Wikipedia:Intressekonflikter

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Uppslagsordet ”WP:Jäv” leder hit. För jäv inom den interna Wikipediaadminstrationen, se Wikipedia:Administrativt jäv.
Riktlinjer Black check.svg

Intressekonflikt ("IK") är jävssituationer som kan uppstå på Wikipedia när en användare skriver om ett till sig själv närstående ämne – exempelvis om sig själv, om sin musikgrupp, organisation eller arbetsgivare, om produkter man säljer, om släktingar och vänner eller om en politisk uppfattning eller livsåskådning. Artikeln riskerar då att få problem med neutral synvinkel, relevans, verifierbarhet och trovärdighet.

Råd till användare med intressekonflikt[redigera | redigera wikitext]

Användare som avser att skriva om ett ämne som denne har ett personligt intresse i rekommenderas att noggrant överväga andra alternativ, såsom att skriva förslag till ändringar på artikelns diskussionssida eller på annat sätt be erfarna Wikipediaanvändare om hjälp. Viktigt är då att vara uppriktig med sin intressekonflikt, exempelvis genom att presentera sig på artikelns diskussionssida eller sin egen användarsida.

Det finns emellertid inget absolut förbud mot att skriva om ämnen man har personligt intresse i, så länge som man har goda avsikter och man visar att man kan förhålla sig neutral till ämnet. Till skillnad från andra användare uppmanas den som ändå väljer att skriva med intressekonflikt inte att vara djärv, utan att vara försiktig. Rättning av språkfel, tillhandahållande av trovärdiga källor, icke-kontroversiella rättelser av faktauppgifter och uppladdning av fria bilder är sådant som i allmänhet uppskattas trots intressekonflikt.

Man bör vara särskilt noga med att källbelägga de uppgifter man lägger till, och att motivera sina redigeringar i redigeringskommentaren eller på diskussionssidan. Man bör vara lyhörd för andra användares synpunkter och tillsägelser, och vid behov rådfråga dem.

Tydliggör dina avsikter[redigera | redigera wikitext]

Användare på Wikipedia har rätt att vara anonyma, men för att undvika bortkastat arbete, så uppmanas skribenter med potentiella intressekonflikter att beskriva sin roll och sina goda avsikter på sin användarsida, då det brukar leda till ett mindre konfliktfyllt mottagande av Wikipedia-gemenskapen och ofta även till hjälp och engagemang från andra bidragsgivare med att förklara riktlinjer och justera eventuella brister i bidragen.

Läs på i förväg[redigera | redigera wikitext]

Användare med intressekonflikter uppmanas även att vara extra noggranna med att studera Wikipedias policy och riktlinjer för att undvika att lägga tid på bidrag som inte kommer att accepteras. Det finns även ett antal ämnesguider med sammanfattningar av särskilda stilråd för olika ämnesområden.

En bra plats att börja på är introduktionen.

Be om hjälp[redigera | redigera wikitext]

Ett alternativ för användare med intressekonflikter är att be andra om hjälp med att skriva, istället för att skriva själv. Ett sätt är att hänvisa andra användare till bra källor inom det egna ämnesområdet. Ett annat sätt är att skriva ett utkast till ny text på sin användarsida (med länk från lämplig diskussionssida) eller på ämnets diskussionssida.

Konsekvenser av intressekonflikter[redigera | redigera wikitext]

Användare med intressekonflikt gör ofta redigeringar som strider mot Wikipedias riktlinjer, därför att man sätter sina lojalitetsband och ekonomiska eller andra personliga intressen före Wikipedias kvalitet. Typiska exempel är då användare, ofta enfrågeanvändare och nybörjare, som lägger in reklamlänkar, censurerar bort källbelagd kritik och ofördelaktiga uppgifter, framställer en konkurrent i negativ dager, gör ordval som kan uppfattas som reklam, lobbyism och propaganda, använder värdeomdömen såsom förskönande adjektiv, eller genom selektiv presentation ger otillbörlig vikt åt sitt eget perspektiv på ämnet (så kallad POV-pushning) eller åt en fråga man har personligt intresse i. Personer med en stark känslomässig koppling till ämnet kan lätt bli inblandade i konflikter och kan ge sig in i redigeringskrig när deras redigeringar återställs.

En person som till följd av intressekonflikt gjort sig skyldig till ovanstående typ av olämpliga redigeringar tappar ofta Wikipediagemenskapens förtroende, vilket gör det svårare att få genomslag för de ändringar man vill föra in, och personens redigeringar återställs ofta. Om personen trots tillsägelse fortsätter med sina redigeringar är det inte ovanligt att kontot eller IP-adressen blockeras en tid.

I media har Wikipedias tillförlitlighet vid ett flertal tillfällen ifrågasatts med hänvisning till att datorprogrammet WikiScanner har avslöjat att olämpliga redigeringar har gjorts av oinloggade användare med intressekonflikter. Exempelvis har personer raderat kritik av myndigheter eller företag från IP-adresser som tillhör organisationen, och osaklig kritik har lagts in i artiklar om riksdagspolitiker från datorer i riksdagshuset. På samma sätt har Wikipedia ifrågasatts när det har framkommit att ett företag i hemlighet har erbjudit en erfaren Wikipediaanvändare betalning för att föra fram företagets syn på ett visst ämne (se Microsoft-Redcliffincidenten). Emellertid innebär så kallade Wikipedian in Residence-projekt att en erfaren Wikipedian hjälper en särskild organisation med deras Wikipediaarbete, ofta mot betalning av organisationen, och beskrivs ofta som goda exempel på samverkan som sällan ifrågasätts, därför att den erfarna Wikipediaanvändaren undviker direkta redigeringar i intressekonflikt och är öppen med sitt engagemang.

Som framgår ovan finns det idag inget absolut förbud mot att personer med intressekonflikt redigerar. Å ena sidan har användare med intressekonflikt ofta god kunskap om ämnet. De gör många rättelser av faktafel och andra värdefulla bidrag till Wikipedia. Det är å andra sidan viktigt att den som är i eventuell intressekonflikt är beredd på att bli särskilt hårt granskad och inser risken att bli misstänkliggjord om man redigerar oförsiktigt.

Särskilt utsatta ämnesområden[redigera | redigera wikitext]

Intressekonflikter är mer vanliga inom vissa ämnesområden. Några vanliga exempel:

Hantering av intressekonflikter[redigera | redigera wikitext]

Resultaten av en misstänkt intressekonflikt granskas mer noggrant än andra bidrag, och bedöms utifrån Wikipedias normala policyer och kvalitetskrav, det vill säga neutralitet, verifierbarhet, stilistik, fluff och så vidare. Misstänkta intressekonflikter leder i regel även till högre krav på källhänvisningar.

Bevisbördan vid ifrågasatt neutralitet eller verifierbarhet ligger i regel på bidragsgivaren. Det vill säga att om ett krav uppkommer om en källa (eller en bättre källa) för någon faktauppgift, så kan uppgiften komma att raderas om källhänvisningen inte åtgärdas.

Redigeringarna kan ha skett med goda avsikter, och användare som kontrollerar intressekonflikter bör som alltid följa Wikipedias etikett.

I mån av tid så är det ofta önskvärt att – om ämnet är relevant – själv förbättra texter eller föreslå förbättringar, hellre än att radera. Material som står i strid mot policy och riktlinjer kan dock alltid raderas eller återställas.

Användare som konsekvent redigerar i artiklar med intressekonflikt utan lyhördhet för andras syn kan varnas och därefter blockeras.

Huruvida intressekonflikt i sig bör kunna utgöra grund för radering av en artikel är omstritt.

Emotionellt motiverade intressekonflikter[redigera | redigera wikitext]

De viktigaste och mest omfattande Wikipediaredigeringarna sker oftast i ämnen som användaren är intresserad av och extra kunnig i. När detta personliga intresse övergår i starkt personligt engagemang finns det risk att det övergår i en emotionellt motiverad intressekonflikt. Den som har investerat mycket tid i att bidra till en artikel kan tycka sig äga artikeln, och kan på grund av prestige ha svårt att acceptera andra synsätt på hur artikeln ska utformas.

I dessa fall är det viktigt att användaren inser problemet för att inte reagera för personligt eller känslosamt när andra, som också vill åstadkomma en bra encyklopedi, har synpunkter på innehållet. Om det då uppstår många konflikter och man trots tillsägelser bryter mot Wikipedias riktlinjer är det bättre undvika redigeringar inom detta ämne för en tid, och överlämna till andra att lösa konflikten och skapa en bra neutral Wikipedia-artikel. Istället kan man engagera sig i något annat ämne tills vidare. Också i fall där det är frågan om uppenbara fel och man bedömer att man klarar att skriva neutralt kan det vara bra att använda denna metod, eftersom man kan ha tappat trovärdighet, och det finns risk att redigeringarna urartar till redigeringskrig. Vid behov kan man söka hjälp av neutrala tredje parter.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]