Wikipediadiskussion:Kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arkiv[redigera wikitext]

Kategori för person efter religionstillhörighet[redigera wikitext]

Inlägg mellan 17 juli av Användare:Dnm och 31 juli 2014 kl. 15.35 av Användare:Triboci flyttades från Bybrunnen hit av --NH (diskussion) 31 juli 2014 kl. 15.46 (CEST) (Signatur tillagd i efterhand.)

Nu kategoriseras personer efter religionstillhörighet. Jag är tveksam till detta efter många kloka argument tidigare. Ett annat problem med just denna kategorisering är att personerna inte bara anges vara framträdande muslimer i Sverige, dessa pekas ut som islamister, vilket för mig och de flesta andra är något helt annat och som i media med mera anges som något helt annat (oftast en fundamentalistisk dårfink). dnm (d | b) 17 juli 2014 kl. 03.13 (CEST)

Generellt behöver vi inte fler kategorier i WP och specifikt inte av den här typen. 81.224.253.60 17 juli 2014 kl. 03.50 (CEST)
Visst behöver vi fler artiklar och kategorier på Wikipedia. Nämnd kategori avser politisk hemvist och inte religionstillhörighet. Mvh, Triboci (diskussion) 17 juli 2014 kl. 09.56 (CEST)
Ja, vi behöver ett mer finmaskigt nät. Däremot behöver vi inte kategorier av typen: "Operasångare från Umeå verksamma under 2000-talet". Den informationen bör i stället framgå av kategorierna: "Svenska operasångare", "Svenska sångare under 2000-talet" och "Musiker från Umeå". Vad gäller listning efter politisk tillhörighet av sådana som är offentligt aktiva i en rörelse ser jag inget problem med det. Tostarpadius (diskussion) 17 juli 2014 kl. 20.32 (CEST)
Som framgår av artikeln islamism en politisk rörelse och inte samma sak som islam. Nu gick jag igenom personerna och konstaterade att flera inte alls var islamister. Nu tror jag inte att personen som gjort kategoriseringen missuppfattat begreppet eftersom han valt personer vars politiska agerande skulle kunna frågasättas eller som visar på vad som kan användas som exempel på negativa element inom islam. Någon kanske skulle kunna ligga kvar men kan inte se att kategorin behövs - skrota den.FBQ (diskussion) 17 juli 2014 kl. 08.11 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Kategorin "Svenska muslimer" är rödlänkad från "Svenska islamister". Den finns alltså inte och bör heller inte skapas. Däremot finns en kategori "Personer inom islam i Sverige". Jag menar att denna kategori är befogad. Jag menar vidare att kategorin "Svenska islamister" är befogad som en underkategori till "Personer inom islam i Sverige". Det gäller självklart här liksom för t.ex. kategorin "Personer inom svensk nazism" att inte kategorisera fel. Det bör därför skrivas en förklaring av vad som menas med "svensk islamist" på linje med den för nazist-kategorin. Är någon notabel på grund av sina politiska eller religiösa aktiviteter, är det rimligt att kategorisera efter dessa.
Kategorin "Svenska katoliker" är en annan religiös kategori, som skapar problem. Jag menar att den inte bör användas på personer verksamma före Västerås riksdag 1527, eftersom den då i princip omfattade alla svenskar, som på något sätt handlade efter en kristen övertygelse. Kategorisering efter underkategorier till "Svenska katoliker" kan däremot vara befogad för personre som levde på medeltiden. Roufu (diskussion) 17 juli 2014 kl. 08.40 (CEST)
Jag har följt FBQs exempel och sett på de 8 som för närvarande ¨ar kategoriserade som "Svenska islamister". Av dessa är 5 knutna till våldshandlingar - 4 terrorister och 1 som har genomfört brutal avstraffning enligt sharia. Dessa bör skiljas ut som en egen kategori, t.ex. "Svenskar inom extrem islamism", medan övriga enligt min mening är tillräckligt kategoriserade som "Personer inom islam i Sverige". Roufu (diskussion) 17 juli 2014 kl. 10.38 (CEST)
I samma ögonblick som man kategoriserar en människa för man i någon mening samman den personen med andra, för att visa att hon/hon har något gemensamt med de övriga som tillhör kategorin. Dessutom pekar man ut en viss, schablonartat beskriven, egenskap eller roll och indikerar att den är speciellt relevant och rättvisande för personen i fråga. Den som kategoriserar tar alltså på sig ett stort ansvar: Det är därför avgörande att kategoriseringen i någon objektiv mening, och med hänsyn till alla mänskliga nyanser som ryms inom var och en av oss, är odiskutabel. Man ska inte heller glömma att en kategorisering i digital form i praktiken är ett bidrag till ett onyanserat register som kan beskriva folks åsikter, etnicitet, intressen eller livsåskådningar. Det är kanske inte lagstridigt, men kan i alla fall vara mycket känsligt av publiceringsetiska skäl.Kategorisering kan vara motiverad för att skilja levande från döda, militärer från tandläkare, och - om det är en framträdande del av deras offentliga liv - företrädare eller uttalade sympatisörer för olika rörelser eller intressen. Men den typen av kategoriseringar som diskuteras här, och som använder ett nyckelord som beskriver livsåskådning, härkomst, politisk eller religiös övertygelse, bör undvikas så långt som möjligt. Det gäller f ö även kategoriseringar som "kriminell" m fl. Man behöver inte vara något, bara för att man har varit det tidigare. Janders (diskussion) 17 juli 2014 kl. 10.50 (CEST)
Det där är ju bra argument för att sluta kategorisera biografiska artiklar över huvud taget. Varför ska två personer som råkat fylla hundra år länkas ihop genom en kategorisering? Varför ska två riksdagsmän med olika partitillhörighet kopplas ihop bara för att de råkade sitta i riksdagen samma mandatperiod? Och vad har två döda personer gemensamt än att de är just döda? Och varför försöker jag ens övertyga dig om min ståndpunkt bara för att vi råkar tala samma språk och har användarkonto på svwiki? Frågorna hopar sig, mysteriet tätnar. Hoppas i alla fall att Bröderna Dahl lyckas hitta professor Drøvel till slut så vi får gåtans lösning.--ボスニア (diskussion) 17 juli 2014 kl. 13.33 (CEST)
@Bothnia: Jag vet inte om du anser att en kategorisering som beskriver två samtidiga riksdagsmän eller det faktum att båda lever räknas in bland "livsåskådning, härkomst, politisk eller religiös övertygelse", och förstår därför inte din invändning. Men om det måste förklaras: Vi bör emå undvika kategoriseringar där vi placerar in personer inom kategorier som bygger på våra egna tolkningar och beskrivningar av vad en person står för. En människas livsåskådning, politiska övertygelse och etniska identitet går sällan att etikettera med några enkla ord. Och det är inte vår sak att placera in människor i olika fack, som med några enkla ord beskriver något så komplicerat som en människas nyansrika identitet och inre liv. Janders (diskussion) 17 juli 2014 kl. 14.23 (CEST)
Att kategorisera är att göra meningsfulla generaliseringar utifrån verifierbar information. Om man inte anser att det går att göra meningsfulla generaliseringar eller att det finns någon verifierbar information, så går det naturligtvis inte heller att kategorisera. Vilket är den logiska konsekvensen av ditt resonemang.--ボスニア (diskussion) 17 juli 2014 kl. 17.03 (CEST)
@Bothnia: Så bra. Då är vi överens om det, och därmed återstår bara att hitta gemensamma principer för hur man hanterar och värderar "meningsfulla generaliseringar". Men diskussionen här ovan tyder på lite olika syn på hur man ska avgöra det. Janders (diskussion) 17 juli 2014 kl. 17.21 (CEST)
...och ditt svar på huvudfrågan?--ボスニア (diskussion) 18 juli 2014 kl. 00.17 (CEST)
@Bothnia:: Den logiska konsekvensen av mitt resonemang? Svarade jag inte på det här ovanför ("Då är vi överens om det...)? Jo, konsekvensen är alltså den som du själv skriver: "Om man inte anser att det går att göra meningsfulla generaliseringar eller att det finns någon verifierbar information, så går det naturligtvis inte heller att kategorisera". Men vem avgör vem du är, och vad avgör hur du ska beskrivas? Det grundläggande problemet är om man kan göra en tillräckligt nyanserad beskrivning av personens politiska, religiösa, etniska eller ideologiska hemvist. Kan WP:s kategoriseringssystem klara den uppgiften? Ibland, kanske, t ex när personen i fråga själv har beskrivit sig med just våra kategoriseringsbegrepp. Men annars bör vi låta bli. Mer objektivt konkreta kategoriseringar (t ex ditt riksdagsmannaexempel) är naturligtvis inga problem, så länge som de är relevanta och källbelagda. Janders (diskussion) 18 juli 2014 kl. 08.12 (CEST)
Behöver vi verkligen återuppfinna hjulet? Wikipedia i olika språkversioner har kategoriserat folk friskt efter alla sorters verifierbara och relevanta tillhörigheter.--ボスニア (diskussion) 18 juli 2014 kl. 08.18 (CEST)
Just det: "...verifierbara och relevanta..." Janders (diskussion) 18 juli 2014 kl. 08.39 (CEST)
även jag reagerade på denna kategoriseringen. Användare triboci jobbar mycket med kategoriseringar som även förrut har renderat i samtal på bybrunnen, vilket inte var länge sedan. Därför skulle jag tycka det var bra om hen läste på lite mer om 'att skriva om levande personer', 'åsiktsregistrering i Sverige' och hur gemenskapen brukar tänka i dessa sammanhang. Visst skall vi vara djärva, men i sådana här fall så anser jag att hen, innan hen börjar masskategorisera artiklar, först lägger en blänkare på bybrunnen så att gemenskapen kan säga sitt innan det sätts in. Adville (diskussion) 17 juli 2014 kl. 12.20 (CEST)
Här är mina blänkare: (1) Om jag får medhåll här, går jag igång med att kategorisera om "Svenska islamister" till "Svenskar inom extrem islamism" respektive "Personer inom islam i Sverige". (2) Kategorin "Personer inom svensk judendom" ser bra ut som den är. Roufu (diskussion) 17 juli 2014 kl. 13.01 (CEST)
Ja nuvarande kategori måste bort.
Vad gäller "Personer inom svensk judendom" så gillar jag inte kategorins namn. Den borde följa samma mönster "Personer inom judendomen i Sverige" eller talar vi om någon specifikt avgränsad "svensk judendom", som i någon mening är skild från judendom i övrigt? dnm (d | b) 17 juli 2014 kl. 13.07 (CEST)
Det är jag som citerar fel. Kategorin heter verkligen "Personer inom judendomen i Sverige".
Jag har vidare tagit bort en rad osystematiska kategoriseringar av "Svenska katoliker", några för att de levde under den katolska tiden utan att ha någon speciell religiös aktivitet, andra för att de redan tillhörde en annan svensk katolsk kategori.Roufu (diskussion) 17 juli 2014 kl. 14.04 (CEST)
Det är bra Roufu. Det var ingen kritik mot dig, och jag håller med dig om det med katoliker och 1523... Hoppas samma gäller för katoliker i ex danmark också, men då lite senare... Adville (diskussion) 17 juli 2014 kl. 14.15 (CEST)
@Roufu: "Svenskar inom extrem islamism" är också svår. Det förutsätter en tydlig definition, egentligen av hela begreppet men speciellt av hur ordet "extrem" ska tolkas i just detta fall. Janders (diskussion) 17 juli 2014 kl. 14.23 (CEST)
Som jag nämnt ovan, handlar det dels om några personer som beskrivs som terrorister, dels om en person som stått för grymma avstraffningar enligt sharia. Tvivel om äkta demokratiskt sinnelag eller allmänt osympatiska åsikter är enligt min mening inte nog för att bli inkluderad. Jag tänkte först på en kategori "Svenska jihadister", men det blev för smalt. Jag förutsätter en beskrivning av kategorin. Roufu (diskussion) 17 juli 2014 kl. 14.53 (CEST)
Till slut blir det väl alla medlemmar i ett samfund. Problemet med dessa kategorier är just aktiviteten.

Eller, vad sägs om:

Egentligen vill jag se fler kategorier som "präster i Svenska kyrkan", "biskopar i Svenska kyrkan", "missionärer i Svenska kyrkan". Kanske kan de samlas under "Kategori:Personer i Svenska kyrkan" (som kanske borde heta "Kategori:Aktiva i Svenska kyrkan") och innehålla tydliga riktlinjer för vilka som skall få stå där och inte. Att Hanna i Skellefteå råkar vara medlem i Svenska kyrkan och gick på första adventsgudstjänst 1968, Luciatåg 1970 och julotta 1972 men aldrig satt sin fot i en kyrka annars räcker inte! J 1982 (diskussion) 17 juli 2014 kl. 15.06 (CEST)

Vissa av kategorierna finns redan och jag förutsätter att de som satts i dessa är företrädare för partiet eller som på annat sätt meddelat allmänheten om detta genom rimliga kanaler. Jag anser att företrädare för en organisation kan kategoriseras i en kategori som är knuten till organisationer. Jag tycker därför kategorin Kategori:Medlemmar av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti är väldigt mycket bättre än dit det omdirigerats som är Kategori:Svenska socialdemokrater. Faktum är att du kan vara socialdemokrat och svensk samtidigt utan att vara medlem av Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti, så den omdirigeringen bör omedelbart ändras. Men till saken hör att den som företräder eller på annat sätt offentliggjort sitt medlemskap ska kunna kategoriseras. Dessa kategorier får inte bygga på spekulation, utan måste på något sätt ha sina respektive kategoriseringar i trovärdiga källor. Samma gäller dem som tydligt offentliggjort sin ideologiska hemvist eller liknande. dnm (d | b) 17 juli 2014 kl. 18.01 (CEST)
Jag förstår poängen men faktum är att vissa av ovanstående förment irrelevanta kategoriseringars avsikt redan existerar. Islamism, sedan, är en etablerad politisk strömning som förtjänar kategorisering i likhet med källkritisk och biografiskt hänsynstagande hantering för andra politiska strömningar. Registrering av källbelagd, encyklopedisk relevant information (inklusive kategorisering enligt gängse manér) kan uttolkas som Wikipedias syfte. De flesta av ovanstående inlägg reflekterar åsikter som förmodligen skulle uppfattas som förespråkande av censur (se föregående mening) - med eller utan goda intentioner - på till exempel engelskspråkiga Wikipedia. Min gissning är att de som kommer till tals i kritik av kategorisering ovan är de som har avvikande ståndpunkt, medan de som är mer i harmoni med Wikipedia globalt är upptagna med att bidra till den spontana framväxten av redaktionellt innehåll - kategoriserat eller inte. Mvh, Triboci (diskussion) 17 juli 2014 kl. 15.51 (CEST)
Åsiktsregistrering brukar uppfattas som något mycket känsligt, och vad jag förstår är det åsiktsregistrering kategorin är avsedd att handla om. Jag tror vi kan nå ett för Wikipedia lika bra resultat med en mycket mindre kontroversiell kategorisering, nämligen att kategorisera vissa samfund och rörelser som islamistiska och kategorisera personer verksamma i dessa rörelser via rörelsen (i den mån de har en central roll i den eller rörelsen har en central roll i deras gärning). Att beskriva någon som kommunist eller konservativ kan vara mycket kontroversiellt, medan en partipolitiskt aktiv person lätt kan beskrivas som medlem av ett visst kommunistiskt eller konservativt parti. Motsvarande torde gälla islamisterna. --LPfi (diskussion) 17 juli 2014 kl. 17.48 (CEST)
Det handlar inte om åsiktsregistrering av folk som eventuellt kan kallas islamister. Det handlar om 5 personer som omtalas med följande ord (1) irakisk terrorist (det är självmordsbombaren från Drottninggatan) (2) dömd terrorist, (3) dömts som skyldig till terrorism, (4) stenat för att inte ha haft heltäckande kläder, skurit av handen på en person som anklagats för att ha stulit några hundra kronor (5) dödad i eldstrid med amerikanska styrkor. Jag kan inte se att det är kontroversiellt att kalla dessa islamistiska extremister.

+

Däremot ser jag det som olämpligt att föra dem till en kategori som också innehåller ledare för muslimska organisationer i Sverige och även mannen bakom Radio Islam, (som jag naturligtvis inte sympatiserar med). Alla 8 faller inom den ursprungliga väldokumenterade definitionen av islamist, som jag menar är olämplig att använda. På samma sätt är det olämpligt - även om det är väldefinierat och formellt korrekt - att kategorisera italiensk maffia eller irländska och baskiska terrorister som katoliker. Jag kommer nu att genomföra omkategoriseringen av islamisterna. Roufu (diskussion) 17 juli 2014 kl. 18.37 (CEST)
Kommer Roufu gå in och rensa på engelskspråkiga Wikipedia också? Längre upp i det engelskspråkiga kategoriträdet finns betydligt fler än svenska Radio Islams företrädare inlagda. Ska det också tas bort utan diskussion? Mvh, Triboci (diskussion) 17 juli 2014 kl. 20.00 (CEST)
Enwp ägnar sig åt detaljkategoriseringar av ett slag som är oss fullständigt främmande. De är långt ifrån ett föredöme i allt. Roufus kategorinamnsförslag är långt bättre. Tostarpadius (diskussion) 17 juli 2014 kl. 20.38 (CEST)
användare:Triboci, tag mina råd där uppe och läs de sidorna jag förslog. Varje språkversion är unik och har sin egen kultur. Du kan inte säga att 'den versionen gör så, så därför måste vi göra samma här...' Om det var så skulle vi tex aldrig kunnat ha botskapade artiklar eftersom tyskarna är mot det. Därför bör du istället fråga på bybrunnen hur det är här, om du nu är vanare med enwp. Adville (diskussion) 17 juli 2014 kl. 20.56 (CEST)
Löste vi inte detta förra gången i maj då samma användare gjorde samma sak? Det är inte okej att vi ska behöva diskutera samma problem kring samma användare både i april (länkat ovan), maj och nu igen i juli. Advilles råd är helt korrekt. /Hangsna (diskussion) 17 juli 2014 kl. 22.15 (CEST)
Vilken konsensus uppnåddes? Mvh, Triboci (diskussion) 17 juli 2014 kl. 23.34 (CEST)
Det verkade i den diskussionen inte vara några problem att kategorisera i kategorier efter gärningar i stil med "Personer verksamma inom ...". Några var mot kategorier efter vissa personuppgifter som religion men nog ingen var mot att kategorisera efter kön. Jag får uppfattningen att de var få och att personuppgiftskategorier bör vara ok. Oavsett det så håller jag med om att islamister är en tveksam kategori eftersom det i västvärlden antyder extremist/terrorist men likaväl borde kunna handla om människor som hör till religionen islam. För att lösa denna fråga kanske den kategorin kan döpas om? - Averater (diskussion) 18 juli 2014 kl. 09.01 (CEST)
Nej, jag kan inte se att frågan löstes förra gången. Som flera påpekat rör det sig lika lite om åsiktsregistrering av privatpersoner som själva återgivningen som sådan av encyklopediskt relevanta, biografiska artiklar på Wikipedia, inklusive politisk hemvist med källbelagd betydelse för personers gärning. Detta givet att det sker inom ramen för alla övriga konventionella hänsynstaganden vid biografiska artiklar. Hur enskilda användare personligen uppfattar politiska rörelser borde inte göra någon skillnad i det avseendet. Mvh, Triboci (diskussion) 18 juli 2014 kl. 10.56 (CEST)
"Islamist" är inte under några omständigheter en ren synonym till "muslim". Det indikerar alltid någon form av politisk tillämpning av religionen. Däremot behöver det inte syfta på en extrem variant utan kan handla om grupper som påminner om europeisk kristdemokrati. I så måtto är innebörden beroende av kontexten. Tostarpadius (diskussion) 18 juli 2014 kl. 17.21 (CEST)
Det är också min uppfattning. Jag har också tänkt på parallellen till kristdemokraterna. Problemet är att kristdemokrater lika lite som demokratiska islamister skall sättas i kategori med terrorister, vilket den gamla islamist-kategorin gjorde. Sammanblandningen är tyvärr inte begränsad till okunniga svenska wikipedianer. Läs engelska artikeln om islamism, så ser man hur olika definitioner som använts för begreeppet.
Kategorin "Personer inom islam i Sverige omfattar 25 personer, sedan extremisterna skilts ut, och är tillräcklig enligt min mening. Man skall inte överkategorisera. Ungefär hälften av de 25 skulle behöva evalueras för en ny moderat islamistkategori. Skall detta göras riktigt och inte efter infallsmetoden, behövs en del arbete.
När jag var barn på 1940-talet, kunde man tala om lappar, negrer och zigenare, och det fanns sinnessjukhus och sinnesslöanstalter. Det är ord som en gång var värdeneutrala, men som vi inte använder idag. Jag är rädd att beteckningen "svenska islamister" går samma väg. Roufu (diskussion) 18 juli 2014 kl. 20.47 (CEST)
Så vänta, va..? Ska personer som i källorna beskrivs som "terrorister" läggas i en kategori som kallas "extrema islamister"? Spetsar man till det blir Ulrike Meinhof, ryssligan eller ETA alltså kanske "extrema islamister"... Och även om man avgränsar sig till personer som beskrivs vara muslmer så har man ju fortfarande gjort en tolkning. Sålänge vi inte har någon källa på det kan de ju likaväl vara nihilistiska terrorister, eller ha ett antal andra politiska riktningar. flinga 18 juli 2014 kl. 18.36 (CEST)
Just nu pågår tydligen kategorisering av personer i olika länder, efter ursprung. Skall det vara så? Jag har inget emot en kategori om svenskamerikaner som handlar om svenskamerikanernas kultur i USA, vad de tog med sig från Sverige och så. Men vad det handlar om nu är personkategorisering. Kanske är viss skillnad på länderna i Nord-, Central- och Sydamerika och länder som Sydafrika + Australien och Nya Zeeland, där så gott som alla utom ursprungsbefolkningen kan sägas ha invandrarbakgrund. J 1982 (diskussion) 20 juli 2014 kl. 16.53 (CEST)
Kategorin Svenskamerikaner har funnits på svenska Wikipedia i över sju år utan att någon klagat. Den finns också på över tjugo andra språk. Att en sådan kategori alls skulle vara kontroversiell verkar mycket märkligt för mig. Finns det några särskilda anledningar till att kategorin bör avskaffas? Väsk 20 juli 2014 kl. 17.16 (CEST)
Nej, men likväl ifrågasätts alla möjliga befintliga och nyskapade kategorier med vad som förmodligen tyvärr skulle uppfattas som rabiata resonemang på flera andra språkversioner av Wikipedia. Mvh, Triboci (diskussion) 20 juli 2014 kl. 18.46 (CEST)
Flera utbyten av argument har skett på Bybrunnen i ämnen med mer eller mindre identisk problematik, men till synes utan att riktigt uppnå konsensus. Finns det någon lämpligare plats att diskutera frågan på, där inte diskussionen arkiveras så fort tillräckligt många för- och motargument presenterats och ämnet gått i stå? Mvh, Triboci (diskussion) 31 juli 2014 kl. 15.35 (CEST)
Ja – har nu flyttat allt ovanstående hit till Wikipediadiskussion:Kategorier. Här kan den ligga lite längre. /NH 31 juli 2014 kl. 15.46 (CEST)
Tack. Mvh, Triboci (diskussion) 31 juli 2014 kl. 15.50 (CEST)
Kanske finns det även en eller ett par relaterade men arkiverade diskussioner på Bybrunnen som vi också kan flytta hit och ha med som diskussionsbakgrund, för att undvika upprepning av gamla argument? Mvh, Triboci (diskussion) 31 juli 2014 kl. 15.52 (CEST)
Jag tycker hela "problemet" sammanfattas bra här (och det bör inte begränsas till levande). Alltså, det kan göras, när det är relevant och har med personens gärning att göra. /Hangsna (diskussion) 31 juli 2014 kl. 16.08 (CEST)
(Redigeringskrock) Tror att det räcker med att länka till dem diskussionerna och eventuellt sammanfatta de argument som framkommit där (och som inte redan framförts på annan plats, exempelvis här). Det är ytterst få som orkar läsa igenom hela textmassan ändå. Det är bättre om du, Tribboci, upphör med att skapa och fylla dessa ifrågasatta kategorier. Annars är det faktiskt risk att du blir blockerad för att trotsa det starka motståndet mot dem. --MagnusA 31 juli 2014 kl. 16.12 (CEST)
Den här, med två personer, räknas till exempel som okontroversiell: Kategori:Svenska zoroastrier? Mvh, Triboci (diskussion) 5 augusti 2014 kl. 19.21 (CEST)
Båda beskrevs i artiklarna som förgrundsgestalter, varför jag skulle se kategoriseringen som oproblematisk, men jag strök ena då källa saknats sedan 2012. --LPfi (diskussion) 5 augusti 2014 kl. 20.12 (CEST)
OK. Men kategoriseringen som sådan räknas alltjämt som okontroversiell, trots att den följer samma mall som med endast utbytta epitet räknas som kontroversiella? Mvh, Triboci (diskussion) 10 augusti 2014 kl. 16.18 (CEST)
"Personligheter inom zoroastrismen" vore ett bättre namn. Tostarpadius (diskussion) 15 augusti 2014 kl. 00.24 (CEST)
Jag har problem med ordet "personligheter" i kategorinamn. I det ligger en positiv värdering av personen. Man kan lukta lite på "Personligheter inom tysk nazism" för att inse detta. Jag menar att det bör heta "personer inom ..." oberoende av vår inställning till personen eller organisationen. Roufu (diskussion) 10 september 2014 kl. 10.58 (CEST)

Tidigare relaterade diskussioner[redigera wikitext]

Som underlag för att undvika upprepning av redan framförda argument. Lägg gärna till fler om möjligt.

Överstruken text[redigera wikitext]

Varför står detta med roboten kvar under flyttning av kategorier? Borde det inte strykas helt och meningen efter korrigeras? Tostarpadius (diskussion) 15 augusti 2014 kl. 00.15 (CEST)

Finlands kommuner[redigera wikitext]

K9re11 har påbörjat en omfattande förändring av kategoristrukturen. Modellen följer fiwp. Det är alldeles utmärkt med alla dessa underkategorier, men att huvudkategorin samtidigt tagits bort är jag klart tveksam till. Precis som motsvarande för Sverige borde den enligt min mening vara fullständig. Givetvis böjer jag mig som alltid för konsensus i annan riktning. Tostarpadius (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 16.30 (CEST)

Jag vet inte om det hör till Wikipedias standarder att ha huvudkategorin om det finns en specifikare i fråga om kommuner. Själv har jag den uppfattningen att det inte är så, men om jag har fel får man gärna lägga till huvudkategorin för min del. K9re11 (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 17.22 (CEST)
Detta hör till undantagen i fråga om dubbelkategorisering enligt min tolkning av riktlinjerna. Att lägga tillbaka det är ett avsevärt, tidskrävande arbete. Det var därför jag försökte stoppa Dig i väntan på utgången av ett samtal. Tostarpadius (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 17.37 (CEST)
Jag kan se finessen med en dubbelkategorisering i detta fall, men har svårt att se var man ska dra gränsen. Jag väljer därför att ställa mig neutral i frågan och låta dem som har mer erfarenhet avgöra diskussionen. Deryni (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 18.48 (CEST)
För en ökad förståelse av denna debatt, läs även denna debatt. --Allexim (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 19.41 (CEST)
Jag tar inte ännu ställning i sak, då jag inte satt mig in i de olika systemen. Däremot tycker jag utan vidare att en så här stor ändring först borde presenteras och diskuteras. Jag har inte lust att försöka lista ut tanken utgående från de faktiska ändringarna, och ännu mindre tycker jag folk på svenskspråkiga Wikipedia skall behöva söka efter dokumentation på finskspråkiga Wikipedia. --LPfi (diskussion) 20 augusti 2014 kl. 00.28 (CEST)
Jag har precis samma åsikt som Deryni och låter de klokare avgöra saken. K9re11 (diskussion) 20 augusti 2014 kl. 12.51 (CEST)
@Tostarpadius: Det vore bra om den fina verkstaden med Finlands kommuner kunde få fortsätta. Men vad krävs? Att fler uttalar sig? Eller kan vi utifrån ovanstående låta jobbet återupptas med tillägget att det här ska vara frågan om dubbla kategorier!? Deryni (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 06.01 (CEST)
Ja, absolut inte mig emot! Om en bot dessutom kunde återinföra kategorin där den tagits bort utan att avlägsna de nya vore det ännu bättre. Tostarpadius (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 06.09 (CEST)
@K9re11: Klartecken för fortsatt verkstad från oss som diskuterat. Ser verkligen fram emot en heltäckande kategorisering av Finlands kommuner - och även bot-arbetet som Tostarpadius föreslår ... Deryni (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 14.17 (CEST)
Den allmänna åsikten tycks vara att alla Finlands kommuner skall ha kategorin Finlands kommuner, men inget har skett med den saken, bara två kommuner har den kategorin. Om det nu är klart att kategorin skall finnas kan jag gärna börja arbeta med saken. K9re11 (diskussion) 8 januari 2015 kl. 17.13 (CET)

Kategorisera namn efter nationalitet/språk[redigera wikitext]

I kategorierna Kategori:Mansnamn och Kategori:Kvinnonamn finns underkategorier med Svenska mansnamn och liknande. (Det är oklart om kategorierna är uppdelade efter nationalitet eller språk.) Som jag ser det är det inte möjligt att kategorisera olika namn som tillhörande ett visst språk eller nation. Samma namn används i länder och i flera språk och definitionen av vad om är ett svenskt namn är oklar. Jag har svårt att tänka mig att det finns källor för uppdelningen i underkategorier, så indelningen verkar dessutom egenforskning. Jag tycker nog att de namn som ligger i underkategorierna ska flyttas upp ett steg och underkategorierna raderas. Sjö (diskussion) 4 oktober 2014 kl. 11.41 (CEST)

Standardiserad kategorisering för geografiska områden (främst i Sverige)[redigera wikitext]

Jag har märkt en viss oenighet vad gäller hur man kategoriserar främst naturrelaterade artiklar geografiskt, och undrar om det finns någon gällande riktlinjer för dessa kategorier?

Som exempel:

  • Artikeln Ambogölen är kategoriserad som en insjö i Småland och en insjö i Jönköpings kommun, där Jönköpings kommun helt omfattas av Småland. Vid ett snabbt stickprov av diverse Nasko.bot-genererade Abborrtjärnar, verkar det som att de flesta sjöar här är kategoriserade både efter landskap och efter officiell politiskt administrativ indelning (Kommun/Län).

Min fråga är alltså, helt enkelt, bör sjöar, berg, mossar och skogar kategoriseras främst efter län->kommun eller efter landskap? Eller möjligtvis efter båda? Hälsningar Moralist (diskussion) 14 oktober 2014 kl. 11.33 (CEST)

Specialtecken[redigera wikitext]

Det har aldrig uppnåtts konsensus för att standardsorteringen bör innehålla dylika. Även om det numera är möjligt kan jag inte se att det är lämpligt. Risken finns att det blir fel. Därför bör vi avstå. Tostarpadius (diskussion) 5 december 2014 kl. 17.55 (CET)

Åtminstone å, ä och ö bör bibehållas. De uppfattas ju inte som specialtecken på svenska (och sorterades faktiskt rätt), men hör till tecken som man inte kan lita på utan språkstöd, som nu införts. Tecken med accent kan väl alltid ersättas med grundtecknet utan problem (accenter påverkar sorteringsordningen bara då inga andra skillnader finns). Bokstäver som inte förekommer i svenskan (ø, ŋ, ð etc.) bör antingen bibehållas så att programvaran sköter sorteringen eller ersättas med rätt svenska bokstäver. Jag undrar om de som sysslar med standardsortering har koll på alla tecken i den sistnämnda kategorin. --LPfi (diskussion) 6 december 2014 kl. 10.17 (CET)
De tecken som sorteras fel är så ovanliga att det är större risk att det blir fel av andra anledningar som stvfel, fel namnordning i asiatiska språk, m.m. Alla diakritiska tecken som används normalt i svenska (´, `, ¨) och de allra flesta som kan förekomma i utländska namn i svensk text sorteras rätt. Det är några få sällan använda diakritiska tecken och en del separata bokstäver som inte sorteras rätt. Håller med om LPfis fundering om hur många användare som har koll på de bokstäverna (notera att exemplen ø och ð sorteras rätt, men ŋ blir nog fel). En fördel med att använda specialtecknen är att man kan se vilka som blir fel och låta utvecklarna rätta dem i programvaran. 90.227.135.41 6 december 2014 kl. 12.58 (CET)

Pipe-stora omega?[redigera wikitext]

Rubrik flyttad från Användardiskussion:90.227.135.41 -- Innocent bystander (diskussion) 27 januari 2015 kl. 08.52 (CET)

Hej,

Det är möjligt att jag skulle kunna läsa mig till detta i Mediawikis dokumentation, men jag tänkte att det var snabbare att fråga direkt istället.

Vad åstadkommer det pipe-stora omega du lägger till i den här redigeringen?

- Tournesol (diskussion) 1 januari 2015 kl. 13.17 (CET)

För att sortera mallar (och annat metamaterial) sist i artikelkategorier. Tyckte omega kunde vara bra tecken för det men det kanske finns något bättre. Förut var det ganska vanligt att använda långt tankstreck till det, men sedan sorteringsordningen ändrades hamnar det före alla latinska bokstäver. 90.227.135.41 1 januari 2015 kl. 13.22 (CET)
OK, tack! - Tournesol (diskussion) 1 januari 2015 kl. 13.25 (CET)
Jag rullade precis tillbaka en sådan redigering, men ser här att jag kanske var lite snabb med att tolka den som som klotter. Jag har dock inte sett mallar sorteras under omega-tecken förut, finns det någon diskussion om denna typ av ändring? Om effekten är att mallarna hamnar sist i kategorier blir det väl så att de i kategorier med många artiklar behövs ett par extra "klick" för att hitta dem om man går kategorivägen? Personligen kan tycka att det verkar praktiskt att hitta relevanta mallar i början på en sådan kategori. Höstblomma (diskussion) 24 januari 2015 kl. 13.17 (CET)
Mallar brukar nog sorteras sist i kategorierna, men frågan är varför vi har mallar i artikelkategorier överhuvudtaget? -- Innocent bystander (diskussion) 24 januari 2015 kl. 13.24 (CET)
En bra fråga.. :) Kanske ser det lite olika ut, beroende på vad de mest aktiva inom ett ämne föredragit. De viktiga djurmallarna som taxobox etc ligger inte i artikelkategorier. I kategorin djur sorteras nog projektsidor och stubkategorier etc med steck. Jag tycker inte att göra om sorteringen med omega-tecken är så behövligt, inte ens om sorteringsordningen för långt tankestreck nu skulle ha ändrats (?). Om den ändrats märkte jag inte när det hände och vet inte heller varför? Höstblomma (diskussion) 24 januari 2015 kl. 13.46 (CET)
Det har skett flera ändringar med sorteringen i kategorier, så exakt när stort tankstreck ändrade ordning vet inte jag heller. Utvecklarna har ju sällan särskilt bra koll på hur deras programvara används, så jag är inte förvånad alls att sådana ändringar görs utan att vi bett om det. Om det ska fortsätta sorteras sist, är väl "Stort omega" en god lösning, men helst vill jag slippa mallar i artikelkategorier. Egentligen vill jag inte se stubkategorier där heller, men det är nog svårare att få igenom. Jag är ju ingen vän av stubmallning öht. -- Innocent bystander (diskussion) 24 januari 2015 kl. 14.10 (CET)
Det ändrades när ÅÄÖ och accenter började sorteras rätt. Den gamla ordningen följde teckenkoderna i Unicode (Ä 196, Å 197, Ö 214, — 8212). Den nya ordningen sorterar tankstreck (och många/alla? andra skiljetecknen) före bokstäver. Den exakta nya ordningen tror jag kommer från http://site.icu-project.org/ och är inte något som våra utvecklare själva skapat eller gjort ändringar i.
Jag tar gärna bort mallar ur artikelkategorier. Men de brukar förr eller senare hamna där igen. Om mallar, stubbkategorier och annat metamaterial ska finnas i artikelkategorierna tycker jag absolut det ska sorteras sist. Tydligast tycker jag det är att korta stubbar inte är det första en läsare söker efter i en kategori. 90.227.135.41 25 januari 2015 kl. 10.30 (CET)
Det kanske finns någon gammal diskussion om att använda tankstreck för stt sortera sist. Att det inte längre fungerar har jag inte sett någon diskussion om, utan jag har själv börjat testa lite med grekiska bokstäver. (Jag har t.ex. sorterat några mallar under stora my, men det var nog mindre lyckat eftersom det ser ut som en felplacerad M-rubrik sist i kategorin.) 90.227.135.41 25 januari 2015 kl. 10.45 (CET)
Det där med tankstreck är nog så gammalt att vi får fråga någon i 10-taggarklubben med rainman-minne för att hitta. Att det varit praxis länge råder det dock ingen tvekan om.
Och jag minns inte att någon har tagit upp diskussionen om saken förrän nu, även om jag sett lite olika lösningar, tex ditt stora my har jag nog sett, men fram tills nu inte engagerat mig. -- Innocent bystander (diskussion) 25 januari 2015 kl. 10.54 (CET)
Tar man exemplet med djurartiklar finns det numera tusentals artiklar i vissa kategorier, t.ex kategori skalbaggar med över 30 000 sidor. Före robotiden (i en annan tidsålder känns det som..) var det nog mycket sällsynt med så stora kategorier. Jag tänker att eventuellt metamaterial då lika gärna skulle kunna sorteras så att det kommer på första "kategorisidan", för om det sorteras så det kommer på sista kategorisidan får man klicka kanske 5-10 gånger för att hitta det om man går kategorivägen. Att istället för långt tankestreck använda grekiska bokstäver, är det ditt egna sätt (ipnr 90.227.135.41) eller har fler användare tyckt att det är ett bra sätt att sortera? Jag tycker nog man helst ska ta upp en genomgående ändring som man avser göra, även om den ganska liten, med gemenskapen på något sätt. Annars är det risk att andra kommer att göra om igen när de inte förstår ändringen, t.ex i det här fallet ändra tillbaka till det steck som varit praxis. Höstblomma (diskussion) 25 januari 2015 kl. 13.17 (CET)
Noterar att Fluffbot (Pingar Fluff) nu håller på att ändra sorteringen i kategorier från Långt tankstreck till Stort omega. Om Fluff har läst den här disken eller inte vet jag dock inte. Om hn hittar sortering med stort my kan hn kanske ändra de också? -- Innocent bystander (diskussion) 26 januari 2015 kl. 15.32 (CET)
Wikipediadiskussion:Kategorier/Arkiv 2013#V och W, K och Q diskuterades behovet av en ny sorteringsnyckel lite i förbigående. Robotändringarna kördes igång efter Wikipedia:Robothjälp#Sortera metamaterial sist i ämneskategorier. Jag trodde inte att mer diskussion behövdes eftersom det bara rörde sig om att återställa den tidigare sorteringsordningen, men det var möjligen förhastat. //Essin (diskussion) 26 januari 2015 kl. 17.12 (CET)
Jag skulle inte påstå att återinföra något som utvecklarna strulat till är att "förhasta sig". Kommer vi fram till att de ska flyttas fram till början av kategorin istället så är det lättare gjort efter att Fluffbot gjort sin körning. Diskussionen om sorteringen kanske kan flyttas till Wikipediadiskussion:Kategorier. -- Innocent bystander (diskussion) 26 januari 2015 kl. 17.24 (CET)
Innocent bystander: Finns 86 sidor med stora my som sorteringsnyckel, sorterar in dem under Ω också. /Fluff?Fluff! 26 januari 2015 kl. 19.51 (CET)

Anledningen till att Kategori:Förgreningssidor inte märkts med {{Storkategori}}?[redigera wikitext]

Det ligger 33 333 sidor där. Castorius (diskussion) 27 april 2015 kl. 14.26 (CEST)

{{Storkategori}}
Vad är poängen med att sortera innehållet i den kategorin i underkategorier? -- Innocent bystander (diskussion) 27 april 2015 kl. 15.15 (CEST)

"Kategorier namngivna efter"[redigera wikitext]

Det finns en mängd metakategorier av typen "Kategorier namngivna efter", se Kategorier namngivna efter personer; i huvudsak gäller detta för personer (motsvarande finns t.ex. inte för städer eller länder). För mig är det oklart vad nyttan med dessa skall vara. Vad jag ser har frågan endast tagits upp en gång tidigare, under Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2011/November#Kategorier_namngivna_efter...., och då var många kritiska till dem. Diskussionen övergick dock snabbt till att handla om diverse småkategorier som skapades (inte nödvändigtvis enligt detta mönster), och nådde ingen slutsats. Därför undrar jag igen: finns det någon praktisk nytta med denna separatkategorisering? Vore det inte enklare att istället för att Kategori:Evert Taube ligger i Kategori:Kategorier namngivna efter svenska musiker bara lägga den i Kategori:svenska musiker? Som sagt finns sådana extrakategorier främst för personer och band. De finns heller inte beskrivna i någon riktlinje, vad jag kan se.

andejons (diskussion) 7 januari 2016 kl. 15.17 (CET)

Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2009/Februari#Kategorier namngivna efter... finns också. Tycker det blir problem om personkategorier ersätter personartiklar i kategorier, så att personer med egen kategori hamnar i en lista som underkategorier till (t.ex.) Kategori:Svenska musiker medan personer utan kategori hamnar i en annan lista som sidor i samma kategori. Om personer med kategori får ligga både som sida och som underkategori tycker jag det är OK. Men då brukar artikeln tas bort från därifrån eftersom det bryter mot regeln om "överkategorisering". F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 7 januari 2016 kl. 20.21 (CET)
Samma problem gäller i princip alla artiklar som har en egen kategori (fast det är förvisso vanligare för människor än för många andra områden att vissa har kategorier medan andra inte har det). Dubbelkategorisering går dock bra för t.ex. städer och djurarter, så jag ser inte varför det inte skulle gå för människor också, om det görs i rimlig omfattning. Normalt borde artikeln kategoriseras, och kategorin bara när det är kategorier som är centralt för personens gärning (så t.ex. Olof Palme skulle behålla nuvarande kategorier, medan kategorin kanske bara skulle ligga i kategori:Svenska socialdemokrater och kategori:Sveriges statsministrar).
andejons (diskussion) 7 januari 2016 kl. 22.54 (CET)
Det vore mycket olyckligt om dessa överkategorier försvunne. De ger en betydande överskådlighet och har dessutom interwiki. Tostarpadius (diskussion) 8 januari 2016 kl. 00.55 (CET)

Elinneas argumentation, som tilläts avsluta samtalet på Bybrunnen 2011, håller ännu. Det finns goda skäl till att det står oemotsagt. Tostarpadius (diskussion) 8 januari 2016 kl. 01.00 (CET)

Hur många gör sådana sökningar? Gör verkligen det att det som nu finns en extra mellankategori verkligen så stor skillnad? Varför är det argumentet relevant för personer men inte andra företeelser? Är kategorierna till för skribenter eller läsare? Att kategorier har interwiki tycker jag inte är ett speciellt starkt argument, speciellt inte när det som här handlar om rena metakategorier.
andejons (diskussion) 8 januari 2016 kl. 08.49 (CET)

Bevakning av kategorisidor[redigera wikitext]

Finns det någon funktion som gör att man kan bevaka vilka artiklar som läggs till eller tas bort från en viss kategori, alltså inte bara vad som skrivs på själva kategorisidan?--Chandra Varena (diskussion) 30 januari 2016 kl. 12.15 (CET)

Chandra Varena: Ja. Det är nytt. På svenskspråkiga Wikipedia har det tagits upp på Wikipedia:Bybrunnen#Kategoriändringar. m:Tech/News/2016/04 är det tekniska nyhetsbrevet där detta nämns, mw:Manual:CategoryMembershipChanges är den tekniska dokumentationen och phab:T9148 är uppdraget på Phabricator för utvecklarna. Nirmos (diskussion) 30 januari 2016 kl. 12.35 (CET)

Klimatskeptiker[redigera wikitext]

Jag ifrågasätter kategorin Kategori:Klimatskeptiker som varande alltför trubbig. I dagsläget används den för ett fåtal biografiska artiklar, där vissa är kunniga forskare som ifrågasätter vissa av IPCC:s slutsatser, medan några är personer som kanske har trampat ner i konspirationsträsket. Kategorin slår blint och klumpar ihop på ett ospecifikt sätt. Tacksam för synpunkter på detta. Anhn (diskussion) 4 december 2017 kl. 19.23 (CET)

kategorier är i sig inte vetenskapliga utan mest att se som hjälp vid sökning. Tycker du kategorin helt skall försvinna eller bör den enligt dig ersättas av andra?Yger (diskussion) 4 december 2017 kl. 19.30 (CET)
Dessa kunniga forskare ifrågasätter inte bara IPCC utan hela den extremt, extremt, väletablerade och underbyggda vetenskapen om att människan ligger bakom klimatförändringarna. Kategorin är inte trubbig och ska naturligtvis ligga kvar. Den finns på flera andra Wikipedior med massvis med artiklar. Bara för att vår kategori ännu inte fyllts med lika mycket är inget skäl till radering. Det är dock ett problem att vår kategori inte utvecklats lika väl innehållsmässigt som andra språkversioner. Det finns artiklar som bör kategoriseras i den.
Tillägg: Jag noterar att jag sökte på klimatskepticism (klimatskeptiker finns inte på flera Wikipedior förutom spanskspråkiga). Det går ju att föra över artiklarna till den kategorin istället, men det är olyckligt att blanda olika typer av artiklar av det slaget. Det är bra att den är en underkategori till klimatskepticism. dnm (d | b) 4 december 2017 kl. 19.39 (CET)
Dnm (som har skapat kategorin 2011-10-05) anger ovan sin tolkning att kategorin ska användas för forskare som "ifrågasätter ... hela den extremt, extremt, väletablerade och underbyggda vetenskapen ...", avsikten är därmed klargjord - att skapa ett pejorativ att märka ut de som har ett "oacceptabelt ifrågasättande". Bland de som märkts ut finns en blandning av sådana som vetenskapligt kritiserat delmoment i klimatvetenskapen, till andra som gått ut till allmänheten på ett mer agiterande och vilseledande sätt. Jag tycker kategorin kanske kan vara lämplig för Peter Stilbs som offensivt och offentligt har ifrågasatt och även misstänkliggjort klimatforskning, och offentligt blivit kritiserad för detta (se sista raderna i Stilbs wiki-artikel, kritik av Olle Häggström), medan jag tycker kategorin är olämplig för en sådan som Anders Stigebrandt. Sen tycker jag överhuvudtaget att kategorin är laddad, och därmed tveksam av den hänsyn wiki ska ta till "levande personer". Några av de så förhatliga klimatskeptikerna är nog stolta över titeln för att de "vågar stå upp för sanningen", medan andra som intresserat sig för klimatdebatten tycker det är en obehaglig "stämpel i pannan". Kategorier ska ju, som Yger skrev ovan, vara en hjälp vid sökning, men blir i detta fall en del av värdering och agitation Anhn (diskussion) 5 december 2017 kl. 12.43 (CET)
Du läser in alldeles för mycket bakom syftet med att skapa kategorin, Anhn. Jag skrev den kommentaren som en kommentar på det du skrev. Syftet med kategorin är att kategorisera något som faktiskt existerar. Exempelvis inom politiken är det vanligt med detta, i synnerhet i USA. Om klimatskepticism finns så finns även klimatskeptiker. Dessa kategorier är helt beroende av varandra och att försöka påstå att en kategori inte ska finnas bara för att den kan uppfattas om pejorativ anser jag inte håller. Jag ser kategorin som deskriptiv för en uppfattning om eller inom vetenskaplig forskning. Det är inte vår sak att påskina att människor intagit positionen att människan inte ligger bakom klimatförändringarna inte har dessa åsikter och för beskrivningen finns ett eller ett par etablerat begrepp: Klimatskeptiker och klimatförnekare. dnm (d | b) 5 december 2017 kl. 16.13 (CET)
Om en perosn själv kallar sig klimatskeptiker, eller i en skrift klassas som klimatskeptiker, så är det av intresse kunna hitte de personerna, och det ger en sådan här kategori möjlighet till. Att de ligger i kategorin behöver inte innebära att de i en vetenskaplig test klassas som klimatskeptiker, och det är heller in~te självklart att deras artikler inleder med "x är en klimatskeptiker". Det är det jag menar med sökindex, det är inte lika "viktigt" eller "noggrannt" som det som står i själva artikeln.Yger (diskussion) 5 december 2017 kl. 16.22 (CET)
Jag accepterar kategorin, men tycker den ska användas försiktigt för personer som t.ex. återkommande skriver inlägg på Stockholmsinitativet/klimatupplysningen eller på andra sätt utmärker sig i debatten. Jag har redan exemplifierat ovan med 2 personer där jag tycker kategorin passar för den ene, men inte för den andre. Anhn (diskussion) 5 december 2017 kl. 16.51 (CET)
Jag anser att kategorin är problematisk. Som Ahnh skriver inledningsvis (mina kursiveringar): "Vissa är kunniga forskare som ifrågasätter vissa av IPCC:s slutsatser, medan några är personer som kanske har trampat ner i konspirationsträsket." Med ett idéhistoriskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv skulle jag vilja säga att inga vetenskapliga sanningar är eviga och att det är forskares uppgift att ständigt pröva om det vi tror att vi vet verkligen stämmer. Notera att detta handlar om seriöst vetenskapligt arbete och inte att som konspirationsteoretiker kategoriskt avfärda allt. Jag anser att forskare som i sitt vetenskapliga arbete utmanar den för tillfället rådande vetenskapliga konsensus inte hör hemma i den här kategorin. De som själva kallar sig klimatskeptiker eller klimatförnekare eller de som i sin opinionsbildning kategoriskt och osakligt har avfärdat klimatforskningen kan förstås placeras i kategorin, men att sätta den stämpeln på någon som inte själv kallar sig det och som argumenterar vetenskapligt - är inte det originalforskning? Måste inte samma krav gälla för kategorisering som i övrigt på Wikipedia, att man inte själv får analysera? Därtill kommer den hänsyn som Wikipedia ska ta till levande personer. Qvistsjö (diskussion) 5 januari 2018 kl. 15.22 (CET)

Förslag på några nya kategorier[redigera wikitext]

Jag har förslag på några nya kategorier och tar gärna emot synpunkter på om de är lämpliga, och hur de i så fall bör implementeras. Jag tar också emot synpunkter om denna tråd borde initeras någon annanstans, t.ex. i diskussionssida mer "i närheten" av de närliggande kategorierna. Dock såg denna diskussionssida inte så nedlastad ut så jag kör på här.

/ Kategoriska hälsningar Anhn (diskussion) 27 september 2019 kl. 06.46 (CEST)

Det är nog inget som behöver diskuteras. Finns det artiklar att fylla kategorierna med är det bara att skapa dem. /Ascilto (diskussion) 27 september 2019 kl. 11.23 (CEST)