Almi Företagspartner

Från Wikipedia
(Omdirigerad från ALMI Företagspartner)
Hoppa till: navigering, sök
Almi Företagspartner Aktiebolag
Almi logo.jpg
Org.nr 556481-6204
Typ Statligt aktiebolag
Huvudkontor Sverige Stockholm, Sverige
Nyckelpersoner Birgitta Ågren Böhlin
Styrelseordförande
Göran Lundvall
Koncernchef Vd
Bransch Företagsutveckling
Tjänster Finansiering
Rådgivning
Riskkapital
Antal anställda 454 - December 2013
Historia
Grundat 1994
Grundare Sveriges riksdag
Ekonomi
Omsättning 1 302,494 miljoner SEK
Rörelseresultat 74,974 miljoner SEK
Vinst efter skatt 74,081 miljoner SEK
Tillgångar 7,733 miljarder SEK
Eget kapital 6,638 miljarder SEK
Struktur
Ägare Svenska staten - 100%
Moderbolag Regeringskansliet
Dotterbolag Almi Invest AB
IFS Rådgivning AB
16 regionala dotterbolag
Övrigt
Webbplats Almi.se
Fotnoter Siffror från 2013 års bokslut.[1]

Almi Företagspartner AB[2] (Almi) är ett statligt ägt bolag i Sverige, grundat 1994.

Almi Företagspartner AB är moderbolag i en koncern med operativ verksamhet i 16 regionala dotterbolag samt riskkapitalverksamhet i Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och 49 procent av regionala ägare såsom landsting eller regionförbund.

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Namnet Almi är inte en förkortning, utan ett påhittat ord som enligt webbplatsen kan härledas till det latinska ordet Almus som betyder växande, närande, fruktbar.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Almis verksamhet har sitt ursprung i Företagarföreningarna, som bildades runt om i landet redan på 40- och 50-talet. Företagarföreningarna var ideella föreningar som bildades av enskilda företagare i respektive län.

Framför allt landstingen gav offentligt stöd, och finansieringsverksamheten fick statliga lånegarantier från kommerskollegium. De regionala utvecklingsfonderna bildades år 1978. Fonderna var organiserade som stiftelser och det fanns en utvecklingsfond i varje län. Almi bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny organisation för att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. De tidigare länsvisa utvecklingsfonderna ombildades från stiftelser till aktiebolag i en koncern med ett av staten helägt moderbolag. Efter ombildningen ägs de regionala dotterbolagen till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare såsom landsting eller regionförbund. Syftet med bolagsbildningen var att förnya och förbättra verksamheten genom att skapa en mer slagkraftig organisation som var bättre anpassad till näringslivets krav. Namnet Almi är inte en förkortning, utan ett påhittat ord som kan härledas till det latinska ordet Almus som betyder växande, närande, fruktbar.

Almis uppdrag formulerades i ett konsortialavtal som är underskrivet av Almi Företagspartner AB och respektive regional ägare.

"Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv".

Sedan Almi bildades har verksamheten utvecklats. Antalet kunder som erhållit något av Almis erbjudande har stadigt ökat över åren, trots att Almis organisation varit oförändrad eller till och med minskat något. Det har möjliggjorts genom effektivisering och ett allt starkare varumärke.

Vid starten 1994 fanns det 24 regionala bolag. Därefter har flera regionala dotterbolag gått samman när rätt tillfälle uppstått. Syftet är att skapa en effektivare administration och att skapa mer kundtid. Fler sammanslagningar är att vänta de närmaste åren.

Almis verksamhet har utökats med nya kompetensområden under åren. Både genom egen utveckling och genom integrering av utomstående verksamheter. Till exempel integrerades SIC (Stiftelsen Innovationscentrum) in i Almis innovationsverksamhet under 2004. Ett annat exempel är IFS rådgivningsverksamhet som integrerades med Almi under 2007. Under 2008 bildades på Almis initiativ Almi Invest som ett dotterbolag till Almi Företagspartner.

Almi Företagspartner AB förvärvade den 1 januari 2013 Innovationsbron AB. I samband med det breddades Almis erbjudande dels med såddkapital, dvs riskapital i mycket tidiga skeden för tillväxtföretag och dels Inkubation, som finansierar och kvalitetssäkrar Sveriges inkubatorer.

Från 2015 övergår inkubatorverksamheten till Vinnova.

Uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Regeringens uppdrag till Almi Företagspartner är att bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering, rådgivning och affärsutveckling. Almi ska inte engagera sig där det finns lämpliga privata alternativ.

Erbjudande[redigera | redigera wikitext]

Almi har erbjudanden inom tre affärsområden: lån, rådgivning och riskkapital.

Almis lån syftar till att komplettera den befintliga lånemarknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när till exempel banker inte gör det. Almi erbjuder lån även till företag där riskerna bedöms vara högre och tar ut en individuellt satt ränta för lånet. Räntan är ofta högre än en genomsnittlig bankränta för att kompensera för risken. Bärkraften i idén och företagets framtidspotential har större betydelse än de reala tillgångarna. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen.

Riskkapital investerar i aktiebolag med kunskapsintensiva affärsidéer som kan vara både tjänster och varor, där företaget har stor potential att växa i omsättning och anställda. Almis investeringar ska vara marknadskompletterande vilket betyder att man tillför kapital där risken är hög och tillgången på kapital är en bristvara, det vill säga i faser där privata investerare är ovilliga att investera på grund att risken är svår att bedöma.

Rådgivning erbjuds alla typer av företag i syfte att hjälpa entreprenörer att övervinna olika svårigheter med att realisera sin affärsidé eller få företaget att växa. Kontaktförmedling och finansieringsrådgivning är en viktig del av rådgivningsverksamheten. Almi erbjuder även särskild rådgivning till företagare med utländsk bakgrund.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Bokslut & Nyckeltal - Almi Företagspartner Aktiebolag”. AllaBolag.se. http://www.allabolag.se/5564816204/bokslut. 
  2. ^ Bolagsnamnet skrivs ofta med versaler men bolaget är registrerat med en versal följt av gemena bokstäver

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]