7 World Trade Center

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Gamla WTC 7 sett från observationsdäcket på WTC 2 (World Trade Centers södra torn), ovanifrån hade gamla WTC 7 formen av en parallelltrapets.

7 World Trade Center eller bara 7 WTC, WTC 7 eller Salomon Brothers Building, var från början den sjunde kontorsbyggnaden i World Trade Center-komplexet i New York, USA. Den bestod av ett 47 våningar, 190 meter högt och 47 meter brett hus med fasad av röd granit. Denna byggnad byggdes på uppdrag av Larry Silverstein och började byggas 1983 och stod klar 1987. Byggnaden skadades svårt av det norra tornets fall under 11 september-attackerna och kollapsade senare under dagen, enligt den officiella rapporten på grund av skadade pelare och kraftig överhettning efter en brand som pågått i flera timmar.

WTC 7 var uppbyggd på samma sätt som tvillingtornen med en central stomme av vertikala balkar och en perifer "kolonnad" (rad av vertikala strukturella balkar)[1] och öppna golvytor däremellan. Den stod även rakt ovanför ett tunnelbanespår. Enligt vissa forskare skadades dessa balkar undertill[källa behövs], samt stora delar av södra fasaden efter norra tornets kollaps klockan 10.28 lokal tid, och efter att det hade brunnit i cirka sju timmar rasade det vid 17:20 lokal tid. Kollapsen började nerifrån istället för som på tvillingtornen längre upp, kombinerat med dess lägre höjd så gjorde det att byggnaden rasade snabbare på endast sex sekunder.

Konspirationsteorier[redigera | redigera wikitext]

Kollapsen av tornet skedde med en sådan precision att vissa anser att det omöjligt kan vara begått av terrorister. Tornet imploderade och föll helt vertikalt utan att i någon större omfattning skada intilliggande byggnader.[källa behövs] Även punkten om att kollapsen skedde med en sådan hastighet att det nästan motsvarade fritt fall, vilket av vissa anses vara en omöjlighet utan hjälp av professionell sprängningshjälp, skulle enligt konspirationsteorierna tyda på att det var ett jobb utfört av specialister från amerikanska staten. Vissa menar också att det finns många frågetecken runt frågan om huruvida det är möjligt att en byggnad av denna storlek kan kollapsa av bränder och skadorna från kollapserna av tvillingtornen.

Kritiker av dessa konspirationsteorier pekar på att rivningssprängningar i hus av den här storleken behöver veckor eller rentav månader för att praktiskt förberedas och att det inte finns några möjligheter att göra sådana förberedelser oupptäckt i en byggnad som ska sprängas. Likaså skulle en rivningssprängning resulterat i att fönstren i WTC 7 ha splittrats samt producerat en ljudsmäll på mellan 130 och 140 decibel, varav inget av dessa har registrerats.[2] Att WTC 7 kollapsade rakt ner är heller inte underligt i och med att huskroppen är ihålig, det krävs kortare och mer massiva konstruktioner för att ett kollapsförlopp ska resultera i en tippning åt något håll.[3]

Nya 7 World Trade Center[redigera | redigera wikitext]

Nya 7 World Trade Center som stod färdigt 2006, ovanifrån har byggnaden formen av ett parallellogram.

Den 7 maj 2002, direkt efter att uppröjningen av rasmassorna från det tidigare komplexet var klart, så påbörjades byggandet av nya 7 World Trade Center också på uppdrag av Larry Silverstein på samma plats som den gamla byggnaden låg. Denna byggnad blev smalare och högre än den gamla med sina 226 meters höjd och 52 våningar. Fasaden gjordes i glas. Att den blev smalare var bland annat för att man ville förlänga Greenwich Street förbi World Trade Center.

Denna byggnad stod klar under 2006 som den första byggnaden i det nya World Trade Center och fungerar liksom den tidigare byggnaden som kontorsbyggnad i området.

Stommen i byggnaden är gjord med stål och kraftig betong för att öka byggnadens stabilitet vid eventuella bränder eller explosioner, de andra byggnaderna i det nya komplexet kommer att ha samma typ av konstruktion. De gamla byggnaderna hade endast stål och gipsväggar i stommen. 7 WTC var nedre Manhattans högsta byggnad från 2006-2011One World Trade Center blev högre.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ The Conspiracy Files av BBC
  2. ^ NIST, Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7, Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster
  3. ^ Implosion World, A Critical Analysis of the collapse of wtc towers 1, 2 & 7 from an explosives and conventional demolition industry viewpoint

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]