i wikipediaartikeln. Se filmen överst till höger för en enkel steg-för-steg-instruktion. Exempelː

 • Översätta vissa inlänkade objekts och egenskapers namn till svenska. Saknas både svenskt och engelskt namn, m.fl. språk, dyker ett fult q-nummer upp.
 • Ta bort befintlig bild ur artikeln om den är identisk med mallens. Lägga in den svenska bildtexten i Wikidata. Om bilden är lämpligare där den visas i artikeln kan man ge negativt värde på mallparametern height (varvid bilden inte visas i mallen) eller skriva svensk bildtext till den bild man istället vill visa i mallen, vilket fungerar tills någon skriver svensk bildtext också till den andra bilden. Tillsvidare kan man inte i mallen bestämma vilken bild som visas.
 • Zooma ut (se nedan) om mallen innehåller en karta och orten är stor.
 • Kontrollera att faktarutan:
  • inte motsäger artikeln,
  • inte visar uppgifter där artikelns löptext presenterar flera alternativa hypoteser och tolkningar eller motstridiga källor (eller du vet att uppgiften är osäker),
  • inte presenterar uppgifter som den enda sanningen om de har en restriktiv bestämning på wikidata, exempelvis källäge/uttalandets natur->"hypotetiskt", "enligt traditionen", "ungefär", uttalande ifrågasatt av ->... (eller du tror att uppgiften är sådan),
  • inte visar orimliga uppgifter,
  • inte visar samma uppgift eller inlänkade objekt flera gånger.
  • inte visar kuriosa och encyklopediskt irrelevanta fakta som inte skulle passa i artikeln
  • inte är nästan tom eller inte tillför något.
  • inte visar formler som inte får plats
  • inte visar anakronismer och gör uppenbara stilbrott mot terminologi som är bruklig när man beskriver en tidsålder
 • Isåfall främst försöka rätta uppgiften på Wikidata, eller be om hjälp med att rätta den. Om det inte går, dölja uppgiften genom att göra något av följande:
  • Om uppgiften är inaktuell eller irrelevant, justera ned värdets rang till "orekommenderad" på Wikidata eller höja det önskade värdets rang. Om uppgiften är felaktig eller upprepad, radera den från Wikidata. Då påverkas andra språkversioner, och ändringen kan komma att återställas av andra.
  • Eller lägga till egenskapen i property_blacklist i modul:Databox. Då döljs egenskapen från databoxar i andra artiklar.
  • Eller ange ett lågt värde på mallparametern list_length eller sätta levels=1. Då döljs egenskaper som har fler värden, respektive punktlistor (flernivålistor, se nedan).
  • Eller avstå från att lägga in mallen.
 • Skapa snygga punktlistor genom att eftersträva att artikeln bara visar ett föräldraobjekt på "underklass till", "del av", "föregås av" eller "nästa högre rang", eller ett barnobjekt på "följs av", mm, och detta i sin tur bara har ett föräldra-/barnobjekt. I synnerhet bör man radera ett föräldraobjekt som också är en annan förälders förälder.
 • Föra in fler uppgifter till Wikidata, exempelvis från en gammal ersatt faktaruta, från faktarutor på andra språk, från artikelns löptext, eller från källor.
 • Komplettera artikeln så att den diskuterar eller källbelägger faktarutans uppgifter.
 • Skapa nya artiklar om nyckelord som är svartlänkade, särskilt om de förekommer i faktarutor i många artiklar.
 • Innan databox läggs in i en serie artiklar av nytt slag, skapa gärna en {{wikidatalista}} och lägg in i huvudartikelns eller en listartikels diskussionssida t.ex. på svenska och engelska, så att fler först kan kontrollera wikidatas innehåll. Gå fram långsamt och be ämnesexperter om synpunkter innan den läggs in i en serie artiklar.

Faktarutor syftar till att ge en översiktlig sammanfattning av artikeämnets grundfakta, så att läsaren slipper läsa hela löptexten för att hitta väsentliga uppgifter som kan uttryckas kort, och snabbt kan navigera mellan relaterade artiklar och jämföra dem. Faktarutor ska bara visa entydiga och obestridliga fakta. De ska inte visa kuriosa som inte passar i en encyklopedi, utan bara uppgifter som står i eller skulle kunna stå i artikeln. Om flera relaterade artiklar har faktarutor bör rutorna om möjligt ha liknande struktur.

Mallen visar i dagsläget ofta namn (wikidataobjekt) som saknar artikel på svenska wikipedia, men som ren text, utan varken rödlänkar eller wikidatalänkar. Vissa visade egenskaper saknar svensk förklaring. När mallen visar många sådana namn bör man överväga att inte ta med mallen i artikeln.

Exempel[redigera wikitext]

{{databox}}

{{databox|width=246}} för samma bredd som bildminiatyrers standardbredd

{{databox|item=Q486|width=246|zoom=9|list_separator=<br>}} ger övre Tjernobyl-faktarutan till höger.

Tjernobylolyckan
Reaktorolycka i kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina den 26 april 1986 Redigera Wikidata
LandSovjetunionen Redigera Wikidata
Inom det admi­nis­tra­ti­va områdetUkraina
 • Kiev oblast Redigera Wikidata
PlatsTjernobyls kärnkraftverk Redigera Wikidata
Koor­di­na­ter51°23′22″N 30°5′57″E Redigera Wikidata
Tidpunkt26 april 1986 Redigera Wikidata
DeltagareIekaterina Ivanenko Redigera Wikidata
Antal döda och skadade134 Redigera Wikidata
Antal döda4 000 Redigera Wikidata
INES-ska­laINES nivå 7 Redigera Wikidata

{{databox|item=Q486|height=-1|zoom=-1|list_length=1}} ger nedre Tjernobyl-faktarutan till höger.

Parametrar[redigera wikitext]

item
Wikidata qid. För att visa faktaruta för ett annat wikidataobjekt än sidans wikidataobjekt.
width
Mallens bredd, bildens maxbredd, kartans bredd och höjd. Standardvärde 270. Användbar exempelvis om den automatiska avstavningen av egenskapsnamnen skulle bli märklig, om det blir onödiga radbrytningar eller onödigt mycket luft mellan spalterna, eller om man vill harmonisera mallen med bilders och andra mallars storlek.
height
Bilders maxhöjd. Standardvärde 240. Negativt värde gör att bilder och andra mediafiler, utom positionskartan, döljs.
zoom
Positionskartans skala. Heltal mellan 0 (världskarta) och 19 (max inzoomning), eller negativt tal för dold positionskarta. Standardvärde 12.
list_length
Max antal värden per egenskap. Standardvärde 8.
list_separator
Kommatecken i listor (mellan flera värden på samma egenskap) ersätts med denna text. Påverkar inte den gråade listan med instans av (P31). Exempel på värden:
<br> för att visa varje listelement på egen rad, utan komma
;<br> för varje listelement följt av semikolon på egen rad
levels
Max antal högre och lägre nivåer (av föräldra- och barnobjekt) i flernivålistorna för vissa egenskaper. Se nedan. Standardvärde 3. Om parametern sätts till 1 eller lägre visas inga flernivålistor, utan enbart en nivå högre eller en nivå lägre.
era
Suffix som ska visas vid datum innan år 1. Exempel på parametervärden:
f.Kr. = BC (standardvärde),
f.v.t. = BCE
Tom sträng, eller sedan för "år sedan". Ingen omräkning sker, utan det ger ett fel på drygt 2000 år, varför detta enbart är användbart vid 100 000-tals års ålder. Då är det emellertid bättre att använda daterad ålder (P7584) (datatyp kvantitet) än egenskaper av datatyp datum.

Vad mallen visar och inte visar[redigera wikitext]

Mallens innehåll visas i ordningsföljd enligt följande.

Etikett och beskrivning[redigera wikitext]

Överst, i en grå list, visas etikett för wikidataobjektet, vilket ofta är samma som artikelnamnet. Under det visas objektets beskrivning.

Bild[redigera wikitext]

Mallen visar den första bild (egenskap bild (P18)) som är försedd med svensk bildtext. Om alla P18-bilder saknar bildtext visas den första P18-bild som är inlagd på Wikidata. Om man vill dölja en viss bild kan man gå in på Wikidata och ställa in låg rang för bilden (men då kan faktarutor på andra wikier påverkas) eller förse en annan bild med svensk bildtext. Vill man dölja alla bilder i faktarutan kan man i sätta parametern height till ett negativt värde.

Instans av[redigera wikitext]

Ordet "instans av" visas inte, men värden av instans av (P31) visas i en mörkgrå list. Värdet "Människa" döljs dock från den listan.

Tabell med textvärden[redigera wikitext]

Mallen visar en tabell med egenskapernas etiketter i vänster kolumn, och egenskapernas textvärden i höger kolumn.

Egenskapens etikett länkas till motsvarande Wikipediaartikel om egenskapen har subjektobjekt (P1629). Egenskapens egentliga etikett kan ersättas av kortare namn på det lokala språket baserat på kort namn (P1813). Se lista över egenskaper som har svenskt kortnamn.

Fysiska enheter förkortas inte och länkas inte, och visas i singularis, exempelvis "24 timme".

Egenskaper av datatyp "monolingual" (textsträngar som kan vara på flera alternativa språk) visas om de har ett värde på svenska, dock högst ett värde per egenskap. Vanliga exempel är gatuadress (P6375), kort namn (P1813) och smeknamn (P1449).

Inga värden av datatypen "extern referens" och "url" visas, förutom att länk till officiell webbplats visas. Mallen visar inte källhänvisningar och bestämningar. Den visar få ID-koder för kataloger och databaser. I tabellen över värden kan mallen visa en länk till gränskarta (geografisk form (P3896), men inga andra länkar till mediafiler.

Tabellen har smala spalter så att långa egenskapsnamn kanske inte får plats. Automatisk avstavning har därför aktiverats i modulens css-inställningar, vilket vissa webbläsare kan hantera. Modulkoden har dessutom en inbyggd algoritm för automatisk avstavning av egenskapsnamnen enligt konsonantprincipen och med undantag för några svenska ord.

Punktlista med objektets föräldrar eller barn[redigera wikitext]

Äldre nysvenska
Dött språk Redigera Wikidata
Under­klass tillnordiska språk
 • östnordiska språk
  • nysvenska Redigera Wikidata
Kronologirunsvenska
klassisk fornsvenska
yngre fornsvenska

äldre nysvenska Redigera Wikidata

yngre nysvenska
nusvenska Redigera Wikidata
Start­da­tum1526 Redigera Wikidata
Slutdatum1750 Redigera Wikidata

Som framgår av exemplet för äldre nysvenska till höger visar mallen som standard en successivt indragen punktlista med tre högre nivåer (föräldraobjekt, dess förälder, och dess förälder) för följande egenskaper: inom det administrativa området (P131), förlaga (P144), föregås av (P155), nästa högre taxon (P171), underklass till (P279), del av (P361), placerad på landform (P706), moderorganisation (P749) och underegenskap av (P1647). Detta förutsätter dock att det bara finns ett objekt på varje nivå. I så fall visas nivåerna som en punktlista, med mer indragning ju lägre nivå. Annars visas bara en nivå som kan ha flera värden med komman emellan. På samma vis visas tre lägre nivåer (dotter-, dotterdotter- och doterdotterdotterobjekt) av egenskaperna följs av (P156), dotterorganisation (P355), utmynnar i (P403) och har del(ar) (P527) om enbart ett objekt finns på varje nivå.

Kronologi[redigera wikitext]

Ordet "Kronologi" visas som ledtext i vänster kolumn istället för egenskapsnamnen om objektet både har ett element av föregås av (P155) och ett av följs av (P156), och ev. föräldraobjekt och barnobjekt till dem. Då visas dessutom objektet självt som en rad i punktlistan. Kronologin är inte indragen.

Man bör vara uppmärksam på om huvudobjektets relation till nästa nivå avser en tidsålder, och relationen mellan nivå 1 och 2 avser en helt annan tidsålder. Exempelvis kan en förhistorisk ort administrativt ha tillhört en stad, och denna stad idag tillhöra en administrativ region som inte existerade på den tiden, och inte är relevant i den artikel där faktarutan visas. Isåfall kan man dölja samtliga punktlistor, och enbart visa en nivå högre och lägre, i faktarutan genom att sätta parametern levels = 1.

Positionskarta[redigera wikitext]

En open street map-karta visas om geokoordinater finns på Wikidata-objektet. Ortnamnen i kartan är i första hand på svenska, i andra hand det lokala språket. Kartan påverkas av parametern zoom, där och kan döljas genom att sätta zoom till ett negativt värde.

Andra commonsMedia-filer[redigera wikitext]

Längst ned kan mallen inbädda andra mediafiler, exempelvis andra bilder som lagras på Wikimedia Commons, men endast om de är försedda med mediabeskrivning (t.ex. bildtext) på svenska, eller om deras innehåll anges till svenskspråkigt. Mallen visar högst en fil för varje egenskap av datatypen commonsMedia. För att en fil ska visas, gå in på Wikidata, välj "lägg till bestämning" vid filen, ange mediabeskrivning (mediabeskrivning (P2096)), och språk svenska. Alternativ väljer du "lägg till bestämning" vid filen, anger verkets eller namnets språk (P407) och svenska (Q9027).

För att dölja en mediafil, radera sådanna bestämningar. Mediafiler döljs även genom att ge dem en låg rang eller ge parametern height ett negativt värde.

Det finns i dagsläget 77 egenskaper av datatypen "Mediafil från Commons". Se lista

För att se förekomsten av commonsMedia-filer som kan visas av Databox, se:

 • Länk till databasfråga som ger en frekvenstabell per egenskap över antalet svwp-artiklar med mallen Databox kopplade Wikidataobjekt som har egenskaper av typen Mediefil från Commons dels totalt och dels som är föresedda med en mediabeskrivning (P2096) på svenska.
 • Länk till databasfråga som ger en tabell över alla till svwp-artiklar med mallen Databox kopplade Wikidataobjekt som har någon egenskap av typen Mediefil från Commons där det finns en mediabeskrivning (P2096) på svenska. I tabellen visas även vilken egenskap det är och den svenska beskrivningen av respektive mediefil.

Kartbilder[redigera wikitext]

Exempelvis kan mallen visa kartbilder såsom översiktskarta (P242), vägkarta (P15), utbredningskarta (P1846) och detaljkarta (P1621) om bilder förses med bildtexter – högst en bild per egenskap. Här är lista på de svwiki-artiklar som har databox och har ett värde på översiktskarta (P242) på Wikidata:

Exempel på lämplig bildtext vid kartbilder kan vara "Läge i Slovenien", "Topologisk karta", "Utbredningskarta" eller "Översiktskarta från Open street map".

Underhållskategorier[redigera wikitext]

Vissa artiklar i huvudnamnrymden med denna mall placeras i olika underkategorier för Kategori:Underhållskategori för Databox, exempelvis om de innehåller qid som behöver åtgärdas, eller om de innehåller långa listor.

Fler exempel[redigera wikitext]

{{databox|item=Q5086|list_separator = ,<br>}}
ger:
Berlinmuren
Mur som åtskilde Väst- och Östberlin 1961–1989 Redigera Wikidata
Berlinmuren i november 1975 Redigera Wikidata
Kordong, tidigare byggnadsverk, sevärdhet, försvarslinje, skiljemur Redigera Wikidata
Del avInomtyska gränsen,
Järnridån
 Redigera Wikidata
Tillkomst13 augusti 1961 Redigera Wikidata
Väpnad konfliktkalla kriget Redigera Wikidata
LandVästtyskland,
Östtyskland,
Tyskland
 Redigera Wikidata
Inom det admi­nis­tra­ti­va områdetBerlin,
Östberlin
 Redigera Wikidata
Koor­di­na­ter52°30′16″N 13°26′28″E Redigera Wikidata
Betydande händelsebyggandet av Berlinmuren,
Berlinmurens fall
 Redigera Wikidata
Beställd avÖsttyskland Redigera Wikidata
Materialarmerad betong Redigera Wikidata
Kostnad100 000 000 östtysk mark Redigera Wikidata
Upphörde9 november 1989 Redigera Wikidata
Kul­tur­skydds­statusHeritage monument in Berlin Redigera Wikidata
Längd155 kilometer Redigera Wikidata
Höjd3,60 meter Redigera Wikidata
Beva­ran­de­statusriven eller förstörd Redigera Wikidata
Anv­änd­nings­statuspermanent stängd Redigera Wikidata
Officiell webbplatswww.berlin.de/mauer Redigera Wikidata
Map
Tvärsnittsvy Redigera Wikidata
{{databox|item=Q17382129|list_separator = &nbsp;• |levels=2}}
ger:
Lappia-huset
Teater- och kongresscenter i Rovaniemi, Finland Redigera Wikidata
Konferensanläggning, teaterhus, konserthus Redigera Wikidata
Del avRovaniemi administrativa och kulturella centrum Redigera Wikidata
Tillkomst1961 Redigera Wikidata
LandFinland Redigera Wikidata
Inom det admi­nis­tra­ti­va områdetLappland
 • Rovaniemi Redigera Wikidata
Koor­di­na­ter66°29′48″N 25°43′22″E Redigera Wikidata
ArkitektAlvar Aalto Redigera Wikidata
InhyserRovaniemi teater • Lapplands musikskola Redigera Wikidata
Officiell webbplatslänk Redigera Wikidata
Map

Se även[redigera wikitext]

 • {{Wikidata Infobox}}, som också är en generell faktarutemall, men är mer komplicerad.