Wikipedia:Robothjälp

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Om du vill ha något robotgöra gjort är det här rätt sida. Här kan du ange vad du vill ska göras och varför. För uppdrag som inte kan anses vara helt okontroversiella krävs länk till en diskussion där konsensus uppnåtts om att redigeringarna du behöver hjälp med kan genomföras. Fråga om du inte är säker på att uppdraget är okontroversiellt.

Uppdrag som inte kan anses vara helt okontroversiella utförs endast efter genomförd konsensusdiskussion. Sådan diskussion skall inte föras på denna sida.

Läs gärna Wikipedia:Robotar innan du lägger upp något här.

Instruktioner[redigera | redigera wikitext]

Hjälpsökare:
Kopiera följande mall, tryck på redigera och klistra in den under rubriken "Begäran" nedan. Fyll sedan i uppgifterna som efterfrågas i de tre första punkterna i mallen.

Robotoperatör:
När du bestämt dig för att anta ett visst jobb, kontrollera att konsensus uppnåtts eller att uppdraget kan anses vara helt okontroversiellt och fyll sedan i punkten "Jobbet antas av:" i mallen. Utför jobbet.


=== Kort beskrivning av ärendet ===
'''Anmälare:''' ~~~~

'''Behöver hjälp med:''' 

'''Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras:''' 
<!-- Behöver inte fyllas i för helt okontroversiella uppdrag -->

'''Jobbet antas av:''' 
<!-- {{anv|Användarnamn}} med roboten {{anv|Robotens namn}} (Ta bort pilarna när jobbet antas) -->

'''Diskussion:'''<br />

----

Om någon åtgärd återstår, eller om jobbet avböjs kan denna mall läggas på anmälarens diskussionssida för att meddela detta: {{Robotjobbat}} På den här sidan kan man använda {{fixat}} eller {{utfört}} för att tydliggöra att jobbet är utfört.

Begäran[redigera | redigera wikitext]

Byta namn på estniska landskap[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: RoMex (diskussion) 9 mars 2017 kl. 15.01 (CET)

Behöver hjälp med: Flytta och byta namn på samtliga artiklar om estniska landskap samt ändra referenser, mallar och kategorier till dessa enligt följande:

Estniskans maakond betyder landskap (motsvarande finskans maakunta), därför borde ett estniskt maakond benämnas landskap snarare än län. Som jämförelse så benämns också våra svenska landskap på estniska som maakond. Funktionellt sett motsvarar Estlands indelning i maakond visserligen våra län men en anmärkningsbar skillnad mellan Sverige och både Finland och Estland är att där används begreppet landskap (maakunta/maakond) både för en historisk indelning och samtidigt även en nutida administrativ. Den finska motsvarigheten (maakunta) benämns på svenska Wikipedia som landskap och då borde rimligtvis även estniska maakond göra det.

Namnformen med ändelsen -maa är i detta anseende neutral och kan användas oavsett områdesbenämning, till skillnad från en namnform som inkluderar ordet län. Då undviker man dessutom också att använda namn som i praktiken kombinerar estniska och svenska.

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bybrunnen#Namn_p.C3.A5_estniska_landskap

Jobbet antas av:

Diskussion:
Jag går igenom estländska geografiska artiklar och har nu (knappt halvvägs in i mitt självpåtagna projekt) börjat ändra län till landskap och dess namn så att de får ändelsen -maa. Det är dock en jättelik uppgift att ändra samtliga såsom RoMex föreslår. Jag vet inte hur robotarna fungerar. Men skulle man kunna göra det etappvis för att undvika att konstigheter uppstår. Alla lsjbot-skapade artiklar, till exempel Vagula järv, inleds med dessa två meningar: "Vagula järv är <!--H.LK-->en [[sjö]] i [[Estland]].<ref name = "gn587956"/> Den ligger i länet <!--ADM1-->[[Võru län]], i den södra delen av landet, {{formatnum:220}} km sydost om huvudstaden [[Tallinn]]." Det vore bra om man först kunde ändra "länet <!--ADM1-->[[Võru län]]" till "[[Estlands administrativa indelning|landskapet]] [[Võrumaa]]". I de artiklar som jag redan gått igenom har jag strukit "länet <!--ADM1-->[[Võru län]]". Så i de människoskapade artiklarna är det nog bara själva namnet som behöver ändras, vilket kan ske i andra fas. I geoboxarna måste state_type-variabeln ändras från län till landskap. Man kan också överväga om man ska ta bort två av tre mellanslag mellan de båda inledningsmeningarna.--Gotogo (diskussion) 23 mars 2017 kl. 10.40 (CET)

För att ersätta textsträngar i roboskapade artiklat fungerar WPClean bra. Beroende på hur många mellanslag lsjbot har använt i infoboxen kan det krävas mer än en körning. Den kräver att vad som ska ersättas är unikt och att alla ställen i artikeln ska ersättas. Ööperit fick köras två gånger jämfört med Ylikrunni eftersom det var olika antal mellanslag mellan state och = i infoboxen. Den har fungerat bra för mig i artiklarna om alla arter som hade fler "kodningsfel" än alla platser. Maundwiki (diskussion) 26 mars 2017 kl. 00.00 (CET)

Ta bort "Storbritannien" ur Lsjbots artiklar om kanalöarna[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: andejons (diskussion) 28 februari 2017 kl. 11.00 (CET)

Behöver hjälp med: Ta bort alla påståenden om att objekt i Kategori:Robotskapade Jerseyartiklar och Kategori:Robotskapade Guernseyartiklar skulle ligga i Storbritannien (vilket de inte gör, de är kronbesittningar).

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras:

Jobbet antas av:

Diskussion:

@Andejons: är det korrekt uppfattat att i tex Anne Port skall "(Storbritannien)" ur första meningen samt att parametrarna country1 och country_flag1 i geoboxen som skall tas bort? /Fluff?Fluff! 19 mars 2017 kl. 12.13 (CET)
Ja, det är korrekt. Och nu såg jag att den artikeln påstod att det råder "tropiskt monsunklimat" där. Om du har möjlighet får du gärna kontrollera det också i de andra artiklarna, för det kan knappast vara korrekt.
andejons (diskussion) 19 mars 2017 kl. 16.16 (CET)

Höjduppgifterna i de robotskapade geografiartiklarna[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: Gotogo (diskussion) 7 februari 2017 kl. 15.07 (CET)

Behöver hjälp med: Att ta bort höjdangivelser från geoboxarna i artiklar i Kategori:Robotskapade geografiartiklar som också är kategoriserade som berg, kullar, vattenfall, vattendrag, öar, halvöar, stränder eller dalar.

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras: Wikipediadiskussion:Projekt alla platser-städning#Höjdsiffror

Jobbet antas av:

Diskussion:

Begäran flyttad till Wikipediadiskussion:Projekt alla platser-städning där den behöver preciseras innan den eventuellt läggs in här. --Larske (diskussion) 3 februari 2017 kl. 10.20 (CET)
Nu färdigdiskuterad, begäran inlagd ovan.--Gotogo (diskussion) 7 februari 2017 kl. 15.07 (CET)
Förtydligande (Fluff): Det gäller bara geobox-parametern "elevation" och inte parametern "highest_elevation".--Gotogo (diskussion) 7 februari 2017 kl. 15.36 (CET)
Insåg inte förrän nu att det även gällde berg och kullar, där tycker jag vi kan skynda långsammare. FÖr övriga nämnda har jag inget att invända mot att de tas bort. Taxelson (diskussion) 7 februari 2017 kl. 16.27 (CET)
Modifierat begäran och börjar i andra änden. /Fluff?Fluff! 7 februari 2017 kl. 17.13 (CET)
Tänkte just föreslå att de föreslagna förändringarna för till exempel vattenfall inte skulle begränsas till Robotskapade geografiartiklar utan göras för samtliga vattenfall. Fick då se att Gotogo har lagt in en "elevation" i artikeln om Klöstafallet. Är det OK att ta bort "elevation" även för Klöstafallet trots att det inte är någon "robotskapad" artikel? --Larske (diskussion) 7 februari 2017 kl. 18.09 (CET)
Jag tror nog vi bättre kan "lita" på en uppgift i en artikel skapad av en kolbaserad livsform än på Lsjbot i detta fallet. Bilden i källan visar att fallet inte är jättehögt (då hade det varit ett kraftverk där för länge sedan) så uppgiften om 262 meter kan nog anses vara tillräcklig oavsett om man räknar vid foten eller krönet av fallet. -- Innocent bystander (diskussion) 7 februari 2017 kl. 21.21 (CET)
Ha, lustigt att du stöter på den enda artikel om vattenfall jag är upphovsman till. Bakgrunden till den artikel är att jag försökte rädda en artikel skriven av ett ip-nummer som korrekt blivit raderad av en annan administratör. Anledningen till att jag tog med höjduppgift var att jag efterapade Lsjbot artiklar, att det var fråga om en fors med begränsad fallhöjd samt att jag vid tidpunkten inte hade gått igenom hundratals botartiklar och insett problemen med höjdangivelserna. Om någon vill ta bort höjduppgifter i fler artiklar är det inget jag motsätter mig, men denna begäran gäller bara botskapade artiklar.--Gotogo (diskussion) 7 februari 2017 kl. 22.14 (CET)
Klöstafallet är en av de endast 14 Vattenfallsartiklar som använder mallen geobox men inte är Roboskapade. Jag tänkte att det skulle vara en förenkling att inkludera även dem och det var så jag hittade den. --Larske (diskussion) 7 februari 2017 kl. 23.28 (CET)

@Fluff: Tänkte göra sådana redigeringar (med bot) på en stor del av Finlands havsöar inom kort. "elevation" i geoboxen kommer jag antingen att ta bort eller ersätta med uppgift från brödtexten, som i detta fall. När Lsjbot anger högsta punkt för ön verkar den ungefär rätt, och jag väljer att precisera att det är just "ungefär", och sedan återanvända uppgiften i geoboxen - vad geoboxens ursprungliga uppgift åsyftar är högst oklart. Kommer vi nu att att krocka? Antingen så att fluffbot tar bort den uppdaterade elevation igen om jag skulle vara först, eller så att uppgiften i brödtexten tas bort, så att mitt script inte har något att jobba med? Taxelson (diskussion) 19 mars 2017 kl. 17.47 (CET)

@Taxelson: Om du tar bort {{Robotskapad}} så som i exemplet så kommer vi inte att krocka. /Fluff?Fluff! 19 mars 2017 kl. 17.52 (CET)
@Fluff: Hm, det törs jag ju inte göra med bot på artiklar jag inte sett. I detta fall tog jag (mitt script) bort det eftersom jag sparade manuellt efter förhandsgranskning. Å andra sidan är det inte så mycket Lsjbot kvar, så mallen kanske kunde bytas mot en annan, men vad det skulle vara för mall vet jag inte riktigt. Förslag? Taxelson (diskussion) 19 mars 2017 kl. 18.04 (CET)
Ursäkta att jag bryter in här med en fråga, men är verkligen "omkring 32 meter över havet" ett lämpligt ordval i ett uppslagsverk? Min erfarenhet av lsjbot:s höjduppgifter avskräcker, men de är kanske bättre i Finland än Estland som jag känner till. Enligt denna topografiska karta över Finland finns ingen 30-meters kurva på Haplot. Har dock full tillförsikt att ni löser detta på ett klokt sätt.--Gotogo (diskussion) 19 mars 2017 kl. 18.18 (CET)
Bra respons. Svarar här! Taxelson (diskussion) 19 mars 2017 kl. 18.54 (CET)

Bukter i Island[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: Sjunnesson (diskussion) 29 januari 2017 kl. 14.35 (CET)

Behöver hjälp med: Åtgärdas manuellt.

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipediadiskussion:Projekt_alla_platser-st%C3%A4dning#Bukter_eller_fjordar

Jobbet antas av:

Diskussion:
Det handlar bara om 8 underkategorier och 2 artiklar, så det är knappast något robot jobb. Eller menade du att namnen på underkategorierna också skulle ändras. Specificera i så fall närmare precis hur det ska ändras. --Larske (diskussion) 29 januari 2017 kl. 14.48 (CET)

(Redigeringskonflikt) Är tanken att underkategorierna skall tas bort och alla artiklar i underkategorierna skall in i Kategori:Fjordar och vikar på Island eller skall underkategorierna döpas om enligt samma mönster? /Fluff?Fluff! 29 januari 2017 kl. 14.49 (CET)

Ja, jag menar att underkategorierna ska ändras. Jag är ovan vid att begära robothjälp det här är första gången. Dessutom är det här ett krångligt fall. Men alla artiklar som har Kategori:Bukter i ... behöver ändras till Kategori:Fjordar och vikar i ... Här betecknar ... rätt region av Islands åtta regioner. Går det här att genomföra med robot? Sjunnesson (diskussion) 29 januari 2017 kl. 15.05 (CET)
Javisst går det, men underskatta inte vikten av att diskutera igenom exakt hur det ska vara. Det är viktig att vara precis när det gäller specificerandet av robotjobb för att undvika missförstånd. Exempel på frågeställning som du kanske eller kanske inte har tänkt på: Varför ska toppkategorin heta "... på ..." medan underkategorierna heter "... i ..."? "Bukter i Island" är ju en underkategori till "Bukter efter land" och inte "Bukter efter ö". Men geografiska objekt brukar vi skriva som "X på Y-ön" så jag säger inte att det är fel med "Fjordar och vikar på Island". Lsjbot valde dock att skriva "Álftafjörður (isländska: Álftafjörðr) är en fjord i republiken Island" och inte "Álftafjörður (isländska: Álftafjörðr) är en fjord på ön Island", men det har du väl sett. Om den formuleringen ska ändras så kanske det är lämpligt att göra i ett och samma robotjobb som ändringen av kategorierna. --Larske (diskussion) 29 januari 2017 kl. 15.22 (CET)
Ursäkta min okunnighet, men det är som sagt första gången. Toppkategorin ska förstås vara Fjordar och vikar på Island. I eller på Island har diskuterats förut, men konsensus är, som jag ser det, att när det gäller ön ska det vara . Vi har i alla fall sedan tidigare Kategori:Fjordar på Island. Jag vet att Lsj inte tycker det är något att bry sig om att man skriver "i Island" även när det gäller ön men det brukar jag rätta. I det här fallet är det ju hela Island, som då kan ses som ett land eller en ö. Om man skriver "Republiken Island" ska det givetvis vara i. Men när man talar om Island rent allmänt bör det väl vara på Island? "är en fjord i republiken Island" är ju rätt, men när det gäller dubbletter, som jag sysslar med nu, blir vanligen omdirigeringar till manuella artiklar, och mycket av Lsjbot-artikeln försvinner då, även "är en fjord i republiken Island". Jag måste nog åtgärda alla de här artiklarna hur som helst, men det är en hjälp om jag slipper skriva om alla kategorierna. Sjunnesson (diskussion) 29 januari 2017 kl. 16.17 (CET)
Ursäkta en tråkmåns, men när jag tittar i Kategori:Bukter i Suðurland ser jag en bukt som inte alls ligger på ön Island! -- Innocent bystander (diskussion) 29 januari 2017 kl. 16.19 (CET)
Du har fel i det första: Du är ingen tråkmåns. Sedan har du nog rätt i det andra, men du skrev inte vilken bukt du menade. Men när jag tittar på Meðallandsbugur och försöker med Geonames finns den mycket riktigt långt ut i havet. Vad kan man göra då? Det första jag tänker på är RADERING. Sjunnesson (diskussion) 29 januari 2017 kl. 16.52 (CET)
Den bukten verkar ha en väldigt stor "krökningsradie" och därmed utsträckning, så det är kanske inte helt fel att lägga kartnålen en bit ut i havet om än inte ända ute vid "krökningscentrum". Se till exempel Biscayabukten där positionen är angiven till en punkt som ligger cirka 200 km från närmaste strand. Då är 10 km som i fallet Meðallandsbugur inte så mycket tycker jag.
--Larske (diskussion) 29 januari 2017 kl. 17.51 (CET)
Det exempel jag tänkte på var en bukt på Hemön, istället för på ön Island. -- Innocent bystander (diskussion) 29 januari 2017 kl. 18.14 (CET)
Jaha, då var det ett problem. Man kan ju säga på Hemön, men... Det är ju inte i Island heller, om man menar ön. Jag vet inte hur man löser det problemet. Helst skulle det då stå "i republiken Island" men det blir ju för långt. Sjunnesson (diskussion) 29 januari 2017 kl. 21.00 (CET)
Vad är det för fel på bara i Island? Det är ju inte samma problem som med Irland, där man verkligen måste hålla tungan i rätt mun för att det ska bli rätt. -- Innocent bystander (diskussion) 29 januari 2017 kl. 21.11 (CET)
Vi har många öriken med detta problem. Jag tror (motvilligt) att det bästa är att alltid använda "i" när vi avser land, dvs när ordet "landet" är underförstått. Detta eftersom det finns småöar runt huvudön. Vi har samma problem med t ex kategori:Landformer i Åland‎ och kategori:Landformer på Åland. Just nu finns bägge kategorierna. Hade samma problem med Isle of Man där jag valde "i" och slog ihop "manuell kategori" med "botskapad kategori". Vikar och öar är ju definitivt inte "på" ön, däremot är de "i" landet. Kitayama (diskussion) 29 januari 2017 kl. 21.17 (CET)
Jag tänkte inte på att utanför ön Island finns det några mindre öar, bl.a. Hemön. Det gör att jag håller med Innocent bystander och Kitayama om att det ska vara Kategori:Fjordar och vikar i Island, med betydelsen "Fjordar och vikar i republiken Island".

Ändra gäliska till gaeliska[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: Chandra Varena (diskussion) 23 september 2016 kl. 20.20 (CEST)

Behöver hjälp med: Ändra samtliga förekomster av gälisk, gäliskt och gäliska till gaelisk etc. I artikelnamn, kategorier och artiklar. Ordet gälisk (eller böjningar) ska dock finnas kvar som omdirigering till de sidor som nu har det som rubrik.

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras: Diskussion:Gäliska språk

Jobbet antas av:

Diskussion:
@Chandra Varena: Är det alltså samtliga förekomster av "gälisk" som ska ändras till "gaelisk" på de här 232 sidorna? --Larske (diskussion) 24 september 2016 kl. 14.28 (CEST)

@Larske: Ja det stämmer! Samt Kategori:Gäliska språk. Chandra Varena (diskussion) 24 september 2016 kl. 15.30 (CEST)

Det verkar inte som koncensus uppnåtts på Diskussion:Skotsk gäliska. En tung källa för Gäliska har angivits. Taxelson (diskussion) 24 september 2016 kl. 14.45 (CEST)
@Taxelson:Diskussion:Gäliska språk angav Le Lapin Vert ytterligare en länk till NE, där det är tydligt att de ser gaeliska som huvudalternativet. Så jag fattar det som att diskussionens på Diskussion:Skotsk gäliska är överspelad. --Chandra Varena (diskussion) 24 september 2016 kl. 15.32 (CEST)
Se ytterligare inlägg på Diskussion:Gäliska språk - jag bedömer att det finns starkt stöd för ändringen. --Chandra Varena (diskussion) 17 november 2016 kl. 01.49 (CET)

Byt mall geobox till flygplats i Lsjbot skapade artiklar om flygplatser[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: Maundwiki (diskussion) 28 april 2016 kl. 14.07 (CEST)

Behöver hjälp med: Byte av mallen i botskapade artiklar om flygplatser för att kunna ha till exempel IATA-kod i infoboxen. Exempel Aeropuerto Santiago Pérez Quiróz

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras:

Jobbet antas av:

Diskussion:
@Maundwiki: {{Geobox}} kan visa IATA-kod och ICAO-kod, se Aeropuerto Santiago Pérez Quiróz. Men det kan ju finnas andra skäl till att byta mall. Det finns dock 4 595 artiklar som frågan gäller, så det kanske är bra att länka till en diskussion där konsensus uppnåtts om att jobbet bör utföras. Det finns en del parametrar, exempelvis native_name och timezone, i Geobox som Ljsbot har fyllt i men som inte har någon motsvarighet i mallen {{Flygplats}} och den informationen tappas alltså för de artiklar som byter mall. Det är kanske bäst att först utöka mallen Flygplats så att den kan ta hand om dessa parametrar innan artiklarna byter mall. --Larske (diskussion) 2 december 2016 kl. 01.20 (CET)


Flytt av Kategori:Astrid Lindgrens visor[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: Essin (diskussion) 20 april 2016 kl. 17.22 (CEST)

Behöver hjälp med: Flytt av Kategori:Astrid Lindgrens visor till Kategori:Visor skrivna av Astrid Lindgren

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras: Kategoridiskussion:Astrid Lindgrens visor

Jobbet antas av:

Diskussion:
@Essin: 99 procent av alla kategorier inom Kategori:Låtar efter låtskrivare heter något med "Låtar av..." eller "Låtar skrivna av...". Om "Astrid Lindgrens visor", efter namnändring, även fortsättningsvis ska tillhöra den kategorin borde den kanske heta "Låtar av Astrid Lindgren", "Låtar skrivna av Astrid Lindgren" eller möjligen "Låtar med text av Astrid Lindgren". --Larske (diskussion) 20 april 2016 kl. 21.56 (CEST)

@Larske: Det diskuterades på Wikipedia:Problematiska kategorier/Musikstycken efter framförare 3 men jag tror inte att man kan beskriva resultatet som enighet om att "låt" ska användas konsekvent. Att lägga till "skrivna av" i förekommande fall verkade det däremot som att alla kunde acceptera. //Essin (diskussion) 20 april 2016 kl. 22.30 (CEST)

Html-kod för specialtecken i taxonomiartiklar[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: Caztorp (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 20.00 (CEST)

Behöver hjälp med: åäö-problemet växer...
Html-kod för specialtecken är ett mer generellt problem, finns det ett smidigt sätt att gå igenom alla tänkbara förekomster? Det finns ett hundratal Ø att fixa t.ex: Phlegmariurus acifolius, här ett À: Antirrhinum montserratii. Pînzaru blir "P och Icirc;nzaru" (Gentianella annaverae) och så vidare:


Jobbet antas av:

Diskussion:
Så här kan det se ut, som behöver göras. Hur man åtgärdar sådant på ett säkert och rationellt sätt övergår dock vida min förmåga. & tycks ibland ha blivit " och " ibland ", " och gemener har ibland blivit versaler, och avslutande ";" kan ha försvunnit. Taxelson (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 22.00 (CEST)

Jag kan fixa det senare, fixade åäöü innan. men just nu är boten upptagen med att skriva ut auktorsnamn och jag vill inte starta två körningar på en gång då det blir så rörigt i logg då. --افيراتير (diskussion) 2 oktober 2015 kl. 22.22 (CEST)
@Caztorp: LarskeBot har fixat till ett stort antal taxonomiartiklar med auktorsnamn som innehåller tecken med akut accent eller grav accent, cirkumflex eller kombinativt tilde. Finns det fler specialtecken som är felaktigt kodade och behöver rättas? Kanske Lsj har någon lista på auktorsnamn som kan ge tips på vad som borde kollas. --Larske (diskussion) 5 oktober 2015 kl. 19.09 (CEST)
Den lista jag har finns här: Användare:Lsjbot/COL-Auktorer. Ven inte till hur stor hjälp den är. Lsj (diskussion) 5 oktober 2015 kl. 19.20 (CEST)
@Lsj: Jodå, den går allt att använda för att hitta namn med konstiga tecken som man kan leta efter. Det verkar vara så att kodningsfelen mest finns i artikelingresserna medan namnen oftast är helt korrekt angivna i Taxoboxen. Jag såg att det fanns en handfull namn i listan som började med "Accepted name, ...". Kan detta ha smugit sig in i artiklarna också? På en del rader står det flera namn med kommatecken mellan, men det är kanske rätt. --Larske (diskussion) 5 oktober 2015 kl. 19.38 (CEST)
Ja, det verkar ha smugit sig in, se här. --Larske (diskussion) 5 oktober 2015 kl. 19.55 (CEST)
Det där med "Accepted name" är totalt fel, och skulle behövas tas bort helt. Lsj (diskussion) 5 oktober 2015 kl. 20.14 (CEST)
I exempelvis Steppomitra hadacii har tidsskriftens namn smugit sig med och ersatt auktorn. Auktorns namn är Miloslav Vondráček och han nämns inte ens på CoL. -افيراتير (diskussion) 5 oktober 2015 kl. 20.26 (CEST)
Det verkar gälla många av de sökresultaten... --افيراتير (diskussion) 5 oktober 2015 kl. 20.29 (CEST)

Ta bort bildstorlekar[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: افيراتير (diskussion) 27 juli 2015 kl. 17.48 (CEST)

Behöver hjälp med: Ta bort satta bildstorlekar ur artiklar

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras:

Jobbet antas av:

Diskussion:
Jag har gått igenom 500 artiklar som jag fått genom att söka efter insource:|200px| och semiautomatiskt tagit bort bildstorlekar. I inget fall där bilden varit större än 100px eller mindre än 400px och utanför en mall eller tabell har det varit kontroversiellt. Jag har inte kod att automatiskt exkludera förekomster som är inom mallar och tabeller och önskar därför hjälp av någon som har bot som klarar det.
Jag har bytt 100-199px mot stående och 200-399px mot ingenting med regex sök och ersätt. (\|\s*[23][0-9]{2}\s*px\s*\|) resp (\|\s*1[0-9]{2}\s*px\s*\|) I första fallet ersatt med | och i andra med |stående|.
Det finns ca 44k artiklar och ca 80 % har bilderna utanför mallar eller tabeller. Jag har sökt efter just 200px för att det är snabbare att söka utan regex och det ändå ger 24k täffar. insource:/\|\s*[123][0-9]{2}\s*px\s*\|/ bör ge alla träffar med bildstorlekar mellan 100 och 399. --افيراتير (diskussion) 27 juli 2015 kl. 17.48 (CEST)

ping? --افيراتير (diskussion) 4 augusti 2015 kl. 12.51 (CEST)

Bilder från Wikidata[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: افيراتير (diskussion) 15 juli 2015 kl. 12.52 (CEST)

Behöver hjälp med: Kopiera bilder från Wikidata I kategorin Kategori:No local image but image on Wikidata finns 20k+ artiklar som saknar bilder här men som har det på Wikidata. I samtliga fall bör det vara helt okontroversiellt att lägga den bilden i en infobox eller ett bildgalleri. Om möjligt vore det också bra om en commonscat-länk skapades.

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras:

Jobbet antas av:

Diskussion:
Vänta gärna med körandet till måndag på grund av veckans tävling där detta skulle konkurrera. --افيراتير (diskussion) 15 juli 2015 kl. 12.52 (CEST)

Jag har tagit upp nån fråga på Kategoridiskussion:No local image but image on Wikidata då jag inte riktigt förstår hur den gör urvalet. Vissa artiklar ha redan bilder. /Hangsna (diskussion) 15 juli 2015 kl. 13.02 (CEST)
Svarat där om det tekniska...
Angående denna föreslagna robotkörning:
1. Jag tycker inte vi ska lägga in bilder en masse utan bildtext. Urval av bild görs med fördel av men kolbaserad livsform som själv väljer lämplig illustration till en artikel och som dessutom lägger in en lämplig bildtext.
2. Om en mall kan känna igen att det finns en bild på Wikidata, när det inte finns en i infoboxen, så är det också möjligt att lägga in den direkt genom mallen. En robotkörning blir lite överflödig.
-- Innocent bystander (diskussion) 15 juli 2015 kl. 13.13 (CEST)
Här handlar det inte om många bilder, utan om en där någon kolbaserad redan gjort ett val. Men att lägga till automatiskt i infobox vore toppen! Kan någon göra det vore jag mycket tacksam och då blir ju som sagt körningen onödig. --افيراتير (diskussion) 27 juli 2015 kl. 17.36 (CEST)

Svenska kommuner på Wikidata[redigera | redigera wikitext]

Många svenska kommuner använder P155 (föregås av) och P156 (följs av) när de borda använda P1365 (ersätter) och P1366 (ersatt av). Kan någon åta sig att ändra det för alla nuvarande och tidigare kommuner? /ℇsquilo 27 november 2014 kl. 13.26 (CET)


Översättning av källmallar[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: Lixer (diskussion) 1 februari 2014 kl. 13.38 (CET)

Behöver hjälp med: Att översätta källmallar (återfinns här), exempelvis Mall:Cite book till Mall:Bokref och dess parametrar, regelbundet då den före detta källmallsöversättarroboten Innocent datumbot har gått i pension.

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras: Behöver inte fyllas i för helt okontroversiella uppdrag

Jobbet antas av: Fluff med roboten Fluffbot har påbörjat arbetet med att bygga ett ramverk för att genomföra översättningarna. Kontrollfiler kommer förmodligen att publiceras för att göra det enkelt att justera hur roboten skall översätta.

Diskussion:
Då detta viktiga arbete återupptas behöver även följande hanteras, som den tidigare roboten tydligen missat: Det förekommer att användare ändrar t.ex. mallnamnet Citeweb till Webbref utan att samtidigt översätta parametrarnas namn. Se exempel här. Så roboten behöver alltså kontrollera varje parameter även på mallar med svenskt namn. Svensson1 (diskussion) 15 mars 2014 kl. 11.29 (CET)


Avskaffa amtsbezirk[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: flinga 12 december 2013 kl. 15.01 (CET)

Behöver hjälp med: Kantonten Bern i Schweiz är sedan den 1 januari 2010 inte längre indelad i 26 amtsbezirk, utan dessa har slagits samman till 10 distrikt. Artiklarna om de före detta amtsbezirken ska vara genomgångna, men huvuddelen av kommunartiklarna är ännu ej uppdaterade. Uppdateringar av artiklar kan förslagsvis göras exempelvis som [1], [2], [3], alltså till en någorlunda enhetlig form (jag märkte i somras att det fanns en del småfix som gott kunde göras i artiklarna, vissa korta artiklar hade en ganska överflödig "Geografirubrik", mallar ligger på fel ställe, rubrikplacering etc). För vidare information se Wikipedia:Projektkontoret/Före detta amtsbezirk. Skulle vara bra om det är möjligt att på något sätt lösa med bot, om det finns någon som känner för att åta sig det.

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras:

Jobbet antas av:

Diskussion:
@Flinga: Den här förfrågan är ju inte precis ny, förmodligen för att den är "ganska" knepig att göra med bot.

Jag har en liten "halvfix" jag skulle kunna köra för att i alla fall göra av med amtsbezriken i de artiklar där de finns kvar. Exempel: [4] och [5].

Om den lösningen är ok så kan jag köra igenom artiklarna med den förändringen. //Romulus74 (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 11.12 (CET)

@Flinga, Romulus74: Kom ni fram till något här? Kan vi arkiverar denna som att det inte går att göra något mer mer robot, eller är det kanske löst? /Fluff?Fluff! 7 januari 2017 kl. 16.02 (CET)
Fluff, Romulus74: Oj! Jag ber om ursäkt. Antingen missade jag helt Romulus74:s svar ovan, eller så har jag sett det och sedan helt glömt bort.. Lösningen som Romulus74 presenterar låter alldeles utmärkt, jag vet inte om man kunde önska så mycket mera? Finns möjligheten (och behovet?) än så hade det varit jättebra med en sådan körning. flinga 7 januari 2017 kl. 20.22 (CET)
Det man inte får med är alltså nuvarande distrikt, kom jag fram till nu :) Det är absolut inte viktigt, tycker jag: som jag ser det är det högst prioriterade här egentligen att inte komma med felaktiga påståenden. Med ”halvlösningen” så vore det fullgott löst, och därmed en klar förbättring. Allt annat är detaljer :) (skrivet efter ovanstående, men blev liggande osparat en stund.) flinga 7 januari 2017 kl. 22.55 (CET)
Glömde en sak: mitt enda frågetecken vore vad "amtsbezirk" heter i bestämd form plural och singular ... ;) flinga 7 januari 2017 kl. 23.24 (CET)

Automatisk översättning av mallar[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: Schh (disk) 11 januari 2013 kl. 21.36 (CET)

Behöver hjälp med: Automatisk översättning av mallars parametrar och data till svenska.

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet kan utföras:

Jobbet antas av:

Diskussion:

I artikeln en:In the Line of Fire finns en mall en:Template:Infobox film vars data jag försökt översätta till motsvarande Mall:Filmfakta i artikeln I skottlinjen. Men detta är väldigt tidsödande och gäller även andra mallar såsom en:Template:Infobox Personal computer, en:Template:Infobox computer osv.. Ett alternativ är att mallens namn och parametrar behålls på engelska medan presentationsnamnet och datat blir på svenska. Schh (disk) 11 januari 2013 kl. 21.36 (CET)

Det går att översätta en malls parametrar till svenska med robot, men det är tveksamt om det är varken lätt eller lämpligt att översätta själva datan. -- Lavallen (blockera) 12 januari 2013 kl. 09.46 (CET)
Det är just parametrarna som är det jobbiga.Schh (disk) 13 januari 2013 kl. 10.55 (CET)
Att översätta parametrarna maskinellt är inga problem om man bara kommer överens hur de ska översättas. Det kräver endel arbete, så det är meningslöst att göra det för ett fåtal artiklar. Har du planer på att översätta 100-tals filmartiklar från enwiki är det värt besväret, men ett sådant projekt kräver organisation och engagemang. Är du beredd att överföra 100 artiklar från enwiki och göra om dem till svenska? Nasko (disk) 13 januari 2013 kl. 15.48 (CET)
Eller så kan det hjälpa 90 personer som översätter 100 artiklar. Schh (disk) 14 januari 2013 kl. 11.40 (CET)
Jag funderade på om jag kunde göra detta inom samma ram som jag kör WP:PÖK. Det går dock inte, det finns parametrar i enwp-mallen, som det saknas motsvarighet till i den svenska. Den koden kör jag ju dagligen, så det hade inte varit fel. -- Lavallen (blockera) 14 januari 2013 kl. 12.11 (CET)

Detta riskerar att återuppväcka Wikipedia:Redigeringskrig_att_minnas#Att_standardsortera_eller_defaultsorta.2C_det_.C3.A4r_fr.C3.A5gan.21 :-) --Lajm (disk) 14 januari 2013 kl. 12.28 (CET)

Det tror jag inte, jämför WP:PÖK som är ganska uppskattat. -- Lavallen (blockera) 14 januari 2013 kl. 12.38 (CET)

Varför inte tillåta flera parameternamn tills vidare? {{{producer|{{{producent|}}}}}} Rotsee (disk) 7 oktober 2013 kl. 14.24 (CEST)


Hotstatus i djurartiklar[redigera | redigera wikitext]

Anmälare: AHA 30 oktober 2010 kl. 12.30 (CEST)

Begär hjälp med: Många djurartiklar saknar hotstatus i taxoboxen eller har en föråldrad status. Skulle man kunna skapa en robot som går igenom djurartiklar och uppdaterar denna status utifrån IUCN:s rödlista och även lägger till en fotnot för varifrån statusen är hämtad? Så länge djurartikeln har ett korrekt vetenskapligt namn angivet i taxoboxen så borde man kunna utgå ifrån detta. Resultatet skulle bli ungefär som i artikeln Vattensångare. Exakt hur fotnoten ska utformas kan ju dock diskuteras - se exempelvis diskussionen Wikipediadiskussion:Projekt_djur#ArtDatabankens_faktablad

Länk till diskussion, där konsensus uppnåtts om att jobbet skall utföras: Att lägga till status är väl okontroversiellt men någon som är duktig på mallar kanske har åsikter utifrån diskussionen ovan.

Jobbet antas av: Lavallen har börjat titta på jobbet.

Diskussion:
Är det en "omöjlig" uppgift - eller är det något annat problem som gör att ingen nappar? Mvh --AHA 19 november 2010 kl. 12.47 (CET)

Inte omöjligt alls, främst brist på tid just nu... -- Lavallen 19 november 2010 kl. 12.53 (CET)
Har tagit fram en databas och en funktion för att läsa in och jämföra status ifrån taxoboxen. Tyvärr är det lite krångligt att förstå från taxoboxen vilket år som statusen är ifrån. Så jag skall kika vidare imorgon och se om jag kan skapa en lista där statusen är förändrad, det borde ge grund för att se hur vi skall fortsätta. /Fluff?Fluff! 24 augusti 2011 kl. 02.15 (CEST)
Den här frågan aktualiserades igen här. Hur långt kom ni med jobbet förra året? Lsj (disk) 13 juli 2012 kl. 22.25 (CEST)
Jag kom en liten bit, men insåg att jag nog inte har tillräcklig knowhow i ämnet för att göra det bra, varför jag lät det falla. Om Fluff kom ngnstans vet jag inte. Men det borde ju ha synts i "djurvännernas" bevakningslistor i så fall. Med tanke på de ständiga uppdateringar som sker i ämnet är det nog inte hela världen om man gör jobbet dubbelt så här långt efteråt. -- Lavallen 14 juli 2012 kl. 08.53 (CEST)
Det är förvisso ett jobb som nog behöver göras om lite då och då. Det ingår i mina planer för Lsjbot att den på sikt ska kunna sköta en del sådant här löpande underhåll av taxoboxar. Jag närde bara en liten förhoppning att du och/eller Fluff kommit långt nog att ni skulle kunna ha lite botkod eller databaser eller annat som man kunde snylta på, så jag slipper uppfinna hjulet från början igen. Lsj (disk) 15 juli 2012 kl. 23.34 (CEST)
Jag ska ha lagt ut allting jag har i pipen, och min kod, (var den nu är) är inte skriven i python. -- Lavallen 16 juli 2012 kl. 08.26 (CEST)
"Lagt ut i pipen"? Hmm... finns det någonstans där botkod läggs ut? Vardå? Lsj (disk) 16 juli 2012 kl. 08.37 (CEST)
Det jag samlat i min databas (pipen) är utlagt i artiklarna. Kodexemel jag och GameOn använt finns här. -- Lavallen 16 juli 2012 kl. 08.42 (CEST)
Ok, då missupfattade jag lite. Tack iallafall! Kodexemplen ser användbara ut - jag har hur som helst funderat på att byta till Dotnet. Känner mig inte helt bekväm med Python när jag vill gå utanför standardscripten i pywikipedia. Lsj (disk) 16 juli 2012 kl. 09.18 (CEST)
C# och DotNet är väldigt behändigt att använda. Ibland har det dock funnits strul i kodningen av sidorna vilket gjort att inte den regex-kod som finns i DotNet alltid funkar för att hantera mallar. Men jag har utvecklat alternativ i de fallen som analyserar texten utan regex för att manipulera mallar. Det är inte minneseffektivt, men funkar för det mesta. För de fall där DotNet saknar funktioner går det att utveckla egna kodsnuttar byggda på den källkod som finns i DotNet, eller bygga sina egna API-anrop. Jag har dessutom lärt mig analysera den html som finns i (många av) sidorna på nätet för att få ut det jag vill ur dem. Tex bygger mitt arbete i USA-orter på sådan analys av sidor jag hittat. Med i princip en sida för varje artikel är det smidigt. -- Lavallen 16 juli 2012 kl. 10.53 (CEST)

Pandanus corniferus[redigera | redigera wikitext]

Vet inte om det är ett fel som upprepas om och om igen men det är för mig svårt att förstå vad man menar. " som beskrevs av Harold St.John", vad menar man med det? Upptäckte han djuret och sen skrev en bok om det? Herr X (D) 1 februari 2015 kl. 12.34 (CET)----

Det syftar nog på Auktor, se Användare:Lsjbot/WS-authors. -- Innocent bystander (diskussion) 1 februari 2015 kl. 12.43 (CET)

Arkiv[redigera | redigera wikitext]

Flytta avklarade jobb till arkivet så snart det är utfört. Aktuellt arkiv är Wikipedia:Robothjälp/Arkiv 2017.

Se även[redigera | redigera wikitext]