Levercancer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Levercancer finns i fyra olika former:

riskfaktorer för hepatocellulär cancer: levercirrhos, kronisk hepatit-B eller C-infektion, hemokromatos, aflatoxiner, Thorothrast (röntgenkontrastmedel som användes tidigare)

  • kolangiocellulär cancer
  • blandad form av de två ovanstående
  • metastaserande tumörer, ofta från magtarmkanalen (90% är metastaser av en kolorektal cancer)

I Sverige är metastaserande sekundärcancer den helt dominerande formen av tumörsjukdom i levern.

Symtombild[redigera | redigera wikitext]

Trötthet, aptitlöshet och viktminskning är vanligt. Ascites, ansamling av vätska i buken, förekommer. Om leverfunktionen är mycket allvarligt nedsatt förekommer hepatitsymptom, som gulaktig hy och klåda.

Diagnostik[redigera | redigera wikitext]

Datortomografi, magnetresonanstomografi och ultraljud av levern med samtidig biopsi görs. Kliniskt har påvisats att cancerspridning genom stickkanalerna är vanligt förekommande, varför det idag bör ifrågasättas om inte biopsin bör ske vid kirurgiskt ingrepp under narkos. Alfafetoprotein är ett protein som är kraftigt förhöjt vid hepatocellulär cancer. Detta är en så kallad tumörmarkör.

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Om tumörcellerna i levern inte kan avlägsnas med ett kirurgiskt ingrepp är den treåriga överlevnaden nära försumbar. Vid medicinsk behandling av sjukdomen är då överlevnaden i genomsnitt ungefär ett halvår från diagnosen. Behandlingen består då i huvudsak i cytostatika och palliativ vård.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]